Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13801 - 13900 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13801. Amalija Čivić 11/03/1869 ž Ivan Marija Kračun 323
13802. Manda Gregorović 11/03/1869 ž Andrija Đula Babić 227
13803. Grga Gregorović 12/03/1869 m Grga Marija Šokčević 49
13804. Josip Gregorović 16/03/1869 m Andrija Sofija Užarević 40 Pejini
13805. Ana Gregorović 18/03/1869 m Blaž Manda Gregorović 246
13806. Josip Vuković 19/03/1869 m Andrija Anđa Lešić 12 Čepretići
13807. Blaž Babić 21/03/1869 m Ðuro Stana Knežević 348
13808. Đuro Šikić 23/03/1869 m Nikola Marija Pavičić 25 Lovrićevi
13809. Marija Babić 25/03/1869 ž Roko Janja Gregorović 304 Frćkovi
13810. Đurđa Babić 28/03/1869 ž Josip Ana Gregorović 74 Maričini
13811. Marija Delić 29/03/1869 ž Antun Đurđa Matić 221
13812. Marija Gregorović 29/03/1869 ž Josip Janja Gregorović 363 Bibini
13813. Đula Verić 31/03/1869 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
13814. Đula Puža 04/04/1869 ž Franjo Marija Kocić 0
13815. Manda Knežević 05/04/1869 ž Franjo Bara Knežević 292
13816. Ana Vuković 08/04/1869 ž Šimun Sofija Katušić 136
13817. Đuro Kopić 11/04/1869 m Mato Manda Stojanović 243
13818. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
13819. Đuro 15/04/1869 m Čivić Klara Čivić 222
13820. Marko Knežević 17/04/1869 m Pavo Marija Kopić 317 Todorovi
13821. Đuro Verić 17/04/1869 m Josip Matija Čivić 388 Ivančevi
13822. Marija Gregorović 21/04/1869 ž Mato Đurđa ćosić 197 Andrićevi
13823. Kata Verić 25/04/1869 ž Ivan Franca Lešić 167 Ivančevi
13824. Toma Knežević 29/04/1869 m Vinko Bara Čivić 248
13825. Marija Čivić 01/05/1869 ž Antun Manda Kedačić 124 Puzini
13826. Mijo Kopić 06/05/1869 m Antun Pola Kopić 401 Marijančevi
13827. Ana Barišić 10/05/1869 ž Josip Manda Muravić 314
13828. Ivan Vlaović 10/05/1869 m Antun Manda Kovačević 99
13829. Ivica Petričević 13/05/1869 ž Nikola Ana Petričević 210
13830. Ruža Kopić 15/05/1869 ž Jakob Bara Čivić 243
13831. Mirko Babić 21/05/1869 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
13832. Ivica Biuklić 23/05/1869 ž Marko Terezija Čivić 106
13833. Ivan Biuklić 23/05/1869 m Marko Terezija Čivić 106
13834. Ivica Stojanović 24/05/1869 ž Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
13835. Manda Vlaović 25/05/1869 ž Nikola Martina Stojanović 98
13836. Antun Knežević 28/05/1869 m Roka Ana Stivaničević 281 Matokovi
13837. Antun Stojanović 01/06/1869 m Mijo Kata Stivaničević 349
13838. David Đaković 03/06/1869 m Andrija Ana Knežević 359
13839. Antun Kopić 07/06/1869 m Marijan Bara Lešić 344
13840. Antun Vuković 07/06/1869 m Ivan Eva Stojanović 134
13841. Ivica Stivaničević 18/06/1869 ž Ilija Marija Katušić 71 Lisičini
13842. Mato Vuković 20/06/1869 m Lovro Kata Gregorović 188
13843. Ana Lešić 23/06/1869 ž Mijo Manda Gregorović 397 Kimalovi
13844. Petar Ivezić 27/06/1869 m Marko Marta Knežević 0
13845. Fema Babić 29/06/1869 ž Antun Ruža Knežević 336 Antolovi
13846. Manda Babić 09/07/1869 ž Jakob Matija Petričević 85
13847. Marta Kopić 09/07/1869 ž Ilija Ana Šokčević 54
13848. Ilija Verić 11/07/1869 m Luka Bara Eskerić 174 Šmitovi
13849. Ilija Kedačić 14/07/1869 m Ðuro Franca Vuković 207
13850. Ana Stojanović 15/07/1869 ž Mijo Fema Vlaović 27 Brnjakovi
13851. Petar Radosavljević 19/07/1869 m Andrija Ana Stojanović 379
13852. Ilija Lešić 20/07/1869 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
13853. Marija Matić 21/07/1869 ž Antun Manda Verić 46
13854. Jakob Vuković 22/07/1869 m Toma Terezija Vuković 110
13855. Jakob Čivić 25/07/1869 m Franjo Bara Štivić 223 Blaževi
13856. Jakob Meisterović 25/07/1869 m Pavo Đula Virag 0
13857. Lovro Kopić 26/07/1869 m Josip Bara Knežević 81
13858. Marija Stojanović 29/07/1869 ž Marijan Manda Karavidović 152 Pavini
13859. Jakob Terzić 29/07/1869 m Franjo Ana Verić 97
13860. Bara Čivić 30/07/1869 ž Pavo Kata Vanjek 416
13861. Stjepan Kutuzović 12/08/1869 m Josip Bara Verić 86
13862. Kata Vuković 14/08/1869 ž Ðuro Eva Čivić 345
13863. Stjepan Vuković 14/08/1869 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
13864. Ana Gregorović 16/08/1869 ž Martin Kata Knežević 39
13865. Stjepan Krnić 18/08/1869 m Stjepan Kata Stojanović 147 Vinkovi
13866. Ruža Vuković 18/08/1869 ž Josip Bara Vuković 255
13867. Stjepan Čivić 19/08/1869 m Andrija Marija Stojanović 31
13868. Bartol Verić 22/08/1869 m Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
13869. Ivan Verić 22/08/1869 m Luka Manda Knežević 173 Basuljevi
13870. Lukra Lešić 23/08/1869 ž Valentin Eva Lešić 24 Ulini
13871. Lukra Kedačić 26/08/1869 ž Ivan Kata Vuković 8
13872. Ruža Stojanović 29/08/1869 ž Pavo Lukra Vuković 259 Pavini
13873. Mato Stojanović 01/09/1869 m Ðuro Bara Vuković 204 Andrićevi
13874. Mijo Kopić 06/09/1869 m Josip Kata Knežević 421 Karlićevi
13875. Mato Katušić 07/09/1869 m Antun Ana Knežević 241
13876. Eufemija Babić 08/09/1869 ž Šimun Manda Katušič 53
13877. Marija Babić 08/09/1869 ž Šimun Manda Katušič 53
13878. Pavo Babić 09/09/1869 m Franjo Marija Terzić 264
13879. Marija Đaković 12/09/1869 ž Lovro Bara Gregorović 359
13880. Mijo Stojanović 20/09/1869 m Ðuro Eva Knežević 205
13881. Stjepan Babić 26/09/1869 m Lovro Kata Babić 62 Markovi
13882. Franjo Knežević 28/09/1869 m Antun Đula Verić 65
13883. Mijo Lučić 28/09/1869 m Božo Bara Kopić 108
13884. Franjo Kopić 02/10/1869 m Bartol Kata Vlaović 192
13885. Manda Stojanović 13/10/1869 ž Šimun Marija Mišković 214 Alepovi
13886. Terezija Leslovac 15/10/1869 ž Mijo Ana Piller 466
13887. Kata Bošnjak 19/10/1869 ž Karlo Ana Filipović 470
13888. Marija Vuković 23/10/1869 ž Mijo Franca Stojanović 130 Kurjačini
13889. Mijo Gregorović 25/10/1869 m Jakob Kata Ðurković 197 Andrićevi
13890. Kata Verić 25/10/1869 ž Luka Marija Verić 217 Ivančevi
13891. Franjo Vuković 25/10/1869 m Blaž Lucija Vuković 112
13892. Martina Stivaničević 29/10/1869 ž Antun Matija Babić 71 Lisičini
13893. Marijan Knežević 01/11/1869 m Antun Ruža Verić 248
13894. Manda Verić 13/11/1869 ž Marko Marija Stojanović 167 Ivančevi
13895. Kata Stojanović 15/11/1869 ž Martin Marija Matić 131
13896. Kata Vuković 17/11/1869 ž Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
13897. Andrija Gregorović 22/11/1869 m Marko Manda Katušić 44
13898. Marija Babić 02/12/1869 ž Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
13899. Lucija Verić 05/12/1869 ž Pavo Janja Babić 167 Ivančevi
13900. Marija Vuković 07/12/1869 ž Ivan Marija Varzić 127 Lazini