Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12101 - 12200 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12101. Ana Vuković 06/06/1856 ž Mato Janja Stojanović 134
12102. Margarita Gregorović 08/06/1856 ž Josip Aga Stivaničević 63
12103. Đula Kopić 17/06/1856 ž Stjepan Kata Čivić 54
12104. Ivan Gregorović 24/06/1856 m Božo Kata Lešić 95
12105. Petra Stojanović 26/06/1856 ž Lovro Petra Knežević 289
12106. Ana Stojanović 02/07/1856 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12107. Ilija Kopić 04/07/1856 m Mato Stana 81
12108. Ilija Vuković 05/07/1856 m Roko Janja 199 Davidovi
12109. Ilija Stivaničević 10/07/1856 m Petar Terezija Knežević 48 Anđini
12110. Barbara Gregorović 12/07/1856 ž Ivan Ruža Babić 96 bibin
12111. Ilija Vuković 13/07/1856 m Stjepan Kata Stojanović 253 Marinovi
12112. Ignjacije Stojanović 29/07/1856 m Antun Ivica 152 Pavini
12113. Marija Gregorović 01/08/1856 ž Ilija Kata Matić 43 Matini
12114. Đula Vuković 01/08/1856 ž Ivan Janja 134
12115. Klara Lešić 02/08/1856 ž Roko Barbara Vuković 24 Ulini
12116. Stana Katušić 05/08/1856 ž Blaž Kata Kopić 66
12117. Klara Knežević 05/08/1856 ž Franjo Barbara 292
12118. Marija Petričević 08/08/1856 ž Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12119. Lovro Kopić 09/08/1856 m Antun Matija Knežević 244
12120. Klara Lucić 12/08/1856 ž Ferdo Eva Vuković 108
12121. Roko Đaković 13/08/1856 m Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12122. Fema Babić 14/08/1856 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
12123. Roko Biuklić 16/08/1856 m Ðuro Lucija Užarević 106
12124. Stjepan Stivaničević 18/08/1856 m Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12125. Stjepan Babić 20/08/1856 m Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
12126. Marija Babić 22/08/1856 ž Josip Barbara Gregorović 229
12127. Lukra Stivaničević 23/08/1856 ž Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12128. Ivan Blažak 25/08/1856 m Josip Kata Vuković 319
12129. Ruža Kedačić 25/08/1856 ž Ilija Kata Matic 208
12130. Marija Vuković 28/08/1856 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12131. Ivan Stojanović 30/08/1856 m Lovro Ana Krnić 23
12132. Mijo Stojanović 01/09/1856 m Blaž Ivica Čivić 155 Vidakovi
12133. Marija Čivić 06/09/1856 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12134. Marija Kopić 10/09/1856 ž Franjo Barbara Lešić 346 Pranjini
12135. Matija Babić 14/09/1856 m Antun Marija Knežević 84
12136. Mato Kedačić 15/09/1856 m Martin Ana Vuković 3
12137. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Barbara Stivaničević 171 Zurkini
12138. Mato Kedačić 16/09/1856 m Ðuro Ivica Petričević 16
12139. Mato Šokčević 16/09/1856 m Franjo Klara Lešić 300
12140. Kuzma Stojanović 23/09/1856 m Antun Kata Knežević 153 Kundrini
12141. Mijo Čivić 25/09/1856 m Stanko Marija Kovačević 261
12142. Franca Knežević 27/09/1856 ž Mijo Ana Lešić 309
12143. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibin
12144. Luka Stivaničević 06/10/1856 m Mato Petra Lučić 41 Orkini
12145. Amalia Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12146. Ana Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12147. Amalia Vuković 06/10/1856 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
12148. Barbara Stojanović 07/10/1856 ž Šimun Marija Petričević 23
12149. Šimun Stojanović 11/10/1856 m Ilija Kata Lešić 154
12150. Luka Vuković 14/10/1856 m Mijo Barbara Štivić 11 Bubanovi
12151. Demetrije Kedačić 20/10/1856 m Ðuro Terezija Vuković 8
12152. Demetrije Kopić 20/10/1856 m Ivan Manda Vuković 244
12153. Kata Čivić 21/10/1856 ž Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
12154. Đula Vuković 22/10/1856 ž Ðuro Eva 345
12155. Šimun Lešić 27/10/1856 m Božo Ivica Stojanović 240 Lovrićevi
12156. Karlo Babić 31/10/1856 m Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12157. Karlo Vuković 31/10/1856 m Pavao Aga 127 Lazini
12158. Kata Knežević 01/11/1856 ž Ðuro Valerija 161
12159. Mirko Gregorović 02/11/1856 m Ðuro Marija Šokčević 49
12160. Elisabeta Babić 03/11/1856 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
12161. Kata Babić 04/11/1856 ž Lovro Aga Gregorović 264
12162. Mirko Verić 05/11/1856 m Antun Ana Čivić 333
12163. Martin Vuković 06/11/1856 m Andrija Ana 18 Turuckovi
12164. Martin Stivaničević 09/11/1856 m Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
12165. Živko Verić 19/11/1856 m Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
12166. Cecilija Petričević 21/11/1856 ž Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
12167. Stana Vuković 24/11/1856 ž Jakob Martina Knežević 134
12168. Barbara Kopić 26/11/1856 ž Mijo Ana Pauk 212 Karlićevi
12169. Barbara Katušić 01/12/1856 ž Marko Đula Babić 66
12170. Barbara Babić 03/12/1856 ž Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
12171. Eva Kotorac 07/12/1856 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12172. Lucija Stojanović 13/12/1856 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12173. Eva Gregorović 15/12/1856 ž Filip Barbara Knežević 196
12174. Eva Kopić 19/12/1856 ž Ivan Helena 209 Marijančevi
12175. Ivica Đaković 27/12/1856 ž Antun Franca Gregorović 77
12176. Gašpar Knežević 01/01/1857 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12177. Ana Knežević 03/01/1857 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
12178. Maria Stivaničević 10/01/1857 ž Blaž Jozija Stojanović 51 Jozići
12179. Antun Kopić 11/01/1857 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
12180. Janja Krnić 21/01/1857 ž Mijo Janja Babić 21 Marušini
12181. Marijan Čivić 24/01/1857 m Živko Manda Knežević 159
12182. Franca Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12183. Jakob Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12184. Marija Kovačević 29/01/1857 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
12185. Marija Babić 02/02/1857 ž Mijo Matija Knežević 94
12186. Blaž Kopić 02/02/1857 m Mato Marija Stojanović 211
12187. Blaž Kopić 03/02/1857 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12188. Pola Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12189. Matija Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12190. Valentin Stojanović 09/02/1857 m Mato Barbara Gregorović 145 Alepovi
12191. Valerija Ilišević 10/02/1857 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12192. Kata Matić 10/02/1857 ž Živko Ruža Katušić 234
12193. Matija Knežević 13/02/1857 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
12194. Josip Verić 15/02/1857 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
12195. Matija Vuković 16/02/1857 ž Antun Kata Stojanović 255
12196. Mato Štivić 18/02/1857 m Andrija Đula Vuković 252
12197. Marta Vuković 19/02/1857 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12198. Matija Knežević 22/02/1857 ž Mato Lucija Knežević 67
12199. Marija Vlaović 26/02/1857 ž Antun Manda Kopić 99
12200. Sofija Knežević 02/03/1857 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi