Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 12901 - 13000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
12901. Janja Kopić 30/07/1862 ž Ilija Ana Šokčević 54
12902. Lukra Vuković 31/07/1862 ž Ivan Delfa Stojšić 202
12903. Roko Verić 04/08/1862 m Ivan Jozefa Verić 377
12904. Roko Vuković 05/08/1862 m Ðuro Eva Čivić 345
12905. Klara Stojanović 11/08/1862 ž Lovro Ana Krnić 367
12906. Roko Đaković 13/08/1862 m Franjo Stana Katušić 76
12907. Lukra Babić 16/08/1862 ž Andrija Bara Petričević 55
12908. Ruža Matić 16/08/1862 ž Živko Ruža Katušić 234
12909. Bartol Gregorović 22/08/1862 m Ivan Marija Stojanović 197 Andrićevi
12910. Ivica Ilišević 26/08/1862 ž Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
12911. Augustin Verić 28/08/1862 m Žaverije Bara Kopić 171 Zurkini
12912. Ruža Knežević 30/08/1862 ž Nikola Matija Kopić 309
12913. Mato Vuković 30/08/1862 m Pavo Aga Vuković 127 Lazini
12914. Barbara Kopić 01/09/1862 ž Luka Bara Lešić 59
12915. FranjoŽaverije Babić 04/09/1862 m Ðuro Marija Vukašinović 186
12916. Mijo Gregorović 04/09/1862 m Pavo Đula Gregorović 39
12917. Terezija Verić 04/09/1862 ž Mato Marija Verić 333
12918. Marija Babić 14/09/1862 ž Stjepan Marica Kadić 62 Markovi
12919. Fema Babić 15/09/1862 ž Ðuro Stana Knežević 177 Pulini
12920. Damjan Babić 22/09/1862 m Antun Manda Bartolović 94
12921. Franjo Kopić 22/09/1862 m Antun Pola Kopić 209 Marijančevi
12922. Mijo Knežević 23/09/1862 m Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
12923. Damjan Stojšić 24/09/1862 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
12924. Fema Kopić 27/09/1862 ž Josip Cecilija Kopić 288 Ivandulini
12925. Franjo Gregorović 30/09/1862 m Antun Lucija Stojanović 6
12926. Franjo Kutuzović 01/10/1862 m Josip Ana Mihić 168
12927. Franca Knežević 04/10/1862 ž Marijan Terezija Kopić 92
12928. Ferdo Stojšić 05/10/1862 m Pavo Đurđa Verić 355
12929. Luka Babić 06/10/1862 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
12930. Antun Verić 08/10/1862 m Antun Terezija Čivić 333
12931. Terezija Gregorović 10/10/1862 ž Antun Kata Petričević 40 Pejini
12932. Luka Gregorović 13/10/1862 m Blaž Manda Gregorović 246
12933. Kata Vincetić 19/10/1862 ž Marijan Marija Konkord 315
12934. Manda Lešić 21/10/1862 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
12935. Demetar Milošević 23/10/1862 m Ðuro Marija Vuković 7
12936. Šimun Lešić 24/10/1862 m Josip Kata Vuković 107
12937. Magdalena Babić 25/10/1862 ž Franjo Marija Kopić 85
12938. Đuro Radosavljević 12/11/1862 m Ðuro Marija 106
12939. Kata Gregorović 14/11/1862 ž Luka Marta Gregorović 197 Andrićevi
12940. FranjoŽaverije Stojanović 19/11/1862 m Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
12941. Andrija Lešić 21/11/1862 m Adam Ana Gregorović 362
12942. Bara Vuković 01/12/1862 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
12943. Nikola Vuković 05/12/1862 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
12944. Eva Stivaničević 07/12/1862 ž Marko Lucija Lešić 72
12945. Toma Kutuzović 08/12/1862 m Josip Bara Verić 86
12946. Toma Verić 08/12/1862 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
12947. Toma Stivaničević 12/12/1862 m Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
12948. Toma Vuković 20/12/1862 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
12949. Božo Knežević 26/12/1862 m Lovro Ruža Stojanović 266
12950. Melkior Babić 31/12/1862 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
12951. Pavo Babić 19/01/1863 m Ivan Janja Knežević 62 Markovi
12952. Ivan Stojanović 23/01/1863 m Ðuro Eva Verić 205
12953. Marija Verić 25/01/1863 ž Ðuro Manda Gregorović 166 Čolini
12954. Marija Vuković 25/01/1863 ž Žaverije Manda Kedačić 369
12955. Marija Ilišević 26/01/1863 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
12956. Marija Kedačić 30/01/1863 ž Ðuro Terezija Vuković 8
12957. Aga Babić 31/01/1863 ž Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
12958. Blaž Knežević 31/01/1863 m Toma Manda Vuković 281 Matokovi
12959. Marija Vuković 02/02/1863 ž Mato Kata Pavičić 188
12960. Blaž Kopić 06/02/1863 m Ivan Helena Katušić 209 Marijančevi
12961. Valentin Babić 09/02/1863 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
12962. Marija Knežević 10/02/1863 ž Vinko Eva Knežević 242
12963. Mato Knežević 19/02/1863 m Marko Manda Vuković 210
12964. Mato Kutuzović 22/02/1863 m Ðuro Ana Rudolf 14
12965. Ivan Knežević 23/02/1863 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
12966. Marta Verić 23/02/1863 ž Marijan Fanca Verić 166 Čolini
12967. Mato Vuković 23/02/1863 m Stjepan Marija Tomanović 253 Marinovi
12968. Bara Babić 27/02/1863 ž Marko Marija Knežević 62 Markovi
12969. Đuro Stivaničević 27/02/1863 m Mato Petra Lučić 41 Orkini
12970. Manda Knežević 05/03/1863 ž Ivan Martina Gregorović 165 Belovi
12971. Josip Slobođanac 16/03/1863 m Stanko Ana Dahm 0
12972. Josip Babić 17/03/1863 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
12973. Josip Stojanović 19/03/1863 m Ivan Franca Knežević 259 Pavini
12974. Josip Verić 19/03/1863 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
12975. Lukra Šokčević 22/03/1863 ž Mato Franca Knežević 300
12976. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
12977. Marija Čivić 23/03/1863 ž Martin Ana Lučić 353 Rusovi
12978. Manda Gregorović 23/03/1863 ž Martin Kata Knežević 39
12979. Aga Stojanović 24/03/1863 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12980. Pola Stojanović 24/03/1863 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
12981. Franca Vuković 24/03/1863 ž Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
12982. Đuro Gregorović 25/03/1863 m Jakob Kata 197 Andrićevi
12983. Đurđa Gregorović 26/03/1863 ž Jakob Kata 197 Andrićevi
12984. Đurđa Matić 28/03/1863 ž Luka Đula Čivić 35
12985. Đuro Katušić 29/03/1863 m Marko Đula Babić 66
12986. Franca Kopić 29/03/1863 ž Blaž Marija Stivaničević 82 Pranjini
12987. Đurđa Kedačić 03/04/1863 ž Pavo Kata Gregorović 1
12988. Marko Bačić 05/04/1863 m Jakob Eva Knežević 28
12989. Marko Lešić 05/04/1863 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
12990. Đurđa Lešić 10/04/1863 ž Filip Ruža ćosić 107
12991. Đuro Čivić 11/04/1863 m Ivan Franca Krnić 261
12992. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353 Rusovi
12993. Sofija Čivić 26/04/1863 ž Stanko Marija Kovačević 261
12994. Jakob Stojanović 26/04/1863 m Mijo Kata Stivaničević 349
12995. Filip Gregorović 29/04/1863 m Ivan Marija Čivić 299 Andrićevi
12996. Jakob Stivaničević 29/04/1863 m Luka Bara Babić 47 Anđini
12997. Jakob Čivić 01/05/1863 m Mijo Lucija Gregorović 159
12998. Jakob Knežević 01/05/1863 m Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
12999. Pavo Babić 05/05/1863 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
13000. Ivan Gregorović 12/05/1863 m Stjepan Kata Knežević 96 bibini