Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11301 - 11400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11301. Antun Đaković 07/01/1849 m Mato Ruža Stojanović 77
11302. Franjo Kopić 09/01/1849 m Stjepan Matija Babić 209 Marijančevi
11303. Ruža Babić 11/01/1849 ž Luka Lucija Gregorović 94
11304. Janja Kopić 11/01/1849 ž Franjo Ruža Vuković 243
11305. Antun Babić 17/01/1849 m Jakob Ana Knežević 269 Joseilini
11306. Pavo Katušić 24/01/1849 m Antun Stana Gregorović 66
11307. Antun Babić 29/01/1849 m Ðuro Lukra ?ipšića 62 Markovi
11308. Marija Stojanović 31/01/1849 ž Mijo Kata 256 Grgebožini
11309. Kata Krnić 02/02/1849 ž Antun Petra Stojanović 147 Vinkovi
11310. Mato Kopić 15/02/1849 m Marijan Lukra Kedačić 212 Karlićevi
11311. Pola Knežević 17/02/1849 ž Pavo Ruža Čivić 93
11312. Matika Gregorović 22/02/1849 ž Ilija Stana Mišković 270
11313. Martina Stojanović 26/02/1849 ž Martin Mara Stojanović 129 Andrijaševi
11314. Mato Kopić 05/03/1849 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokića
11315. Grga Verić 05/03/1849 m Franjo Petra Vuković 167 Ivančevi
11316. Mato Babić 07/03/1849 m Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
11317. Mara Stojanović 16/03/1849 ž Mato Stana Mišković 260
11318. Tomo Čivić 20/03/1849 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11319. Imro Gregorović 22/03/1849 m Imra Mara Kopić 270
11320. Marica Stojanović 22/03/1849 ž Martin Manda 205
11321. Đuro Jajćanin 05/04/1849 m Mato Manda Gabrilović 10 Klecini
11322. Marko Kopić 07/04/1849 m Mato Terezija 244
11323. Marko Kedačić 14/04/1849 m Franjo Stana Ðurašević 16
11324. Kata Vuković 19/04/1849 ž Stjepan Janja Petričević 150
11325. Đuro Katušić 21/04/1849 m Mato Terezija Verić 241
11326. Anka Matić 29/04/1849 ž Bono Kata Verić 46
11327. Franjo Petričević 02/05/1849 m Ivan Eva Verić 149
11328. Ivo Vicithal 05/05/1849 m Vinko Kata Pilaš?? 238
11329. Đuro Gregorović 06/05/1849 m Ðuro Manda Knežević 197 Andrićevi
11330. Ivan Petričević 11/05/1849 m Šimun Ruža Kopić 120
11331. Ivan Vuković 12/05/1849 m Ivan Janja 134
11332. Anka Šokčević 27/05/1849 ž Andrija Franca Kopić 57
11333. Barbara Kedačić 02/06/1849 ž Pavo Matija Krnić 8
11334. Vid Knežević 15/06/1849 m Blaž Kata Ðaković 73
11335. Kata Vuković 06/07/1849 ž Martin Stana 128
11336. Marica Stivaničević 13/07/1849 ž Ðuro Ruža Knežević 47 Anđini
11337. Jakob Kedačić 26/07/1849 m Andrija Manda Šokčević 208
11338. Manda Knežević 04/08/1849 ž Lovro Đula Lešić 309
11339. Lovro Dahm 09/08/1849 m Nikola Kata Drkelić 307
11340. Barbara Blažak 10/08/1849 ž Joza Kata Vuković 319
11341. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146 Vinkovi
11342. Roko Kopić 15/08/1849 m Mato Mara Stojanović 211
11343. Josip Lešić 15/08/1849 m Roka Franca Verić 26
11344. Manda Vuković 17/08/1849 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
11345. Mara Kopić 23/08/1849 ž Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
11346. Franjica Babić 26/08/1849 ž Mato Kata Knežević 229
11347. Mato Čivić 03/09/1849 m Joza Jozija Stojanović 261
11348. Guna Babić 06/09/1849 n Josip Matija Gašparović 84
11349. Katarina Piller 16/09/1849 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
11350. Matika Matić 18/09/1849 ž Živko Ruža Katušić 234
11351. Franjo Petričević 01/10/1849 m Antun Franca Stojanović 119 Nedini
11352. Franjo Konkord 03/10/1849 m Marijan Barbara Gregorović 185
11353. Luka Knežević 13/10/1849 m Ivan Martinka Gregorović 156
11354. Bartol Kedačić 14/10/1849 m Luka Ana Lešić 1
11355. Terezija Gregorović 15/10/1849 ž Marjana Kata Kopić 225
11356. Žaverije Stojanović 16/10/1849 n Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
11357. Mijo Kutuzović 17/10/1849 m Ilija Kata Čivić 189
11358. Ruža Terzić 22/10/1849 ž Ðuro Petra Matic 91 Orozovi
11359. Pola Kedačić 14/11/1849 ž Pavo Luca Ilišević 236 Purakini
11360. Žaverije Stojanović 16/11/1849 n Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11361. Kata Vuković 23/11/1849 ž Žaverije Sofija Petarčevića 253 Marinovi
11362. Barbara Matić 25/12/1849 ž Bartol Marta Berovića 0
11363. Marica Vuković 31/12/1849 ž Jakob Martinka Perinovića 134
11364. Emilia Stengel 01/01/1850 ž Ivan Jozefa Harasdy 0
11365. Đula Vuković 09/01/1850 ž Antun Aga 132 Zebini
11366. Anka Stojanović 10/01/1850 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
11367. Martinka Verić 12/01/1850 ž Bartol Barbara Vuković 217 Ivančevi
11368. Marica Babić 29/01/1850 ž Bartol Ruža Gregorović 53
11369. Marija Babić 30/01/1850 ž Antun Mara Kopić 68 Joseilina
11370. Blaž Gregorović 31/01/1850 m Antun Kata Gregorović 44
11371. Matika Stojanović 11/02/1850 ž Josip Marija Stivaničević 27 Brnjakovi
11372. Matika Knežević 19/02/1850 ž Ðuro Pola Knežević 309
11373. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311 Petrovi
11374. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
11375. Terezija Štivić 27/02/1850 ž Matija Štivić 123
11376. Lukra Lešić 01/03/1850 ž Roka Terezija Stojanović 240 Lovrićevi
11377. Franca Kopić 04/03/1850 ž Josip Janja Kopić 212 Karlićevi
11378. Marko Kuzmanović 05/03/1850 m Antun Marija Hapčik 0
11379. Franca Čivić 10/03/1850 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11380. Grga Babić 11/03/1850 m Mijo Mara Knežević 55
11381. Ana Vlaović 19/03/1850 ž June Manda Kopić 198
11382. Eva Mišković 21/03/1850 ž Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
11383. Sofa Babić 22/03/1850 ž Andrija Franca Babić 94
11384. Marko Vuković 24/03/1850 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
11385. Ludmila Mingalzi 27/03/1850 ž Jakob Đula Šagovac 0
11386. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11387. Đula Verić 04/04/1850 ž Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
11388. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
11389. Marko Knežević 10/04/1850 m Toma Mara Gregorević 87 Šovakini
11390. Jakob Babić 27/04/1850 m Jakob Terezija Kopić 85
11391. Jakob Babić 29/04/1850 m Antun Ruža Knežević 230
11392. Marija Babić 01/05/1850 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
11393. Barbara Kopić 19/05/1850 ž Ivan Mara Gregorović 61 Kovačevi
11394. Aga Lešić 19/05/1850 ž Antun Franca Kopić 107
11395. Mijo Katušić 22/05/1850 m Stjepan Kata Pavić 245
11396. Mijo Babić 23/05/1850 m Blaž Barbara Zečević 62 Markovi
11397. Stana Lešić 23/05/1850 ž Jakob Stana Lešić 4 Pištini
11398. Marija Matić 26/05/1850 ž Andrija Franca Terzić 38
11399. David Kopić 27/05/1850 m Marjana Ruža Katušić 61 Kovačevi
11400. Antun Krnić 27/05/1850 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini