Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13701 - 13800 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13701. Antun Lešić 17/05/1868 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
13702. Marta Petrović 23/05/1868 ž Ivan Kata Radojčić 0
13703. Stana Knežević 27/05/1868 ž Ðuro Kata Mihić 265 Gogoljevi
13704. Lukra Vuković 31/05/1868 ž Toma Antonija Mišković 130 Kurjačini
13705. Ana Gregorović 01/06/1868 ž Ilija Kata Čivić 83
13706. Antun Babić 02/06/1868 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
13707. Antun Knežević 04/06/1868 m Ilija Bara Subotić 390 Šestini
13708. Bono Babić 05/06/1868 m Antun Marija Miller 60 Frćkovi
13709. Eva Stojanović 07/06/1868 ž Mato Marija Ilišević 215 Đurini
13710. Pavka Beneš 09/06/1868 ž Karlo Marija Banovsky 0
13711. Antun Katušić 09/06/1868 m Ilija Marija Gregorović 37
13712. Marija Knežević 10/06/1868 ž Josip Đula Babić 292
13713. Ivan Babić 19/06/1868 m Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
13714. Amalija Bošnjak 20/06/1868 ž Karlo Ana Filipović 290
13715. Ivan Kedačić 20/06/1868 m Mijo Marija Vuković 1
13716. Eva Gregorović 24/06/1868 ž Pavo Đula Gregorović 39
13717. Terezija Katušić 25/06/1868 ž Mato Janja Verić 373
13718. Ivan Štivić 25/06/1868 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
13719. Manda Petričević 28/06/1868 ž Grga Franca Vuković 396 Nedini
13720. Marija Vuković 07/07/1868 ž Antun Marija Stojanović 430
13721. Mato Katušić 10/07/1868 m Marko Đula Babić 66
13722. Stanko Stivaničević 11/07/1868 m Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13723. Ana Delić 15/07/1868 ž Andrija Kata Babić 221
13724. Ana Čivić 25/07/1868 ž Franjo Marija Stojanović 159
13725. Lovro Đaković 27/07/1868 m Ivan Ana Petričević 64 Lukića
13726. Manda Štivić 27/07/1868 ž Ivan Đula Štivić 280
13727. Lovro Verić 28/07/1868 m Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
13728. Marta Bošnjak 29/07/1868 ž Stjepan Matija Verić 290
13729. Lovro Stojanović 02/08/1868 m Mijo Kata Ilišević 256 Grgebožini
13730. Klara Knežević 08/08/1868 ž Ivan Ana Babić 73
13731. Ruža Kopić 09/08/1868 ž Mato Stana Kopić 327
13732. Ivan Katušić 11/08/1868 m Mijo Marija Gregorović 242
13733. Marija Vuković 15/08/1868 ž Ilija Marta Gregorović 12 Čepretići
13734. Marija Verić 30/08/1868 ž Ðuro Marta Kopić 170 Šćepanovi
13735. Marija Pfaf 06/09/1868 ž Mato Lucija Babić 423
13736. Matija Gregorović 11/09/1868 ž Mirko Bara Gregorović 96 bibini
13737. Ivan Katušić 11/09/1868 m Mijo Marija Gregorović 242
13738. Matija Vuković 12/09/1868 ž Petar Bara Petričević 15 Klecini
13739. Mato Stojanović 13/09/1868 m Jakob Matija Knežević 405
13740. Franjo Knežević 15/09/1868 m Ivan Marija Vuković 162 Matokovi
13741. Mato Lešić 15/09/1868 m Josip Kata Vuković 107
13742. Mijo Krnić 21/09/1868 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
13743. Mijo Stojanović 22/09/1868 m Ðuro Lucija Stojanović 260
13744. Mijo Vuković 25/09/1868 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
13745. Franca Kopić 04/10/1868 ž Josip Terezija Knežević 381 Župarini
13746. Ivan Čivić 07/10/1868 m Antun Marija Lešić 34 Šakini
13747. Ruža Katušić 08/10/1868 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
13748. Anamarija Katavić 09/10/1868 ž Toma Marija Kutuzović 184
13749. Šimun Kopić 18/10/1868 m Ðuro Janja Verić 411
13750. Šimun Vuković 24/10/1868 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
