Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12001 - 12100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12001. Ilija Gregorović 06/07/1855 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi
12002. Ilija Stojanović 06/07/1855 m Mato Sofija Janković 142 Domini
12003. Ana Verić 09/07/1855 ž Ðuro Elisabeta Čivić 217 Ivančevi
12004. Ilija Lešić 11/07/1855 m Franjo Manda Vuković 103 Čikića
12005. Kazimir Lešić 12/07/1855 m Mijo Manda Vuković 203 Andrijaševi
12006. Aleksa Gregorović 14/07/1855 m Antun Lucija Stojanović 6
12007. Ana Vuković 15/07/1855 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
12008. Manda Stojanović 18/07/1855 ž Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
12009. Kata Strassner 20/07/1855 ž Cecilija Franca Vuković 10 Klecini
12010. Ana Turković 26/07/1855 ž Lovro Marija Dolbers 279
12011. Lovro Kedačić 28/07/1855 m Mato Stana Vuković 208
12012. Klara Babić 01/08/1855 ž Jakob Ana 336 Antolovi
12013. Klara Gregorović 01/08/1855 ž Andrija Janja Knežević 49
12014. Manda Verić 01/08/1855 ž Ðuro Barbara Babić 174 Šmitovi
12015. Marija Schulz 03/08/1855 ž Josip Terezija Buzan 350
12016. Lovro Vuković 03/08/1855 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
12017. Eva Vuković 04/08/1855 ž Ivan Marija Čivić 132 Zebini
12018. Marija Vuković 04/08/1855 ž Ivan Marija Čivić 132 Zebini
12019. Franca Babić 06/08/1855 ž Ivan Barbara Vuković 74 Maričini
12020. Lovro Čivić 07/08/1855 m Ivan Kata Bašlinović 323
12021. Lovro Stojanović 10/08/1855 m Antun Barbara 204 Andrićevi
12022. Bartol Čivić 11/08/1855 m Antun Manda Kedačić 124 Puzini
12023. Roko Vuković 13/08/1855 m Ðuro Lucija Milošević 328 Bubanovi
12024. Ruža Kopić 15/08/1855 ž Pavao Manda Kolarević 125 Adamovi
12025. Barbara Petričević 15/08/1855 ž Stanko Pola Štivić 119 Nedini
12026. Barbara Verić 19/08/1855 ž Ivan Manda Kutuzović 171 Zurkini
12027. Manda Vuković 19/08/1855 ž Martin Kata Petričević 134
12028. Lucija Gregorović 20/08/1855 ž Pavao Đula 39
12029. Lukra Matić 24/08/1855 ž Borucs Kata Verić 46
12030. Regina Babić 03/09/1855 ž Andrija Barbara Petričević 55
12031. Kuzma Kopić 03/09/1855 m Mato Marija Stojanović 211
12032. Manda Kedačić 04/09/1855 ž Ðuro Terezija Vuković 8
12033. Hyeronimus Babić 10/09/1855 m Filip Genoveva 269 Joseilini
12034. Fema Knežević 18/09/1855 ž Lovro Ruža Stojanović 266
12035. Justina Verić 24/09/1855 ž Antun Marija Vukovć 172
12036. Franjo Stojanović 02/10/1855 m Ðuro Kata Petričević 257
12037. Franjo Babić 04/10/1855 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
12038. Jozefa Vrtarić 11/10/1855 ž Marko Ana Itlinger 297
12039. Šimun Lešić 18/10/1855 m Stjepan Ruža Uvalin 239
12040. Rozalija Pavlićević 26/10/1855 ž Ðuro Kata 245
12041. Martina Čivić 05/11/1855 ž Filip Stana Dellić 32
12042. Kata Kopić 05/11/1855 ž Mijo Barbara 219 Rokića
12043. Marija Vuković 05/11/1855 ž Antun Aga Stojanović 132 Zebini
12044. Franca Štivić 10/11/1855 ž Ilija Terezija 122 Zečevi
12045. Kata Kopić 12/11/1855 ž Gabriel Franca Gregorović 209 Marijančevi
12046. Martin Stojanović 12/11/1855 m Martin Marija Šunić 260
12047. Kata Knežević 16/11/1855 ž Antun Marija Čivić 162 Matokovi
12048. FranjoŽaverije Stojanović 16/11/1855 m Ðuro Eva Verić 205
12049. FranjoŽaverije Bačić 18/11/1855 m Jakob Eva Knežević 28
12050. Marija Stojanović 18/11/1855 ž Ivan Ana Petričević 131
12051. Cecilija Stojanović 20/11/1855 ž Pavao Kata Babić 153 Kundrini
12052. Cecilija Kotorac 23/11/1855 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12053. Barbara Knežević 25/11/1855 ž Luka Marija Knežević 117
12054. Petra Vuković 02/12/1855 ž Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
12055. Luka Štivić 11/12/1855 m Mijo Marija Verić 123
12056. Lucija Stojanović 11/12/1855 ž Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12057. Eva Štivić 13/12/1855 ž Mato Ana Mihić 121
12058. Toma Knežević 18/12/1855 m Franjo Janja Babić 65
12059. Toma Babić 19/12/1855 m Antun Lucija Knežević 249 Strameštrovi
12060. Genoveva Babić 30/12/1855 ž Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12061. Marija Knežević 01/01/1856 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
12062. Brigita Mišković 07/01/1856 ž Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12063. Brigita Babić 08/01/1856 ž Mato Lucija 304 Frćkovi
12064. Antun Verić 08/01/1856 m Luka Marija 217 Ivančevi
12065. Pola Verić 12/01/1856 ž Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12066. Franjo Krnić 13/01/1856 m Mijo Barbara Katušić 148
12067. Ana Knežević 22/01/1856 ž Stjepan Barbara Babić 317 Todorovi
12068. Marija Knežević 22/01/1856 ž Stjepan Barbara Babić 317 Todorovi
12069. Pavao Kopić 25/01/1856 m Stjepan Eva Stojanović 288 Ivandulini
12070. Valentin Matić 04/02/1856 m Šimun Stana Subotić 36
12071. Valentin Lešić 06/02/1856 m Jakob Stana 4 Pištini
12072. Mato Verić 19/02/1856 m Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
12073. Josip Kopić 27/02/1856 m Mijo Kata Stojanović 78
12074. Josip Milošević 27/02/1856 m Antun Matilda Stojanović 335
12075. Franca Knežević 28/02/1856 ž Ðuro Marija 70
12076. Antun Babić 03/03/1856 m Blaž Kata Knežević 74 Maričini
12077. Josip Lešić 10/03/1856 m Mijo Đula Kedačić 5 Leškovi
12078. Ivan Knežević 22/03/1856 m Antun Kata Benaković 352 Adamčevića
12079. Jozefa Vić 27/03/1856 ž Josip Marija Neumann 301
12080. Janja Lučić 30/03/1856 ž Pavao Delfa Vuković 108
12081. Marko Ratušić 01/04/1856 m Stjepan Kata Pavić 245
12082. Marija Čivić 02/04/1856 ž Franjo Barbara Katušić 223 Blaževi
12083. Marko Vuković 10/04/1856 m Šimun Ana Berkić 117
12084. Barbara Gregorović 14/04/1856 ž Šimun Marija Vlaović 198
12085. Marko Katušić 18/04/1856 m Mijo Marija Gregorović 242
12086. Marko Stojanović 19/04/1856 m Ðuro Barbara Mijić 142 Domini
12087. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
12088. Marko Kopić 24/04/1856 m Pavao Ana Adamić 243
12089. Marko Vuković 25/04/1856 m Stanko Pola 112
12090. Stana Babić 30/04/1856 ž Roko Janja Knežević 304 Frćkovi
12091. Đuro Čivić 02/05/1856 m Augustin Lucija Vlaović 159
12092. Florijan Kopić 04/05/1856 m Ðuro Matija Matic 42
12093. Đuro Gregorović 05/05/1856 m Ðuro Janja Čivić 340 Uvalini
12094. Ivan Vuković 11/05/1856 m Mato Eva Stojanović 332 Markičini
12095. Eva Kopić 16/05/1856 ž Marko Petra Gregorović 295
12096. Ivan Stivaničević 16/05/1856 m Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
12097. Pavao Gregorović 26/05/1856 m Ilija Stana Mišković 270
12098. Bonifacius Kopić 27/05/1856 m Marijan Janja Dellić 61 Kovačevi
12099. Antun Mišković 28/05/1856 m Jakob Stana Čivić 117
12100. Fema Kopić 03/06/1856 ž Antun Manda Knežević 78