Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13601 - 13700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13601. Marijan Terzić 06/09/1867 m Pavo Eva Stivaničević 169
13602. Šimun Babić 10/09/1867 m Blaž Đula Knežević 264
13603. Mijo Babić 10/09/1867 m Andrija Petra Stojanović 94
13604. Stjepan Kopić 11/09/1867 m Mato Kata Gregorović 288 Ivandulini
13605. Marija Gregorović 13/09/1867 ž Mijo Ana Garčetić 232
13606. Mato Knežević 15/09/1867 m Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
13607. Mato Varzić 16/09/1867 m Alojzije Manda Stojšić 100 Matkovi
13608. Matija Stojšić 20/09/1867 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
13609. Matija Stojšić 21/09/1867 ž Pavo Marija Stojanović 102 Stošića
13610. Franca Stojanović 23/09/1867 ž Antun Marija Babić 142 Domini
13611. Mijo Stojanović 23/09/1867 m Antun Ivica Kadić 152 Pavini
13612. Manda Gregorović 26/09/1867 ž Ferdo Marija Vuković 95
13613. Kata Stojanović 28/09/1867 ž Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13614. Franca Lešić 01/10/1867 ž Adam Ana Gregorović 362
13615. Franjo Čivić 03/10/1867 m Franjo Manda Stojanović 158 Rusovi
13616. Lukra Vuković 07/10/1867 ž Josip Đurđa Stojanović 128
13617. Luka Kopić 12/10/1867 m Blaž Marija Stivaničević 82 Pranjini
13618. Lukra Kopić 14/10/1867 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
13619. Lukra Vuković 16/10/1867 ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13620. Lukra Verić 17/10/1867 ž Pavo Janja Babić 167 Ivančevi
13621. Kata Vuković 17/10/1867 ž Blaž Lucija Vuković 112
13622. Lukra Vuković 17/10/1867 ž Blaž Lucija Vuković 112
13623. Lukra Matić 18/10/1867 ž Petar Manda Knežević 35
13624. Marija Babić 19/10/1867 ž Ilija Ruža Stivaničević 229
13625. Šimun Stojanović 21/10/1867 m Marijan Manda Lučić 152 Pavini
13626. Kata Lešić 24/10/1867 ž Nezakonito Marija Lešić 26
13627. Manda Vincetić 24/10/1867 ž Marijan Marija Konkord 315
13628. Franjo Vuković 28/10/1867 m Ilija Marija Vuković 110
13629. Antun Gregorović 03/11/1867 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi
13630. Kata Gregorović 04/11/1867 ž Antun Lucija Verić 226
13631. Mirko Matić 04/11/1867 m Mato Bara Gregorović 35
13632. Đula Vlaović 04/11/1867 ž Antun Manda Kovačević 99
13633. Marija Đaković 12/11/1867 ž Ivan Aga Jajčanin 127 Lazini
13634. Cecilija Vuković 21/11/1867 ž Valentin Matija Vuković 111 Bubanovi
13635. Kata Knežević 23/11/1867 ž Luka Eva Glavačević 292
13636. Andrija Vuković 23/11/1867 m Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
13637. Božo Vuković 24/11/1867 m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
13638. Andrija Krnić 27/11/1867 m Stjepan Kata Vuković 147 Vinkovi
13639. FranjoŽaverije Vuković 03/12/1867 m Andrija Stana Stojanović 126 Srčikini
13640. Toma Babić 10/12/1867 m Antun Manda Stivaničević 94
13641. Toma Stojanović 10/12/1867 m Martin Marija Matić 131
13642. Božo Babić 12/12/1867 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
13643. Adam Stojanović 12/12/1867 m Valentin Ana Bunjevac 167 Ivančevi
13644. Martina Milošević 16/12/1867 ž Šimun Franca Ðaković 7
13645. Luka Radosavljević 22/12/1867 m Andrija Ana Stojanović 379
13646. Ivan Jajčanin 28/12/1867 m Ivan Lucija Ðenić 0
13647. Toma Knežević 29/12/1867 m Marko Kata Stojšić 91 Orozovi
13648. Marija Lešić 29/12/1867 ž Antun Marija Milošević 403
