Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11101 - 11200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11101. Ivan Lešić 17/08/1847 m Stjepan Ruža Gregorović 239
11102. Marija Babić 18/08/1847 ž Ðuro Marica 176 Brdarovi
11103. Barbara Terzić 18/08/1847 ž Ignjacije Petra Kopić 97
11104. Stjepan Kedačić 19/08/1847 m Franjo Aga Lešić 207
11105. Terezija Lešić 20/08/1847 ž Antun Manda Knežević 24 Ulini
11106. Ruža Vuković 21/08/1847 ž Barbara Vuković 11 Bubanovi
11107. Bartol Kopić 22/08/1847 m Mato Franca Vuković 310 Rokići
11108. Ludovik Kuzmanović 22/08/1847 m Antun Marija Hapčik 0
11109. Barbara Gregorović 23/08/1847 ž Marijan Franca Babić 228
11110. Ivan Kedačić 30/08/1847 m Šimun Aga Vuković 1
11111. Mijo Kopić 31/08/1847 m Petar Marija Katušić 211
11112. Franca Stojanović 31/08/1847 ž Ðuro Lucija Baboselac 142 Domini
11113. Marija Vuković 01/09/1847 ž Ðuro Barbara Gregorović 191 Petrovi
11114. Franjo Čivić 07/09/1847 m Ðuro Ivica Verić 159
11115. Ana Kopić 09/09/1847 ž Ivan Manda Vuković 244
11116. Eva Babić 12/09/1847 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
11117. Mato Gregorović 16/09/1847 m Ðuro Stana Terzić 144 Kristijanovi
11118. Barbara Stojanović 24/09/1847 ž Antun Ivica Kadić 152 Pavini
11119. Mijo Ilišević 26/09/1847 m Lovro Marija Vuković 140
11120. Marko Babić 06/10/1847 m Josip Marija Gašparović 84
11121. Franca Vuković 06/10/1847 ž Antun Aga Stojanović 132 Zebini
11122. Pavao Kopić 08/10/1847 m Roko Manda Lešić 59
11123. Luka Ratz 09/10/1847 m Terezija Ratz 134
11124. Martin Knežević 12/10/1847 m Josip Filipa Lešić 73
11125. Ivan Kopić 12/10/1847 m Šimun Ivica Knežević 61 Kovačevi
11126. Jozefa Knežević 14/10/1847 ž Blaž Kata Ðaković 73
11127. Šimun Verić 15/10/1847 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
11128. Mijo Đaković 18/10/1847 m Antun Marija Knežević 64 Lukića
11129. Franca Stojanović 21/10/1847 ž Antun Marija 129 Andrijaševi
11130. Đuro Gregorović 27/10/1847 m Ilija Fema Kedačić 226
11131. Đula Katušić 03/11/1847 ž Šimun Stana Stivaničević 37
11132. Kata Gregorović 05/11/1847 ž Ðuro Aga Matić 225
11133. Martin Stojšić 06/11/1847 m Lovro Manda Vuković 116 Ludovikovi
11134. Kata Kopić 07/11/1847 ž Luka Stana 288 Ivandulini
11135. Stjepan Bošnjak 09/11/1847 m Matija Bošnjak 290
11136. Barbara Vlaović 13/11/1847 ž Mato Terezija Ðaković 108
11137. Andrija Knežević 16/11/1847 m Josip Stana Matić 160 Stankovi
11138. Ivan Knežević 16/11/1847 m Josip Stana Matić 160 Stankovi
11139. Kata Gregorović 19/11/1847 ž Ilija Ana Vlaović 39
11140. Andrija Blažak 22/11/1847 m Josip Kata Vuković 319
11141. Blaž Knežević 22/11/1847 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
11142. Barbara Stojanović 30/11/1847 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
11143. Živko Čivić 01/12/1847 m Mirko Terezija Karavidović 158 Rusovi
11144. Božo Lučić 09/12/1847 m Ferdo Eva Vuković 108
11145. Toma Mišković 11/12/1847 m Mato Ana Lovrić 117
11146. Ivan Vuković 13/12/1847 m Pavo Eva Stojanović 110
11147. Eva Kopić 15/12/1847 ž Toma Ana Knežević 209 Marijančevi
11148. Toma Čivić 17/12/1847 m Ivan Marta Delić 32
11149. Eva Vuković 20/12/1847 ž Franjo Marta Čivić 202
11150. Adam Kopić 23/12/1847 m Mato Barbara Gregorović 82 Pranjini
