Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11201 - 11300 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11201. Đula Stivaničević 15/04/1848 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
11202. Đula Kedačić 16/04/1848 ž Jakob Franca Vuković 13
11203. Mato Verić 18/04/1848 m Mato Kata Stivaničević 174 Šmitovi
11204. Đula Vuković 18/04/1848 ž Marijan Marija Petričević 134
11205. Marijan Katušić 27/04/1848 m Mato Ana Kopić 89 Bajkanovi
11206. Pavao Gregorović 29/04/1848 m Jakob Ana Kutuzović 83
11207. Jakob Gregorović 01/05/1848 m Josip Ruža Vuković 63
11208. Manda Stivaničević 06/05/1848 ž Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
11209. Kata Štivić 07/05/1848 ž Mato Ana Mihić 121
11210. Kata Vuković 08/05/1848 ž Ivan Marija Čivić 132 Zebini
11211. Ivan Dahm 10/05/1848 m Nikola Kata Drkelić 307
11212. Marijan Kopić 10/05/1848 m Mijo Aga Stivaničević 209 Marijančevi
11213. Đuro Čivić 11/05/1848 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11214. Kata Terzić 12/05/1848 ž Ðuro Lucija Knežević 169
11215. Petar Kedačić 13/05/1848 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
11216. Terezija Katušić 15/05/1848 ž Marijan Ana Šokčević 89 Bajkanovi
11217. Marija Knežević 15/05/1848 ž Josip Kata Babić 67
11218. Manda Knežević 15/05/1848 ž Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11219. Pavao Kedačić 18/05/1848 m Vinko Ana Lešić 3
11220. Antun Šokčević 20/05/1848 m Antun Franca Čivić 57
11221. Ivan Vuković 22/05/1848 m Lovro Marta 128
11222. Filipa Lešić 24/05/1848 ž Ilija Pola Štivić 220 Ružića
11223. Petra Stojanović 24/05/1848 ž Ilija Terezija Čivić 145 Alepovi
11224. Eva Knežević 29/05/1848 ž Ðuro Aga Vuković 175 Mačkovi
11225. Antun Kopić 30/05/1848 m Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
11226. Božo Kopić 30/05/1848 m Antun Barbara Verić 125 Adamovi
11227. Antun Katušić 01/06/1848 m Luka Aga Babić 241
11228. Ana Knežević 01/06/1848 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
11229. Ivan Babić 04/06/1848 m Mato Barbara Verić 97
11230. Andrija Kopić 06/06/1848 m Mato Marija Stojanović 211
11231. Marija Kedačić 11/06/1848 ž Pavo Eva Vuković 236 Purakini
11232. Antun Katušić 12/06/1848 m Božo Petra Kopić 37
11233. Mijo Katušić 12/06/1848 m Božo Petra Kopić 37
11234. Franca Kopić 16/06/1848 ž Luka Ana Gregorović 82 Pranjini
11235. Marija Gregorović 18/06/1848 ž Pavo Eva Babić 90
11236. Ivan Vuković 19/06/1848 m Mato Aga Delić 134
11237. Ana Babić 22/06/1848 ž Josip Ivica 74 Maričini
11238. Ivan Stivaničević 24/06/1848 m Andrija Pola Gregorović 41 Orkini
11239. Marija Kotorac 27/06/1848 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
11240. Ilija Đaković 01/07/1848 m Antun Jozefa Gregorović 75
11241. Stjepan Petričević 06/07/1848 m Stjepan Kata 210
11242. Franjo Kutuzović 07/07/1848 m Bartol Franca Mihić 301
11243. Fema Knežević 14/07/1848 ž Ignjacije Sofija Kopić 292
11244. Ilija Verić 14/07/1848 m Stanko Barbara Kopić 263
11245. Marija Babić 17/07/1848 ž Josip Barbara Gregorović 229
11246. Marija Babić 17/07/1848 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
11247. Ivan Babić 22/07/1848 m Jakob Stana Zečević 249 Strameštrovi
11248. Ilija Matić 22/07/1848 m Živko Ruža Katušić 234
11249. Barbara Lešić 06/08/1848 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
11250. Bartol Babić 11/08/1848 m Roko Aga Gregorović 304 Frćkovi
11251. Bartol Stojšić 11/08/1848 m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
11252. Stjepan Lučić 12/08/1848 m Toma Marija Vuković 108
11253. Kata Vuković 19/08/1848 ž Ferdo Đula Gregorović 11 Bubanovi
11254. Marijan Vuković 01/09/1848 m Marijan Manda Novalić 191
11255. Marija Stojanović 03/09/1848 ž Antun Barbara 204 Andrićevi
11256. Manda Babić 04/09/1848 ž Luka Stana Knežević 68 Joseilina
11257. Marija Gregorović 06/09/1848 ž Pavo Đula 39
11258. Roko Lešić 08/09/1848 m Luka Barbara Kotorac 103 Čikića
11259. Mato Gregorović 11/09/1848 m Ivan Franca 196
11260. Mato Biuklić 13/09/1848 m Ilija Ana Krnić 106
11261. Mato Kedačić 13/09/1848 m Pavo Kata Gregorović 1
11262. Matija Knežević 18/09/1848 m Živko Barbara Lešić 165 Belovi
11263. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
11264. Lucija Vuković 20/09/1848 ž Đurđa Đurđa Vuković 9 Kuzmanićevi
11265. Matija Babić 21/09/1848 ž Mijo Manda Mišković 55
11266. Mato Petričević 21/09/1848 m Ivan Manda Mijić 119 Nedini
11267. Mijo Šokčević 21/09/1848 m Ivan Aga Babić 300
11268. Mato Vuković 24/09/1848 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
11269. Manda Babić 26/09/1848 ž Antun Ruža Knežević 230
11270. Manda Stojanović 28/09/1848 ž Ivan Ana Petričević 131
11271. Mijo Verić 29/09/1848 m Marko Franca Vuković 217 Ivančevi
11272. Franca Vuković 03/10/1848 ž Stanko Pola 112
11273. Franca Lešić 05/10/1848 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
11274. Barbara Gregorović 10/10/1848 ž Roko Ana Stojanović 40 Pejini
11275. Manda Gregorović 13/10/1848 ž Petar Aga Vuković 225
11276. Kata Čivić 22/10/1848 ž Filip Stana Delić 32
11277. Marija Bačić 23/10/1848 ž Antun Šima Panić 0
11278. Ana Babić 25/10/1848 ž Toma Marija Marković 177 Pulini
11279. Franca Kedačić 27/10/1848 ž Lovro Manda Štivić 236 Purakini
11280. Stana Knežević 30/10/1848 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11281. Toma Vuković 31/10/1848 m Toma Marija Verić 133 Grgičini
11282. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
11283. Pola Gregorović 11/11/1848 ž Filip Barbara Knežević 196
11284. Andrija Štivić 12/11/1848 m Jakob Stana 4 Pištini
11285. Luka Vuković 18/11/1848 n Ðuro Đula Milošević 111 Bubanovi
11286. Eva Knežević 21/11/1848 ž Josip Marija Katušić 65
11287. Andrija Knežević 25/11/1848 m Lovra Ruža Mišković 266
11288. Barbara Mišković 26/11/1848 ž Petar Franca Lonćarević 118 Aleksini
11289. Kata Vuković 26/11/1848 ž Fakeba Stana Mišković 130 Kurjačini
11290. Andrija Knežević 30/11/1848 m Joza Stana Matic 161
11291. Andrija Stojanović 30/11/1848 m Pavo Janja Lešić 23
11292. Marija Lešić 06/12/1848 ž Božo Barbara Kovačević 26
11293. Luka Babić 13/12/1848 m Marijan Eve Stivaničević 53
11294. Eva Babić 14/12/1848 ž Mato Lucija 304 Frćkovi
11295. Marija Đaković 18/12/1848 ž Toma Eve Katušić 76
11296. Marija Krnić 18/12/1848 ž Mijo Janja Babić 21 Marušini
11297. Tomo Vuković 18/12/1848 m nezakonito Marija Vuković 127 Lazini
11298. Stipan Bošnjak 23/12/1848 m Antun Ruža Pillerzakonitik 290
11299. Eva Lešić 24/12/1848 ž Marko Jozia Vuković 107
11300. Marija Lešić 24/12/1848 ž Marko Jozia Vuković 107