Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1201 - 1300 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Gregorović 1767. ž Gabro Ruža Matić 0
Aleksandar Babić 1767. m Josip Ruža Babić 0
Mato Lešić 1767. m Blaž Marija Benaković 0
Manda Šokčević 1767. ž Abram Eva Galović 0
Ruža Šokčević 1767. ž Abram Eva Galović 0
Mato Čivić 1767. m Petar Helena Birićić 0
Đuro Knežević 1767. m Marko Manda Čivić 0
Ruža Lešić 1767. ž Josip Ana Živković 0
Marija Stojanović 1767. ž Antun Kata 0
Manda Ilišević 1767. ž Marko Manda Vuković 0
Jozija Kedačić 1767. ž Tadija Marija Vuković 0
Jozija Vuković 1767. ž Šimun Lucija Lešić 0
Ana Knežević 1767. ž Josip Bara Mitr?? 0
Adam Matić 1767. m Josip Lucija Lešić 0
Kola Vlaović 1767. ž Mato Marija Ilišević 0
Ivica Gregorović 1767. ž Mato Lucija Vincetić 0
Marija Kopić 1767. ž Mato Ana Knežević 0
Đuro Šokčević 1767. m Josip Ruža Stivaničević 0
Marko Babić 1767. m Mato Ruža Luković 0
Đuro Gregorović 1767. m Lovro Uršula Katušić 0
Aga Katušić 1767. ž Franjo Manda Kopić 0
Đuro Babić 1767. m Lovro Ceca Knežević 0
Manda Knežević 1767. ž Andrija Eva Čivić 0
Jakob Lešić 1767. m Marijan Manda Čivić 0
Helena Knežević 1767. ž Marijan Manda 0
Antun Stivaničević 1767. m Mato Jozija Lešić 0
Ivan Ilišević 1767. m Marko Ivica Kadić 0
Antun Kopić 1767. m Martin Ceca Mihić 0
Ivan Mišković 1767. m Ivan Pola Kedačić 0
Liza Vuković 1767. ž Mijo Manda Ilišević 0
Ivan Gregorović 1767. m Aleksa Stana Šokčević 0
Stanko Vuković 1767. m Blaž Aga Verić 0
Ivan Knežević 1767. m Josip Ruža Babić 0
Kuzma Lešić 1767. m Mato Marta Šokčević 0
Antun Katušić 1767. m Petar Marija Stojanović 0
Živko Knežević 1767. m Ivan Kata Vincetić 0
Antun Kedačić 1767. m Mato Ruža Krnić 0
Antun Krnić 1767. m Živko Janja Vuković 0
Marija Mišković 1767. ž Tadija Marta Tadić 0
Petar Babić 1767. m Marko Kata Mihić 0
Manda Katušić 1767. ž Lovro Klara Paradžiković 0
Petar Vuković 1767. m Blaž Manda Stojanović 0
Ilija Krnić 1767. m Mato Ana ??Nović 0
Aleksandar Knežević 1767. m Mato Manda Matić 0
Marga Kedačić 1767. ž Ivan Ana Mišković 0
Bono Babić 1767. m Mijo Eva Kedačić 0
Marija Čivić 1767. ž Adam Aga Vuković 0
Marta Gregorović 1767. ž Josip Kata Vuković 0
Manda Čivić 1767. ž Jakob Manda Verić 0
Ana Kopić 1767. ž Martin Kata Rakitić 0
Bartol Babić 1767. m Marijan Manda Knežević 0
Ruža Stivaničević 1767. ž Marijan Ivica Babić 0
Mato Verić 1767. m Marko Ana 0
Ruža Verić 1767. ž Marko Ana 0
Mijo Babić 1767. m Petar Aga Mihić 0
Mato Čivić 1767. m Bartol Ivica Kadić 0
Mijo Vuković 1767. m Marijan Ruža Vuković 0
Ivan Babić 1767. m Vinko Ruža 0
Franca Knežević 1767. ž Antun Marija Babić 0
Kata Kopić 1767. ž Marko Marija Babić 0
Helena Terzić 1767. ž Filip Ana Delić 0
Kata Petričević 1767. ž Lovro Ivica Ilišević 0
Kata Kopić 1767. ž Josip Bara Vuković 0
Andrija Lešić 1767. m Marko Manda Sivković 0
Martin Tovrić 1767. m Ivan Manda Lešić 0
Martin Vuković 1767. m Ðuro Marija 0
Kata Gregorović 1767. ž Božo Ruža Knežević 0
Toma Vuković 1767. m Mato Aga Krnić 0
Karlo Kopić 1767. m Ðuro Marta Stojanović 0
Marija Vuković 1767. ž Petar Kola Lešić 0
Vinko Lešić 1768. m Lovro Ana Čivić 0
Helena Verić 1768. ž Božo Ruža Čivić 0
Marija Vuković 1768. ž Šimun Kata Martinović 0
Marija Lešić 1768. ž Mijo Marta Stojanović 0
Kata Vuković 1768. ž Stjepan Anka Verić 0
Pavao Biuklić 1768. m Ivan Manda Mišković 0
Pavao Stojanović 1768. m Stanko Anđa Krnić 0
Marijan Gregorović 1768. m Marko Manda Stivaničević 0
Marijan Stivaničević 1768. m Nikola 0
Marijan Knežević 1768. m Božo Kata 0
Mato Mišković 1768. m Vinko Helena Lešić 0
Mato Knežević 1768. m Filip Ana Slarić 0
Manda Verić 1768. ž Ivan Ruža Kopić 0
Matija Ilišević 1768. ž Ðuro Kata Kopić 0
Ana Verić 1768. ž Mato Anka Kedačić 0
Marija Vlaović 1768. ž Ivan Marija Matić 0
Franca Kopić 1768. ž Ðuro Kata Vuković 0
Đuro Štivić 1768. m Jakob Ruža Lešić 0
Ana Babić 1768. ž Luka Lucija Krnić 0
Marija Stivaničević 1768. ž Marko Jozija Čivić 0
Marija Đaković 1768. ž Mato Manda Knežević 0
Jakob Babić 1768. m Ðuro Helena Verić 0
Marko Vuković 1768. m David Manda Kevics 0
Kata Gregorović 1768. ž Andrija Marija Vukić 0
Mato Gregorović 1768. m Božo Kata Vukić 0
Đuro Mišković 1768. m Aleksa Lucija Mijić 0
Helena Knežević 1768. ž Hermegildi Marija Verić 0
Đuro Gregorović 1768. m Ðuro Elizabeta Babić 0
Đuro Kopić 1768. m Marijan Kata Vukić 0
Sofija Stojanović 1768. ž Antun Manda Guić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge