Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 13901 - 14000 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13901. Marija Krnić 08/12/1869 ž Antun Bara Stojanović 21 Marušini
13902. Eva Verić 08/12/1869 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
13903. Marijan Tranz 09/12/1869 m Mijo Sibila Szabo 0
13904. Lucija Čivić 13/12/1869 ž Mijo Lucija Gregorović 159
13905. Eva Verić 14/12/1869 ž Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
13906. Toma Čivić 16/12/1869 m Franjo Manda Vuković 155 Vidakovi
13907. Eva Dević 19/12/1869 ž Mato Bara Raić 0
13908. Toma Kopić 20/12/1869 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
13909. Stjepan Kopić 25/12/1869 m Šimun Kata Lešić 411
13910. Stjepan Verić 26/12/1869 m Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13911. Marija Vuković 03/01/1870 ž Ilija Marija Vuković 110
13912. Antun Vuković 04/01/1870 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
13913. Ivica Vuković 04/01/1870 ž Antun Đula Vuković 110
13914. Antun Kopić 07/01/1870 m Bartol Kata Gregorović 288 Ivandulini
13915. Marija Mišković 07/01/1870 ž Ðuro Franca Babić 117
13916. Nikola Đaković 08/01/1870 m Ivan Aga Jajčanin 0
13917. Antun Kopić 08/01/1870 m nezakonito Kata Kopić 243
13918. Ivica Krnić 09/01/1870 ž Adalbert Bara Stojanović 258
13919. Antun Babić 11/01/1870 m Ilija Ruža Stivaničević 229
13920. Franjo Verić 13/01/1870 m Grga Manda Gregorović 166 Čolini
13921. AnaAntonija Čivić 18/01/1870 ž Ivan Marija Kračun 323
13922. Vinko Babić 21/01/1870 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
13923. Pavo Knežević 25/01/1870 m Toma Manda Vuković 281 Matokovi
13924. MatijaFema Mišković 25/01/1870 ž Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
13925. Valentin Vuković 05/02/1870 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13926. Matija Kedačić 06/02/1870 ž Luka Eva Babić 3
13927. Josip Kotorac 09/02/1870 m Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13928. Matija Vuković 09/02/1870 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
13929. Janja Babić 10/02/1870 ž Stjepan Kata Lešić 68 Joseilina
13930. Ilija Babić 11/02/1870 m Toma Kata Stivaničević 74 Maričini
13931. Lovro Kedačić 11/02/1870 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
13932. Valentin Stojanović 14/02/1870 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
13933. Matija Vuković 21/02/1870 ž Blaž Ivica Stojanović 110
13934. Manda Babić 06/03/1870 ž Marko Marija Katušić 84
13935. Grga Stojšić 06/03/1870 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
13936. Manda 06/03/1870 ž Mikloš Kata Mikloš 0
13937. Josip Bačić 15/03/1870 m Jakob Eva Knežević 28
13938. Josip Gregorović 15/03/1870 m Mato Lucija Vuković 112
13939. Marija Slobođanac 16/03/1870 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13940. Đula ? 19/03/1870 ž Fabijan Ivica Gutay 0
13941. Ruža Babić 22/03/1870 ž Marko Bara Vuković 336 Antolovi
13942. Lukra Babić 27/03/1870 ž Lovro Matija Babić 229
13943. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13944. Đuro Katušić 30/03/1870 m Stanko Ana Čivić 452
13945. Đuro Kopić 30/03/1870 m Martin Ruža Verić 43 Matini
13946. Đurđa Kopić 01/04/1870 ž Franjo Pola Babić 243
13947. Kata Unbehend 17/04/1870 ž Ivan Terezija Dahm 0
13948. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
13949. Đuro Čivić 22/04/1870 m Ivan Kata Kopić 449
13950. Đuro Dahm 24/04/1870 m Mato Liza Filipović 307
13951. Antun Vuković 02/05/1870 m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
13952. Mijo Knežević 03/05/1870 m Ivan Bara Lešić 298 Šestini
13953. Adolf Richter 08/05/1870 m Karlo Apolonija Puža 350
13954. Ivan Vuković 08/05/1870 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13955. Kata Kopić 09/05/1870 ž Ilija Manda Biuklić 295
13956. Lucija Katušić 15/05/1870 ž Toma Đula Stojanović 373
13957. Ivica Stojanović 16/05/1870 ž Mijo Manda Matić 259 Pavini
13958. Antun Babić 17/05/1870 m Antun Manda Stivaničević 442 Gabričini
13959. MarijaHelena Huber 18/05/1870 ž Josip Ana Šagorić 0
13960. Antun Knežević 21/05/1870 m Šimun Lucija Pipunović 298 Šestini
13961. Ivica Stivaničević 21/05/1870 ž Marko Lucija Lešić 72
13962. Stjepan Babić 22/05/1870 m Antun Lucija Bomelić 84
13963. Stanko Knežević 11/06/1870 m Antun Ana Kocić 282
13964. Marija Stivaničević 12/06/1870 ž Lovro Pola Babić 48 Anđini
13965. Manda Knežević 16/06/1870 ž Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
13966. Ana Mišković 29/06/1870 ž Lovro Aga Vuković 453 Aleksini
13967. Kata Babić 01/07/1870 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
13968. Ilija Stojanović 02/07/1870 m Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13969. Andrija Babić 09/07/1870 m Šimun Martina Vuković 179 Orozovi
13970. Ana Lešić 09/07/1870 ž Bartol Bara Verić 26
13971. Ivan Gregorović 12/07/1870 m Luka Matija Gregorović 197 Andrićevi
13972. Ilija Gregorović 16/07/1870 m Franjo Manda Matić 270
13973. Ana Rudman 16/07/1870 ž Antonio Eva Horgovan 0
13974. Ana Katušić 17/07/1870 ž Jakob Kata Szilanjy 245
13975. Ilija Vuković 18/07/1870 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
13976. Ilija Kopić 19/07/1870 m Pavo Marija Babić 211
13977. Ana Vlaović 21/07/1870 ž Ilija Ruža Čivić 98
13978. Ana Gregorović 22/07/1870 ž Andrija Đula Babić 227
13979. Jakob Babić 24/07/1870 m Josip Marta Lešić 53
13980. Jakob Knežević 24/07/1870 m Ivan Ana Knežević 73
13981. Šimun Lešić 01/08/1870 m Ivan Manda Knežević 239
13982. Klara Vuković 03/08/1870 ž Ðuro Kata Krnić 18 Turuckovi
13983. Marija Kedačić 07/08/1870 ž Živko Marija Lešić 438 Spaini
13984. Stjepan Stojanović 19/08/1870 m Mato Ana Štivić 131
13985. Barbara Milošević 21/08/1870 ž Ðuro Marija Vuković 7
13986. Rozalija Matić 23/08/1870 ž Martin Lucija Knežević 38
13987. Bartol Babić 25/08/1870 ž Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
13988. Marija Terzić 30/08/1870 ž Andrija Fema Stojanović 169
13989. Marija Gregorović 06/09/1870 ž Ivan Viktorija Kanjo 63
13990. Mato Šokčević 08/09/1870 m Ivan Bara Kopić 57
13991. Mijo Kopić 20/09/1870 m Franjo Klara Babić 327
13992. Terezija Stivaničević 22/09/1870 ž Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13993. Mijo Vuković 29/09/1870 ž Antun Marija Stojanović 430
13994. Franjo Šneberger 01/10/1870 m Jozef Eva Čivić 291
13995. Manda Babić 08/10/1870 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
13996. Đula Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13997. Matija Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13998. Šimun Vuković 26/10/1870 m Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
13999. Kata Katušić 27/10/1870 ž Ilija Marija Gregorović 452
14000. Mirko Bačić 05/11/1870 m Andrija Marija Petričević 28