13751. Šimun Kopić 25/10/1868 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
13752. Franca Stivaničević 29/10/1868 ž Ivan Janja Stivaničević 47 Anđini
13753. Mirko Kopić 31/10/1868 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
13754. Karlo Kedačić 04/11/1868 m Marko Matija Knežević 325
13755. Mirko Vuković 04/11/1868 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
13756. Manda Knežević 10/11/1868 ž Ivan Ruža Knežević 318
13757. Ivan Milošević 15/11/1868 m Josip Manda Babić 251 Bošnjakovi
13758. Kata Stojanović 25/11/1868 ž Mijo Eva Vuković 145 Alepovi
13759. Matija Knežević 26/11/1868 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
13760. Andrija Verić 28/11/1868 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
13761. Bara Matić 30/11/1868 ž Petar Franca Čobić 46
13762. FranjoŽaverije Babić 03/12/1868 m Andrija Petra Vuković 94
13763. Marijan Knežević 06/12/1868 m Mijo Ana Lešić 309
13764. Marija Kopić 06/12/1868 ž Jakob Kata Gregorović 343 Baninovi
13765. Matija Mišković 15/12/1868 ž Ilija Ivica Milošević 118 Aleksini
13766. Nikola Dahm 18/12/1868 m Mato Liza Filipović 307
13767. Toma Stojšić 20/12/1868 m Pavo Marija Vuković 102 Stošića
13768. Eva Čivić 23/12/1868 ž Ðuro Kata Čivić 159
13769. Adam Šokčević 24/12/1868 m Jakob Terezija Vuković 57
13770. Janja Gregorović 27/12/1868 ž Ilija Kata Knežević 436
13771. Stjepan Štivić 02/01/1869 m Marko Matija Petričević 280
13772. Antun Kotorac 05/01/1869 m Ðuro Lucija Krnić 22 Kotorčevi
13773. Terezija Babić 06/01/1869 ž Ðuro Terezija Kollinz 150
13774. Antun Slobođanac 06/01/1869 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13775. Marija Čivić 08/01/1869 ž Franjo Franca Čobić 34 Šakini
13776. Marijan Milošević 12/01/1869 m Žaverije Ana Kotorac 114
13777. Janja Babić 16/01/1869 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
13778. Karlo Kašper 17/01/1869 m Josip Hermina Lochner 0
13779. Manda Čivić 21/01/1869 ž Antun Eva Knežević 31
13780. Marijan Stojanović 28/01/1869 m Franjo Marija Stojanović 385 Alepovi
13781. Janja Stojšić 29/01/1869 ž Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
13782. Janja Babić 31/01/1869 m Marko Marija Katušić 84
13783. Aga Knežević 06/02/1869 ž Josip Kata Vuković 93
13784. Matija Verić 06/02/1869 ž Ilija Liza Kopić 263
13785. JosipNikola Richter 14/02/1869 m Karlo Apolonia Puža 0
13786. Matija Verić 14/02/1869 ž Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13787. Valentin Verić 14/02/1869 m Franjo Bara Kopić 171 Zurkini
13788. Mato Vuković 15/02/1869 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13789. Mato Matić 22/02/1869 m Adalbert Marija Vuković 38
13790. Petar Vuković 22/02/1869 m Pavo Janja Vuković 127 Lazini
13791. Matija Ilišević 25/02/1869 ž Mijo Lucija Ilišević 138 Glišini
13792. Franca Knežević 27/02/1869 ž Grga Marija Babić 265 Gogoljevi
13793. Franca Knežević 28/02/1869 ž Ivan Bara Lešić 289
13794. Florijan Janković 02/03/1869 m Stanko Janja Knežević 0
13795. Franca Milošević 04/03/1869 ž Andrijsa Marija Knežević 251 Bošnjakovi
13796. Kata Kopić 09/03/1869 ž Marko Bara Kopić 218 Dudini
13797. Ivan Stojanović 09/03/1869 m Ivan Kata Knežević 204 Andrićevi
13798. Amalija Čivić 11/03/1869 ž Ivan Marija Kračun 323
13799. Manda Gregorović 11/03/1869 ž Andrija Đula Babić 227
13800. Grga Gregorović 12/03/1869 m Grga Marija Šokčević 49