Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 11901 - 12000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11901. Mato Knežević 19/09/1854 m Ivan Martinka Gregorović 160 Stankovi
11902. Mijo Petričević 22/09/1854 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
11903. Mijo Vuković 24/09/1854 m Jakob Barbara Kedačić 191 Petrovi
11904. Kata Vuković 27/09/1854 ž Toma Donka Mišković 130 Kurjačini
11905. Martinka Vuković 28/09/1854 ž Antun Mara Stojanović 137
11906. Barbara Verić 06/10/1854 ž Josip Matijka Čivić 167 Ivančevi
11907. Stana Babić 07/10/1854 ž Ðuro Manda 176 Brdarovi
11908. Stana Katušić 07/10/1854 ž Stjepan Kata Kokanović 245
11909. Lukra Verić 07/10/1854 ž Božo Franca Čivić 178 Šumarovi
11910. Kata Vuković 08/10/1854 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
11911. Kata Knežević 12/10/1854 ž Martin Luca Gregorović 281 Matokovi
11912. Luka Babić 18/10/1854 m Ðuro Mara Čivić 55
11913. Kata Vuković 20/10/1854 ž Lovro Aga 128
11914. Šimo Vuković 23/10/1854 ž Ðuro Eva Čivić 128
11915. Demetrije Babić 25/10/1854 m Mato Lucija Babić 104 Čikića
11916. Kata Verić 27/10/1854 ž Stanko Barbara Kopić 263
11917. Imro Knežević 31/10/1854 m Ðuro Valerija Milošević 161
11918. Franjo Bošnjak 02/11/1854 m Antun Ruža Piller 290
11919. Eva Knežević 05/11/1854 ž Lovro Đula Lešić 309
11920. Imra Stojanović 05/11/1854 m Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
11921. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
11922. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
11923. Andrija Nagy 18/11/1854 m Joško Manda Senbelger 0
11924. Kata Vuković 197020/11/1854 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
11925. Andrija Čivić 23/11/1854 m Marijan Jozija Stojanović 261
11926. Barbara Babić 27/11/1854 ž Ðuro Lukra Tipsić 62 Markovi
11927. Andrija Babić 28/11/1854 m Antun Mara Kovačević 84
11928. Barbara Babić 28/11/1854 ž Antun Mara Kovačević 84
11929. Andrija Vuković 29/11/1854 m Franjo Barbara Vuković 199 Davidovi
11930. Marijan Katušić 04/12/1854 ž Antun Stana Kopić 37
11931. Nikola Vuković 05/12/1854 m David Manda Lešić 109 Davidovi
11932. Marija Babić 08/12/1854 ž Lovro Ana Lešić 177 Pulini
11933. Marijan Vuković 08/12/1854 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
11934. Božo Verić 11/12/1854 m Luka Mara Verić 217 Ivančevi
11935. Marija Babić 17/12/1854 ž Antun Marija Verić 264
11936. Toma Katušić 17/12/1854 m Toma Stana Kopić 241
11937. Tomo Babić 18/12/1854 m Marijan Lucija Gregorović 264
11938. Lukra Stivaničević 18/12/1854 ž Pavao Ana Čivić 71 Lisičini
11939. Eva Šokčević 20/12/1854 ž Franjo Klara Lešić 300
11940. Adam Verić 22/12/1854 m Ivan Jozija Verić 166 Čolini
11941. Adam Stivaničević 23/12/1854 m Marko Lucija Lešić 72
11942. Eva Stojanović 24/12/1854 ž Antun Kata Stojanović 255
11943. Janja Knežević 01/01/1855 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
11944. Antun Lešić 09/01/1855 m Mijo Pola Rakitić 220 Ružića
11945. Marija Verić 09/01/1855 ž Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
11946. Anka Lešić 10/01/1855 ž Božo Kata Babić 33
11947. Blaž Čivić 11/01/1855 m Bartol Jozija Stivaničević 31
11948. Marijan Knežević 11/01/1855 ž Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
11949. Franka Verić 13/01/1855 ž Pavao Janja Babić 167 Ivančevi
11950. Antun Kopić 16/01/1855 m Mijo Franca Verić 288 Ivandulini
11951. Marija Lešić 16/01/1855 ž Bartol Barbara Verić 26
11952. Ivan Petričević 20/01/1855 m Nikola Ana 210
11953. Marija Babić 22/01/1855 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
11954. Marija Kopić 30/01/1855 ž Antun Manda Knežević 78
11955. Blaž Knežević 03/02/1855 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11956. Pola Babić 06/02/1855 ž Mato Stana Babić 341 Gabričini
11957. Matija Mišković 19/02/1855 m Mato Ruža Petričević 118 Aleksini
11958. Matija Kopić 24/02/1855 n Franjo Klara Babić 337 Brečkovi
11959. Matija Kopić 24/02/1855 m Mijo Kata Stojanović 78
11960. Mara Čivić 25/02/1855 ž Stanko Manda Jarić 31
11961. Joso Kopić 25/02/1855 m Mijo Barbara Vlaović 244
11962. Grga Kopić 25/02/1855 m Josip Cecilija 288 Ivandulini
11963. Grga Knežević 01/03/1855 m Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
11964. Joso Mišković 06/03/1855 m Adam Aga Biuklić 117
11965. Grga Stojšić 08/03/1855 m Antun Đula Vuković 102 Stošića
11966. Franjka Knežević 11/03/1855 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11967. Grga Vuković 12/03/1855 m Pavao Matijka 311 Petrovi
11968. Janja Gregorović 15/03/1855 ž Antun Ana Lučić 330
11969. Joso Verić 16/03/1855 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11970. Marija Gregorović 21/03/1855 ž Antun Aga Knežević 227
11971. Marija Kopić 24/03/1855 ž Stjepan Matijka Babić 209 Marijančevi
11972. Franja Knežević 27/03/1855 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
11973. Janja Kopić 31/03/1855 ž Mato Terezija Kopić 244
11974. Đuro Čivić 03/04/1855 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11975. Aga Babić 08/04/1855 ž Josip Barbara Gregorović 229
11976. Đula Kopić 12/04/1855 ž Josip Eva Vuković 80
11977. Ana Kopić 13/04/1855 ž Šimun Eva Babić 211
11978. Aga Stivaničević 14/04/1855 ž Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11979. Đula Stojanović 19/04/1855 ž Antun Ana Kadić 152 Pavini
11980. Marta Petričević 24/04/1855 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
11981. Manda Kopić 25/04/1855 ž Roko Manda Lešić 59
11982. Manda Štivić 20/05/1855 ž Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
11983. Božo Katušić 22/05/1855 m Božo Petra Kopić 37
11984. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
11985. Antun Lešić 24/05/1855 m Božo Barbara Kovačević 26
11986. Aleksa Gregorović 26/05/1855 m Marijan Fema Stojanović 226
11987. Ivica Stojanović 01/06/1855 ž Martin Marija Vuković 129 Andrijaševi
11988. Josip Kedačić 02/06/1855 m Luka Ana Vuković 1
11989. Martina Ilišević 11/06/1855 ž Šimun Manda 138 Glišini
11990. Ivan Lešić 11/06/1855 m Roko Franca Verić 26
11991. Pola Knežević 12/06/1855 ž Marijan Ivica Vuković 162 Matokovi
11992. Antun Kuzmanović 14/06/1855 m Antun Marija Hapčik 0
11993. Ivan Kutuzović 17/06/1855 m Ðuro Ana Rudolf 14
11994. Ana Knežević 30/06/1855 ž Pavao Sofija Kopić 292
11995. Marija Milošević 30/06/1855 ž Ferdo Lucija Vuković 331
11996. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
11997. Marija Gregorović 02/07/1855 ž Josip Kata Kovačević 228
11998. Ilija Gregorović 06/07/1855 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi
11999. Ilija Stojanović 06/07/1855 m Mato Sofija Janković 142 Domini
12000. Ana Verić 09/07/1855 ž Ðuro Elisabeta Čivić 217 Ivančevi