Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13001 - 13100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13001. Marija Vuković 12/05/1863 ž Luka Marija Kadić 110
13002. Ivan Knežević 17/05/1863 m Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
13003. Petar Knežević 17/05/1863 m Ilija Stana Vuković 87 Šovakini
13004. Antun Šokčević 19/05/1863 m Ðuro Jozefa Galović 57
13005. Antun Stojanović 19/05/1863 m Mato Terezija Kovačević 155 Vidakovi
13006. Marija Krnić 20/05/1863 ž Mato Franca Stojanović 148
13007. Antun Knežević 21/05/1863 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
13008. Antun Barišić 22/05/1863 m Josip Manda Muravić 314
13009. Petar Knežević 22/05/1863 m Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13010. Manda Kopić 25/05/1863 ž Antun Eva Lešić 244
13011. Mijo Knežević 26/05/1863 m Vinko Bara Čivić 248
13012. Ana Knežević 30/05/1863 ž Josip Kata Stojanović 73
13013. Bara Gregorović 01/06/1863 ž Jakob Kata Mišković 6
13014. Martina Stojanović 05/06/1863 ž Martin Kata Stojanović 205
13015. Marta Babić 06/06/1863 ž Josip Marija Kopić 326 Rokići
13016. Antun Lešić 09/06/1863 m Valentin Eva Ružić 24 Ulini
13017. Petar Knežević 10/06/1863 m Antun Marija Čivić 162 Matokovi
13018. Petra Lešić 16/06/1863 ž Stjepan Ruža Gregorović 239
13019. Ivan Gregorović 19/06/1863 m Antun Agata Babić 227
13020. Adam Štivić 20/06/1863 m Antub Marta Petričević 280
13021. Ivan Stojanović 23/06/1863 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
13022. Pavo Kopić 27/06/1863 m Mato Stana Babić 81
13023. Bara Knežević 28/06/1863 ž Mijo Ana Lešić 309
13024. Petar Vuković 28/06/1863 m Marijan Kata Kopić 311 Petrovi
13025. Ana Delić 30/06/1863 ž Ðuro Bara Vuković 30
13026. Pavo Petričević 30/06/1863 m Bartol Franca Mihić 210
13027. Ilija Gregorović 03/07/1863 m Josip Aga Stivaničević 363 bibini
13028. Marijan Kopić 04/07/1863 m Josip Bara Knežević 81
13029. Andrija Knežević 07/07/1863 m Ivan Ruža Knežević 318
13030. Adam Čivić 08/07/1863 m Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
13031. Eva Katušić 09/07/1863 ž Antun Bara Stivaničević 89 Bajkanovi
13032. Ivan Stojanović 14/07/1863 m Andrija Marija Kopić 27 Brnjakovi
13033. Ilija Vuković 16/07/1863 m Lovro Aga Mušić 128
13034. Luka Gregorović 22/07/1863 m Jakob Kata Kedačić 58
13035. Marija Knežević 24/07/1863 ž Ðuro Ana Katušić 169
13036. Lovro Krnić 01/08/1863 m Ivan Ivica Andrić 21 Marušini
13037. Marija Kopić 02/08/1863 ž Franjo Pola Babić 243
13038. Lovro Kopić 05/08/1863 m Jakob Kata Gregorović 343 Baninovi
13039. Franca Knežević 07/08/1863 ž Ivan Marija Vuković 162 Matokovi
13040. Lovro Katušić 08/08/1863 m Mijo Bara Matić 241
13041. Stjepan Stojanović 09/08/1863 m Mato Eva Knežević 23
13042. Marija Verić 09/08/1863 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
13043. Stjepan Vlaović 14/08/1863 m Ilija Ruža Čivić 98
13044. Bara Gregorović 18/08/1863 ž Ilija Kata Čivić 83
13045. Stjepan Kedačić 20/08/1863 m Ðuro Ivica Petričević 16
13046. Fema Đaković 21/08/1863 ž Mato Jozefa Verić 64 Lukića
13047. Marija Stojanović 26/08/1863 ž Martin Marija Matić 131
13048. Ivan Kedačić 27/08/1863 m Ilija Kata Matić 208
13049. Bara Babić 30/08/1863 ž Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
13050. Marija Kedačić 03/09/1863 ž Ivan Franca Knežević 236 Purakini
13051. Manda Vuković 03/09/1863 ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
13052. Mijo Babić 04/09/1863 m Franjo Marija Verić 264
13053. Kata Katušić 06/09/1863 ž Antun Stana Kopić 37
13054. Mato Krnić 09/09/1863 m Mijo Aga Babić 364 Marušini
13055. Marija Vuković 10/09/1863 ž Antun Đula Vuković 110
13056. Franjo Puček 13/09/1863 m Petar Franca Baćoga 0
13057. Ruža Gregorović 16/09/1863 ž Ilija Kata Katušić 232
13058. Lukra Knežević 18/09/1863 ž Marko Aga Vuković 265 Gogoljevi
13059. Amalija Lešić 18/09/1863 ž Ilija Jozefa Muller 277
13060. Mato Kopić 19/09/1863 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
13061. Marija Stivaničević 23/09/1863 ž Lovro Janja Kopić 71 Lisičini
13062. Franjo Vuković 23/09/1863 m Šimo Sofija Katušić 130 Kurjačini
13063. Mijo Lešić 27/09/1863 m Stjepan Kata Lešić 50
13064. Petar Babić 30/09/1863 m Kuzma Ruža Knežević 56
13065. Marija Babić 30/09/1863 ž Kuzma Ruža Knežević 56
13066. Manda Stivaničević 01/10/1863 ž Lovro Ruža Kopić 48 Anđini
13067. Franjo Knežević 05/10/1863 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
13068. Lucija Kopić 11/10/1863 ž Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13069. Mirko Vlaović 15/10/1863 m Mijo Franca Stojanović 99
13070. Franca Vuković 26/10/1863 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
13071. Karlo Babić 28/10/1863 m Lovro Janja Gregorović 374
13072. Gabra Katušić 28/10/1863 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13073. Šimun Vuković 28/10/1863 m Valentin Matija Vuković 111 Bubanovi
13074. Franca Lešić 06/11/1863 ž Bartol Bara Verić 26
13075. Kata Kotorac 08/11/1863 ž Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13076. Martin Kopić 12/11/1863 m Antun Manda Knežević 78
13077. Kata Knežević 15/11/1863 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
13078. Bara Knežević 15/11/1863 ž Marko Matija Stojanović 317 Todorovi
13079. Martina Vuković 16/11/1863 ž Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
13080. Bara Lešić 27/11/1863 ž Josip Ivica Vuković 220 Ružića
13081. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
13082. Andrija Štivić 29/11/1863 m Lovro Eva Lešić 122 Zečevi
13083. Toma Kopić 03/12/1863 m Vinko Matija Mušić 219 Rokića
13084. Jakob Stivaničević 05/12/1863 m Mato Fema Knežević 51 Jozići
13085. Marijan Kopić 07/12/1863 m Mato Kata Gregorović 288 Ivandulini
13086. Marija Vuković 08/12/1863 ž Franjo Bara Čivić 199 Davidovi
13087. Martina Kedačić 16/12/1863 ž Živko Marija Gregorović 1
13088. Toma Babić 20/12/1863 m Ðuro Marica Babić 176 Brdarovi
13089. Adam Gregorović 22/12/1863 m Antun Lucija Verić 306
13090. Eva Čivić 24/12/1863 ž Mijo Stana Knežević 353 Rusovi
13091. Stjepan Verić 27/12/1863 m Petar Kata Knežević 171 Zurkini
13092. Ivan Babić 29/12/1863 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
13093. Kata Katušić 30/12/1863 ž Mato Janja Knežević 373
13094. Vinko Babić 03/01/1864 m Božo Manda Kopić 383 Frćkovi
13095. Janja Knežević 04/01/1864 ž Blaž Kata Babić 73
13096. Mijo Stojanović 05/01/1864 m Antun Marija Babić 142 Domini
13097. Marija Kedačić 07/01/1864 ž Lovro Ana ? 3
13098. Ruža Stojanović 10/01/1864 ž Šimun Marija Petričević 120
13099. Božo Stojšić 13/01/1864 m Antun Marija Stojanović 355
13100. Antun Kopić 14/01/1864 m Jakob Ruža ? 326 Rokići