Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 11901 - 12000 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
11901. Matika Lešić 16/09/1854 ž Martin Đula Gregorović 25 Lovrićevi
11902. Mato Stojanović 16/09/1854 m Antun Kata Živić 339
11903. Martin Gregorović 19/09/1854 m Imra Mara Kopić 270
11904. Mato Knežević 19/09/1854 m Ivan Martinka Gregorović 160 Stankovi
11905. Mijo Petričević 22/09/1854 m Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
11906. Mijo Vuković 24/09/1854 m Jakob Barbara Kedačić 191
11907. Kata Vuković 27/09/1854 ž Toma Donka Mišković 130 Kurjačini
11908. Martinka Vuković 28/09/1854 ž Antun Mara Stojanović 137
11909. Barbara Verić 06/10/1854 ž Josip Matijka Čivić 167 Ivančevi
11910. Stana Babić 07/10/1854 ž Ðuro Manda 176 Brdarovi
11911. Stana Katušić 07/10/1854 ž Stjepan Kata Kokanović 245
11912. Lukra Verić 07/10/1854 ž Božo Franca Čivić 178 Šumarovi
11913. Kata Vuković 08/10/1854 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
11914. Kata Knežević 12/10/1854 ž Martin Luca Gregorović 281 Matokovi
11915. Luka Babić 18/10/1854 m Ðuro Mara Čivić 55
11916. Kata Vuković 20/10/1854 ž Lovro Aga 128
11917. Šimo Vuković 23/10/1854 ž Ðuro Eva Čivić 128
11918. Demetrije Babić 25/10/1854 m Mato Lucija Babić 104 Čikića
11919. Kata Verić 27/10/1854 ž Stanko Barbara Kopić 263
11920. Imro Knežević 31/10/1854 m Ðuro Valerija Milošević 161
11921. Franjo Bošnjak 02/11/1854 m Antun Ruža Piller 290
11922. Eva Knežević 05/11/1854 ž Lovro Đula Lešić 309
11923. Imra Stojanović 05/11/1854 m Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
11924. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
11925. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
11926. Andrija Nagy 18/11/1854 m Joško Manda Senbelger 0
11927. Katha Vuković 20/11/1854 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
11928. Andrija Čivić 23/11/1854 m Marijan Jozija Stojanović 261
11929. Barbara Babić 27/11/1854 ž Ðuro Lukra Tipsić 62 Markovi
11930. Andrija Babić 28/11/1854 m Antun Mara Kovačević 84
11931. Barbara Babić 28/11/1854 ž Antun Mara Kovačević 84
11932. Andrija Vuković 29/11/1854 m Franjo Barbara Vuković 199 Davidovi
11933. Marijan Katušić 04/12/1854 ž Antun Stana Kopić 37
11934. Nikola Vuković 05/12/1854 m David Manda Lešić 109 Davidovi
11935. Marija Babić 08/12/1854 ž Lovro Ana Lešić 177 Pulini
11936. Marijan Vuković 08/12/1854 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
11937. Božo Verić 11/12/1854 m Luka Mara Verić 217 Ivančevi
11938. Marija Babić 17/12/1854 ž Antun Marija Verić 264
11939. Toma Katušić 17/12/1854 m Toma Stana Kopić 241
11940. Tomo Babić 18/12/1854 m Marijan Lucija Gregorović 264
11941. Lukra Stivaničević 18/12/1854 ž Pavao Ana Čivić 71 Lisičini
11942. Eva Šokčević 20/12/1854 ž Franjo Klara Lešić 300
11943. Adam Verić 22/12/1854 m Ivan Jozija Verić 166 Čolini
11944. Adam Stivaničević 23/12/1854 m Marko Lucija Lešić 72
11945. Eva Stojanović 24/12/1854 ž Antun Kata Stojanović 255
11946. Janja Knežević 01/01/1855 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
11947. Antun Lešić 09/01/1855 m Mijo Pola Rakitić 220 Ružića
11948. Marija Verić 09/01/1855 ž Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
11949. Anka Lešić 10/01/1855 ž Božo Kata Babić 33
