Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13301 - 13400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13301. Jozef Zilagy 13/03/1865 m Stefan Marija Erdelji 253 Marinovi
13302. Marija Babić 14/03/1865 ž Šimun Martina Vuković 179 Orozovi
13303. Kata Gregorović 16/03/1865 ž Ðuro Marija Šokčević 49
13304. Manda Katušić 16/03/1865 ž Antun Bara Stivaničević 89 Bajkanovi
13305. Marija Stivaničević 16/03/1865 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
13306. Josip Stojanović 17/03/1865 m Valentin Eva Lešić 24 Ulini
13307. Josip Stojšić 18/03/1865 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
13308. Kata Kopić 19/03/1865 ž Lovro Lucija Kokanović 209 Marijančevi
13309. Antun Babić 21/03/1865 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
13310. Viktorija Kedačić 21/03/1865 ž Ðuro Terezija Vuković 8
13311. Martin Gregorović 22/03/1865 m Antun Lucija Stojanović 6
13312. Franca Stojanović 22/03/1865 ž Mijo Kata Stivaničević 256 Grgebožini
13313. Živko Vuković 24/03/1865 m Antun Kata Kedačić 237 Purakini
13314. Marija Gregorović 26/03/1865 ž Pavo Đula Gregorović 39
13315. Marija Slobođanac 26/03/1865 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13316. Marija Vuković 28/03/1865 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
13317. Ruža Vuković 29/03/1865 ž Josip Marija Galović 10 Klecini
13318. Đuro Lešić 30/03/1865 m Božo Bara Kovačević 26
13319. Ivan Vuković 04/04/1865 ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
13320. Lukra Stojanović 08/04/1865 ž Rafael Marija Lešić 204 Andrićevi
13321. Đuro Gregorović 09/04/1865 m Ðuro Manda Šokčević 299 Andrićevi
13322. Eva Stivaničević 15/04/1865 ž Ivan Janja Stivaničević 47 Anđini
13323. Đuro Vuković 20/04/1865 m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
13324. Marko Stojanović 22/04/1865 m Martin Ana Vuković 260
13325. Terezija Bevits 25/04/1865 ž Matias Bara Raić 55
13326. Bara Stojanović 29/04/1865 ž Ðuro Eva Verić 205
13327. Đula Knežević 06/05/1865 ž Nikola Matija Kopić 309
13328. Ivan Petričević 12/05/1865 m Ðuro Franca Vuković 187 Nedini
13329. Valentin Vuković 13/05/1865 m Josip Đurđa Stojanović 128
13330. Ivan Kopić 16/05/1865 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13331. Ivan Varzić 19/05/1865 m Alojzije Manda Stojšić 100 Matkovi
13332. Bara Knežević 20/05/1865 ž Mato Pola Babić 248
13333. Pavo Vuković 20/05/1865 m Marijan Kata Petričević 134
13334. Bartol Čivić 21/05/1865 m Ivan Kata Kopić 159
13335. Đuro Katušić 21/05/1865 m Mijo Marija Gregorović 242
13336. Ivan Unbehend 02/06/1865 m Ivan Terezija Dahm 0
13337. Živko Đaković 03/06/1865 m Ðuro Marija Verić 123
13338. Marija Stivaničević 04/06/1865 ž Antun Stana Gregorović 47 Anđini
13339. Stjepan Šokčević 05/06/1865 m Ðuro Jozefa Galović 57
13340. Antun Kopić 08/06/1865 m Pavo Marija Babić 211
13341. Antun Terzić 09/06/1865 m Franjo Ana Katušić 97
13342. Stana Vuković 14/06/1865 ž Pavo Aga Vuković 127 Lazini
13343. Marija Gregorović 15/06/1865 ž Marko Manda Katušić 44
13344. Petra Kotorac 16/06/1865 ž Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13345. Pavo Katušić 25/06/1865 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13346. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
13347. Pavo Vuković 26/06/1865 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13348. Pavo Vuković 30/06/1865 m Ðuro Antonija Gregorović 19 Marčićevi
