Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11501 - 11600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11501. Đula Čivić 05/04/1851 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11502. Đuro Vuković 06/04/1851 m Mato Franca 134
11503. Franca Babić 18/04/1851 ž Andrija Đula Knežević 314
11504. Jakob Vuković 18/04/1851 m Ivan Janja Vuković 134
11505. Kata Knežević 07/05/1851 ž Grga Mara Ilisević 298 Šestini
11506. Kata Stivaničević 21/05/1851 ž Andrija Pola Gregorović 41 Orkini
11507. Ljubica Katušić 26/05/1851 ž Ivan Barbara Filipović 0
11508. Đuro Vuković 26/05/1851 m Toma Terezija 126 Srčikini
11509. Anka Gregorović 02/06/1851 ž Lovro Petra Biuklić 231
11510. Ivo Stojanović 13/06/1851 m Pavo Kata Babić 153 Kundrini
11511. Ivo Stojanović 16/06/1851 m Kuzma Ana Ilišević 144 Kristijanovi
11512. Pavo Stojanović 26/06/1851 m Rafael Mara Lerić 204 Andrićevi
11513. Ruža Stojšić 08/07/1851 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
11514. Ana Milošević 25/07/1851 ž Ðuro Mara Stojanović 7
11515. Ana Vuković 25/07/1851 ž Marko Knežević 10 Klecini
11516. Ignjat Mišković 30/07/1851 m Lovro Aga Gregorović 118 Aleksini
11517. Kata Stojanović 01/08/1851 ž Mijo Eufemija Vlaović 27 Brnjakovi
11518. Marija Blažak 08/08/1851 ž Josip Kata Lešić 0
11519. Lovro Gregorović 09/08/1851 m Grga Kata Mišković 299 Andrićevi
11520. Lovro Kovačević 11/08/1851 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
11521. Bartol Kopić 13/08/1851 n Josip Cecilija 288 Ivandulini
11522. Franca Stojanović 13/08/1851 ž Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
11523. Mijo Babić 19/08/1851 m Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
11524. Mato Vuković 30/08/1851 m Lovro Marta Vuković 128
11525. Franjo Verić 08/09/1851 m Adalbert Kata Zemunčević 178 Šumarovi
11526. Barbara Bošnjak 21/09/1851 ž Antun Piller 290
11527. Manda Vuković 26/09/1851 ž Andrija Terezija Babić 199 Davidovi
11528. Manda Knežević 30/09/1851 ž Ðuro Franca Vuković 175 Mačkovi
11529. Franca Kedačić 01/10/1851 ž Ferdo Luca Vuković 251 Bošnjakovi
11530. Pola Knežević 12/10/1851 ž Josip Mara Katušić 65
11531. Luka Mišković 14/10/1851 m Marke Stana Milošević 200
11532. Kata Kopić 16/10/1851 ž Jakob Barbara Čivić 243
11533. Šimo Gregorović 18/10/1851 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
11534. Šimo Stojanović 19/10/1851 ž Andrija Delfa Babić 259 Pavini
11535. Kata Luci 21/10/1851 ž Toma Mara Vuković 108
11536. AnaTerezia Senk 21/10/1851 ž Antun Terezija Kaucky 0
11537. Kata Babić 27/10/1851 ž Antun Mara Kovaćević 84
11538. Šimo Ilišević 27/10/1851 m Stanko Janja Till 139 Gluvakovi
11539. Šimo Stojanović 28/10/1851 m Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
11540. Antun Babić 30/10/1851 m Antun Mara Kopić 68 Joseilina
11541. Božo Stojanović 01/11/1851 m Ivan Anka Petričević 131
11542. Ruža Petričević 02/11/1851 ž Ðuro Mara Stojanović 187 Nedini
11543. Imra Kedačić 03/11/1851 m Grga Ivica Petričević 16
11544. Imro Katušić 07/11/1851 m Mato Terezija Verić 241
11545. Martin Kopić 07/11/1851 m Mijo Franca Verić 288 Ivandulini
11546. Mara Verić 08/11/1851 ž Josip Barbara 178 Šumarovi
11547. Andro Stojanović 14/11/1851 m Ðuro Eva Verić 205
11548. Kata Čivić 15/11/1851 ž Josip Janja Babić 159
11549. Kata Stojanović 15/11/1851 ž Martin Mara Šunić 260
