Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1301 - 1400 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1301. Marko Čivić 23/04/1768 m Andrija Ana Stivaničević 0
1302. Filip Ilišević 26/04/1768 m Marko Magdalena Vuković 0
1303. Manda Gregorović 30/04/1768 ž Ivan Ceca Krnić 0
1304. Aga Verić 01/05/1768 ž Kuzma Ivica Varzić 0
1305. Delfa Katušić 05/05/1768 ž Filip Kata Vuković 0
1306. Ana Kovačević 08/05/1768 ž Dominik Aga Stojanović 0
1307. Ivan Vuković 12/05/1768 m Petar Marija Babić 0
1308. Antun Lešić 19/05/1768 m Josip Ana Živković 0
1309. Sofija Krnić 23/05/1768 ž Vinko Jozija Kokanović 0
1310. Antun Čivić 24/05/1768 m Jeronim Marta Kopić 0
1311. Marija Lešić 24/05/1768 ž Franjo Kata Vuković 0
1312. Antun Štivić 24/05/1768 m Andrija Kola Mišković 0
1313. Ivan Đaković 26/05/1768 m Luka Mandalena Zemunčević 0
1314. Antun Krnić 30/05/1768 m Mato Ana Stojanović 0
1315. Eva Kedačić 02/06/1768 ž Ivan Ana Terzić 0
1316. Antun Kedačić 02/06/1768 m Šimun Manda Rakitić 0
1317. Antun Knežević 02/06/1768 m Martin Aga Komesarović 0
1318. Marija Lešić 02/06/1768 ž Blaž Marica 0
1319. Marta Mišković 02/06/1768 ž Šimun Marija Lešić 0
1320. Ruža Krnić 06/06/1768 ž Luka Marija Knežević 0
1321. Eva Lešić 09/06/1768 ž Mato Marija Čivić 0
1322. Petar Vuković 16/06/1768 m Antun Manda Čivić 0
1323. Marija Verić 29/06/1768 ž Ðuro Ruža Petričević 0
1324. Manda Stojanović 10/07/1768 ž Andrija Ruža Šokčević 0
1325. Marija Babić 24/07/1768 ž Petar Ruža Knežević 0
1326. Lovro Kedačić 31/07/1768 m Mato Ruža Krnić 0
1327. Dominik Stojanović 02/08/1768 m Živko Pavka Mišković 0
1328. Ilija Vlaović 02/08/1768 m Rafael Ruža Katušić 0
1329. Manda Gregorović 07/08/1768 ž Gabro Ruža Matić 0
1330. Manda Knežević 07/08/1768 ž Bartol Ana Babić 0
1331. Klara Čivić 12/08/1768 ž Stanko Sofija Vujnović 0
1332. Kata Vuković 14/08/1768 ž Marijan Manda Lešić 0
1333. Roko Stivaničević 15/08/1768 m Mato Uršula Petričević 0
1334. Kata Biuklić 28/08/1768 ž Marijan Ruža Stojanović 0
1335. Šimun Kopić 04/09/1768 m Ilija Marija Stivaničević 0
1336. Antun Vuković 11/09/1768 m Ilija Kata Kedačić 0
1337. Ivan Vuković 14/09/1768 m Ivan Kata Stojanović 0
1338. Đuro Knežević 20/09/1768 m Stanko Eva Ðaković 0
1339. Kuzma Babić 25/09/1768 m Josip Ruža Bačić 0
1340. Delfa Katušić 25/09/1768 ž Ðuro Manda Gregorović 0
1341. Mijo Verić 29/09/1768 m Tomo Uršula Vuković 0
1342. Marta Stivaničević 02/10/1768 ž Nikola Manda Stojanović 0
1343. Luka Vuković 16/10/1768 m Andrija Ruža Stojanović 0
1344. Šimun Kopić 23/10/1768 m Ivan Aga Lučić 0
1345. Šimun Verić 23/10/1768 m Martin Ana Kedačić 0
1346. Veronika Matić 28/10/1768 ž Luka Eva Čivić 0
1347. Kata Kedačić 01/11/1768 ž Danijel Aga Šimić 0
1348. Aleksandar Knežević 01/11/1768 m Josip Ruža Babić 0
1349. Martin Gregorović 02/11/1768 m Mato Ruža Vlaović 0
