Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11401 - 11500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11401. Antun Lešić 27/05/1850 m Stjepan Ruža Gregorović 239
11402. Jakob Matić 28/05/1850 m Bono Kata Stivaničević 46
11403. Sofija Knežević 11/06/1850 ž Ðuro Franca Babić 309
11404. Antun Kopić 13/06/1850 m Ivo Barbara Mrić 80
11405. Jula Gregorović 17/06/1850 ž Božo Kata Lešić 95
11406. Petar Kedačić 26/06/1850 m Pavo Kata Gregorović 1
11407. Manda Matić 27/06/1850 ž Stjepan Marija Verić 234
11408. Pavo Kedačić 30/06/1850 m Jakob Franca Vuković 13 pinjakovi
11409. Ilia Stojšić 07/07/1850 m Antun Đula Vuković 102 Stošića
11410. Ilia Biuklić 12/07/1850 m Marke Barbara Gregorović 106
11411. Manda Babić 21/07/1850 ž Mato Stana Babić 68 Joseilina
11412. Marijan Babić 23/07/1850 m Luka Lucija Gregorović 94
11413. Ana Čivić 23/07/1850 ž Marko Vuković 201
11414. Bartol Stivaničević 27/07/1850 m Toma Manda Knežević 51 Jozići
11415. Adam Verić 29/07/1850 m Jerko Eva Petričević 178 Šumarovi
11416. Blaž Kedačić 01/08/1850 n Martin Anka Vuković 3
11417. Lovro Čivić 04/08/1850 m Stanko Manda Jarić 31
11418. Ana Lešić 07/08/1850 ž Marko Ana Gregorović 20 Adnađev
11419. Lovro Kopić 08/08/1850 m Stjepan 288 Ivandulini
11420. Klara Vuković 12/08/1850 ž Adam Aga Stojanović 113 Davidovi
11421. Mara Vuković 13/08/1850 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
11422. Marija Vrtarić 14/08/1850 ž Marko Ana Stlinger 197 Andrićevi
11423. Anka Katušić 20/08/1850 n Ðuro Mara Gregorović 89 Bajkanovi
11424. Barbara Babić 24/08/1850 ž Albert Đula Knežević 249 Strameštrovi
11425. Ivan Kopić 27/08/1850 m Iva Manda Vuković 244
11426. Ivan Stojanović 27/08/1850 m Jakob Francika Tuma 216
11427. Ivan Kopić 28/08/1850 m Marke Petra Gregorović 295
11428. Antun Kopić 31/08/1850 m Mato Barbara Gregorović 82 Pranjini
11429. Marija Stojanović 04/09/1850 ž Lovra Petra Knežević 289
11430. Bartol Vuković 07/09/1850 m Jakob Stana Mišković 276
11431. Ana Kopić 08/09/1850 ž Blaž Kata Stivaničević 244
11432. Mato Babić 10/09/1850 m Ðuro Manda Babić 176 Brdarovi
11433. Marija Kutuzović 13/09/1850 ž Ðuro Barbara Stojanović 14
11434. Mato Vuković 15/09/1850 m Toma Donka Stojanović 130 Kurjačini
11435. Matika Vuković 20/09/1850 ž Franjo Marta Čivić 202
11436. Manda Lešić 23/09/1850 ž Šimun Aga Verić 25 Lovrićevi
11437. Ivo Verić 29/09/1850 m Antun Mara Vuković 174 Šmitovi
11438. Franjo Vuković 30/09/1850 m Toma Luca Vuković 0
11439. Mara Gregorović 01/10/1850 ž Andrija Janja Knežević 49
11440. Franca Vuković 01/10/1850 ž Andrija Mara Stojanović 199 Davidovi
11441. Manda Knežević 12/10/1850 ž Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
11442. Terezija Vujović 13/10/1850 ž Ivan Mara Čivić 132 Zebini
11443. Šimo Stojanović 23/10/1850 m Joza Kata 214 Alepovi
11444. Kata Biuklić 25/10/1850 ž Ðuro Luca Užarević 106
11445. Šimo Kopić 27/10/1850 m Franjo Mara Vuković 181 Župarini
11446. Šimo Knežević 28/10/1850 ž Ivan Pola Knežević 247 Stankovi
11447. Mara Lešić 28/10/1850 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
11448. Šimo Knežević 01/11/1850 m Marijan Stojanović 162 Matokovi
11449. Kata Lučić 01/11/1850 ž Toma Mara Vuković 108
11450. Ilia Pipunić 10/11/1850 m Josip Ceca Jukić 0
11451. Martinka Stivaničević 12/11/1850 ž Antun Filipina Bačić 71 Lisičini
11452. Kata Verić 18/11/1850 ž Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11453. Žaveria Terzić 23/11/1850 ž Ðuro Luca Knežević 169
11454. Andrija Babić 30/11/1850 m Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
11455. Nikola Vlaović 05/12/1850 m Tadija Klara Gregorović 98
11456. Nikola Mišković 06/12/1850 m Jakob Stana Stivaničević 117
11457. Nikola Stojanović 06/12/1850 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
11458. Toma Vuković 09/12/1850 m Antun Mara Stojanović 137
11459. Mara Katušić 14/12/1850 ž Mato Anka Knežević 89 Bajkanovi
11460. Ivica Gregorović 26/12/1850 m Pavo Đula 39
11461. Manda Stojanović 29/12/1850 ž Toma Pola 23
11462. Đuro Stivaničević 05/01/1851 m Tadija Manda Gregorović 51 Jozići
11463. Marija Šokčević 12/01/1851 ž Andrija Matijka Kopić 300
11464. Ivo Lešić 13/01/1851 m Ignjacije Kata Knežević 22 Kotorčevi
11465. Antun Knežević 14/01/1851 m Ignjacije Sofija Kopić 292
11466. Marija Šneberger 15/01/1851 ž Ðuro Đula Kajić 0
11467. Blaž Babić 16/01/1851 m Filip Delfa 269 Joseilini
11468. Franca Babić 22/01/1851 ž Ðuro Mara Čivić 55
11469. Vinko Babić 22/01/1851 m Roke Janja Gregorović 304 Frćkovi
11470. Pavo Stojanović 22/01/1851 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
11471. Marija Đaković 25/01/1851 ž Franjo Stana Katušić 26
11472. Blaž Gregorović 01/02/1851 m File Barbara Knežević 196
11473. Blaž Babić 02/02/1851 m Marijan Eva Stivaničević 53
11474. Mato Krnić 02/02/1851 m Antun Franca Štivić 258
11475. Pola Knežević 04/02/1851 ž Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11476. Matija Kopić 07/02/1851 m Mato Terezija 244
11477. Terezija Lešić 09/02/1851 ž Grga Kata Verić 26
11478. Barbara Vuković 12/02/1851 ž Stanko Pola Štivić 112
11479. Matilda Verić 17/02/1851 ž Vinko Anka Čivić 217 Ivančevi
11480. Mato Knežević 19/02/1851 m Lovro Ruža Stojanović 266
11481. Mato Kopić 24/02/1851 m Franjo Pola Babić 243
11482. Marija Vuković 24/02/1851 ž Pavo Matija 311 Petrovi
11483. Eva Čivić 25/02/1851 ž Ivan Kata Bašlinović 329
11484. Stepan Kedačić 01/03/1851 m Šimun Aga Petričević 1
11485. Grga Knežević 02/03/1851 m Josip Stana Matic 160 Stankovi
11486. Matilda Mišković 03/03/1851 ž Mato Anka Lešić 117
11487. Barbara Babić 06/03/1851 ž Jakob Ana Babić 230
11488. Grga Kopić 08/03/1851 m Petar Mara Katušić 211
11489. Barbara Stojanović 08/03/1851 ž Imra Ruža Petričević 203 Andrijaševi
11490. Mato Gregorović 12/03/1851 m Ðuro Manda Knežević 197 Andrićevi
11491. Jozo Kopić 13/03/1851 m Frana Barbara Lešić 192
11492. Jozo Turković 13/03/1851 m Lovro Mara Dolber 279
11493. Marija Knežević 20/03/1851 ž Martin Janja Gregorović 298 Šestini
11494. Gabro Gregorović 21/03/1851 m Marijan Kata Knežević 225
11495. Josip Babić 23/03/1851 m Antun Fila Juković 69 Šapilovi
11496. Josip Dahm 24/03/1851 m Nikola Kata Drkelić 307
11497. Anka Knežević 24/03/1851 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
11498. Janja Knežević 24/03/1851 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
11499. Ruža Petričević 30/03/1851 ž Ivan Manda Mihić 119 Nedini
11500. Andrija Lešić 31/03/1851 m Mato Eva Babić 104 Čikića