Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12101 - 12200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12101. Ivan Gregorović 24/06/1856 m Božo Kata Lešić 95
12102. Petra Stojanović 26/06/1856 ž Lovro Petra Knežević 289
12103. Ana Stojanović 02/07/1856 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12104. Ilija Kopić 04/07/1856 m Mato Stana 81
12105. Ilija Vuković 05/07/1856 m Roko Janja 199 Davidovi
12106. Ilija Stivaničević 10/07/1856 m Petar Terezija Knežević 48 Anđini
12107. Barbara Gregorović 12/07/1856 ž Ivan Ruža Babić 96 bibini
12108. Ilija Vuković 13/07/1856 m Stjepan Kata Stojanović 253 Marinovi
12109. Ignjacije Stojanović 29/07/1856 m Antun Ivica 152 Pavini
12110. Marija Gregorović 01/08/1856 ž Ilija Kata Matić 43 Matini
12111. Đula Vuković 01/08/1856 ž Ivan Janja 134
12112. Klara Lešić 02/08/1856 ž Roko Barbara Vuković 24 Ulini
12113. Stana Katušić 05/08/1856 ž Blaž Kata Kopić 66
12114. Klara Knežević 05/08/1856 ž Franjo Barbara 292
12115. Marija Petričević 08/08/1856 ž Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12116. Lovro Kopić 09/08/1856 m Antun Matija Knežević 244
12117. Klara Lucić 12/08/1856 ž Ferdo Eva Vuković 108
12118. Roko Đaković 13/08/1856 m Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12119. Fema Babić 14/08/1856 ž Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
12120. Roko Biuklić 16/08/1856 m Ðuro Lucija Užarević 106
12121. Stjepan Stivaničević 18/08/1856 m Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12122. Stjepan Babić 20/08/1856 m Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
12123. Marija Babić 22/08/1856 ž Josip Barbara Gregorović 229
12124. Lukra Stivaničević 23/08/1856 ž Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12125. Ivan Blažak 25/08/1856 m Josip Kata Vuković 319
12126. Ruža Kedačić 25/08/1856 ž Ilija Kata Matic 208
12127. Marija Vuković 28/08/1856 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12128. Ivan Stojanović 30/08/1856 m Lovro Ana Krnić 23
12129. Mijo Stojanović 01/09/1856 m Blaž Ivica Čivić 155 Vidakovi
12130. Marija Čivić 06/09/1856 ž Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12131. Marija Kopić 10/09/1856 ž Franjo Barbara Lešić 346 Pranjini
12132. Matija Babić 14/09/1856 m Antun Marija Knežević 84
12133. Mato Kedačić 15/09/1856 m Martin Ana Vuković 3
12134. Mato Verić 15/09/1856 m Luka Barbara Stivaničević 171 Zurkini
12135. Mato Kedačić 16/09/1856 m Ðuro Ivica Petričević 16
12136. Mato Šokčević 16/09/1856 m Franjo Klara Lešić 300
12137. Kuzma Stojanović 23/09/1856 m Antun Kata Knežević 153 Kundrini
12138. Mijo Čivić 25/09/1856 m Stanko Marija Kovačević 261
12139. Franca Knežević 27/09/1856 ž Mijo Ana Lešić 309
12140. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
12141. Luka Stivaničević 06/10/1856 m Mato Petra Lučić 41 Orkini
12142. Amalia Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12143. Ana Stojanović 06/10/1856 ž Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12144. Amalia Vuković 06/10/1856 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
12145. Barbara Stojanović 07/10/1856 ž Šimun Marija Petričević 23
12146. Šimun Stojanović 11/10/1856 m Ilija Kata Lešić 154
12147. Luka Vuković 14/10/1856 m Mijo Barbara Štivić 11 Bubanovi
12148. Demetrije Kedačić 20/10/1856 m Ðuro Terezija Vuković 8
12149. Demetrije Kopić 20/10/1856 m Ivan Manda Vuković 244
12150. Kata Čivić 21/10/1856 ž Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
12151. Đula Vuković 22/10/1856 ž Ðuro Eva 345
12152. Šimun Lešić 27/10/1856 m Božo Ivica Stojanović 240 Lovrićevi
12153. Karlo Babić 31/10/1856 m Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12154. Karlo Vuković 31/10/1856 m Pavao Aga 127 Lazini
12155. Kata Knežević 01/11/1856 ž Ðuro Valerija 161
12156. Mirko Gregorović 02/11/1856 m Ðuro Marija Šokčević 49
12157. Elisabeta Babić 03/11/1856 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
12158. Kata Babić 04/11/1856 ž Lovro Aga Gregorović 264
12159. Mirko Verić 05/11/1856 m Antun Ana Čivić 333
12160. Martin Vuković 06/11/1856 m Andrija Ana 18 Turuckovi
12161. Martin Stivaničević 09/11/1856 m Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
12162. Živko Verić 19/11/1856 m Franjo Terezija Vuković 167 Ivančevi
12163. Cecilija Petričević 21/11/1856 ž Luka Terezija Garčetić 213 Blažićevi
12164. Stana Vuković 24/11/1856 ž Jakob Martina Knežević 134
12165. Barbara Kopić 26/11/1856 ž Mijo Ana Pauk 212 Karlićevi
12166. Barbara Katušić 01/12/1856 ž Marko Đula Babić 66
12167. Barbara Babić 03/12/1856 ž Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
12168. Eva Kotorac 07/12/1856 ž Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12169. Lucija Stojanović 13/12/1856 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12170. Eva Gregorović 15/12/1856 ž Filip Barbara Knežević 196
12171. Eva Kopić 19/12/1856 ž Ivan Helena 209 Marijančevi
12172. Ivica Đaković 27/12/1856 ž Antun Franca Gregorović 77
12173. Gašpar Knežević 01/01/1857 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12174. Ana Knežević 03/01/1857 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
12175. Maria Stivaničević 10/01/1857 ž Blaž Jozija Stojanović 51 Jozići
12176. Antun Kopić 11/01/1857 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
12177. Janja Krnić 21/01/1857 ž Mijo Janja Babić 21 Marušini
12178. Marijan Čivić 24/01/1857 m Živko Manda Knežević 159
12179. Franca Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12180. Jakob Vuković 25/01/1857 ž David Manda Lešić 109 Davidovi
12181. Marija Kovačević 29/01/1857 ž Luka Živka Katušić 88 Kovačevi
12182. Marija Babić 02/02/1857 ž Mijo Matija Knežević 94
12183. Blaž Kopić 02/02/1857 m Mato Marija Stojanović 211
12184. Blaž Kopić 03/02/1857 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12185. Pola Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12186. Matija Ilišević 09/02/1857 ž Ivan Marija Stojanović 139 Gluvakovi
12187. Valentin Stojanović 09/02/1857 m Mato Barbara Gregorović 145 Alepovi
12188. Valerija Ilišević 10/02/1857 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12189. Kata Matić 10/02/1857 ž Živko Ruža Katušić 234
12190. Matija Knežević 13/02/1857 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
12191. Josip Verić 15/02/1857 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
12192. Matija Vuković 16/02/1857 ž Antun Kata Stojanović 255
12193. Mato Štivić 18/02/1857 m Andrija Đula Vuković 252
12194. Marta Vuković 19/02/1857 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12195. Matija Knežević 22/02/1857 ž Mato Lucija Knežević 67
12196. Marija Vlaović 26/02/1857 ž Antun Manda Kopić 99
12197. Sofija Knežević 02/03/1857 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12198. Fema Knežević 03/03/1857 ž Mijo Marija Babić 235 Tamburovi
12199. Mijo Verić 06/03/1857 m Živko Franca Čivić 178 Šumarovi
12200. Đuro Gregorović 08/03/1857 m Roko Ana Živić 40 Pejini