Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12701 - 12800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12701. Terezija Vinek 30/09/1860 ž Jakob Maria Steiner 0
12702. Franjo Kutuzović 01/10/1860 m Ðuro Ana Rudolf 14
12703. Lukra Babić 04/10/1860 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
12704. Luka Gregorović 05/10/1860 m Andrija Ruža Babić 227
12705. Terezija Knežević 05/10/1860 ž Lovro Ruža Stojanović 266
12706. Luka Stivaničević 08/10/1860 m Lovro Ana Krnić 267
12707. Šimun Verić 10/10/1860 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
12708. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
12709. Terezija Vuković 13/10/1860 ž Antun Đula Vuković 110
12710. Luka Knežević 15/10/1860 m Nikola Marta Kopić 309
12711. Terezija Stivaničević 16/10/1860 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
12712. Šimun Knežević 18/10/1860 m Marijan Terezija Kopić 292
12713. Lukra Matić 18/10/1860 ž Živko Ruža Katušić 234
12714. Lukra Verić 19/10/1860 ž Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
12715. Šimun Verić 21/10/1860 m Ivan Jozefa Verić 166 Čolini
12716. Šimun Milošević 27/10/1860 m Mijo Ivica Vuković 7
12717. Vlado Verić 27/10/1860 m Mato Kata Stivaničević 172
12718. Šimun Dahm 28/10/1860 m Leopold Marija Čobić 2 Čobić
12719. Mirko Kopić 06/11/1860 m Mato Manda Stojanović 243
12720. Martina Gregorović 08/11/1860 ž Filip Bara Knežević 196
12721. Ivan Vincetić 18/11/1860 m Marijan Marija Konkord 315
12722. Andrija Kopić 22/11/1860 m Franjo Pola Babić 243
12723. Bara Vuković 27/11/1860 ž Antun Kata Štivić 115
12724. Lucija Vuković 27/11/1860 ž Antun Kata Štivić 115
12725. Vikotorija Kutuzović 30/11/1860 ž Josip Ana Mihić 168
12726. Nikola Vuković 03/12/1860 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
12727. Marijan Kopić 07/12/1860 m Bartol Kata Vlaović 192
12728. Božo Stivaničević 07/12/1860 m Luka Bara Babić 47 Anđini
12729. Marijan Kopić 08/12/1860 m Jakob Bara Čivić 243
12730. Lucija Štivić 09/12/1860 ž Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
12731. Lazar Knežević 13/12/1860 m Lovro Đula Babić 180 Matijaševi
12732. Toma Lešić 16/12/1860 m Stjepan Ruža Gregorović 239
12733. Eva Matić 20/12/1860 ž Mijo Matija Gregorović 35
12734. Ivica Vuković 27/12/1860 ž Mato Kata Pavičić 188
12735. Toma Knežević 29/12/1860 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
12736. Janja Petričević 31/12/1860 ž Ðuro Franca Vuković 187 Nedini
12737. Janja Vuković 31/12/1860 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
12738. Pavo Đaković 02/01/1861 m Franjo Stana Katušić 76
12739. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
12740. Aga Knežević 14/01/1861 ž Franjo Ana Kopić 65
12741. Fabijan Lešić 19/01/1861 m Josip Marija Dorić 10 Klecini
12742. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
12743. Franjo Kopić 22/01/1861 m Ðuro Matija Matić 42
12744. Marija Lešić 27/01/1861 ž Mijo Đula Kedačić 5 Leškovi
12745. Valentin Knežević 28/01/1861 m Ivan Ruža Knežević 318
12746. Marija Vlaović 28/01/1861 ž Antun Manda Kopić 99
12747. Marija Bačić 29/01/1861 ž Jakob Eva Knežević 28
12748. Valentin Knežević 31/01/1861 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
12749. Blaž Mišković 01/02/1861 m Roko Jozefa Krnić 200
12750. Marija Štivić 02/02/1861 ž Mato Ana Mihić 121
12751. Pola Vuković 03/02/1861 ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
12752. Valentin Čivić 04/02/1861 m Žaverije Franca Čobić 34 Šakini
12753. Matija Katušić 19/02/1861 ž Marko Đula Babić 66
12754. Mato Bačić 24/02/1861 m Ivan Fema Babić 28
12755. Marija Babić 25/02/1861 ž Bartol Ruža Gregorović 53
12756. Josip Štivić 05/03/1861 m Mijo Marija Verić 123
12757. Franca Knežević 06/03/1861 ž Ðuro Marija Čivić 292
12758. Josip Knežević 16/03/1861 m Vinko Bara Čivić 248
12759. Martin Kedačić 23/03/1861 m Martin Ana Vuković 3
12760. Gabra Vuković 23/03/1861 m Antun Aga Stojanović 332 Markičini
12761. Đuro Petričević 25/03/1861 m Nikola Ana Kotorac 210
12762. Đurđa Knežević 28/03/1861 ž Toma Manda Vuković 281 Matokovi
12763. Đurđa Kotorac 31/03/1861 ž Ðuro Lucija Krnić 22 Kotorčevi
12764. Janja Delić 12/04/1861 ž Ðuro Dominica Stojanović 30
12765. Lukra Čivić 29/04/1861 ž Bartol Jozefa Stivaničević 31
12766. Ivica Knežević 13/05/1861 ž Josip Kata Stojanović 93
12767. Ivan Štivić 15/05/1861 m Antun Marta Petričević 280
12768. Marta Babić 27/05/1861 ž Ðuro Margreta Babić 176 Brdarovi
12769. Antun Matić 27/05/1861 m Petar Manda Knežević 35
12770. Antun Kopić 30/05/1861 m Ivan Marija Petričević 80
12771. Antun Čivić 31/05/1861 m Stanko Marija Kovačević 261
12772. Đula Lučić 04/06/1861 ž Ferda Eva Verić 108
12773. Antun Bačić 06/06/1861 m Šimun Marija Kopić 28
12774. Margarita Laubenitein 10/06/1861 ž Kristijan Bara Baličević 376
12775. Ivan Gregorović 12/06/1861 m Antun Ana Lučić 330
12776. Ivan Vuković 22/06/1861 m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
12777. Franca Babić 27/06/1861 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
12778. Ana Gregorović 27/07/1861 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibini
12779. Živko Verić 27/07/1861 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
12780. Klara Lešić 06/08/1861 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12781. Klara Babić 08/08/1861 ž Blaž Kata Knežević 74 Maričini
12782. Lovro Kopić 09/08/1861 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
12783. Stjepan Stojanović 18/08/1861 m Ðuro Eva Verić 205
12784. Mato Gregorović 31/08/1861 m Pavo Đula Gregorović 39
12785. Mato Babić 02/09/1861 m Božo Manda Kopić 55
12786. Viktorija Knežević 04/09/1861 ž Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
12787. Kata Babić 14/09/1861 ž Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
12788. Mijo Verić 15/09/1861 m Valentin Marija Mijić 370 Ivančevi
12789. Regina Krnić 27/09/1861 ž Mato Franca Stojanović 148
12790. Ana Lešić 30/09/1861 ž Stjepan Kata Lešić 50
12791. Franjo Stojanović 01/10/1861 m Blaž Jozefa Stojanović 215 Đurini
12792. Lukra Katušić 07/10/1861 ž Mijo Marija Gregorović 242
12793. Terezija Kopić 09/10/1861 ž Mato Marta Verić 288 Ivandulini
12794. Terezija Gregorović 13/10/1861 ž Ilija Kata Katušić 232
12795. Šimun Kopić 21/10/1861 m Antun Manda Knežević 78
12796. Lukra Stojanović 22/10/1861 ž Valentin Eva Lešić 256 Grgebožini
12797. Šimun Kopić 26/10/1861 m Ivan Bara Babić 192
12798. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
12799. Martina Verić 11/11/1861 ž Ðuro Kata Lešić 170 Šćepanovi
12800. Martin Vuković 11/11/1861 m Šimun Đula Vuković 136