Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11601 - 11700 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11601. Jozefa Carl 14/03/1852 ž Julius Kata Vicital 0
11602. Marija Šneberger 21/03/1852 ž Ðuro Đula Kaić 291
11603. Đuro Petričević 22/03/1852 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
11604. Mato Knežević 23/03/1852 m Franjo Janja Babić 65
11605. Franca Knežević 23/03/1852 ž Marijan Mara Stojanović 309
11606. Šimo Kovačević 28/03/1852 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
11607. Đuro Petričević 29/03/1852 m Antun Franca Vuković 119 Nedini
11608. Kata Vuković 04/04/1852 ž Božo Ivica Stojanović 272
11609. Ruža Bačić 09/04/1852 ž Šimun Manda Vuković 28
11610. Marija Đaković 11/04/1852 ž Ferdo Stana Petričević 276
11611. Stana Stojanović 11/04/1852 ž Luka Reza Kedačić 145 Alepovi
11612. Đula Verić 12/04/1852 ž Stanko Barbara Kopić 263
11613. Đuro Lešić 13/04/1852 m Bartol Barbara 26
11614. Terezija Gregorović 16/04/1852 ž Ignjacije Eve Kopić 231
11615. Lucija Knežević 16/04/1852 ž Antun Mara Gregorović 87 Šovakini
11616. Jakob Verić 18/04/1852 m Stanko Đula Vuković 166 Čolini
11617. Lazar Kedačić 02/05/1852 m Pavo Luca Ilišević 236 Purakini
11618. Barbara Krnić 02/05/1852 ž Antun Franca Vuković 258
11619. Imro Stivaničević 02/05/1852 m Andrija Pola Babić 47 Anđini
11620. Ivan Kopić 04/05/1852 m Luka Barbara Lešić 59
11621. Mato Verić 05/05/1852 m Ðuro Mara Babić 166 Čolini
11622. Ivan Babić 06/05/1852 m Josip Mara Gašparović 84
11623. Antun Kopić 07/05/1852 m Šimun Marica 192
11624. Ivan Lešić 08/05/1852 m Bono Ivica Stojanović 240 Lovrićevi
11625. Antun Petričević 08/05/1852 m Ivan Eva Verić 149
11626. Ivan Gregorović 12/05/1852 m Josip Aga Stivaničević 63
11627. Ivan Kopić 13/05/1852 m Luka Manda Stojanović 243
11628. Lovro Knežević 18/05/1852 m Marijan Ivica Stojanović 162 Matokovi
11629. Antun Vuković 30/05/1852 m Ivan Eva 127 Lazini
11630. Antun Stojanović 31/05/1852 m Ðuro Lucija Baboselac 142 Domini
11631. Antun Ilišević 02/06/1852 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
11632. Fema Babić 03/06/1852 ž Mato Kata Knežević 229
11633. Mijo Terzić 06/06/1852 m Ignjacije Petra Kopić 329
11634. Marta Štivić 07/06/1852 ž Ilija Terezija Vuković 121
11635. Lovro Vuković 07/06/1852 m Adam Marija Šaić 109 Davidovi
11636. Franja Knežević 08/06/1852 ž Gabra Kata Stivaničević 91 Orozovi
11637. Mara Čivić 16/06/1852 ž Marko Stana Vuković 201
11638. Franca Stojšić 17/06/1852 ž Antun Šima Vuković 102 Stošića
11639. Ivan Babić 18/06/1852 ž Andrija Barbara Petričević 55
11640. Marija Katušić 19/06/1852 ž Marijan Anka Šokčević 89 Bajkanovi
11641. Ivan Babić 25/06/1852 m Mijo Mara Knežević 55
11642. Mara Babić 25/06/1852 ž Mijo Kata Verić 94
11643. Petar Vuković 25/06/1852 m Antun Aga Stojanović 132 Zebini
11644. Ljubica Piller 29/06/1852 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
11645. Terezija Đaković 01/07/1852 ž Franjo Stana Katušić 76
11646. Manda Vuković 01/07/1852 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
11647. Marija Stivaničević 02/07/1852 ž Josip Ana Knežević 47 Anđini
11648. Marija Kedačić 03/07/1852 ž Pavo Kata Lešić 1
11649. Anka Katušić 07/07/1852 ž Stjepan Kata Pavić 245
11650. Ilia Verić 07/07/1852 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11651. Anka Lešić 08/07/1852 ž Mijo Manda Gregorović 26
11652. Kata Gregorović 14/07/1852 ž Ivan Ruža Kopić 90
11653. Ilija Kovačević 14/07/1852 m Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
11654. Marija Matić 14/07/1852 ž Božo Kata Verić 46
11655. Ana Stivaničević 14/07/1852 ž Ðuro Filipina Gregorović 71 Lisičini
11656. Kia Vuković 14/07/1852 n Mato Mara Vuković 10 Klecini
11657. Ana Knežević 15/07/1852 ž Šimun Jelica Boćić 92
11658. FranjoŽaverije Vuković 15/07/1852 m FranjeŽaverije Sofija Petričević 253 Marinovi
11659. Marija Gregorović 18/07/1852 ž Božo Kata Lešić 96 bibin
11660. Kia Lešić 19/07/1852 n Marko Pola Vuković 107
11661. Marija Knežević 22/07/1852 ž Šimun Manda Stojanović 65
11662. Anka Kopić 24/07/1852 ž Jakob Barbara Čivić 326 Rokići
11663. Anka Babić 25/07/1852 ž Antun Manda Stivaničević 94
11664. Anka Knežević 28/07/1852 ž Pavo Mara Babić 292
11665. Kata Milošević 28/07/1852 ž Antun Matijka Stojanović 114
11666. Lovro Knežević 04/08/1852 m Martin Luca Gregorović 281 Matokovi
11667. Sofa Vuković 05/08/1852 ž Adam Aga Stojanović 113 Davidovi
11668. Stipan Babić 10/08/1852 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
11669. Bartol Kopić 22/08/1852 m Josip Janja Kopić 212 Karlićevi
11670. Ivica Gregorović 28/08/1852 m Valentin Marica Gregorović 40 Pejini
11671. Mara Gregorović 31/08/1852 ž Pavo Đula Gregorović 39
11672. Franjo Vić 08/09/1852 m Josip Marija Neuman 301
11673. Marija Stojanović 10/09/1852 ž Lovro Anka Krnić 23
11674. Mijo Petričević 12/09/1852 m Nikola Anka Stojanović 210
11675. Mato Babić 15/09/1852 m Antun Ruža Knežević 230
11676. Mato Lešić 15/09/1852 m Roka Franca Verić 26
11677. Barbara Babić 19/09/1852 ž Antun Marija Verić 264
11678. Mijo Matić 22/09/1852 m Marke Mara Dinšić 46
11679. Kata Kopić 25/09/1852 ž Vinko Franca Benaković 192
11680. Matija Katušić 26/09/1852 m Mato Franca Verić 66
11681. Mijo Kopić 29/09/1852 m Jakob Franca Katušić 295
11682. Terezija Babić 01/10/1852 ž Ðuro Lukra Tipsić 62 Markovi
11683. Stana Gregorović 01/10/1852 ž Ivan Franca Kopić 196
11684. Tereza Stojanović 07/10/1852 ž Ðuro Matija Petričević 257
11685. Manda Mišković 16/10/1852 ž Adam Aga Biuklić 117
11686. Lucija Krnić 18/10/1852 ž Mijo Franca Babić 21 Marušini
11687. Lucija Kopić 21/10/1852 ž Stjepan Eva Vuković 288 Ivandulini
11688. Barbara Kopić 23/10/1852 ž Josip Eve Knežević 195
11689. Mara Verić 24/10/1852 ž Petar Kata Knežević 171 Zurkini
11690. Šimo Krnić 27/10/1852 m Ðuro Kata Stojanović 148
11691. Martin Stojanović 29/10/1852 m Andrija Delfa Petričević 159
11692. Imra Lešić 01/11/1852 m Franjo Manda Vuković 103 Čikića
11693. Marija Šokčević 02/11/1852 ž Andrija Franca Kopić 57
11694. Mirko Gregorović 05/11/1852 m Antun Luca Stojanović 6
11695. Stana Stivaničević 06/11/1852 ž Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11696. Stana Vuković 06/11/1852 ž Toma Terezija 126 Srčikini
11697. Martin Babić 07/11/1852 m Toma Marija Marković 177 Pulini
11698. Martin Verić 07/11/1852 m Mato Franca 217 Ivančevi
11699. Martin Babić 12/11/1852 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
11700. Grga Vuković 14/11/1852 m Stanko Pola Stojanović 112