Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13201 - 13300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13201. Marija Verić 27/06/1864 ž Valentin Marija Mijić 370 Ivančevi
13202. Antun Vuković 27/06/1864 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
13203. Kata Gregorović 28/06/1864 ž Šimun Marija Vlaović 227
13204. Mijo Lešić 01/07/1864 m Božo Marija Babić 220 Ružića
13205. Franca Čivić 06/07/1864 ž Marijan Jozefa Stojanović 261
13206. Aga Knežević 08/07/1864 ž Lovro Đula Babić 180 Matijaševi
13207. Manda Bačić 12/07/1864 ž Šimun Marija Kopić 28
13208. Lovro Lešić 14/07/1864 m Roko Franca Verić 26
13209. Marija Milošević 16/07/1864 ž Ferdo Lucija Vuković 331
13210. Ana Štivić 31/07/1864 ž Marko Matija Petričević 280
13211. Cecilija Matić 01/08/1864 ž Ðuro Terezija ? 0
13212. Lovro Knežević 02/08/1864 m Božo Bara Verić 298 Šestini
13213. Ilija Krnić 02/08/1864 m Mato Franca Stojanović 148
13214. Lovro Stojanović 05/08/1864 m Marijan Manda Lučić 152 Pavini
13215. Marija Babić 15/08/1864 ž Antun Bara Gregorović 304 Frćkovi
13216. Roko Kedačić 15/08/1864 m Mato Stana Vuković 208
13217. Stjepan Mišković 16/08/1864 m Jakob Stana Štivić 117
13218. Živko Knežević 20/08/1864 m Stjepan Đurđa Ðaković 87 Šovakini
13219. Lukra Knežević 21/08/1864 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13220. Marija Stojanović 23/08/1864 ž Ivan Kata Lešić 260
13221. Marija Stojšić 25/08/1864 ž Marijan Kata Eskerčić 102 Stošića
13222. Marija Čivić 26/08/1864 ž Ivan Klara Gregorović 222
13223. Ivan Vuković 26/08/1864 m Antun Kata Štivić 115
13224. Marija Babić 27/08/1864 ž Jakob Kata Kopić 374
13225. Ivan Kotorac 29/08/1864 m Ðuro Lucija Krnić 22 Kotorčevi
13226. Martina Babić 31/08/1864 ž Lovro Matija Babić 229
13227. Franjo Gregorović 01/09/1864 m Mijo Ana Garčetić 232
13228. Stjepan Lešić 02/09/1864 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
13229. Stana Milošević 03/09/1864 ž Ðuro Marija Stojanović 7
13230. Marija Stojanović 06/09/1864 ž Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13231. Marija Radosavljević 13/09/1864 ž Stjepan Ana Nikolić 0
13232. Franjo Knežević 14/09/1864 m Josip Kata Stojanović 293
13233. Kuzma Kopić 14/09/1864 ž Ivan Bara Babić 192
13234. Mirko Katušić 15/09/1864 m Ivan Manda Babić 372
13235. Mato Štivić 17/09/1864 m Adam Franca Petričević 280
13236. Marija Knežević 21/09/1864 ž Roka Marija Kopić 281 Matokovi
13237. Terezija Kopić 23/09/1864 ž Blaž Marija Katušić 82 Pranjini
13238. Lukra Đaković 26/09/1864 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
13239. Franca Babić 01/10/1864 ž Antun Marija Verić 364 Marušini
13240. Mijo Babić 09/10/1864 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
13241. Šimun Kopić 20/10/1864 m Jakob Kata Gregorović 343 Baninovi
13242. Ruža Gregorović 23/10/1864 ž Blaž Manda Gregorović 246
13243. Mato Verić 25/10/1864 m Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
13244. Josip Bačić 27/10/1864 m Nikola Ana Nakić 0
13245. Šimun Čivić 28/10/1864 m Martin Ana Lučić 353 Rusovi
13246. Šimun Gundrum 28/10/1864 m Petar Franca Trnavić 0
13247. Marija Kopić 29/10/1864 ž Ðuro Janja Verić 211
13248. Emilija Lešić 29/10/1864 ž Ilija Jozefa Miller 277
13249. Đurđa Milošević 30/10/1864 ž Šimun Franca Ðaković 7
13250. Ruža Milošević 30/10/1864 ž Šimun Franca Ðaković 7
13251. Kata Babić 01/11/1864 ž Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
13252. Kata Stojanović 01/11/1864 ž Božo Bara Gregorović 142 Domini
13253. Mirko Delić 03/11/1864 m Antun Đula Matić 221
13254. Stjepan Kopić 05/11/1864 m Mato Manda Stojanović 243
13255. Martin Verić 06/11/1864 m Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
13256. Marija Babić 09/11/1864 ž Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
13257. Martin Gregorović 11/11/1864 m Mato Marija Knežević 226
13258. FranjoŽaverije Čivić 18/11/1864 m Mijo Lucija Gregorović 159
13259. FranjoŽaverije Kopić 23/11/1864 m Antun Eva Lešić 244
13260. Bara Stivaničević 27/11/1864 ž Stanko Franca Babić 302
13261. Andrija Stivaničević 27/11/1864 m Stanko Franca Babić 302
13262. Bara Terzić 01/12/1864 ž Pavo Eva Stivaničević 169
13263. Lucija Lučić 06/12/1864 ž Pavo Delfa Vuković 108
13264. Antun Gregorović 07/12/1864 ž Stanko Ruža Vuković 254
13265. Luka Stivaničević 09/12/1864 m Lovro Janja Kopić 71 Lisičini
13266. Toma Matić 10/12/1864 m Bartol Kata Verić 234
13267. Toma Vuković 11/12/1864 m Josip Bara Vuković 255
13268. Lukra Stojanović 13/12/1864 ž Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
13269. Eva Gregorović 16/12/1864 ž Petar Ana Kopić 225
13270. Lukra Verić 20/12/1864 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
13271. Ivan Krnić 27/12/1864 m Ivan Ivica Gregorović 21 Marušini
13272. Hilarije Knežević 01/01/1865 m Marijan Terezija Knežević 160 Stankovi
13273. Antun Puček 04/01/1865 m Petar Franca ? 0
13274. Marija Gregorović 09/01/1865 ž Marijan Ana Kejsić 228
13275. Fema Gregorović 10/01/1865 ž Ivan Marija Čivić 299 Andrićevi
13276. Aga Bikić 18/01/1865 ž Ivan Marta Šarić 0
13277. Pavo Kopić 22/01/1865 m Antun Pola Kopić 209 Marijančevi
13278. Terezija Terzić 25/01/1865 ž Andrija Fema Stojanović 169
13279. Marija Stojanović 26/01/1865 ž Antun Marija Babić 142 Domini
13280. Marijan Delić 28/01/1865 m Ðuro Marica Kadić 221
13281. Marijan Ilišević 29/01/1865 m Jakob Ana Kokanović 139 Gluvakovi
13282. Marijan Gregorović 01/02/1865 m Ilija Kata Katušić 232
13283. Marija Kopić 01/02/1865 ž Stjepan Eva Stojanović 288 Ivandulini
13284. Franca Stivaničević 04/02/1865 ž Marko Lucija Lešić 72
13285. Matija Kopić 07/02/1865 ž Mato Kata Gregorović 288 Ivandulini
13286. Marijan Lešić 07/02/1865 m Mijo Manda Gregorović 26
13287. Valentin Vuković 08/02/1865 m Ilija Marija Vuković 110
13288. Lukra Vuković 10/02/1865 ž Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
13289. Lukra Gregorović 11/02/1865 ž Ðuro Manda Gregorović 6
13290. Mato Kedačić 11/02/1865 m Pavo Kata Gregorović 1
13291. Mijo Mišković 11/02/1865 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
13292. Manda Stojanović 14/02/1865 ž Jakob Matija Knežević 405
13293. Toma Štivić 15/02/1865 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
13294. Mato Stojanović 23/02/1865 m Ðuro Ana Knežević 204 Andrićevi
13295. Janja Knežević 03/03/1865 ž Marijan Terezija Kopić 292
13296. Stana Knežević 03/03/1865 ž Marijan Terezija Kopić 292
13297. Gregor Vuković 07/03/1865 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13298. Terezija Katušić 09/03/1865 ž Mato Kata Babić 241
13299. Stana Lešić 10/03/1865 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13300. Marija Matić 13/03/1865 ž Luka Đula Čivić 35