13349. Eva Babić 06/07/1865 ž Toma Kata Stivaničević 74 Maričini
13350. Ilija Vuković 16/07/1865 m Andrija Stana Kovačević 126 Srčikini
13351. Lovro Knežević 26/07/1865 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
13352. Manda Katušić 27/07/1865 ž Mijo Bara Matić 241
13353. Ana Maček 28/07/1865 ž Mijo Sybilla Szabo 361
13354. Mijo Lešić 30/07/1865 m Josip Kata Vuković 107
13355. Marija Šokčević 30/07/1865 ž Franjo Klara Lešić 300
13356. Mijo Šokčević 30/07/1865 m Franjo Klara Lešić 300
13357. Lucija Vuković 30/07/1865 ž Stanko Pola Vuković 112
13358. Lovro Kopić 05/08/1865 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
13359. Stjepan Barišić 13/08/1865 m Josip Helena Muravić 314
13360. Franjo Stojanović 13/08/1865 m Božo Kata Stojanović 141
13361. Marija Katušić 19/08/1865 ž Jakob Kata Szilanjy 245
13362. Franca Ilišević 23/08/1865 ž Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13363. Ivan Stojanović 27/08/1865 m Luka Kata Knežević 256 Grgebožini
13364. Manda Babić 28/08/1865 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
13365. Ivan Babić 29/08/1865 m Antun Bara Gregorović 304 Frćkovi
13366. Matija ? 30/08/1865 ž Antun Kata Stojanović 255
13367. Terezija Gregorović 02/09/1865 ž Josip Marija Stojanović 197 Andrićevi
13368. Lukra Stojanović 04/09/1865 ž Martin Marija Gregorović 131
13369. Franjo Vuković 11/09/1865 m Adam Aga Petričević 0
13370. Matija Štivić 18/09/1865 ž Andrija Matija Vuković 252
13371. Mato Verić 19/09/1865 m Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13372. Franca Kopić 22/09/1865 ž Pavo Ana Knežević 243
13373. Mijo Katušić 23/09/1865 m Toma Đula Stojanović 373
13374. Kata Knežević 24/09/1865 ž Josip Franca Vuković 266
13375. Terezija Radosavljević 24/09/1865 ž Andrija Ana Zingari 206
13376. Mijo Vuković 24/09/1865 m Ivan Matija Kopić 133 Grgičini
13377. Kata Babić 30/09/1865 ž Franjo Marija Terzić 264
13378. Marija Matić 01/10/1865 ž Antun Manda Verić 46
13379. Antun Stojanović 02/10/1865 m Valentin Ana Bunjevac 367
13380. Terezija Kedačić 03/10/1865 ž Ivan Franca Knežević 236 Purakini
13381. Terezija Kedačić 07/10/1865 ž Ilija Kata Matić 208
13382. Ana Krnić 09/10/1865 ž Stjepan Kata Stojanović 147 Vinkovi
13383. Franjo Verić 12/10/1865 m Franjo Manda Gregorović 334 Šumarovi
13384. Luka Vuković 12/10/1865 m Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
13385. Manda Gregorović 13/10/1865 ž Ilija Kata Čivić 83
13386. Franjo Vuković 13/10/1865 m Ilija Marta Gregorović 188
13387. Eva Knežević 15/10/1865 ž Antun Marija Čivić 162 Matokovi
13388. Šimun Katušić 20/10/1865 m Ilija Marija Gregorović 37
13389. Antun Jajčanin 08/11/1865 m Pavo Ana Tošić 0
13390. Martin Lešić 08/11/1865 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
13391. Martin Knežević 11/11/1865 m Franjo Franca Šokčević 101 Đurasini
13392. Kata Vuković 12/11/1865 ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
13393. Kata Stojanović 14/11/1865 ž Ðuro Lucija Stojanović 360
13394. Kata Katušić 16/11/1865 ž Marijan Marija Stivaničević 241
13395. Lovro Knežević 20/11/1865 m Mato Ruža Babić 247 Stankovi
13396. Josip 21/11/1865 m Rozalija Tindel 0
13397. Kata Stojšić 23/11/1865 ž Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13398. Eva Knežević 29/11/1865 ž Ðuro Kata Mihić 205
13399. Antun Babić 06/12/1865 m Antun Manda Stivaničević 94
13400. Marija Mišković 07/12/1865 ž Adam Eva Glavačević 117