11550. Lukra Stojanović 16/11/1851 n Martin Mara 129 Andrijaševi
11551. Kata Lešić 20/11/1851 ž Fila Ruža Ćosić 107
11552. Ceca Babić 21/11/1851 ž Ðuro Marica 176 Brdarovi
11553. Kata Gregorović 25/11/1851 ž Filip Barbara Knežević 196
11554. Mija Milošević 26/11/1851 ž Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
11555. Luka Babić 29/11/1851 m Gašpar Pola 62 Markovi
11556. Franjo Gregorović 02/12/1851 m Kie Stana Vuković 270
11557. Ilia Knežević 04/12/1851 m Ivan Martinka Gregorović 165 Belovi
11558. Mara Babić 07/12/1851 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
11559. Marijan Verić 07/12/1851 ž Ðuro Mara Kopić 178 Šumarovi
11560. Lucija Kopić 09/12/1851 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
11561. Luka Knežević 12/12/1851 m Marijan Ruža Perkić 281 Matokovi
11562. Toma Katušić 13/12/1851 m Mijo Mara Gregorović 242
11563. Toma Kopić 21/12/1851 m Mato Mara Stojanović 211
11564. Adam Kedačić 24/12/1851 m Mijo Barbara Lešić 104 Čikića
11565. Eva Kedačić 24/12/1851 ž Vinko Anka Lešić 3
11566. Eva Stivaničević 24/12/1851 ž Stanko Franca Babić 302
11567. Marija Vuković 26/12/1851 ž Pavo Aga 127 Lazini
11568. Marija Čivić 28/12/1851 ž Andrija Kata Krnić 261
11569. Silvester Knežević 30/12/1851 m Blaž Kata Ðaković 73
11570. Antun Vuković 01/01/1852 m Ivan Ruža Lešić 115
11571. Franca Vuković 01/01/1852 m Ivan Ruža Lešić 115
11572. Marijan Stivaničević 04/01/1852 ž Ivan Pola Gregorović 302
11573. Ana Gregorović 07/01/1852 ž Grga Mara Knežević 49
11574. Mara Kutuzović 07/01/1852 ž Ilija Kata Čivić 189
11575. Stjepan Babić 09/01/1852 m Jakob Anka Knežević 269 Joseilini
11576. Đula Petričević 09/01/1852 ž Stanko Matika Stojanović 210
11577. Marija Babić 16/01/1852 ž Albert Đula Knežević 249 Strameštrovi
11578. Antun Kopić 17/01/1852 m Antun Manda Knežević 78
11579. Pola Gregorović 18/01/1852 ž Josip Mara Vuković 197 Andrićevi
11580. Vinko Knežević 22/01/1852 m Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11581. Marija Kopić 26/01/1852 ž Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
11582. Marija Lešić 29/01/1852 ž Tadija Stana Štivić 4 Pištini
11583. Mato Verić 29/01/1852 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
11584. Marija Gregorović 31/01/1852 ž Roke Anka Živić 46
11585. Blaž Stojanović 03/02/1852 m Vidak Pola Babić 142 Domini
11586. Valentin Knežević 10/02/1852 m Mato Delfa Vuković 162 Matokovi
11587. Mato Lešić 12/02/1852 m Šimun Aga Verić 25 Lovrićevi
11588. Matija Vuković 12/02/1852 n Stjepan Franca Petričević 253 Marinovi
11589. Marta Matić 13/02/1852 ž Antun Marija Kopić 61 Kovačevi
11590. Matijka Matić 13/02/1852 ž Antun Marija Kopić 61 Kovačevi
11591. Đula Milošević 13/02/1852 ž Ivan Anka Babić 114
11592. Joso Kotorac 25/02/1852 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
11593. Joso Vuković 28/02/1852 m Ðuro Đula 11 Bubanovi
11594. Manda Vuković 06/03/1852 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
11595. Kata Katušić 10/03/1852 ž Antun Stana Kopić 37
11596. Marija Knežević 10/03/1852 ž Stjepan Đurđa Divković 87 Šovakini
11597. Grga Kedačić 11/03/1852 m Franjo Barbara Vuković 13 pinjakovi
11598. Jozefa Carl 14/03/1852 ž Julius Kata Vicital 0
11599. Marija Šneberger 21/03/1852 ž Ðuro Đula Kaić 291
11600. Đuro Petričević 22/03/1852 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi