Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 12501 - 12600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12501. Ana Šokčević 29/04/1859 ž Mato Franca Knežević 300
12502. Jakob Vuković 30/04/1859 m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
12503. Lukra Knežević 01/05/1859 ž Mato Delfa Stojanović 162 Matokovi
12504. Jakob Kopić 02/05/1859 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12505. Sofija Kopić 04/05/1859 ž Vinko Franca Benaković 346 Pranjini
12506. Kata Verić 09/05/1859 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12507. Franca Gregorović 14/05/1859 ž Imra Bara Gregorović 96 bibini
12508. Antun Stojanović 17/05/1859 m Bartol Ivica Lešić 259 Pavini
12509. Petra Gregorović 25/05/1859 ž Antun Ana Lučić 330
12510. Manda Stojanović 27/05/1859 ž Pavao Matijka Babić 153 Kundrini
12511. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12512. Antun Ilišević 29/05/1859 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
12513. Eva Gregorović 30/05/1859 ž Mato Franca Katušić 43 Matini
12514. Marija Kopić 30/05/1859 ž Lovro Marija Kokanović 209 Marijančevi
12515. Ana Babić 01/06/1859 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
12516. Manda Babić 06/06/1859 ž Franjo Marija Terzić 264
12517. Lovro Kopić 10/06/1859 m Stjepan Kata Čivić 54
12518. Ivan Vuković 17/06/1859 m Stanko Stana Stojanović 254
12519. Ivica Verić 19/06/1859 ž Žaverije Manda Gregorović 334 Šumarovi
12520. Ana Gregorović 21/06/1859 ž Pavao Đula Gregorović 39
12521. Ivan Lešić 21/06/1859 m Franjo Manda Vukvić 103 Čikića
12522. Petra Kopić 23/06/1859 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12523. Đula Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12524. Janja Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12525. Pavao Knežević 25/06/1859 m Imra Kata Katušić 87 Šovakini
12526. Petar Štivić 26/06/1859 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12527. Ilija Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12528. Lovro Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12529. Fema Babić 03/07/1859 ž Mato Kata Knežević 229
12530. Ilija Milošević 07/07/1859 m Antun Matijka Stojanović 335
12531. Manda Katušić 08/07/1859 ž Mato Terezija Verić 241 katušića
12532. Ilija Vuković 10/07/1859 m Blaž Matijka Vuković 112
12533. Ilija Gregorović 13/07/1859 m Stjepan Kata Knežević 96 bibini
12534. Marta Gregorović 15/07/1859 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
12535. Ana Knežević 17/07/1859 ž Ðuro Valerija Vuković 161
12536. Lovro Stivaničević 21/07/1859 m Antun Lucija ? 51 Jozići
12537. Manda Stojanović 22/07/1859 ž Blaž Janja Gregorović 27 Brnjakovi
12538. Klara Katušić 23/07/1859 ž Stjepan Kata Kokanović 245
12539. Jakob Stojanović 24/07/1859 m Imra Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12540. Ana Kedačić 26/07/1859 ž Ðuro Ivica Stojanović 16
12541. Lovro Babić 30/07/1859 m Ivan Bara Kopić 176 Brdarovi
12542. Lovro Čivić 31/07/1859 m Imra Terezija Karavidović 158 Rusovi
12543. Klara Kopić 31/07/1859 ž Ivan Marija Štivić 80
12544. Manda Babić 02/08/1859 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12545. Klara Lešić 04/08/1859 ž Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
12546. Lovro Milošević 04/08/1859 m Mijo Ana Vuković 7 klecini
12547. Sofija Gregorović 05/08/1859 ž Antun Lucija Stojanović 6
12548. Klara Kopić 06/08/1859 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
12549. Lovro Lešić 07/08/1859 m Ivan Bara Šokčević 25 Lovrićevi
12550. Klara Vuković 09/08/1859 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12551. Lukra Ilišević 13/08/1859 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12552. Sofija Stojanović 13/08/1859 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12553. Mijo Kutuzović 17/08/1859 m Josip Ana Mihić 168
12554. Bartol Babić 18/08/1859 m Božo Manda Vuksanović 55
12555. Stjepan Mišković 19/08/1859 m Roko Jozija Krnić 200 Tadini
12556. Stjepan Milošević 20/08/1859 m Ferdo Lucija Vuković 331
12557. Stjepan Stojanović 21/08/1859 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12558. Marija Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12559. Ruža Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12560. Marijan Babić 06/09/1859 m Lovro Ana Lešić 177 Pulini
12561. Marija Vuković 08/09/1859 ž Stanko Pola Vuković 112
12562. Mato Katušić 18/09/1859 m Ivan Manda Babić 66
12563. Mijo Knežević 30/09/1859 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12564. Franjo Kedačić 01/10/1859 m Jakob Bara Kotorac 3
12565. Luka Vuković 05/10/1859 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12566. Ferdo Kuzmanović 07/10/1859 m Antun Marija Hapčik 0
12567. Luka Knežević 08/10/1859 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12568. Luka Katušić 10/10/1859 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12569. Terezija Babić 11/10/1859 ž Antun Marija Verić 264
12570. Luka Kedačić 14/10/1859 m Ðuro Terezija Vuković 8
12571. Đula Blažak 16/10/1859 ž Josip Kata ? 319
12572. Luka Matić 17/10/1859 m Ðuro Janja Matić 38
12573. Matija Stivaničević 18/10/1859 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12574. Kata Babić 23/10/1859 ž Ivan Marica Verić 230
12575. Kata Gregorović 03/11/1859 ž Antun Kata Babić 227 štukarovi
12576. Imra Babić 06/11/1859 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
12577. Imra Stivaničević 06/11/1859 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12578. Kata Kopić 12/11/1859 ž Božo Matijka Varzić 320
12579. Antun Vuković 14/11/1859 m David Manda Lešić 365
12580. Leopold Čivić 15/11/1859 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12581. Andrija Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12582. Ivan Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
12583. Franjo Babić 20/11/1859 m Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
12584. Augustin Schneleber 20/11/1859 m Jozef Terezija Buzan 350
12585. Bara Matić 29/11/1859 ž Marko Marija Dimšić 46
12586. Bara Stivaničević 29/11/1859 ž Mato Petra Lučić 41 Orkini
12587. Nikola Gregorović 05/12/1859 m Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
12588. Eva Kopić 09/12/1859 ž Franjo Bara Lešić 346 Pranjini
12589. Toma Stivaničević 10/12/1859 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
12590. Adam Knežević 11/12/1859 m Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
12591. Eva Knežević 14/12/1859 ž Mijo Ana Lešić 309
12592. Eva Stojanović 14/12/1859 ž Andrija Marija Vuković 142 Domini
12593. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
12594. Lazar Vuković 14/12/1859 m Jakob Bara Kedaćić 191 Petrovi
12595. Genoveva Ilišević 24/12/1859 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12596. Adam Kutuzović 25/12/1859 m Josip Bara Verić 86
12597. Stjepan Knežević 26/12/1859 m Stjepan Đurđa Ðaković 87 Šovakini
12598. Marija Verić 26/12/1859 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
12599. Gašpar Kedačić 05/01/1860 m Mato Stana Vuković 208 Drcini
12600. Janja Vuković 15/01/1860 ž Pavao Aga Vuković 311 Petrovi