Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12501 - 12600 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12501. Marija Kopić 23/03/1859 ž Ðuro Matija Matić 42
12502. Blaž Gregorović 27/03/1859 m Marijan Fema Knežević 226
12503. Đuro Stojanović 31/03/1859 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12504. Manda Babić 05/04/1859 ž Ivan Janja Vuković 360
12505. Marko Đaković 07/04/1859 m Jakob Terezija ćosić 75
12506. Eva Stivaničević 07/04/1859 ž Josip Aga Gregorović 47 Anđini
12507. Đurđa Terzić 10/04/1859 ž Valentin Stana Babić 97
12508. Đuro Verić 14/04/1859 m Mijo Marija Verić 172
12509. Đula Đaković 17/04/1859 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
12510. Đurđa Stojanović 17/04/1859 ž Roko Jozefa Čivić 163 Filini
12511. Ladislav Knežević 18/04/1859 ž Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
12512. Fema Verić 20/04/1859 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
12513. Đurđa Vuković 20/04/1859 ž Antun Janja Stojanović 132 Zebini
12514. Ana Kopić 22/04/1859 ž Martin Ruža Verić 42
12515. Marko Knežević 23/04/1859 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12516. Helena Lešić 25/04/1859 ž Ilija Jozefa Muller 277
12517. Janja Knežević 29/04/1859 ž Živko Bara Lešić 165 Belovi
12518. Jakob Kopić 29/04/1859 m Antun Manda Knežević 78
12519. Ana Šokčević 29/04/1859 ž Mato Franca Knežević 300
12520. Jakob Vuković 30/04/1859 m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
12521. Lukra Knežević 01/05/1859 ž Mato Delfa Stojanović 162 Matokovi
12522. Jakob Kopić 02/05/1859 m Mijo Ruža Kovačević 61 Kovačevi
12523. Sofija Kopić 04/05/1859 ž Vinko Franca Benaković 346 Pranjini
12524. Kata Verić 09/05/1859 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
12525. Franca Gregorović 14/05/1859 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibin
12526. Antun Stojanović 17/05/1859 m Bartol Ivica Lešić 259 Pavini
12527. Petronila Gregorović 25/05/1859 ž Antun Ana Lučić 330
12528. Manda Stojanović 27/05/1859 ž Pavo Matija Babić 153 Kundrini
12529. Živko Kotorac 28/05/1859 m Ivan Kata Kedačić 22 Kotorčevi
12530. Antun Ilišević 29/05/1859 m Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
12531. Eva Gregorović 30/05/1859 ž Mato Franca Katušić 43 Matini
12532. Marija Kopić 30/05/1859 ž Lovro Marija Kokanović 209 Marijančevi
12533. Ana Babić 01/06/1859 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
12534. Manda Babić 06/06/1859 ž Franjo Marija Terzić 264
12535. Lovro Kopić 10/06/1859 m Stjepan Kata Čivić 54
12536. Ivan Vuković 17/06/1859 m Stanko Stana Stojanović 254
12537. Ivica Verić 19/06/1859 ž FranjoŽaverije Manda Gregorović 334 Šumarovi
12538. Ana Gregorović 21/06/1859 ž Pavo Đula Gregorović 39
12539. Ivan Lešić 21/06/1859 m Franjo Manda Vukvić 103 Čikića
12540. Petronila Kopić 23/06/1859 ž Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
12541. Đula Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12542. Janja Đaković 25/06/1859 ž Franjo Stana Katušić 76
12543. Pavo Knežević 25/06/1859 m Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
12544. Petar Štivić 26/06/1859 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12545. Ilija Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12546. Lovro Verić 02/07/1859 m Ðuro Marija Kopić 334 Šumarovi
12547. Fema Babić 03/07/1859 ž Mato Kata Knežević 229
12548. Ilija Milošević 07/07/1859 m Antun Matija Stojanović 335
12549. Manda Katušić 08/07/1859 ž Mato Terezija Verić 241
12550. Ilija Vuković 10/07/1859 m Blaž Matija Vuković 112
12551. Ilija Gregorović 13/07/1859 m Stjepan Kata Knežević 96 bibin
12552. Marta Gregorović 15/07/1859 m Andrija Kata Kovačević 299 Andrićevi
12553. Ana Knežević 17/07/1859 ž Ðuro Valerija Vuković 161
12554. Lovro Stivaničević 21/07/1859 m Antun Lucija ? 51 Jozići
12555. Manda Stojanović 22/07/1859 ž Blaž Janja Gregorović 27 Brnjakovi
12556. Klara Katušić 23/07/1859 ž Stjepan Kata Kokanović 245
12557. Jakob Stojanović 24/07/1859 m Mirko Ruža Petričević 203 Andrijaševi
12558. Ana Kedačić 26/07/1859 ž Ðuro Ivica Stojanović 16
12559. Lovro Babić 30/07/1859 m Ivan Bara Kopić 176 Brdarovi
12560. Lovro Čivić 31/07/1859 m Mirko Terezija Karavidović 158 Rusovi
12561. Klara Kopić 31/07/1859 ž Ivan Marija Štivić 80
12562. Manda Babić 02/08/1859 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
12563. Klara Lešić 04/08/1859 ž Antun Marija Milošević 25 Lovrićevi
12564. Lovro Milošević 04/08/1859 m Mijo Ana Vuković 7
12565. Sofija Gregorović 05/08/1859 ž Antun Lucija Stojanović 6
12566. Klara Kopić 06/08/1859 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
12567. Lovro Lešić 07/08/1859 m Ivan Bara Šokčević 25 Lovrićevi
12568. Klara Vuković 09/08/1859 ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
12569. Lukra Ilišević 13/08/1859 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12570. Sofija Stojanović 13/08/1859 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12571. Mijo Kutuzović 17/08/1859 m Josip Ana Mihić 168
12572. Bartol Babić 18/08/1859 m Božo Manda Vuksanović 55
12573. Stjepan Mišković 19/08/1859 m Roko Jozefa Krnić 200
12574. Stjepan Milošević 20/08/1859 m Ferda Lucija Vuković 331
12575. Stjepan Stojanović 21/08/1859 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12576. Marija Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12577. Ruža Stojanović 21/08/1859 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12578. Marijan Babić 06/09/1859 m Lovro Ana Lešić 177 Pulini
12579. Marija Vuković 08/09/1859 ž Stanko Pola Vuković 112
12580. Mato Katušić 18/09/1859 m Ivan Manda Babić 66
12581. Mijo Knežević 30/09/1859 m Petar Ana Gregorović 247 Stankovi
12582. Franjo Kedačić 01/10/1859 m Jakob Bara Kotorac 3
12583. Luka Vuković 05/10/1859 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12584. Ferda Kuzmanović 07/10/1859 m Antun Marija Hapčik 0
12585. Luka Knežević 08/10/1859 m Ðuro Janja Knežević 87 Šovakini
12586. Luka Milošević 09/10/1859 m Toma Manda Mihić 13
12587. Luka Katušić 10/10/1859 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
12588. Terezija Babić 11/10/1859 ž Antun Marija Verić 264
12589. Luka Kedačić 14/10/1859 m Ðuro Terezija Vuković 8
12590. Đula Blažak 16/10/1859 ž Josip Kata ? 319
12591. Luka Matić 17/10/1859 m Ðuro Janja Matić 38
12592. Matija Stivaničević 18/10/1859 ž Petar Manda Gregorović 51 Jozići
12593. Kata Babić 23/10/1859 ž Ivan Marica Verić 230
12594. Kata Gregorović 03/11/1859 ž Antun Kata Babić 227
12595. Mirko Babić 06/11/1859 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
12596. Mirko Stivaničević 06/11/1859 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
12597. Kata Kopić 12/11/1859 ž Božo Matija Varzić 320
12598. Antun Vuković 14/11/1859 m David Manda Lešić 365
12599. Leopold Čivić 15/11/1859 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
12600. Andrija Vuković 16/11/1859 m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi