Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12401 - 12500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12401. Aleksa Babić 16/07/1858 m Antun Manda Stivaničević 94
12402. Ilija Gregorović 16/07/1858 m Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
12403. Ignacije Lešić 23/07/1858 m Božo Ana Vuković 240 Lovrićevi
12404. Marta Petričević 28/07/1858 ž Nikola Ana Kotorac 210
12405. Lovro Knežević 01/08/1858 m Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
12406. Helena Lešić 06/08/1858 ž Roka Bara Vuković 24 Ulini
12407. Klara Matić 11/08/1858 ž Šimun Stana ? 0
12408. Klara Mišković 11/08/1858 ž Roko Jozefa Krnić 200
12409. Roko Babić 13/08/1858 m Ðuro Pola Babić 62 Markovi
12410. Roko Babić 13/08/1858 m Mijo Marija Babić 230
12411. Helena Babić 17/08/1858 ž Mato Bara Lovrić 60 Frćkovi
12412. Bartol Verić 18/08/1858 m Valentin Marija Verić 166 Čolini
12413. Bartol Babić 21/08/1858 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12414. Sofija Stivaničević 21/08/1858 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
12415. Ivica Babić 27/08/1858 ž Lovro Aga Gregorović 264
12416. Marija Kopić 28/08/1858 ž Pavo Kata Babić 78
12417. Mato Stivaničević 04/09/1858 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
12418. Šimun Knežević 05/09/1858 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
12419. Valerija Babić 08/09/1858 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12420. Fema Stivaničević 08/09/1858 ž Stanko Franca Babić 302
12421. Mato Vuković 10/09/1858 m Lovro Aga Mušić 128
12422. Marija Lešić 12/09/1858 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12423. Matija Mišković 17/09/1858 ž Jakob Stana Čivić 117
12424. Mato Lešić 18/09/1858 m Roko Franca Verić 26
12425. Franca Kopić 23/09/1858 ž Ðuro Terezija Petričević 61 Kovačevi
12426. Terezija Verić 25/09/1858 m Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
12427. Martin Petričević 27/09/1858 m Ivan Manda Mihić 119 Nedini
12428. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
12429. Bara Babić 01/10/1858 ž Ivan Marica Kopić 269 Joseilini
12430. Franjo Bakarez 01/10/1858 m Ivan Liza Gogoljar 0
12431. Luka Babić 05/10/1858 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
12432. Kata Babić 09/10/1858 ž Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12433. Luka Petričević 09/10/1858 m Ivan Eva Lešić 119 Nedini
12434. Luka Stojšić 11/10/1858 m Antun Marija Stojanović 355
12435. Terezija Stojšić 11/10/1858 ž Antun Marija Stojanović 355
12436. Elizabeta Gregorović 22/10/1858 ž Filip Bara Knežević 196
12437. Demetrije Kedačić 26/10/1858 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
12438. Martina Lešić 31/10/1858 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
12439. Šimun Čivić 04/11/1858 m Franjo Barbara Katušić 223 Blaževi
12440. Cecilija Vuković 04/11/1858 ž Toma Dominika Stojanović 130 Kurjačini
12441. Bara Knežević 05/11/1858 ž Vinko Eva Kopić 65
12442. Martin Kopić 07/11/1858 m Vinko Ana Knežević 243
12443. Mirko Stojanović 10/11/1858 m Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
12444. Stanko Stivaničević 11/11/1858 m Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
12445. Andrija Kovačević 14/11/1858 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
12446. Cecilija Kopić 20/11/1858 ž Martin Ana Delić 61 Kovačevi
12447. FranjoŽaverije Čivić 25/11/1858 m Ivan Franca Krnić 261
12448. FranjoŽaverije Babić 30/11/1858 m Mijo Matija Knežević 94
12449. Bara Kopić 30/11/1858 ž Ilija Ivica Šokčević 54
12450. Andrija Mišković 30/11/1858 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
12451. FranjoŽaverije Čivić 02/12/1858 m Stanko Marija Kovačević 261
12452. Marija Gregorović 07/12/1858 ž Ivan Ana Gregorović 58
12453. Lucija Verić 11/12/1858 ž Filip Delfa Katušić 167 Ivančevi
12454. Lucija Vuković 11/12/1858 ž Šimun Đula Vuković 136
12455. Adam Čivić 18/12/1858 m Ivan Kata Bašlinović 323
12456. Eva Kedačić 21/12/1858 ž Pavo Kata Gregorović 1
12457. Eva Stojanović 22/12/1858 ž Franjo Marija Gregorović 214 Alepovi
12458. Eva Petričević 24/12/1858 ž Ðuro Manda Knežević 120
12459. Božo Vuković 25/12/1858 m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
12460. Genoveva Gregorović 31/12/1858 ž Mijo Fema Čivić 340 Uvalini
12461. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
12462. Janja Kopić 10/01/1859 ž Mato Stana Babić 81
12463. Antun Stojanović 10/01/1859 m Ilija Kata Lešić 154
12464. Antun Stojanović 11/01/1859 m Ðuro Kata Petričević 257
12465. Janja Vuković 12/01/1859 ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
12466. Marija Knežević 13/01/1859 ž Mato Pola Babić 248
12467. Antun Knežević 17/01/1859 m Lovro Kata Gregorović 281 Matokovi
12468. Janja Kopić 17/01/1859 ž Josip Kata Knežević 212 Karlićevi
12469. Fabijan Mišković 19/01/1859 m Petar Kata Janković 118 Aleksini
12470. Janja Šokčević 20/01/1859 ž Franjo Klara Lešić 300
12471. Pavo Vuković 24/01/1859 m Ðuro Eva Čivić 345
12472. Franca Knežević 27/01/1859 ž Anttun Marija Gregorović 87 Šovakini
12473. Marija Turković 30/01/1859 ž Lovro Maria Dorbola 279
12474. Marijan Verić 02/02/1859 m Marko Eva Šunić 339
12475. Toma Verić 08/02/1859 m Mato Kata Stivaničević 172
12476. Fema Knežević 11/02/1859 ž Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
12477. Franca Krnić 11/02/1859 ž Antun Bara Verić 148
12478. Lukra Katušić 12/02/1859 ž Marko Đula Babić 66
12479. Fema Knežević 13/02/1859 ž Božo Bara Verić 298 Šestini
12480. Mato Katušić 17/02/1859 m Mijo Marija Gregorović 242
12481. Mato Babić 18/02/1859 m Blaž Kata Šimić 74 Maričini
12482. Mato Stojanović 19/02/1859 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
12483. Mato Verić 20/02/1859 m Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12484. Mato Kopić 21/02/1859 m Mijo Aga Stivaničević 209 Marijančevi
12485. Mato Babić 22/02/1859 m Živko Slava Babić 249 Strameštrovi
12486. Mato Lučić 22/02/1859 m Ferda Eva Vuković 108
12487. Đuro Milošević 26/02/1859 m Ðuro Marija Vuković 7
12488. Jozefa Vuković 26/02/1859 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
12489. Đuro Knežević 27/02/1859 m Lovro Ruža Stojanović 266
12490. Fema Knežević 28/02/1859 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12491. Lukra Mišković 01/03/1859 ž Adam Aga Mišković 117
12492. Đuro Štivić 02/03/1859 m Mijo Marija Verić 123
12493. Franca Kutuzović 06/03/1859 ž Josip Bara Verić 86
12494. Đuro Kopić 07/03/1859 m Luka Bara Lešić 59
12495. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218 Dudini
12496. Vinko Babić 09/03/1859 m Marko Marija Knežević 62 Markovi
12497. Josip Katušić 14/03/1859 m Blaž Ana Mišković 89 Bajkanovi
12498. Marija Kopić 23/03/1859 ž Ðuro Matija Matić 42
12499. Blaž Gregorović 27/03/1859 m Marijan Fema Knežević 226
12500. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini