Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1101 - 1200 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1101. Jozija Gregorović 22/09/1765 ž Marko Manda Stivaničević 0
1102. Mijo Čivić 23/09/1765 m Adam Aga Vuković 0
1103. Mijo Stojanović 25/09/1765 m Vinko Marica 0
1104. Luka Babić 10/10/1765 m Petar Ruža Knežević 0
1105. Delfa Gregorović 13/10/1765 ž Josip Kata 0
1106. Terezija Kedačić 16/10/1765 ž Ivan Ana Mišković 0
1107. Terezija Štivić 18/10/1765 ž Andrija Kola Mišković 0
1108. Aga Knežević 27/10/1765 ž Ernest Marija 0
1109. Toma Gregorović 04/12/1765 m Mato Ruža Vlaović 0
1110. Toma Babić 15/12/1765 m Mato Ruža Gregorović 0
1111. Bara Knežević 05/01/1766 ž Ivan Kata Vničević 0
1112. Sofija Stojanović 06/01/1766 ž Andrija Ruža Šokčević 0
1113. Terezija Čivić 12/01/1766 ž Marijan Marta Dikličić 0
1114. Marija Kovačević 12/01/1766 ž Ivan Kata Lešić 0
1115. Vinko Babić 15/01/1766 m Ilija Ruža Mihić 0
1116. Eva Knežević 17/01/1766 ž Antun Marija Babić 0
1117. Bara Stivaničević 20/01/1766 ž Marijan Ivica Babić 0
1118. Marijan Čivić 02/02/1766 m Jeronim Marta Kopić 0
1119. Marija Vlaović 02/02/1766 ž Mato Marija Ilišević 0
1120. Josip Vuković 07/02/1766 m David Manda Štivić 0
1121. Mato Kedačić 13/02/1766 m Šimun Manda Rakitić 0
1122. Manda Kopić 13/02/1766 ž Ðuro Kata Vuković 0
1123. Ruža Kopić 16/02/1766 ž Mijo Manda Čivić 0
1124. Pola Stojanović 16/02/1766 ž Antun Manda Guić 0
1125. Mato Đaković 17/02/1766 m Luka Manda 0
1126. Bara Vuković 23/02/1766 ž Antun Uršula 0
1127. Sofija Lešić 24/02/1766 ž Marijan Manda 0
1128. Đuro Knežević 01/03/1766 m Martin Aga Komesarović 0
1129. Đuro Biuklić 04/03/1766 m Ivan Manda Nikolić 0
1130. Marija Gregorović 12/03/1766 ž Marko Marta 0
1131. Đuro Kopić 12/03/1766 m Ðuro Ruža 0
1132. Ruža Knežević 16/03/1766 ž Ilija Ana Ćosić 0
1133. Marta Stivaničević 16/03/1766 ž Ilija Kata Gregorović 0
1134. Aga Vuković 22/03/1766 ž Jakob Lucija Babić 0
1135. Đuro Verić 25/03/1766 m Martin Ana Kedačić 0
1136. Ana Knežević 30/03/1766 ž Marijan Manda 0
1137. Marko Babić 31/03/1766 m Ðuro Helena Verić 0
1138. Marko Gregorović 31/03/1766 m Božo Marija Stivaničević 0
1139. Stanko Vuković 31/03/1766 m Martin Marija Šokčević 0
1140. Ana Katušić 03/04/1766 ž Pavao Manda Ðaković 0
1141. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
1142. Veronika Štivić 06/04/1766 ž Jakob Ruža Mišković 0
1143. Petar Biuklić 14/04/1766 m Marijan Ruža Stojanović 0
1144. Đuro Čivić 21/04/1766 m Marko Marija 0
1145. Eva Šarčević 02/05/1766 ž Petar Marija Čivić 0
1146. Kata Verić 05/05/1766 ž Ðuro Ruža Petričević 0
1147. Anastazija Kopić 11/05/1766 ž Franjo Ruža Knežević 0
1148. Marija Matić 18/05/1766 ž Vinko Manda Kolarić 0
1149. Ana Knežević 03/06/1766 ž Antun Ana Vlaović 0
1150. Marta Vuković 12/06/1766 ž Mijo Marija Čivić 0
1151. Kata Vuković 12/06/1766 ž Bernard Ruža Lešić 0
1152. Ivan Matić 22/06/1766 m Luka Eva Čivić 0
1153. Marta Stivaničević 22/06/1766 ž Petar Helena Lešić 0
1154. Ivan Katušić 26/06/1766 m Filip Kata Lešić 0
1155. Ana Vlaović 26/06/1766 ž Ivan Marija Matić 0
1156. Ana Terzić 10/07/1766 ž Mato Manda 0
1157. Ana Verić 17/07/1766 ž Marijan Uršula 0
1158. Ilija Babić 18/07/1766 m Vinko Ana 0
1159. Manda Gregorović 22/07/1766 ž Ivan Ceca 0
1160. Ivan Gregorović 03/08/1766 m Ivan Ana Šokčević 0
1161. Stanko Gregorović 03/08/1766 m Ivan Ana Šokčević 0
1162. Ruža Petričević 03/08/1766 ž Medardo Marija Delić 0
1163. Roko Gregorović 17/08/1766 m Marijan Marta Babić 0
1164. Roko Kedačić 17/08/1766 m Marko Manda 0
1165. Klara Stojanović 24/08/1766 ž Bartol Anđa 0
1166. Josip Knežević 31/08/1766 m Ivan Kata 0
1167. Liza Vuković 05/09/1766 ž Dominik Bara 0
1168. Marija Vuković 05/09/1766 ž Dominik Bara 0
1169. Terezija Ilišević 21/09/1766 ž Luka Aga Kladarić 0
1170. Ana Kedačić 21/09/1766 ž Luka Lucija Vuković 0
1171. Mato Vuković 21/09/1766 m Martin Kola Čivić 0
1172. Mijo Čivić 27/09/1766 m Andrija Ana 0
1173. Mijo Krnić 29/09/1766 m Dominik Aga Stojanović 0
1174. Delfa Krnić 29/09/1766 ž Vinko Jozija 0
1175. Kata Kutuzović 05/10/1766 ž Ðuro Ruža Knežević 0
1176. Šimun Vuković 09/10/1766 m Ludovik Anka Šokčević 0
1177. Ivan Knežević 16/10/1766 m Bartol Ana 0
1178. Manda Stojanović 16/10/1766 ž Marijan Janja 0
1179. Manda Vuković 16/10/1766 ž Luka Ivica 0
1180. Luka Čivić 19/10/1766 m Blaž Anđa 0
1181. Vinko Vuković 19/10/1766 m Mato Matijka 0
1182. Terezija Vuković 20/10/1766 ž Josip Ruža Užarević 0
1183. Eva Stojanović 02/11/1766 ž Dominik Anka Komesarović 0
1184. Martin Vuković 17/11/1766 m Lovro Marija Stojanović 0
1185. Bara Kopić 19/11/1766 ž Marijan Klara 0
1186. Andrija Babić 30/11/1766 m Josip Ceca Kopić 0
1187. Lucija Krnić 10/12/1766 ž Luka Marija Knežević 0
1188. Kata Terzić 17/12/1766 ž Ilija Marija Dumerdžić 0
1189. Adam Knežević 25/12/1766 m Gabro Uršula 0
1190. Manda Knežević 27/12/1766 ž Božo Eva Verić 0
1191. Ivan Kopić 27/12/1766 m Karlo Marta Verić 0
1192. David Mišković 28/12/1766 m Aleksandar Lucija Mihić 0
1193. Ruža Gregorović 31/12/1766 ž Martin Marija Babić 0
1194. Aga Kopić 06/01/1767 ž Martin Marija Knežević 0
1195. Kata Babić 11/01/1767 ž Marko Aga Verić 0
1196. Marta Verić 11/01/1767 ž Antun Matijka Kedačić 0
1197. Marijan Vuković 13/01/1767 m Vinko Helena 0
1198. Antun Vuković 15/01/1767 m Josip Bara Kotorčević 0
1199. Antun Babić 17/01/1767 m Ðuro Lucija Stivaničević 0
1200. Bara Knežević 17/01/1767 ž Stanko Marija 0