Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1101 - 1200 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Jozija Gregorović 1765. ž Marko Manda Stivaničević 0
Mijo Čivić 1765. m Adam Aga Vuković 0
Mijo Stojanović 1765. m Vinko Marica 0
Luka Babić 1765. m Petar Ruža Knežević 0
Delfa Gregorović 1765. ž Josip Kata 0
Terezija Kedačić 1765. ž Ivan Ana Mišković 0
Terezija Štivić 1765. ž Andrija Kola Mišković 0
Aga Knežević 1765. ž Ernest Marija 0
Toma Gregorović 1765. m Mato Ruža Vlaović 0
Toma Babić 1765. m Mato Ruža Gregorović 0
Bara Knežević 1766. ž Ivan Kata Vničević 0
Sofija Stojanović 1766. ž Andrija Ruža Šokčević 0
Terezija Čivić 1766. ž Marijan Marta Dikličić 0
Marija Kovačević 1766. ž Ivan Kata Lešić 0
Vinko Babić 1766. m Ilija Ruža Mihić 0
Eva Knežević 1766. ž Antun Marija Babić 0
Bara Stivaničević 1766. ž Marijan Ivica Babić 0
Marijan Čivić 1766. m Jeronim Marta Kopić 0
Marija Vlaović 1766. ž Mato Marija Ilišević 0
Josip Vuković 1766. m David Manda Štivić 0
Mato Kedačić 1766. m Šimun Manda Rakitić 0
Manda Kopić 1766. ž Ðuro Kata Vuković 0
Ruža Kopić 1766. ž Mijo Manda Čivić 0
Pola Stojanović 1766. ž Antun Manda Guić 0
Mato Đaković 1766. m Luka Manda 0
Bara Vuković 1766. ž Antun Uršula 0
Sofija Lešić 1766. ž Marijan Manda 0
Đuro Knežević 1766. m Martin Aga Komesarović 0
Đuro Biuklić 1766. m Ivan Manda Nikolić 0
Marija Gregorović 1766. ž Marko Marta 0
Đuro Kopić 1766. m Ðuro Ruža 0
Ruža Knežević 1766. ž Ilija Ana Ćosić 0
Marta Stivaničević 1766. ž Ilija Kata Gregorović 0
Aga Vuković 1766. ž Jakob Lucija Babić 0
Đuro Verić 1766. m Martin Ana Kedačić 0
Ana Knežević 1766. ž Marijan Manda 0
Marko Babić 1766. m Ðuro Helena Verić 0
Marko Gregorović 1766. m Božo Marija Stivaničević 0
Stanko Vuković 1766. m Martin Marija Šokčević 0
Ana Katušić 1766. ž Pavao Manda Ðaković 0
Adalbert Kopić 1766. m Marijan Kata Vuković 0
Veronika Štivić 1766. ž Jakob Ruža Mišković 0
Petar Biuklić 1766. m Marijan Ruža Stojanović 0
Đuro Čivić 1766. m Marko Marija 0
Eva Šarčević 1766. ž Petar Marija Čivić 0
Kata Verić 1766. ž Ðuro Ruža Petričević 0
Anastazija Kopić 1766. ž Franjo Ruža Knežević 0
Marija Matić 1766. ž Vinko Manda Kolarić 0
Ana Knežević 1766. ž Antun Ana Vlaović 0
Marta Vuković 1766. ž Mijo Marija Čivić 0
Kata Vuković 1766. ž Bernard Ruža Lešić 0
Ivan Matić 1766. m Luka Eva Čivić 0
Marta Stivaničević 1766. ž Petar Helena Lešić 0
Ivan Katušić 1766. m Filip Kata Lešić 0
Ana Vlaović 1766. ž Ivan Marija Matić 0
Ana Terzić 1766. ž Mato Manda 0
Ana Verić 1766. ž Marijan Uršula 0
Ilija Babić 1766. m Vinko Ana 0
Manda Gregorović 1766. ž Ivan Ceca 0
Ivan Gregorović 1766. m Ivan Ana Šokčević 0
Stanko Gregorović 1766. m Ivan Ana Šokčević 0
Ruža Petričević 1766. ž Medardo Marija Delić 0
Roko Gregorović 1766. m Marijan Marta Babić 0
Roko Kedačić 1766. m Marko Manda 0
Klara Stojanović 1766. ž Bartol Anđa 0
Josip Knežević 1766. m Ivan Kata 0
Liza Vuković 1766. ž Dominik Bara 0
Marija Vuković 1766. ž Dominik Bara 0
Terezija Ilišević 1766. ž Luka Aga Kladarić 0
Ana Kedačić 1766. ž Luka Lucija Vuković 0
Mato Vuković 1766. m Martin Kola Čivić 0
Mijo Čivić 1766. m Andrija Ana 0
Mijo Krnić 1766. m Dominik Aga Stojanović 0
Delfa Krnić 1766. ž Vinko Jozija 0
Kata Kutuzović 1766. ž Ðuro Ruža Knežević 0
Šimun Vuković 1766. m Ludovik Anka Šokčević 0
Ivan Knežević 1766. m Bartol Ana 0
Manda Stojanović 1766. ž Marijan Janja 0
Manda Vuković 1766. ž Luka Ivica 0
Luka Čivić 1766. m Blaž Anđa 0
Vinko Vuković 1766. m Mato Matijka 0
Terezija Vuković 1766. ž Josip Ruža Užarević 0
Eva Stojanović 1766. ž Dominik Anka Komesarović 0
Martin Vuković 1766. m Lovro Marija Stojanović 0
Bara Kopić 1766. ž Marijan Klara 0
Andrija Babić 1766. m Josip Ceca Kopić 0
Lucija Krnić 1766. ž Luka Marija Knežević 0
Kata Terzić 1766. ž Ilija Marija Dumerdžić 0
Adam Knežević 1766. m Gabro Uršula 0
Manda Knežević 1766. ž Božo Eva Verić 0
Ivan Kopić 1766. m Karlo Marta Verić 0
David Mišković 1766. m Aleksandar Lucija Mihić 0
Ruža Gregorović 1766. ž Martin Marija Babić 0
Aga Kopić 1767. ž Martin Marija Knežević 0
Kata Babić 1767. ž Marko Aga Verić 0
Marta Verić 1767. ž Antun Matijka Kedačić 0
Marijan Vuković 1767. m Vinko Helena 0
Antun Vuković 1767. m Josip Bara Kotorčević 0
Antun Babić 1767. m Ðuro Lucija Stivaničević 0
Bara Knežević 1767. ž Stanko Marija 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge