Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 13901 - 14000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
13901. Lucija Čivić 13/12/1869 ž Mijo Lucija Gregorović 159
13902. Eva Verić 14/12/1869 ž Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
13903. Toma Čivić 16/12/1869 m Franjo Manda Vuković 155 Vidakovi
13904. Eva Dević 19/12/1869 ž Mato Bara Raić 0
13905. Toma Kopić 20/12/1869 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
13906. Stjepan Kopić 25/12/1869 m Šimun Kata Lešić 411
13907. Stjepan Verić 26/12/1869 m Lovro Marija Kedačić 217 Ivančevi
13908. Marija Vuković 03/01/1870 ž Ilija Marija Vuković 110
13909. Antun Vuković 04/01/1870 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
13910. Ivica Vuković 04/01/1870 ž Antun Đula Vuković 110
13911. Antun Kopić 07/01/1870 m Bartol Kata Gregorović 288 Ivandulini
13912. Marija Mišković 07/01/1870 ž Ðuro Franca Babić 117
13913. Nikola Đaković 08/01/1870 m Ivan Aga Jajčanin 0
13914. Antun Kopić 08/01/1870 m Nezakonito Kata Kopić 243
13915. Ivica Krnić 09/01/1870 ž Adalbert Bara Stojanović 258
13916. Antun Babić 11/01/1870 m Ilija Ruža Stivaničević 229
13917. Franjo Verić 13/01/1870 m Grga Manda Gregorović 166 Čolini
13918. AnaAntonija Čivić 18/01/1870 ž Ivan Marija Kračun 323
13919. Vinko Babić 21/01/1870 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
13920. Pavo Knežević 25/01/1870 m Toma Manda Vuković 281 Matokovi
13921. MatijaFema Mišković 25/01/1870 ž Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
13922. Valentin Vuković 05/02/1870 m Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
13923. Matija Kedačić 06/02/1870 ž Luka Eva Babić 3
13924. Josip Kotorac 09/02/1870 m Mato Bara Vuković 22 Kotorčevi
13925. Matija Vuković 09/02/1870 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
13926. Janja Babić 10/02/1870 ž Stjepan Kata Lešić 68 Joseilina
13927. Ilija Babić 11/02/1870 m Toma Kata Stivaničević 74 Maričini
13928. Lovro Kedačić 11/02/1870 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
13929. Valentin Stojanović 14/02/1870 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
13930. Matija Vuković 21/02/1870 ž Blaž Ivica Stojanović 110
13931. Manda Babić 06/03/1870 ž Marko Marija Katušić 84
13932. Grga Stojšić 06/03/1870 m Antun Kata Vuković 102 Stošića
13933. Manda 06/03/1870 ž Mikloš Kata Mikloš 0
13934. Josip Bačić 15/03/1870 m Jakob Eva Knežević 28
13935. Josip Gregorović 15/03/1870 m Mato Lucija Vuković 112
13936. Marija Slobođanac 16/03/1870 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
13937. Đula ? 19/03/1870 ž Fabijan Ivica Gutay 0
13938. Ruža Babić 22/03/1870 ž Marko Bara Vuković 336 Antolovi
13939. Lukra Babić 27/03/1870 ž Lovro Matija Babić 229
13940. Marija Knežević 28/03/1870 ž Stanko Marija Kolarević 101 Đurasini
13941. Đuro Katušić 30/03/1870 m Stanko Ana Čivić 452
13942. Đuro Kopić 30/03/1870 m Martin Ruža Verić 43 Matini
13943. Đurđa Kopić 01/04/1870 ž Franjo Pola Babić 243
13944. Kata Unbehend 17/04/1870 ž Ivan Terezija Dahm 0
13945. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
13946. Đuro Čivić 22/04/1870 m Ivan Kata Kopić 449 davidovi
13947. Đuro Dahm 24/04/1870 m Mato Liza Filipović 307
13948. Antun Vuković 02/05/1870 m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
13949. Mijo Knežević 03/05/1870 m Ivan Bara Lešić 298 Šestini
13950. Adolf Richter 08/05/1870 m Karlo Apolonija Puža 350
13951. Ivan Vuković 08/05/1870 m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
13952. Kata Kopić 09/05/1870 ž Ilija Manda Biuklić 295
13953. Lucija Katušić 15/05/1870 ž Toma Đula Stojanović 373
13954. Ivica Stojanović 16/05/1870 ž Mijo Manda Matić 259 Pavini
13955. Antun Babić 17/05/1870 m Antun Manda Stivaničević 442 Gabričini
13956. MarijaHelena Huber 18/05/1870 ž Josip Ana Šagodić 0
13957. Antun Knežević 21/05/1870 m Šimun Lucija Pipunović 298 Šestini
13958. Ivica Stivaničević 21/05/1870 ž Marko Lucija Lešić 72
13959. Stjepan Babić 22/05/1870 m Antun Lucija Bomelić 84
13960. Stanko Knežević 11/06/1870 m Antun Ana Kocić 282
13961. Marija Stivaničević 12/06/1870 ž Lovro Pola Babić 48 Anđini
13962. Manda Knežević 16/06/1870 ž Mirko Kata Katušić 87 Šovakini
13963. Ana Mišković 29/06/1870 ž Lovro Aga Vuković 453 Aleksini
13964. Kata Babić 01/07/1870 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
13965. Ilija Stojanović 02/07/1870 m Ivan Franca Knežević 259 Pavini
13966. Andrija Babić 09/07/1870 m Šimun Martina Vuković 179 Orozovi
13967. Ana Lešić 09/07/1870 ž Bartol Bara Verić 26
13968. Ivan Gregorović 12/07/1870 m Luka Matija Gregorović 197 Andrićevi
13969. Ilija Gregorović 16/07/1870 m Franjo Manda Matić 270
13970. Ana Rudman 16/07/1870 ž Antonio Eva Horgovan 0
13971. Ana Katušić 17/07/1870 ž Jakob Kata Szilanjy 245
13972. Ilija Vuković 18/07/1870 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
13973. Ilija Kopić 19/07/1870 m Pavo Marija Babić 211
13974. Ana Vlaović 21/07/1870 ž Ilija Ruža Čivić 98
13975. Ana Gregorović 22/07/1870 ž Andrija Đula Babić 227
13976. Jakob Babić 24/07/1870 m Josip Marta Lešić 53
13977. Jakob Knežević 24/07/1870 m Ivan Ana Knežević 73
13978. Šimun Lešić 01/08/1870 m Ivan Manda Knežević 239
13979. Klara Vuković 03/08/1870 ž Ðuro Kata Krnić 18 Turuckovi
13980. Marija Kedačić 07/08/1870 ž Živko Marija Lešić 438 Spaini
13981. Stjepan Stojanović 19/08/1870 m Mato Ana Štivić 131
13982. Barbara Milošević 21/08/1870 ž Ðuro Marija Vuković 7
13983. Rozalija Matić 23/08/1870 ž Martin Lucija Knežević 38
13984. Bartol Babić 25/08/1870 m Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
13985. Marija Terzić 30/08/1870 ž Andrija Fema Stojanović 169
13986. Marija Gregorović 06/09/1870 ž Ivan Viktorija Kanjo 63
13987. Mato Šokčević 08/09/1870 m Ivan Bara Kopić 57
13988. Mijo Kopić 20/09/1870 m Franjo Klara Babić 327
13989. Terezija Stivaničević 22/09/1870 ž Pavo Ana Čivić 71 Lisičini
13990. Mijo Vuković 29/09/1870 m Antun Marija Stojanović 430
13991. Franjo Šneberger 01/10/1870 m Jozef Eva Čivić 291
13992. Manda Babić 08/10/1870 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
13993. Đula Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13994. Matija Matić 19/10/1870 ž Ðuro Kata Pavičić 38
13995. Šimun Vuković 26/10/1870 m Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
13996. Kata Katušić 27/10/1870 ž Ilija Marija Gregorović 452
13997. Mirko Bačić 05/11/1870 m Andrija Marija Petričević 28
13998. Martina Lukić 06/11/1870 m Ivan Janja Gregorović 471
13999. Martin Babić 08/11/1870 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14000. Lukra Vlaović 08/11/1870 ž Andrija Klara Knežević 198