13649. Manda Kedačić 04/01/1868 ž Antun Kata Kedačić 237 Purakini
13650. Mato Đaković 07/01/1868 m Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
13651. Stana Vuković 09/01/1868 ž Antun Đula Vuković 110
13652. Antun Čivić 17/01/1868 m Antun Eva Knežević 31
13653. Antun Petričević 17/01/1868 m Antun Matija Vuković 187 Nedini
13654. Marija Đaković 19/01/1868 ž Ivan Ana Verić 359
13655. Pavo Slobođanac 23/01/1868 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13656. Emilija Barišić 27/01/1868 ž Josip Manda Muravić 314
13657. Ignjacije Stivaničević 31/01/1868 m Antun Matija Babić 71 Lisičini
13658. Ignjacije Babić 01/02/1868 m Josip Marta Lešić 53
13659. Ivan Babić 08/02/1868 m Josip Kata Kopić 374
13660. Aga Matić 12/02/1868 ž Ðuro Kata Vuković 38
13661. Matija Babić 16/02/1868 ž Jakob Marija Babić 342 Gabričini
13662. Mato Stivaničević 20/02/1868 m Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
13663. Mato Verić 21/02/1868 m Marijan Marija Gregorović 174 Šmitovi
13664. Mato Kopić 22/02/1868 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
13665. Mato Lešić 24/02/1868 m Božo Ivica Vuković 240 Lovrićevi
13666. Josip Babić 29/02/1868 m Ðuro Marica Babić 392 Brdarovi
13667. Mato Babić 29/02/1868 m Ðuro Marica Babić 392 Brdarovi
13668. Ana Kopić 29/02/1868 ž Ivan Manda Lešić 125 Adamovi
13669. Manda Bačić 01/03/1868 ž Andrija Marija Petričević 28
13670. Josip Kopić 03/03/1868 m Pavo Marija Babić 211
13671. Lukra Stojanović 06/03/1868 ž Šimun Marija Petričević 23
13672. Manda Vuković 07/03/1868 ž Ðuro Kata Krnić 18 Turuckovi
13673. Grga Babić 09/03/1868 m Šimun Manda Katušić 53
13674. Kata Ilišević 13/03/1868 ž Jakob Franca Kokanović 139 Gluvakovi
13675. Ana Jocić 16/03/1868 ž Marko Ana Torban 0
13676. Josip Knežević 16/03/1868 m Josip Franca Vuković 266
13677. Đuro Delić 19/03/1868 m Josip Manda Gregorović 30
13678. Jozefa Verić 19/03/1868 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
13679. Đuro Stojanović 20/03/1868 m Blaž Ivica Stojanović 155 Vidakovi
13680. Đuro Knežević 21/03/1868 m Valentin Bara ćosić 309
13681. Stanko Babić 22/03/1868 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
13682. Kata Lešić 25/03/1868 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
13683. Marko Mišković 27/03/1868 m Adam Eva Glavačević 117
13684. Đuro Babić 28/03/1868 m Božo Manda Vuković 383 Frćkovi
13685. Bara Bačić 29/03/1868 ž Jakob Eva Knežević 28
13686. Franjo Devits 31/03/1868 m Mato Barbara Rajić 0
13687. Đuro Stojanović 07/04/1868 m Antun Kata Knežević 405
13688. Matija Babić 08/04/1868 ž Marko Bara Knežević 336 Antolovi
13689. Đuro Kopić 08/04/1868 m Marijan Janja Delić 371
13690. Ivan Babić 09/04/1868 m Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
13691. Marija Kopić 15/04/1868 ž Vinko Matija Mušić 209 Marijančevi
13692. Ivan 15/04/1868 m Tuto Jozefa Tuto 0
13693. Marija Kopić 29/04/1868 ž Mato Kata Terzić 410
13694. Stanko Vuković 30/04/1868 m Nikola Franca Kopić 345
13695. Stana Štivić 01/05/1868 ž Adam Franca Petričević 280
13696. Stana Kedačić 03/05/1868 ž Ilija Kata Babić 208
13697. Blaž Kovačević 07/05/1868 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
13698. Jakob Gregorović 10/05/1868 m Stjepan Kata Knežević 96 bibini
13699. Stana Verić 13/05/1868 ž Ðuro Bara Babić 174 Šmitovi
13700. Ivan Čivić 14/05/1868 m Andrija Petra Krnić 151 Mijaljevi