11151. Stjepan Vrtarić 23/12/1847 m Marko Ana Stlinger 297
11152. Božo Kopić 26/12/1847 m Ivan Manda Gregorović 292
11153. Stjepan Kopić 26/12/1847 m Ivan Manda Gregorović 292
11154. Blaž Čivić 30/12/1847 m Stanko Manda Jarić 31
11155. Mijo Kedačić 30/12/1847 m Franjo Stana Ðurašević 16
11156. Antun Knežević 01/01/1848 m Franjo Aga Babić 65
11157. Kata Kedačić 03/01/1848 ž Flilario Aga Gregorović 16
11158. Lucija Vuković 11/01/1848 ž Ðuro Barbara Čivić 127 Lazini
11159. Stana Gregorović 14/01/1848 ž Stanko Franca 299 Andrićevi
11160. Marija Krajnić 15/01/1848 ž Ðuro Kata Stojanović 148
11161. Matija Katušić 16/01/1848 m Mirko Aga Vuković 37
11162. Nikola Čivić 19/01/1848 m Andrija Kata Krnić 261
11163. Pavao Lešić 25/01/1848 m Jakob Stana 4 Pištini
11164. Marta Stojanović 28/01/1848 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
11165. Blaž Babić 03/02/1848 m Antun Lucija Knežević 249 Strameštrovi
11166. Ilija Mišković 08/02/1848 m Adam Aga Biuklić 117
11167. Mato Stojanović 09/02/1848 m Marijan Delfa Ilišević 247 Stankovi
11168. Pola Stivaničević 14/02/1848 ž Stanko Franca Babić 302
11169. Eva Babić 18/02/1848 ž Lovro Ruža Knežević 249 Strameštrovi
11170. Marija Vuković 19/02/1848 ž Blaž Kata Tomašević 254
11171. Matija Vuković 20/02/1848 m Franjo Barbara 199 Davidovi
11172. Matija Stojanović 22/02/1848 m Lovro Petra Barić 289
11173. Mato Čivić 25/02/1848 m Jakob Ana Knežević 157
11174. Ilija Katušić 28/02/1848 m Ivan Franca Ðaković 89 Bajkanovi
11175. Marta Babić 29/02/1848 ž Mato Stana 68 Joseilina
11176. Antun Lešić 29/02/1848 m Antun Barbara Mihić 20 Adnađev
11177. Stjepan Lešić 03/03/1848 m Roko Terezija Gregorović 240 Lovrićevi
11178. Mijo Stojanović 03/03/1848 m Živko Pola Babić 142 Domini
11179. Josip Šneberger 04/03/1848 m Ðuro Đula Kaić 291
11180. Ilija Kopić 05/03/1848 m Stjepan Pola 42
11181. Franca Vlaović 09/03/1848 ž Marija Vlastnik 0
11182. Matija Stivaničević 10/03/1848 m Toma Manda Knežević 51 Jozići
11183. Terezija Gregorović 11/03/1848 ž Mirko Marija Kopić 270
11184. Josip Petričević 18/03/1848 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
11185. Helena Vuković 19/03/1848 ž Mijo Barbara Štivić 111 Bubanovi
11186. Franjo Knežević 22/03/1848 m Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
11187. Ilija Vuković 28/03/1848 m Adam Aga Stojanović 113 Davidovi
11188. Ruža Knežević 31/03/1848 ž Mijo Terezija Vuković 262 Adamčevići
11189. Petra Vuković 31/03/1848 ž Petar Eva Kedačić 191 Petrovi
11190. Đuro Vuković 31/03/1848 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
11191. Ana Štivić 01/04/1848 ž Mijo Terezija 123
11192. Antun Kopić 02/04/1848 m Jakob Barbara Čivić 243
11193. Đuro Kopić 04/04/1848 m Stjepan Eva Stojanović 288 Ivandulini
11194. Marta Kopić 06/04/1848 ž Šimun Marija 192
11195. Kata Vuković 07/04/1848 ž Luka Ivica Kedačić 311 Petrovi
11196. Mato Stojanović 08/04/1848 m Antun Lucija Vuković 131
11197. Ilija Knežević 11/04/1848 m Pavo Marija 292
11198. Đula Stivaničević 15/04/1848 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
11199. Đula Kedačić 16/04/1848 ž Jakob Franca Vuković 13 pinjakovi
11200. Mato Verić 18/04/1848 m Mato Kata Stivaničević 174 Šmitovi