Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13501 - 13600 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13501. Mato Petričević 19/09/1866 m Antun Matija Vuković 187 Nedini
13502. Mato Štivić 20/09/1866 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
13503. Terezija Slobođanac 27/09/1866 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13504. Franjo Milošević 03/10/1866 m Mijo Bara Ðaković 7
13505. Terezija Verić 03/10/1866 ž Jakob Manda Kopić 170 Šćepanovi
13506. Franjo Milošević 04/10/1866 m Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
13507. Franjo Vuković 05/10/1866 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
13508. Terezija Vuković 07/10/1866 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
13509. Kata Vuković 21/10/1866 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13510. Aga Knežević 23/10/1866 ž Marijan Terezija Knežević 160 Stankovi
13511. Mirko Vlaović 25/10/1866 m Andrija Klara Knežević 198
13512. Marija Komara 27/10/1866 ž Stjepan Kata Lešić 50
13513. Manda Knežević 31/10/1866 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
13514. Mirko Stojanović 01/11/1866 m Ðuro Ana Knežević 204 Andrićevi
13515. Ilija Kopić 03/11/1866 m Andrija Đula Kopić 244
13516. Marko Kopić 04/11/1866 m Jakob Kata Gregorović 349
13517. Martin Kopić 06/11/1866 m Martin Ruža Verić 42
13518. Karlo Gregorović 09/11/1866 m nezakonito Marija Gregprpvoć 357
13519. Elizabeta Devits 10/11/1866 ž Mato Barbara Rajić 0
13520. Mato Mišković 14/11/1866 m Jakob Stana Štivić 117
13521. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
13522. Marija Gregorović 26/11/1866 ž Antun Lukra Peričević 232
13523. Bara Verić 28/11/1866 ž Mato Marija Verić 333
13524. Bara Stojanović 30/11/1866 ž Blaž Aga Gregorović 27 Brnjakovi
13525. FranjoŽaverije Unbehend 02/12/1866 m Ivan Terezija Dahm 0
13526. Nikola Verić 04/12/1866 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
13527. Marija Knežević 05/12/1866 ž Valentin Ivica Petričević 160 Stankovi
13528. Ivan Kopić 07/12/1866 m Ðuro Matija Biuklić 59
13529. Adam Kopić 11/12/1866 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
13530. Viktor Buček 14/12/1866 m Petar Franca ? 0
13531. Eva Knežević 19/12/1866 ž Josip Franca Martinović 266
13532. Eva Gregorović 23/12/1866 ž Mato Lucija Vuković 224
13533. Eva Vuković 23/12/1866 ž Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
13534. Ivica Vuković 26/12/1866 ž Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
13535. Stjepan Verić 27/12/1866 m Luka Bara Stivaničević 171 Zurkini
13536. Antun Vuković 07/01/1867 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13537. Antun Kedačić 10/01/1867 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
13538. Antun Stojanović 16/01/1867 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13539. Vinko Đaković 20/01/1867 m Andrija Petra Ðaković 76
13540. Marija Delić 23/01/1867 ž Ðuro Bara Vuković 30
13541. Marija Matić 24/01/1867 ž Marijan Martina Verić 234
13542. Marija Rudež 24/01/1867 ž Josip Ana Gregorović 0
13543. Marija Lešić 26/01/1867 ž Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13544. Blaž Katušić 31/01/1867 m Stanko Ana Čivić 37
13545. Blaž Vuković 01/02/1867 m Ðuro Eva Vuković 345
13546. Valentin Stojšić 10/02/1867 m Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
13547. Mato Janković 16/02/1867 m Stanko Kata Knežević 0
13548. Mijo Stivaničević 16/02/1867 m Marijan Ruža Babić 47 Anđini
13549. Matija Matić 22/02/1867 ž Bartol Kata Verić 234
13550. Andrija Babić 25/02/1867 m Lovro Ana Lešić 398 Šumarovi
13551. Stana Vuković 02/03/1867 ž Toma Terezija Vuković 110
13552. Marija Vuković 03/03/1867 ž Marijan Ruža Knežević 188
13553. Marija Vuković 06/03/1867 ž Josip Bara Vuković 255
13554. Marija Gregorović 18/03/1867 ž Blaž Manda Gregorović 246
13555. Josip Stojanović 22/03/1867 m Ðuro Eva Verić 205
13556. Ruža Babić 25/03/1867 ž Blaž Kata Knežević 74 Maričini
13557. Marta Gregorović 26/03/1867 ž Antun Lucija Stojanović 384
13558. Đuro Ilišević 02/04/1867 m Ivan Marija Vuković 139 Gluvakovi
13559. Kata Kutuzović 06/04/1867 ž Josip Bara Verić 86
13560. Matija Verić 10/04/1867 ž Ðuro Liza Čivić 433 Ivančevi
13561. Marko Ilišević 15/04/1867 m Mato Eva Knežević 139 Gluvakovi
13562. Đuro Pauk 21/04/1867 m Mato Terezija Leskovac 183
13563. Marija Dahm 22/04/1867 ž Mato Liza Filipović 307
13564. Jakob Vuković 27/04/1867 m Andrija Ana Lešić 12 Čepretići
13565. Marija Babić 14/05/1867 ž Marko Marija Knežević 62 Markovi
13566. Martin Kopić 28/05/1867 m Franjo Bara Lešić 346 Pranjini
13567. Antun Lešić 29/05/1867 m Mijo Manda Gregorović 397 Kimalovi
13568. Mato Kedačić 30/05/1867 m Martin Ana Stojanović 16
13569. Bara Gregorović 12/06/1867 ž Mijo Marija Babić 270
13570. Marija Stivaničević 12/06/1867 ž Marko Lucija Lešić 72
13571. Ivana Stojanović 12/06/1867 ž Martin Ana Vuković 260
13572. Ivan Lešić 21/06/1867 m Valentin Eva Lešić 24 Ulini
13573. Marija Delić 22/06/1867 ž Antun Đula Matić 221
13574. Petra Čivić 27/06/1867 ž Marijan Jozefa Vuković 416
13575. Manda Đaković 28/06/1867 ž Andrija Ana Knežević 359
13576. Marija Kopić 28/06/1867 ž Jakob Kata Gregorović 54
13577. Petar Kopić 28/06/1867 m Jakob Kata Gregorović 54
13578. Manda Mišković 08/07/1867 ž nezakonito Marija Mišković 117
13579. Ilija Vuković 14/07/1867 m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
13580. Ilija Ilišević 15/07/1867 m Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13581. Ana Verić 15/07/1867 ž Marijan Marija Kopić 217 Ivančevi
13582. Ilija Babić 16/07/1867 m Antun Marija Verić 374
13583. Ana Stivaničević 17/07/1867 ž Toma Manda Knežević 51 Jozići
13584. Marijan Knežević 18/07/1867 m Ðuro Bara Vukić 390 Šestini
13585. Manda Stojanović 22/07/1867 ž Božo Bara Gregorović 142 Domini
13586. Ivan Kopić 24/07/1867 m Marijan Bara Lešić 343 Baninovi
13587. Ana Stojanović 24/07/1867 ž Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13588. Ana Katušić 26/07/1867 ž Šimun Marija Gregorović 29 Rvatovi
13589. Ruža Verić 29/07/1867 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
13590. Kata Gregorović 07/08/1867 ž Ivan Viktorija Kanjo 63
13591. Ruža Đaković 19/08/1867 ž Ilija Manda Babić 77
13592. Franca Knežević 19/08/1867 ž Toma Manda Verić 281 Matokovi
13593. Kata Vuković 25/08/1867 ž Mato Bara Lolić 19 Marčićevi
13594. Kata Vuković 26/08/1867 ž Blaž Ivica Stojanović 110
13595. Marija Stojanović 27/08/1867 ž Mijo Kata Stivaničević 349
13596. Josip Babić 29/08/1867 m Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
13597. Ivica Babić 29/08/1867 ž Franjo Marija Terzić 364 Marušini
13598. Franca Mišković 29/08/1867 ž Ilija Ivica Milošević 118 Aleksini
13599. Josip Knežević 30/08/1867 m nezakonito Pola Knežević 73
13600. Matija Knežević 30/08/1867 ž Andrija Ana Kocić 19 Marčićevi