1350. Martin Mišković 13/11/1768 m Tadija Marta Kadić 0
1351. Nikola Stojanović 04/12/1768 m Danijel Aga Babić 0
1352. Nikola Gregorović 06/12/1768 m Stanko Ana Čivić 0
1353. Marijan Gregorović 13/12/1768 m Marko Marta Lešić 0
1354. Lucija Vuković 13/12/1768 ž Luka Ivica Stojanović 0
1355. Toma Stojanović 18/12/1768 m Dominik Anka Komesarović 0
1356. Eva Biuklić 24/12/1768 ž Ivan Manda Mikulić 0
1357. Eva Verić 15/01/1769 ž Antun Ana Kopić 0
1358. Manda Kopić 25/01/1769 ž Ðuro Ruža Ilijašević 0
1359. Marija Verić 29/01/1769 ž Marijan Uršula Matković 0
1360. Ivan Lešić 05/02/1769 m Ðuro Aga Lučić 0
1361. Marija Katušić 06/02/1769 ž Mato Aga Verić 0
1362. Aga Lešić 12/02/1769 ž Lovro Ana Čivić 0
1363. Franca Babić 21/02/1769 ž Tomo Kata Babić 0
1364. Eva Ilišević 21/02/1769 ž Luka Aga Kladarić 0
1365. Marija Knežević 28/02/1769 ž Josip Bara Babić 0
1366. Jakob Vuković 06/03/1769 m Marijan Ruža Vuković 0
1367. Manda Kopić 10/03/1769 ž Martin Ceca Mihić 0
1368. Đuro Verić 10/03/1769 m Mato Anka Verić 0
1369. Jozija Čivić 12/03/1769 ž Marko Marija Stojanović 0
1370. Đuro Verić 12/03/1769 m Antun Matijka Kedačić 0
1371. Josip Babić 17/03/1769 m Marko Kata Biuklić 0
1372. Bara Petričević 17/03/1769 ž Petar Ana Delić 0
1373. Jakob Verić 23/03/1769 m Božo Ruža Čivić 0
1374. Marija Stojanović 26/03/1769 ž Marijan Aga Vuković 0
1375. Helena Vuković 30/03/1769 ž Šimun Lucija Lešić 0
1376. Marija Gregorović 02/04/1769 ž Ivan Ceca Krnić 0
1377. Josip Kopić 02/04/1769 m Marijan Klara Dernić 0
1378. Kata Lešić 02/04/1769 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1379. Jakob Matić 02/04/1769 m Bono Aga Stojanović 0
1380. Marko Vuković 09/04/1769 m Mato Matijka Kokanović 0
1381. Đuro Babić 13/04/1769 m Mato Ruža Gregorović 0
1382. Ruža Kopić 13/04/1769 ž Kuzma Marija Babić 0
1383. Marta Babić 16/04/1769 ž Ðuro Marija Malbašić 0
1384. Antun Knežević 16/04/1769 m Antun Uršula Stojanović 0
1385. Marija Čivić 17/04/1769 ž Mato Marija Stojanović 0
1386. Alojzije Vuković 17/04/1769 m Marijan Manda Stojanović 0
1387. Đuro Katušić 18/04/1769 m Antun Marta Babić 0
1388. Marko Kopić 19/04/1769 m Adam Kata Stojanović 0
1389. Manda Kopić 20/04/1769 ž Kuzma Petra Kadić 0
1390. Pavao Mallević 20/04/1769 m Ðuro Ruža Stivaničević 0
1391. Manda Stojanović 20/04/1769 ž Ivan Kata Lučić 0
1392. Đula Matić 21/04/1769 ž Adam Kata Vuković 0
1393. Đula Gregorović 23/04/1769 ž Ivan Lucija Krnić 0
1394. Antun Kopić 24/04/1769 m Mato Marija Babić 0
1395. Danijel Babić 27/04/1769 m Danijel Marta Knežević 0
1396. Jakob Lešić 27/04/1769 m Franjo Kata Vuković 0
1397. Aga Stojanović 30/04/1769 ž Šimun Marija Veočić 0
1398. Franca Terzić 30/04/1769 ž Mato Manda Gregorović 0
1399. Filip Knežević 01/05/1769 m Mato Eva Verić 0
1400. Ilija Terzić 02/05/1769 m Ilija Marija 0