Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12301 - 12400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12301. Fema Milošević 28/10/1857 ž Mijo Ivica Vuković 7
12302. Kata Verić 02/11/1857 ž Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12303. Karlo Shultzer 03/11/1857 m Josip Jozefa Vrtarić 350
12304. Marko Knežević 10/11/1857 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12305. Andrija Čivić 17/11/1857 m Mijo Lucija Gregorović 159
12306. Stanko Kopić 17/11/1857 m Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12307. Andrija Kedačić 19/11/1857 m Jakob Franca Vuković 324 Pinjakovi
12308. Cecilija Vuković 21/11/1857 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
12309. FranjoŽaverije Stojanović 22/11/1857 m Antun Kata Knežević 153 Kundrini
12310. Kata Verić 24/11/1857 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12311. Franjo Gregorović 04/12/1857 m Franjo Franca Matić 95
12312. Nikola Verić 05/12/1857 m Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
12313. Eva Čivić 15/12/1857 ž Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12314. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
12315. Toma Knežević 17/12/1857 m Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
12316. Toma Kopić 18/12/1857 m Ilija Bara Barenčić 79 Dudini
12317. Eva Kopić 19/12/1857 ž Franjo Klara Babić 327
12318. Eva Milošević 24/12/1857 ž Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
12319. Ivan Kopić 27/12/1857 m Franjo Jozefa Kopić 59
12320. David Štivić 28/12/1857 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12321. Silvester Vuković 29/12/1857 m Bartol Delfa Terzić 10 Klecini
12322. David Vuković 30/12/1857 m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
12323. Silvester Babić 31/12/1857 m Antun Marija Verić 264
12324. Genoveva Gregorović 01/01/1858 ž Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
12325. Đula Knežević 06/01/1858 ž Josip Kata Stojanović 93
12326. Franca Gregorović 07/01/1858 ž Ferda Marija Vuković 95
12327. Antun Verić 08/01/1858 m Antun Marija Vuković 172
12328. Marija Gregorović 12/01/1858 ž Ilija Stana Mišković 270
12329. Marija Kopić 18/01/1858 ž Stjepan Kata Čivić 54
12330. Franca Babić 19/01/1858 ž Blaž Bara Zečević 62 Markovi
12331. Fabijan Gregorović 19/01/1858 m Josip Kata Kovačević 228
12332. Martina Knežević 20/01/1858 ž Antun Kata Verić 298 Šestini
12333. Matija Stojanović 20/01/1858 ž Ðuro Eva Verić 205
12334. Marija Čivić 24/01/1858 ž Boža Manda Štivić 159
12335. Pavo Gregorović 24/01/1858 m Mirko Marija Kopić 270
12336. Blaž Knežević 24/01/1858 m Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12337. Pola Krnić 25/01/1858 ž Antun Franca Stojanović 258
12338. Blaž Knežević 03/02/1858 m Ðuro Valerija Vuković 161
12339. Pola Katušić 09/02/1858 ž Božo Petra Kopić 37
12340. Valentin Matić 10/02/1858 m Petar Manda Knežević 35
12341. Mato Kedačić 18/02/1858 m Ilija Kata Matić 208
12342. Manda Knežević 20/02/1858 ž Mijo Ana Lešić 309
12343. Matija Babić 21/02/1858 ž Mato Stana Babić 341 Gabričini
12344. Mato Čivić 23/02/1858 m Bartol Jozefa Stivaničević 31
12345. Mato Stojanović 23/02/1858 m Ivan Kata Petričević 129 Andrijaševi
12346. Mato Vić 24/02/1858 m Josip Marija Neuman 301
12347. Franca Verić 02/03/1858 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
12348. Josip Knežević 05/03/1858 m Franjo Bara Knežević 292
12349. Đuro Gregorović 07/03/1858 m Šimo Franca Knežević 226
12350. Lukra Knežević 07/03/1858 ž Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
12351. Josip Stojanović 07/03/1858 m Šimo Marija Knežević 131
12352. Đuro Babić 08/03/1858 m Ðuro Marica Babić 176 Brdarovi
12353. Lukra Stivaničević 12/03/1858 ž Mato Petra Lučić 41 Orkini
12354. Josip Vuković 16/03/1858 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
12355. Gabra Verić 20/03/1858 m Marijan Marija Žderić 174 Šmitovi
12356. Gabra Čivić 22/03/1858 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12357. Lukra Krnić 23/03/1858 ž Ðuro Kata Stojanović 148
12358. Marija Kutuzović 24/03/1858 ž Josip Bara Verić 86
12359. Manda Vuković 25/03/1858 ž FranjoŽaverije Manda Kedačić 199 Davidovi
12360. Marko Babić 31/03/1858 m Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
12361. Đuro Vuković 03/04/1858 m Stanko Pola Petričević 112
12362. Đurđa Babić 08/04/1858 ž Roka Ruža Čivić 249 Strameštrovi
12363. Kata Kutuzović 18/04/1858 ž Ðuro ? Rudolf 14
12364. Lukra Stojšić 18/04/1858 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
12365. Đuro Zečević 24/04/1858 m Pavo Bara Knežević 70
12366. Filipina Gregorović 26/04/1858 ž Lovro Petra Biuklić 340 Uvalini
12367. Lukra Gregorović 26/04/1858 ž Stanko Ruža Vuković 43 Matini
12368. Frola Žagar 04/05/1858 m Nezakonito Ruža Žagar 8
12369. Franca Kopić 07/05/1858 ž Franjo Pola Babić 243
12370. Franjo Katušić 13/05/1858 m Toma Đula Stojanović 66
12371. Sofija Lešić 13/05/1858 ž Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
12372. Franca Vuković 14/05/1858 ž Pavo Aga Stojanović 127 Lazini
12373. Lukra Gregorović 20/05/1858 ž Ðuro Manda Šokčević 299 Andrićevi
12374. Antun Knežević 22/05/1858 m Blaž Kata Ðaković 73
12375. Ivan Petričević 22/05/1858 m Ðuro Marija Stojanović 187 Nedini
12376. Manda Matić 25/05/1858 ž Mijo Matija Gregorović 35
12377. Antun Kopić 03/06/1858 m Roka Manda Lešić 59
12378. Đula Stojanović 07/06/1858 ž Mato Sofija Janković 142 Domini
12379. Antun Stojanović 10/06/1858 m Stanko Bara Bačić 27 Brnjakovi
12380. Manda Stojanović 10/06/1858 ž Stanko Bara Bačić 27 Brnjakovi
12381. Živko Čivić 14/06/1858 m Andrija Kata Krnić 261
12382. Ivica Babić 17/06/1858 ž Šimun Bara Kopić 60 Frćkovi
12383. Ivan Bošnjak 17/06/1858 m Antun Rosalia Piller 290
12384. Ivan Čivić 17/06/1858 m Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12385. Ivan Čivić 17/06/1858 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
12386. Ivan Babić 23/06/1858 m Roka Janja Gregorović 304 Frćkovi
12387. Petar Gregorović 25/06/1858 m Stjepan Aga Stivaničević 63
12388. Pavka Gregorović 28/06/1858 ž Pavo Eva Babić 90
12389. Petra Kopić 28/06/1858 ž Ivan Bara Babić 192
12390. Ilija Vuković 01/07/1858 m Andrija Ana Vuković 18 Turuckovi
12391. Ilija Bačić 03/07/1858 m Ivan Kata Babić 28
12392. Marija Štivić 04/07/1858 ž Antun Marta Petričević 280
12393. MarijaMagdalena Kutuzović 08/07/1858 ž Josip Ana Mihić 168
12394. Manda Lešić 10/07/1858 ž Mijo Đula Kedačić 5 Leškovi
12395. Ilija Lešić 11/07/1858 m Mato Eva Babić 104 Čikića
12396. MarijaMagdalena Matić 12/07/1858 ž Ilija Stana Stojanović 36
12397. Lukra Knežević 13/07/1858 ž Franjo Ana Kopić 65
12398. Ilija Štivić 13/07/1858 m Andrija Đula Vuković 252
12399. Manda Vuković 13/07/1858 ž Marijan Kata Petričević 134
12400. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26