Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11801 - 11900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11801. Luka Ilišević 08/10/1853 m Ivan Mara Stojanović 139 Gluvakovi
11802. Terezija Kopić 13/10/1853 ž Petar Mara Katušić 211
11803. Luka Gregorović 14/10/1853 m Filip Barbara Knežević 196
11804. Eva Stivaničević 197016/10/1853 ž Roka Manda Knežević 51 Jozići
11805. Barbara Knežević 17/10/1853 ž Ðuro Kata Živkovića 73
11806. Barbara Vlaović 20/10/1853 ž Pavo Klara Gregorović 98
11807. Šimo Matić 23/10/1853 m Šimun Stana Subotić 36
11808. Andro Knežević 26/10/1853 m Šimo Manda Stojanović 65
11809. Imra Kopić 05/11/1853 m Ðuro Matija Matic 42
11810. Imra Verić 05/11/1853 m Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
11811. Mara Mišković 10/11/1853 ž Lovra Aga Vuković 118 Aleksini
11812. Andro Kedačić 15/11/1853 m Franjo Barbara Vuković 13 pinjakovi
11813. Delfa Lučić 29/11/1853 ž Ferdo Eva Vuković 108
11814. Barbara Čivić 01/12/1853 ž Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
11815. Barbara Vuković 03/12/1853 ž Antun Matijka Stojanović 115
11816. Nikola Katušić 05/12/1853 m Mato Terezija Verić 241
11817. Božo Kopić 11/12/1853 m Marijan Janja Delić 61 Kovačevi
11818. Eva Biuklić 12/12/1853 ž Ðuro Luca Užarević 106
11819. Tomo Stojanović 16/12/1853 m Roke Jozija Čivić 363 bibini
11820. Eva Kedačić 20/12/1853 ž Jave Kata Vuković 306
11821. Marija Borić 22/12/1853 ž Ðuro Eva Knežević 0
11822. Silvester Terzić 31/12/1853 m Valentin Elisabeta Babić 97
11823. Fema Verić 31/12/1853 ž Mijo Mara Kopić 174 Šmitovi
11824. Antun Stojanović 12/01/1854 m Ðuro Eva Verić 205
11825. Antun Čivić 13/01/1854 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11826. Ana Knežević 15/01/1854 ž Andrija Anka Kocić 281 Matokovi
11827. Franjo Gregorović 29/01/1854 m Josip Kata Kovačević 228
11828. Blaž Stojanović 30/01/1854 m Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
11829. Marija Vuković 31/01/1854 ž Roko Janja 199 Davidovi
11830. Blaž Čivić 02/02/1854 m Antun Marija Lešić 0
11831. Franjka Vuković 07/02/1854 ž Antun Kata Kedačić 109 Davidovi
11832. Pola Stivaničević 09/02/1854 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
11833. Matija Stojanović 14/02/1854 n Martin Marija Šunić 260
11834. Matika Stojanović 20/02/1854 ž Rafael Mara Lešić 204 Andrićevi
11835. Matija Stivaničević 25/02/1854 n Stanko Franca Babić 302
11836. Joso Stojanović 26/02/1854 m Lovro Petra Knežević 289
11837. Manda Knežević 27/02/1854 ž Petar Anka Gregorević 247 Stankovi
11838. Barbara Babić 01/03/1854 ž Grga Kopić 68 Joseilina
11839. Franjka Kopić 04/03/1854 ž Mato Mara Stojanović 211
11840. Franjka Kopić 06/03/1854 ž Antun Manda Gregorovića 181 Župarini
11841. Jozia Stojanović 19/03/1854 ž Mato Terezija Katušić 163 Filini
11842. Eva Katušić 21/03/1854 ž Božo Petra Kopić 37
11843. Marija Krnić 25/03/1854 ž Antun Franca Štivić 258
11844. Đuro Babić 01/04/1854 m Mato Marta Babić 53
11845. Đuro Matić 01/04/1854 m Živko Ruža Katušić 234
11846. Đuro Stojanović 07/04/1854 m Ilija Kata Lešić 154
11847. Lukra Đaković 08/04/1854 ž Franjo Stana Katušić 76
11848. Marijan Knežević 08/04/1854 ž Franjo Janja Babić 65
11849. Đuro Milošević 11/04/1854 m Ivan Ana Babić 114
11850. Marko Stivaničević 12/04/1854 m Ðuro Filipina Gregorović 71 Lisičini
11851. Đuro Knežević 16/04/1854 m Josip Stana Matic 160 Stankovi
11852. Đula Stojanović 17/04/1854 ž Imra Ana Petričević 203 Andrijaševi
11853. Marko Gregorović 19/04/1854 m Ivan Sofija Milošević 6
11854. Petra Stojanović 26/04/1854 ž Mato Đurđa Knežević 260
11855. Franja Kopić 27/04/1854 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
11856. Heinrich Karl 30/04/1854 m Julio Kata Pillaš 238
11857. Ivica Stojanović 15/05/1854 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
11858. Manda Matić 17/05/1854 ž Ðuro Terezija Terzić 46
11859. Antun Gregorović 24/05/1854 m Grga Manda Šokčević 299 Andrićevi
11860. Antun Verić 25/05/1854 m Pavo Aga Lolić 173 Basuljevi
11861. Ivo Gregorović 02/06/1854 m Josip Aga Gregorović 63
11862. Antun Šneberger 02/06/1854 m Ðuro Franca Kaića 291
11863. Ivo Knežević 11/06/1854 m Šimun Helena Živković 92
11864. Ivan Katušić 18/06/1854 m Blaž Anka Mišković 89 Bajkanovi
11865. Marija Gregorović 19/06/1854 ž Marko Kata Kopić 6
11866. Petar Gregorović 26/06/1854 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
11867. Ana Gregorović 30/06/1854 ž Ivan Barbara Matic 270
11868. Ana Kopić 08/07/1854 ž Šimun Mara Kopić 192
11869. Ilija Kopić 08/07/1854 m Franjo Barbara Lešić 192
11870. Aga Pavličić 11/07/1854 ž Ðuro Kata Novačić 0
11871. Ilija Lešić 19/07/1854 n Mijo Manda Gregorović 26
11872. Lovro Vuković 26/07/1854 m Jakob Martinka Petarčevića 134
11873. Lovro Vuković 29/07/1854 m Mato Mara Vuković 10 Klecini
11874. Pola Kopić 31/07/1854 ž Mijo Ana Kovačević 61 Kovačevi
11875. Klara Stojanović 31/07/1854 ž Toma Pola Stojanović 23
11876. Lovro Verić 01/08/1854 m Valentin Mara Verić 166 Čolini
11877. Marijan Matić 03/08/1854 ž Vinko Kata Stojanović 35
11878. Janja Kopić 08/08/1854 ž Stjepan Kata Čivić 54
11879. Lovro Kopić 09/08/1854 m Božo Matika Varzić 320
11880. Marica Kopić 09/08/1854 ž Lovro Barbara Vladin 61 Kovačevi
11881. Eva Gregorović 10/08/1854 ž Grga Mara Šokčević 49
11882. Ivo Babić 12/08/1854 m Franjo Janja Stojanović 179 Orozovi
11883. Marica Kovačević 15/08/1854 ž Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
11884. Stjepan Babić 18/08/1854 m Josip Marija Babić 84
11885. Stipan Lešić 18/08/1854 m Mato Eva Babić 104 Čikića
11886. Ivan Babić 21/08/1854 m Bartol Ruža Gregorovica 53
11887. Ruža Gregorović 24/08/1854 ž Josip Mara Stojanović 231
11888. Ruža Terzić 24/08/1854 ž Ðuro Luca Knežević 169
11889. Martin Babić 02/09/1854 m Kuzma Ruža Knežević 56
11890. Franjo Kopić 02/09/1854 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
11891. Franjo Knežević 04/09/1854 m Blaž Kata Ðaković 73
11892. Marija Knežević 04/09/1854 ž Blaž Kata Ðaković 73
11893. Kata Kopić 07/09/1854 ž Josip Eva Knežević 195
11894. Mijo Stojanović 08/09/1854 m Mato Barbara Gregorović 145 Alepovi
11895. Marija Katušić 12/09/1854 ž Ivan Barbara Filipović 89 Bajkanovi
11896. Mato Babić 16/09/1854 m Ivan Janja Knežević 262 Adamčevići
11897. Mato Knežević 16/09/1854 m Grga Mara Ilišević 298 Šestini
11898. Matika Lešić 16/09/1854 ž Martin Đula Gregorović 25 Lovrićevi
11899. Mato Stojanović 16/09/1854 m Antun Kata Živić 339
11900. Martin Gregorović 19/09/1854 m Imra Mara Kopić 270