Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13101 - 13200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13101. Marija Pauk 17/01/1864 ž Matija Terezija Leškovac 0
13102. Marija Šokčević 19/01/1864 ž Jakob Terezija Vuković 57
13103. Marija Milošević 20/01/1864 ž Andrija Ivica ? 251 Bošnjakovi
13104. Marijan Knežević 21/01/1864 m Andrija Manda ? 298 Šestini
13105. Marija Verić 22/01/1864 ž Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13106. Marija Milošević 23/01/1864 ž FranjoŽaverije Ana Vuković 114
13107. Marija Stivaničević 25/01/1864 ž Marijan Ruža Babić 47 Anđini
13108. Blaž Vuković 25/01/1864 m Šimun Đula Vuković 136
13109. Ivan Bikić 26/01/1864 m Petar Marta Malenica 0
13110. Franca Verić 28/01/1864 m Luka Marija Verić 217 Ivančevi
13111. Marijan Babić 30/01/1864 m Antun Marija Kovačević 84
13112. Marija Kopić 30/01/1864 ž Ilija Manda Biuklić 295
13113. Marija Gregorović 02/02/1864 ž Filip Bara Knežević 196
13114. Marijan Kopić 02/02/1864 m Ðuro Matija Matić 374
13115. Matija Terzić 07/02/1864 m Ðuro Lucija Babić 169
13116. Šimun Kedačić 08/02/1864 m Mijo Marija Vuković 1
13117. Josip Dohult 09/02/1864 m Jozef Terezija Bufsan 350
13118. Manda Krnić 10/02/1864 ž Lazar Kata Petričević 148
13119. Mato Kedačić 12/02/1864 m Martin Ana Stojanović 16
13120. Šimun Gregorović 13/02/1864 m Mirko Bara Gregorović 96 bibini
13121. Marija Gregorović 18/02/1864 ž Ðuro Aga Knežević 90
13122. Stana Kedačić 18/02/1864 ž Martin Ana Vuković 3
13123. Mato Slobođanac 19/02/1864 m Stanko Ana Dahm 0
13124. Matija Katušić 20/02/1864 ž Stjepan Kata Kokanović 245
13125. Ana Radosavljević 23/02/1864 ž Andrija Marija Paškuljević 206
13126. Matija Mišković 25/02/1864 ž Roko Jozefa Krnić 200
13127. Franca Gregorović 27/02/1864 ž Martin Kata Knežević 39
13128. Josip Šokčević 27/02/1864 m Antun Franca Kopić 57
13129. Josip Gregorović 29/02/1864 m Ðuro Manda Babić 6
13130. Franjo Stojanović 29/02/1864 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13131. Lucija Kovačević 01/03/1864 ž Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
13132. Franca Vincetić 01/03/1864 ž Marijan Marija Konkord 315
13133. Pavo Vuković 01/03/1864 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
13134. Đuro Lešić 02/03/1864 ž Šimun Ana Šokčević 25 Lovrićevi
13135. Mato Bekić 03/03/1864 m Antun Marta Klarić 18 Turuckovi
13136. Mato Kopić 03/03/1864 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
13137. Andrija Knežević 06/03/1864 m Andrija Ana Kocić 281 Matokovi
13138. Đuro Kopić 09/03/1864 m Jakob Bara Čivić 243
13139. Fema Lešić 09/03/1864 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13140. Josip Petričević 09/03/1864 m Nikola Ana Kotorac 210
13141. Josip Lešić 10/03/1864 m Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
13142. Marija Gregorović 17/03/1864 ž Antun Anka Užarević 49
13143. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
13144. Đuro Verić 20/03/1864 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13145. Kata Matić 22/03/1864 ž Nezakonito Đula Matić 0
13146. Manda Stojanović 22/03/1864 ž Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
13147. Marija Gregorović 26/03/1864 ž Ilija Kata Matić 43 Matini
13148. Matija Kutuzović 27/03/1864 m Josip Bara Verić 86
13149. Matija Lešić 27/03/1864 ž Andrija Pola Kedačić 20 Adnađev
13150. Marijan Katušić 28/03/1864 m Toma Đula Stojanović 373
13151. Pavo Katušić 29/03/1864 m Marijan Marija Stivaničević 241
13152. Blaž Čivić 31/03/1864 m Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
13153. Đuro Milošević 04/04/1864 m Mijo Bara Ðaković 7
13154. Đuro Verić 09/04/1864 m Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
13155. Franjo Knežević 11/04/1864 m Nikola Stana Babić 101 Đurasini
13156. Đurđa Đaković 14/04/1864 ž Antun Franca Gregorović 359
13157. Đuro Babić 15/04/1864 m Blaž Kata Knežević 74 Maričini
13158. Đuro Gregorović 15/04/1864 m Mato Franca Katušić 43 Matini
13159. Kata Gregorović 15/04/1864 ž Antun Lukra Kokanović 232
13160. Kata Babić 16/04/1864 ž Josip Marta Lešić 53
13161. Đuro Babić 17/04/1864 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
13162. Ivan Kopić 21/04/1864 m Martin Ruža Verić 42
13163. Ferdo Matić 21/04/1864 m Andrija Marija Vuković 38
13164. Đuro Stojanović 21/04/1864 m Mato Sofija Janković 142 Domini
13165. Marko Babić 22/04/1864 m Josip Ivica Gregorović 266
13166. Ana Gregorović 22/04/1864 ž Ðuro Janja Čivić 340 Uvalini
13167. Jakob Gregorović 26/04/1864 m Lovro Petronila Biuklić 340 Uvalini
13168. Filip Verić 29/04/1864 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
13169. Hermina Katavić 02/05/1864 ž Toma Marija Kutuzović 0
13170. Antun Gregorović 06/05/1864 m Adam Eva Babić 299 Andrićevi
13171. Antun Stojanović 08/05/1864 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13172. Lukra Vuković 08/05/1864 ž Mato Kata Pavičić 188
13173. Martina Vuković 11/05/1864 ž Ðuro Eva Čivić 345
13174. Eva Vuković 13/05/1864 ž Toma Antonija Mišković 130 Kurjačini
13175. Marija Babić 16/05/1864 ž Pavo Manda Pavičić 274
13176. Ivica Stojanović 17/05/1864 ž Antun Ivica Kadić 152 Pavini
13177. Ivan Vuković 17/05/1864 m Ivan Matija Kopić 133 Grgičini
13178. Marija Čivić 18/05/1864 ž Ivan Kata Bašlinović 323
13179. Kata Ilišević 19/05/1864 ž Andrija Franca Stojanović 139 Gluvakovi
13180. Franjo Ilišević 24/05/1864 m Mato Eva Knežević 139 Gluvakovi
13181. Franca Stojšić 27/05/1864 ž Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13182. Marija Babić 30/05/1864 ž Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
13183. Ivan Knežević 30/05/1864 m Pavo Manda Vuković 292
13184. Antun Knežević 02/06/1864 m Ðuro Bara Verić 175 Mačkovi
13185. Antun Stojanović 03/06/1864 m Adam Marija Stojanović 259 Pavini
13186. Jakob Kopić 04/06/1864 m Ðuro Kristina Galović 212 Karlićevi
13187. Ivan Čivić 08/06/1864 m Andrija Petra Mihaljević 151 Mijaljevi
13188. Kata Delić 09/06/1864 ž Josip Manda Gregorović 30
13189. Ana Knežević 09/06/1864 ž Ilija Bara Štivić 268
13190. Ruža Vuković 09/06/1864 ž Šimun Ana Kocić 17
13191. Antun Čivić 11/06/1864 m Franjo Bara Katušić 223 Blaževi
13192. Marko Gregorović 14/06/1864 m Andrija Đula Babić 227
13193. Ivan Babić 15/06/1864 m Franjo Marija Kopić 85
13194. Ivan Verić 15/06/1864 m Josip Matija Čivić 0
13195. Antun Radosavljević 18/06/1864 m Ivan Marija Nikolić 0
13196. Kata Vuković 19/06/1864 ž Mijo Stana Kopić 254
13197. Ivan Knežević 20/06/1864 m Ðuro Marija Babić 265 Gogoljevi
13198. Ivan Gregorović 21/06/1864 m Jakob Kata Mišković 6
13199. Petar Čivić 22/06/1864 m Antun Manda Kedačić 124 Puzini
13200. Petra Knežević 26/06/1864 ž Valentin Bara ćosić 309