Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 12901 - 13000 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12901. Ilija Stojanović 22/07/1862 m Mijo Fema Stojanović 27 Brnjakovi
12902. Manda Verić 22/07/1862 ž Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
12903. Jakob Knežević 23/07/1862 m Franjo Bara Knežević 292
12904. Janja Kopić 30/07/1862 ž Ilija Ana Šokčević 54
12905. Lukra Vuković 31/07/1862 ž Ivan Delfa Stojšić 202
12906. Roko Verić 04/08/1862 m Ivan Jozefa Verić 377
12907. Roko Vuković 05/08/1862 m Ðuro Eva Čivić 345
12908. Klara Stojanović 11/08/1862 ž Lovro Ana Krnić 367
12909. Roko Đaković 13/08/1862 m Franjo Stana Katušić 76
12910. Lukra Babić 16/08/1862 ž Andrija Bara Petričević 55
12911. Ruža Matić 16/08/1862 ž Živko Ruža Katušić 234
12912. Bartol Gregorović 22/08/1862 m Ivan Marija Stojanović 197 Andrićevi
12913. Ivica Ilišević 26/08/1862 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12914. Augustin Verić 28/08/1862 m Žaverije Bara Kopić 171 Zurkini
12915. Ruža Knežević 30/08/1862 ž Nikola Matija Kopić 309
12916. Mato Vuković 30/08/1862 m Pavo Aga Vuković 127 Lazini
12917. Barbara Kopić 01/09/1862 ž Luka Bara Lešić 59
12918. FranjoŽaverije Babić 04/09/1862 m Ðuro Marija Vukašinović 186
12919. Mijo Gregorović 04/09/1862 m Pavo Đula Gregorović 39
12920. Terezija Verić 04/09/1862 ž Mato Marija Verić 333
12921. Marija Babić 14/09/1862 ž Stjepan Marica Kadić 62 Markovi
12922. Fema Babić 15/09/1862 ž Ðuro Stana Knežević 177 Pulini
12923. Damjan Babić 22/09/1862 m Antun Manda Bartolović 94
12924. Franjo Kopić 22/09/1862 m Antun Pola Kopić 209 Marijančevi
12925. Mijo Knežević 23/09/1862 m Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12926. Damjan Stojšić 24/09/1862 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
12927. Fema Kopić 27/09/1862 ž Josip Cecilija Kopić 288 Ivandulini
12928. Franjo Gregorović 30/09/1862 m Antun Lucija Stojanović 6
12929. Franjo Kutuzović 01/10/1862 m Josip Ana Mihić 168
12930. Franca Knežević 04/10/1862 ž Marijan Terezija Kopić 92
12931. Ferdo Stojšić 05/10/1862 m Pavo Đurđa Verić 355
12932. Luka Babić 06/10/1862 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12933. Antun Verić 08/10/1862 m Antun Terezija Čivić 333
12934. Terezija Gregorović 10/10/1862 ž Antun Kata Petričević 40 Pejini
12935. Luka Gregorović 13/10/1862 m Blaž Manda Gregorović 246
12936. Kata Vincetić 19/10/1862 ž Marijan Marija Konkord 315
12937. Manda Lešić 21/10/1862 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12938. Demetar Milošević 23/10/1862 m Ðuro Marija Vuković 7
12939. Šimun Lešić 24/10/1862 m Josip Kata Vuković 107
12940. Magdalena Babić 25/10/1862 ž Franjo Marija Kopić 85
12941. Đuro Radosavljević 12/11/1862 m Ðuro Marija 106
12942. Kata Gregorović 14/11/1862 ž Luka Marta Gregorović 197 Andrićevi
12943. FranjoŽaverije Stojanović 19/11/1862 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12944. Andrija Lešić 21/11/1862 m Adam Ana Gregorović 362
12945. Bara Vuković 01/12/1862 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12946. Nikola Vuković 05/12/1862 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
12947. Eva Stivaničević 07/12/1862 ž Marko Lucija Lešić 72
12948. Toma Kutuzović 08/12/1862 m Josip Bara Verić 86
12949. Toma Verić 08/12/1862 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
12950. Toma Stivaničević 12/12/1862 m Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
12951. Toma Vuković 20/12/1862 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
12952. Božo Knežević 26/12/1862 m Lovro Ruža Stojanović 266
12953. Melkior Babić 31/12/1862 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
12954. Pavo Babić 19/01/1863 m Ivan Janja Knežević 62 Markovi
12955. Ivan Stojanović 23/01/1863 m Ðuro Eva Verić 205
12956. Marija Verić 25/01/1863 ž Ðuro Manda Gregorović 166 Čolini
12957. Marija Vuković 25/01/1863 ž Žaverije Manda Kedačić 369
12958. Marija Ilišević 26/01/1863 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12959. Marija Kedačić 30/01/1863 ž Ðuro Terezija Vuković 8
12960. Aga Babić 31/01/1863 ž Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
12961. Blaž Knežević 31/01/1863 m Toma Manda Vuković 281 Matokovi
12962. Marija Vuković 02/02/1863 ž Mato Kata Pavičić 188
12963. Blaž Kopić 06/02/1863 m Ivan Helena Katušić 209 Marijančevi
12964. Valentin Babić 09/02/1863 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
12965. Marija Knežević 10/02/1863 ž Vinko Eva Knežević 242
12966. Mato Knežević 19/02/1863 m Marko Manda Vuković 210
12967. Mato Kutuzović 22/02/1863 m Ðuro Ana Rudolf 14
12968. Ivan Knežević 23/02/1863 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
12969. Marta Verić 23/02/1863 ž Marijan Fanca Verić 166 Čolini
12970. Mato Vuković 23/02/1863 m Stjepan Marija Tomanović 253 Marinovi
12971. Bara Babić 27/02/1863 ž Marko Marija Knežević 62 Markovi
12972. Đuro Stivaničević 27/02/1863 m Mato Petra Lučić 41 Orkini
12973. Manda Knežević 05/03/1863 ž Ivan Martina Gregorović 165 Belovi
12974. Josip Slobođanac 16/03/1863 m Stanko Ana Dahm 0
12975. Josip Babić 17/03/1863 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12976. Josip Stojanović 19/03/1863 m Ivan Franca Knežević 259 Pavini
12977. Josip Verić 19/03/1863 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
12978. Lukra Šokčević 22/03/1863 ž Mato Franca Knežević 300
12979. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
12980. Marija Čivić 23/03/1863 ž Martin Ana Lučić 353 Rusovi
12981. Manda Gregorović 23/03/1863 ž Martin Kata Knežević 39
12982. Aga Stojanović 24/03/1863 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12983. Pola Stojanović 24/03/1863 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12984. Franca Vuković 24/03/1863 ž Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
12985. Đuro Gregorović 25/03/1863 m Jakob Kata 197 Andrićevi
12986. Đurđa Gregorović 26/03/1863 ž Jakob Kata 197 Andrićevi
12987. Đurđa Matić 28/03/1863 ž Luka Đula Čivić 35
12988. Đuro Katušić 29/03/1863 m Marko Đula Babić 66
12989. Franca Kopić 29/03/1863 ž Blaž Marija Stivaničević 82 Pranjini
12990. Đurđa Kedačić 03/04/1863 ž Pavo Kata Gregorović 1
12991. Marko Bačić 05/04/1863 m Jakob Eva Knežević 28
12992. Marko Lešić 05/04/1863 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
12993. Đurđa Lešić 10/04/1863 ž Filip Ruža ćosić 107
12994. Đuro Čivić 11/04/1863 m Ivan Franca Krnić 261
12995. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353 Rusovi
12996. Sofija Čivić 26/04/1863 ž Stanko Marija Kovačević 261
12997. Jakob Stojanović 26/04/1863 m Mijo Kata Stivaničević 349
12998. Filip Gregorović 29/04/1863 m Ivan Marija Čivić 299 Andrićevi
12999. Jakob Stivaničević 29/04/1863 m Luka Bara Babić 47 Anđini
13000. Jakob Čivić 01/05/1863 m Mijo Lucija Gregorović 159