Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11301 - 11400 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11301. Marija Milošević 29/12/1848 ž Joe Kata Lešić 251 Bošnjakovi
11302. Marijan Vlaović 01/01/1849 m Andrija Kata Stojanović 99
11303. Ivan Rosztock 06/01/1849 m Ivan Marija Vinsky 0
11304. Antun Đaković 07/01/1849 m Mato Ruža Stojanović 77
11305. Franjo Kopić 09/01/1849 m Stjepan Matija Babić 209 Marijančevi
11306. Ruža Babić 11/01/1849 ž Luka Lucija Gregorović 94
11307. Janja Kopić 11/01/1849 ž Franjo Ruža Vuković 243
11308. Antun Babić 17/01/1849 m Jakob Ana Knežević 269 Joseilini
11309. Pavo Katušić 24/01/1849 m Antun Stana Gregorović 66
11310. Antun Babić 29/01/1849 m Ðuro Lukra ?ipšića 62 Markovi
11311. Marija Stojanović 31/01/1849 ž Mijo Kata 256 Grgebožini
11312. Kata Krnić 02/02/1849 ž Antun Petra Stojanović 147 Vinkovi
11313. Mato Kopić 15/02/1849 m Marijan Lukra Kedačić 212 Karlićevi
11314. Pola Knežević 17/02/1849 ž Pavo Ruža Čivić 93
11315. Matika Gregorović 22/02/1849 ž Ilija Stana Mišković 270
11316. Martina Stojanović 26/02/1849 ž Martin Mara Stojanović 129 Andrijaševi
11317. Mato Kopić 05/03/1849 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokića
11318. Grga Verić 05/03/1849 m Franjo Petra Vuković 167 Ivančevi
11319. Mato Babić 07/03/1849 m Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
11320. Mara Stojanović 16/03/1849 ž Mato Stana Mišković 260
11321. Tomo Čivić 20/03/1849 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11322. Imro Gregorović 22/03/1849 m Imra Mara Kopić 270
11323. Marica Stojanović 22/03/1849 ž Martin Manda 205
11324. Đuro Jajćanin 05/04/1849 m Mato Manda Gabrilović 10 Klecini
11325. Marko Kopić 07/04/1849 m Mato Terezija 244
11326. Marko Kedačić 14/04/1849 m Franjo Stana Ðurašević 16
11327. Kata Vuković 19/04/1849 ž Stjepan Janja Petričević 150
11328. Đuro Katušić 21/04/1849 m Mato Terezija Verić 241
11329. Anka Matić 29/04/1849 ž Bono Kata Verić 46
11330. Franjo Petričević 02/05/1849 m Ivan Eve Verić 149
11331. Ivo Vicithal 05/05/1849 m Vinko Kata Pilaš?? 238
11332. Đuro Gregorović 06/05/1849 m Ðuro Manda Knežević 197 Andrićevi
11333. Ivan Petričević 11/05/1849 m Šimun Ruža Kopić 120
11334. Ivan Vuković 12/05/1849 m Ivan Janja 134
11335. Anka Šokčević 27/05/1849 ž Andrija Franca Kopić 57
11336. Barbara Kedačić 02/06/1849 ž Pavo Matija Krnić 8
11337. Vid Knežević 15/06/1849 m Blaž Kata Ðaković 73
11338. Kata Vuković 06/07/1849 ž Martin Stana 128
11339. Marica Stivaničević 13/07/1849 ž Ðuro Ruža Knežević 47 Anđini
11340. Jakob Kedačić 26/07/1849 m Andrija Manda Šokčević 208
11341. Mand Knežević 04/08/1849 ž Lovro Đula Lešić 309
11342. Lovro Dahm 09/08/1849 m Nikola Kata Drkelić 307
11343. Barbara Blažak 10/08/1849 ž Joza Kata Vuković 319
11344. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146 Vinkovi
11345. Roko Kopić 15/08/1849 m Mato Mara Stojanović 211
11346. Josip Lešić 15/08/1849 m Roka Franca Verić 26
11347. Manda Vuković 17/08/1849 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
11348. Mara Kopić 23/08/1849 ž Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
11349. Franjica Babić 26/08/1849 ž Mato Kata Knežević 229
11350. Mato Čivić 03/09/1849 m Joza Jozija Stojanović 261
11351. Guna Babić 06/09/1849 n Josip Matija Gašparović 84
11352. Katarina Piller 16/09/1849 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
11353. Matika Matić 18/09/1849 ž Živko Ruža Katušić 234
11354. Franjo Petričević 01/10/1849 m Antun Franca Stojanović 119 Nedini
11355. Franjo Konkord 03/10/1849 m Marijan Barbara Gregorović 185
11356. Luka Knežević 13/10/1849 m Ivan Martinka Gregorović 156
11357. Bartol Kedačić 14/10/1849 m Luka Ana Lešić 1
11358. Terezija Gregorović 15/10/1849 ž Marjana Kata Kopić 225
11359. Žaverije Stojanović 16/10/1849 n Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
11360. Mijo Kutuzović 17/10/1849 m Ilija Kata Čivić 189
11361. Ruža Terzić 22/10/1849 ž Ðuro Petra Matic 91 Orozovi
11362. Pola Kedačić 14/11/1849 ž Pavo Luca Ilišević 236 Purakini
11363. Žaverije Stojanović 16/11/1849 n Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11364. Kata Vuković 23/11/1849 ž Žaverije Sofija Petarčevića 253 Marinovi
11365. Barbara Matić 25/12/1849 ž Bartol Marta Berovića 0
11366. Marica Vuković 31/12/1849 ž Jakob Martinka Perinovića 134
11367. Emilia Stengel 01/01/1850 ž Ivan Jozefa Harasdy 0
11368. Đula Vuković 09/01/1850 ž Antun Aga 132 Zebini
11369. Anka Stojanović 10/01/1850 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
11370. Martinka Verić 12/01/1850 ž Bartol Barbara Vuković 217 Ivančevi
11371. Marica Babić 29/01/1850 ž Bartol Ruža Gregorović 53
11372. Marija Babić 30/01/1850 ž Antun Mara Kopić 68 Joseilina
11373. Blaž Gregorović 31/01/1850 m Antun Kata Gregorović 44
11374. Matika Stojanović 11/02/1850 ž Josip Marija Stivaničević 27 Brnjakovi
11375. Matika Knežević 19/02/1850 ž Ðuro Pola Knežević 309
11376. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311 Petrovi
11377. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
11378. Terezija Štivić 27/02/1850 ž Matija Štivić 123
11379. Lukra Lešić 01/03/1850 ž Roka Terezija Stojanović 240 Lovrićevi
11380. Franca Kopić 04/03/1850 ž Josip Janja Kopić 212 Karlićevi
11381. Marko Kuzmanović 05/03/1850 m Antun Marija Hapčik 0
11382. Franca Čivić 10/03/1850 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11383. Grga Babić 11/03/1850 m Mijo Mara Knežević 55
11384. Ana Vlaović 19/03/1850 ž June Manda Kopić 198
11385. Eva Mišković 21/03/1850 ž Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
11386. Sofa Babić 22/03/1850 ž Andrija Franca Babić 94
11387. Marko Vuković 24/03/1850 m Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
11388. Ludmila Mingalzi 27/03/1850 ž Jakob Đula Šagovac 0
11389. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11390. Đula Verić 04/04/1850 ž Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
11391. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
11392. Marko Knežević 10/04/1850 m Toma Mara Gregorević 87 Šovakini
11393. Jakob Babić 27/04/1850 m Jakob Terezija Kopić 85
11394. Jakob Babić 29/04/1850 m Antun Ruža Knežević 230
11395. Marija Babić 01/05/1850 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
11396. Barbara Kopić 19/05/1850 ž Ivan Mara Gregorović 61 Kovačevi
11397. Aga Lešić 19/05/1850 ž Antun Franca Kopić 107
11398. Mijo Katušić 22/05/1850 m Stjepan Kata Pavić 245
11399. Mijo Babić 23/05/1850 m Blaž Barbara Zečević 62 Markovi
11400. Stana Lešić 23/05/1850 ž Jakob Stana Lešić 4 Pištini