Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12601 - 12700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12601. Bara Matić 29/11/1859 ž Marko Marija Dimšić 46
12602. Bara Stivaničević 29/11/1859 ž Mato Petra Lučić 41 Orkini
12603. Nikola Gregorović 05/12/1859 m Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
12604. Eva Kopić 09/12/1859 ž Franjo Bara Lešić 346 Pranjini
12605. Toma Stivaničević 10/12/1859 m Ivan Kata Babić 47 Anđini
12606. Adam Knežević 11/12/1859 m Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
12607. Eva Knežević 14/12/1859 ž Mijo Ana Lešić 309
12608. Eva Stojanović 14/12/1859 ž Andrija Marija Vuković 142 Domini
12609. Toma Verić 14/12/1859 m Mato Marija Knežević 171 Zurkini
12610. Lazar Vuković 14/12/1859 m Jakob Bara Kedaćić 191 Petrovi
12611. Genoveva Ilišević 24/12/1859 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12612. Adam Kutuzović 25/12/1859 m Josip Bara Verić 86
12613. Stjepan Knežević 26/12/1859 m Stjepan Đurđa Ðaković 87 Šovakini
12614. Marija Verić 26/12/1859 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
12615. Gašpar Kedačić 05/01/1860 m Mato Stana Vuković 208
12616. Janja Vuković 15/01/1860 ž Pavo Aga Vuković 311 Petrovi
12617. Fabijan Stojanović 18/01/1860 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
12618. Vinko Štivić 21/01/1860 m Andrija Đula Vuković 252
12619. Marija Petričević 22/01/1860 ž Ivan Eva Verić 149
12620. Marija Vuković 24/01/1860 ž Antun Kata Stojanović 255
12621. Martina Stivaničević 30/01/1860 ž Marko Lucija Lešić 72
12622. Blaž Lešić 02/02/1860 m Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
12623. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
12624. Ivan Knežević 13/02/1860 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
12625. Matija Vuković 19/02/1860 ž Pavo Aga Stojanović 127 Lazini
12626. Franca Kopić 27/02/1860 ž Ivan Helena Katušić 209 Marijančevi
12627. Jozefa Stivaničević 02/03/1860 ž Blaž Jozija Stojanović 51 Jozići
12628. Aga Verić 06/03/1860 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
12629. Đuro Čivić 09/03/1860 m Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
12630. Đuro Krnić 10/03/1860 m Mijo Aga Babić 364 Marušini
12631. Jozija Kedačić 11/03/1860 ž Mirko Pola Katušić 1
12632. Jozija Mišković 16/03/1860 ž Marko Stana Milošević 200
12633. Josip Lešić 20/03/1860 m Božo Fema Babić 33
12634. Marko Gregorović 27/03/1860 m Ðuro Marija Šokčević 49
12635. Marko Babić 03/04/1860 m Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
12636. Đula Stojanović 04/04/1860 ž Karlo Petronila Petričević 152 Pavini
12637. Jakob Lešić 06/04/1860 m Ignacije Kata Knežević 220 Ružića
12638. Đula Babić 09/04/1860 ž Franjo Marija Kopić 85
12639. Kata Čivić 09/04/1860 ž Stanko Manda Jarić 31
12640. Marko Petričević 09/04/1860 m Ðuro Manda Stojanović 187 Nedini
12641. Đurđa Miličić 10/04/1860 ž Jakob Stana Miličić 4 Pištini
12642. Đurđa Gregorović 12/04/1860 ž Ðuro Aga Knežević 90
12643. Marija Katušić 12/04/1860 ž Mato Janja Knežević 66
12644. Đula Stivaničević 18/04/1860 ž Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
12645. Mijo Gregorović 05/05/1860 m Mato Marija Knežević 226
12646. Vlado Gregorović 05/05/1860 m Ivan Bara Matić 270
12647. Vlado Vuković 06/05/1860 m Ivan Eva Vuković 127 Lazini
12648. Mijo Čivić 08/05/1860 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi
12649. Alojzije Knežević 09/05/1860 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
12650. Vlado Gregorović 17/05/1860 m Roko Ana Živić 40 Pejini
12651. Kata Petričević 23/05/1860 ž Šimun Ruža Kopić 120
12652. Antun Verić 28/05/1860 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
12653. Bono Vuković 28/05/1860 m Antun Kata Kedačić 109 Davidovi
12654. Marijan Vuković 28/05/1860 m Marijan Kata Petričević 134
12655. Antun Katušić 30/05/1860 m Bartol Pola Knežević 245
12656. Ivan Knežević 07/06/1860 m Ivan Martina Gregorović 165 Belovi
12657. Antun Stojanović 10/06/1860 m Martin Marija Šunić 260
12658. Petronila Gregorović 14/06/1860 ž Franjo Ruža Tepeluković 197 Andrićevi
12659. Franca Kopić 16/06/1860 ž Pavo Manda Matić 211
12660. Ivan Babić 21/06/1860 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12661. Ivan Stojšić 22/06/1860 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
12662. Petronila Terzić 27/06/1860 ž Adalbert Marija Vuković 169
12663. Ilija Kopić 01/07/1860 m Franjo Marija Vuković 181 Župarini
12664. Ilija Kedačić 02/07/1860 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
12665. Ilija Babić 10/07/1860 m Josip Eva Lešić 179 Orozovi
12666. Ilija Petričević 12/07/1860 m Ðuro Manda Knežević 120
12667. Ilija Čivić 16/07/1860 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
12668. Manda Vlaović 18/07/1860 ž Ilija Ruža Čivić 98
12669. Ana Knežević 21/07/1860 ž Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
12670. Ana Kopić 25/07/1860 ž Josip Cecilija Kopić 288 Ivandulini
12671. Janja Stojanović 30/07/1860 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12672. Janja Stojanović 30/07/1860 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12673. Marija Babić 31/07/1860 ž Antun Stana Gregorović 47 Anđini
12674. Klara Lešić 31/07/1860 ž Bartol Bara Verić 26
12675. Lovro Matić 31/07/1860 m Ilija Stana Stojanović 36
12676. Ignacije Petričević 31/07/1860 m Bartol Franca Mihić 210
12677. Mirko Stojšić 31/07/1860 m Pavo Đurđa Verić 355
12678. Dominika Babić 04/08/1860 ž Antun Marija Kovačević 84
12679. Lovro Lešić 06/08/1860 m Adam Ana Rakitić 107
12680. Ruža Stojanović 13/08/1860 ž Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
12681. Marija Vuković 15/08/1860 ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
12682. Bartol Verić 18/08/1860 m Ðuro Manda Gregorović 166 Čolini
12683. Martina Babić 19/08/1860 ž Andrija Bara Petričević 55
12684. Stana Knežević 19/08/1860 ž Božo Bara Verić 298 Šestini
12685. Bartol Knežević 20/08/1860 m FranjoŽaverije Franca Šokčević 101 Đurasini
12686. Mato Babić 29/08/1860 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
12687. Ivica Stojanović 29/08/1860 ž Mato Sofija Janković 142 Domini
12688. Marija Verić 03/09/1860 ž Stanko Bara Kopić 263
12689. Mijo Vrtarić 04/09/1860 m Marko Ivica Gitinger 297
12690. Terezija Vrtarić 04/09/1860 ž Marko Ivica Gitinger 297
12691. Mato Gregorović 08/09/1860 m Ferdo Marija Vuković 95
12692. Matija Čivić 11/09/1860 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
12693. Mijo Babić 13/09/1860 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12694. Mato Petričević 14/09/1860 m Šimun Manda ? 149
12695. Ruža Vuković 15/09/1860 ž Luka Marija Kadić 110
12696. Matija Babić 17/09/1860 ž Kuzma Ruža Knežević 56
12697. Mijo Gregorović 18/09/1860 m Ilija Kata Matić 43 Matini
12698. Terezija Lešić 19/09/1860 ž Ilija Jozefa Muller 277
12699. Lukra Stojanović 19/09/1860 ž Antun Ana Kadić 152 Pavini
12700. Mato Kopić 20/09/1860 m Franjo Jozefa Kopić 59