11950. Blaž Čivić 11/01/1855 m Bartol Jozie Stivaničević 31
11951. Marijan Knežević 11/01/1855 ž Antun Ivica Vlaović 101 Đurasini
11952. Franka Verić 13/01/1855 ž Pavao Janja Babić 167 Ivančevi
11953. Antun Kopić 16/01/1855 m Mijo Franca Verić 288 Ivandulini
11954. Marija Lešić 16/01/1855 ž Bartol Barbara Verić 26
11955. Ivan Petričević 20/01/1855 m Nikola Ana 210
11956. Marija Babić 22/01/1855 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
11957. Marija Kopić 30/01/1855 ž Antun Manda Knežević 78
11958. Blaž Knežević 03/02/1855 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
11959. Pola Babić 06/02/1855 ž Mato Stana Babić 341 Gabričini
11960. Matija Mišković 19/02/1855 m Mato Ruža Petričević 118 Aleksini
11961. Matija Kopić 24/02/1855 n Franjo Klara Babić 337 Brečkovi
11962. Matija Kopić 24/02/1855 m Mijo Kata Stojanović 78
11963. Mara Čivić 25/02/1855 ž Stanko Manda Jarić 31
11964. Joso Kopić 25/02/1855 m Mijo Barbara Vlaović 244
11965. Grga Kopić 25/02/1855 m Josip Cecilija 288 Ivandulini
11966. Grga Knežević 01/03/1855 m Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
11967. Joso Mišković 06/03/1855 m Adam Aga Biuklić 117
11968. Grga Stojšić 08/03/1855 m Antun Đula Vuković 102 Stošića
11969. Franjka Knežević 11/03/1855 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
11970. Grga Vuković 12/03/1855 m Pavao Matijka 311 Petrovi
11971. Janja Gregorović 15/03/1855 ž Antun Ana Lučić 330
11972. Joso Verić 16/03/1855 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
11973. Marija Gregorović 21/03/1855 ž Antun Aga Knežević 227
11974. Marija Kopić 24/03/1855 ž Stjepan Matijka Babić 209 Marijančevi
11975. Franja Knežević 27/03/1855 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
11976. Janja Kopić 31/03/1855 ž Mato Terezija Kopić 244
11977. Đuro Čivić 03/04/1855 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
11978. Aga Babić 08/04/1855 ž Josip Barbara Gregorović 229
11979. Đula Kopić 12/04/1855 ž Josip Eva Vuković 80
11980. Ana Kopić 13/04/1855 ž Šimun Eva Babić 211
11981. Aga Stivaničević 14/04/1855 ž Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
11982. Đula Stojanović 19/04/1855 ž Antun Ana Kadić 152 Pavini
11983. Marta Petričević 24/04/1855 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
11984. Manda Kopić 25/04/1855 ž Roko Manda Lešić 59
11985. Manda Štivić 20/05/1855 ž Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
11986. Božo Katušić 22/05/1855 m Božo Petra Kopić 37
11987. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
11988. Antun Lešić 24/05/1855 m Božo Barbara Kovačević 26
11989. Aleksa Gregorović 26/05/1855 m Marijan Fema Stojanović 226
11990. Ivica Stojanović 01/06/1855 ž Martin Marija Vuković 129 Andrijaševi
11991. Josip Kedačić 02/06/1855 m Luka Ana Vuković 1
11992. Martina Ilišević 11/06/1855 ž Šimun Manda 138 Glišini
11993. Ivan Lešić 11/06/1855 m Roko Franca Verić 26
11994. Pola Knežević 12/06/1855 ž Marijan Ivica Vuković 162 Matokovi
11995. Antun Kuzmanović 14/06/1855 m Antun Marija Hapčik 0
11996. Ivan Kutuzović 17/06/1855 m Ðuro Ana Rudolf 14
11997. Ana Knežević 30/06/1855 ž Pavao Sofija Kopić 292
11998. Marija Milošević 30/06/1855 ž Ferdo Lucija Vuković 331
11999. Ana Knežević 01/07/1855 ž Nikola Stana Babić 101 Đurasini
12000. Marija Gregorović 02/07/1855 ž Josip Kata Kovačević 228