Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12401 - 12500 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12401. Ilija Štivić 13/07/1858 m Andrija Đula Vuković 252
12402. Manda Vuković 13/07/1858 ž Marijan Kata Petričević 134
12403. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
12404. Aleksa Babić 16/07/1858 m Antun Manda Stivaničević 94
12405. Ilija Gregorović 16/07/1858 m Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
12406. Ignacije Lešić 23/07/1858 m Božo Ana Vuković 240 Lovrićevi
12407. Marta Petričević 28/07/1858 ž Nikola Ana Kotorac 210
12408. Lovro Knežević 01/08/1858 m Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
12409. Helena Lešić 06/08/1858 ž Roka Bara Vuković 24 Ulini
12410. Klara Matić 11/08/1858 ž Šimun Stana ? 0
12411. Klara Mišković 11/08/1858 ž Roko Jozefa Krnić 200
12412. Roko Babić 13/08/1858 m Ðuro Pola Babić 62 Markovi
12413. Roko Babić 13/08/1858 m Mijo Marija Babić 230
12414. Helena Babić 17/08/1858 ž Mato Bara Lovrić 60 Frćkovi
12415. Bartol Verić 18/08/1858 m Valentin Marija Verić 166 Čolini
12416. Bartol Babić 21/08/1858 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12417. Sofija Stivaničević 21/08/1858 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
12418. Ivica Babić 27/08/1858 ž Lovro Aga Gregorović 264
12419. Marija Kopić 28/08/1858 ž Pavo Kata Babić 78
12420. Mato Stivaničević 04/09/1858 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
12421. Šimun Knežević 05/09/1858 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
12422. Valerija Babić 08/09/1858 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12423. Fema Stivaničević 08/09/1858 ž Stanko Franca Babić 302
12424. Mato Vuković 10/09/1858 m Lovro Aga Mušić 128
12425. Marija Lešić 12/09/1858 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12426. Matija Mišković 17/09/1858 ž Jakob Stana Čivić 117
12427. Mato Lešić 18/09/1858 m Roko Franca Verić 26
12428. Franca Kopić 23/09/1858 ž Ðuro Terezija Petričević 61 Kovačevi
12429. Terezija Verić 25/09/1858 m Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
12430. Martin Petričević 27/09/1858 m Ivan Manda Mihić 119 Nedini
12431. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
12432. Bara Babić 01/10/1858 ž Ivan Marica Kopić 269 Joseilini
12433. Franjo Bakarez 01/10/1858 m Ivan Liza Gogoljar 0
12434. Luka Babić 05/10/1858 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
12435. Kata Babić 09/10/1858 ž Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12436. Luka Petričević 09/10/1858 m Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12437. Luka Stojšić 11/10/1858 m Antun Marija Stojanović 355
12438. Terezija Stojšić 11/10/1858 ž Antun Marija Stojanović 355
12439. Elizabeta Gregorović 22/10/1858 ž Filip Bara Knežević 196
12440. Demetrije Kedačić 26/10/1858 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
12441. Martina Lešić 31/10/1858 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
12442. Šimun Čivić 04/11/1858 m Franjo Barbara Katušić 223 Blaževi
12443. Cecilija Vuković 04/11/1858 ž Toma Dominika Stojanović 130 Kurjačini
12444. Bara Knežević 05/11/1858 ž Vinko Eva Kopić 65
12445. Martin Kopić 07/11/1858 m Vinko Ana Knežević 243
12446. Mirko Stojanović 10/11/1858 m Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
12447. Stanko Stivaničević 11/11/1858 m Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
12448. Andrija Kovačević 14/11/1858 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
12449. Cecilija Kopić 20/11/1858 ž Martin Ana Delić 61 Kovačevi
12450. FranjoŽaverije Čivić 25/11/1858 m Ivan Franca Krnić 261
12451. FranjoŽaverije Babić 30/11/1858 m Mijo Matija Knežević 94
12452. Bara Kopić 30/11/1858 ž Ilija Ivica Šokčević 54
12453. Andrija Mišković 30/11/1858 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12454. FranjoŽaverije Čivić 02/12/1858 m Stanko Marija Kovačević 261
12455. Marija Gregorović 07/12/1858 ž Ivan Ana Gregorović 58
12456. Lucija Verić 11/12/1858 ž Filip Delfa Katušić 167 Ivančevi
12457. Lucija Vuković 11/12/1858 ž Šimun Đula Vuković 136
12458. Adam Čivić 18/12/1858 m Ivan Kata Bašlinović 323
12459. Eva Kedačić 21/12/1858 ž Pavo Kata Gregorović 1
12460. Eva Stojanović 22/12/1858 ž Franjo Marija Gregorović 214 Alepovi
12461. Eva Petričević 24/12/1858 ž Ðuro Manda Knežević 120
12462. Božo Vuković 25/12/1858 m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12463. Genoveva Gregorović 31/12/1858 ž Mijo Fema Čivić 340 Uvalini
12464. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
12465. Janja Kopić 10/01/1859 ž Mato Stana Babić 81
12466. Antun Stojanović 10/01/1859 m Ilija Kata Lešić 154
12467. Antun Stojanović 11/01/1859 m Ðuro Kata Petričević 257
12468. Janja Vuković 12/01/1859 ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
12469. Marija Knežević 13/01/1859 ž Mato Pola Babić 248
12470. Antun Knežević 17/01/1859 m Lovro Kata Gregorović 281 Matokovi
12471. Janja Kopić 17/01/1859 ž Josip Kata Knežević 212 Karlićevi
12472. Fabijan Mišković 19/01/1859 m Petar Kata Janković 118 Aleksini
12473. Janja Šokčević 20/01/1859 ž Franjo Klara Lešić 300
12474. Pavo Vuković 24/01/1859 m Ðuro Eva Čivić 345
12475. Franca Knežević 27/01/1859 ž Anttun Marija Gregorović 87 Šovakini
12476. Marija Turković 30/01/1859 ž Lovro Maria Dorbola 279
12477. Marijan Verić 02/02/1859 m Marko Eva Šunić 339
12478. Toma Verić 08/02/1859 m Mato Kata Stivaničević 172
12479. Fema Knežević 11/02/1859 ž Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
12480. Franca Krnić 11/02/1859 ž Antun Bara Verić 148
12481. Lukra Katušić 12/02/1859 ž Marko Đula Babić 66
12482. Fema Knežević 13/02/1859 ž Božo Bara Verić 298 Šestini
12483. Mato Katušić 17/02/1859 m Mijo Marija Gregorović 242
12484. Mato Babić 18/02/1859 m Blaž Kata Šimić 74 Maričini
12485. Mato Stojanović 19/02/1859 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
12486. Mato Verić 20/02/1859 m Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12487. Mato Kopić 21/02/1859 m Mijo Aga Stivaničević 209 Marijančevi
12488. Mato Babić 22/02/1859 m Živko Slava Babić 249 Strameštrovi
12489. Mato Lučić 22/02/1859 m Ferda Eva Vuković 108
12490. Đuro Milošević 26/02/1859 m Ðuro Marija Vuković 7
12491. Jozefa Vuković 26/02/1859 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
12492. Đuro Knežević 27/02/1859 m Lovro Ruža Stojanović 266
12493. Fema Knežević 28/02/1859 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12494. Lukra Mišković 01/03/1859 ž Adam Aga Mišković 117
12495. Đuro Štivić 02/03/1859 m Mijo Marija Verić 123
12496. Franca Kutuzović 06/03/1859 ž Josip Bara Verić 86
12497. Đuro Kopić 07/03/1859 m Luka Bara Lešić 59
12498. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218 Dudin
12499. Vinko Babić 09/03/1859 m Marko Marija Knežević 62 Markovi
12500. Josip Katušić 14/03/1859 m Blaž Ana Mišković 89 Bajkanovi