Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14001 - 14100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14001. Martina Lukić 06/11/1870 m Ivan Janja Gregorović 471
14002. Martin Babić 08/11/1870 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14003. Lukra Vlaović 08/11/1870 ž Andrija Klara Knežević 198
14004. Martina Kopić 11/11/1870 ž Luka Bara Lešić 402
14005. Martina Vuković 11/11/1870 ž Nikola Franca Gregorović 345
14006. Kata Mišković 14/11/1870 ž Nikola Manda Babić 117
14007. Kata Vuković 17/11/1870 ž Josip Đurđa Vuković 128
14008. Kata Ilišević 19/11/1870 ž Šimun Matija Vuković 139 Gluvakovi
14009. Ivan Vuković 23/11/1870 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14010. Andrija Katavić 26/11/1870 m Toma Marija Kutuzović 184
14011. Bara Đaković 27/11/1870 ž Ivan Ana Petričević 64 Lukića
14012. Nikola Delić 05/12/1870 m Andrija Kata Babić 221
14013. Nikola Katušić 05/12/1870 m Marko Đula Babić 66
14014. Nikola Štivić 06/12/1870 m Lovro Lucija Vuković 122 Zečevi
14015. Toma Hornung 18/12/1870 m Florijan Marija Mayer 52
14016. Adam Krnić 22/12/1870 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14017. Ivan Gregorović 27/12/1870 m Marko Lucija Kokanović 357
14018. Lovro Vuković 30/12/1870 m Roko Bara Knežević 332 Markičini
14019. Eva Katušić 31/12/1870 ž Mijo Bara Matić 241
14020. Marija Katušić 31/12/1870 ž Mijo Bara Matić 241
14021. Martina Stojanović 18/01/1871 ž Pavo Lukra Vuković 259 Pavini
14022. Lovro Petričević 21/01/1871 m Ðuro Ana Gregorović 119 Nedini
14023. Pavo Vuković 26/01/1871 m Josip Barbara Vuković 255
14024. Blaž Kedačić 03/02/1871 m Ðuro Franca Vuković 207
14025. Pola Štivić 06/02/1871 ž Ivan Đula Štivić 280
14026. Stanko Verić 10/02/1871 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
14027. Matija Vuković 22/02/1871 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14028. Matija Knežević 05/03/1871 ž Toma Manda Vuković 441
14029. Karlo Blažak 06/03/1871 m nezakonito Marija Blažek 319
14030. Stana Vuković 17/03/1871 ž Šimun Sofija Katušić 499 Kurjačini
14031. Kata Kedačić 22/03/1871 ž Antun Kata Vuković 237 Purakini
14032. Marija Stivaničević 22/03/1871 ž Antun Matija Babić 71 Lisičini
14033. Gabrijel Krnić 24/03/1871 m Stjepan Kata Stojanović 147 Vinkovi
14034. MarijaEufemija Naglić 26/03/1871 ž Ivan Janja Kerites 0
14035. Đula Verić 08/04/1871 ž Ilija Liza Kopić 263
14036. Martin Bordar 10/04/1871 m Šimun Marija Žarković 0
14037. Barbara Stojšić 11/04/1871 ž Pavo Marija Stojanović 102 Stošića
14038. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
14039. Kata Milošević 17/04/1871 ž Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14040. Ana Knežević 21/04/1871 ž Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
14041. Jakob Gregorović 26/04/1871 m Bartol Lucija Lučić 330
14042. Jakob Kopić 28/04/1871 m Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
14043. Stana Babić 01/05/1871 ž Božo Manda Vuksanović 383 Frćkovi
14044. Antun Stojanović 02/05/1871 m Ivan Kata Knežević 152 Pavini
14045. Manda Knežević 03/05/1871 ž Josip Franca Vuković 266
14046. Lucija Đaković 09/05/1871 ž Ivan Ana Verić 359
14047. Klara Vlaović 09/05/1871 ž Antun Manda Kovačević 99
14048. Pavo Čivić 10/05/1871 m Antun Manda Kedačić 124 Puzini
14049. Antun Dević 10/05/1871 m Mato Bara Raić 0
14050. Antun Đaković 12/05/1871 m Bartol Manda Babić 77
14051. Ivan Gregorović 12/05/1871 m Antun Ivica Stojanović 90
14052. Đula Babić 14/05/1871 ž Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14053. Blaž Kopić 25/05/1871 m Bartol Kata Vlaović 192
14054. Eva Kopić 26/05/1871 ž Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
14055. Petra Knežević 22/06/1871 ž nezakonito Pola Knežević 73
14056. Ivan Nikolić 25/06/1871 m Teodor Đula Stojanović 117
14057. Ivan Terzić 02/07/1871 m Antun Franca Babić 329
14058. Ilija Stojšić 03/07/1871 m Marijan Kata Eskerić 102 Stošića
14059. Matija Petričević 08/07/1871 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14060. Stjepan Majstorović 11/07/1871 m Pavo Đula Virag 0
14061. Lovro Stojanović 16/07/1871 m Mijo Eva Vuković 145 Alepovi
14062. Manda Katušić 17/07/1871 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14063. Marta Biuklić 29/07/1871 ž Marko Terezija Čivić 106
14064. Marija Biuklić 30/07/1871 ž Marko Terezija Čivić 106
14065. Ana Knežević 01/08/1871 ž Josip Kata Stojanović 93
14066. Stjepan Vuković 05/08/1871 m Ðuro Eva Čivić 345
14067. Marija Lešić 08/08/1871 ž Valentin Eva Lešić 24 Ulini
14068. Roko Babić 12/08/1871 m Antun Lucija Bomelić 84
14069. Ivan Dahm 14/08/1871 m Mato Liza Filipović 307
14070. Stjepan Babić 17/08/1871 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
14071. Bara Kedačić 19/08/1871 ž Antun Marija Vuković 207
14072. Bartol Stojanović 20/08/1871 m Jakob Matija Knežević 405
14073. AmalijaHelena Verić 21/08/1871 ž Marijan Marija Kopić 437
14074. Ivan Knežević 27/08/1871 m Ivan Bara Lešić 298 Šestini
14075. Marija Kutuzović 28/08/1871 ž Josip Bara Verić 86
14076. Marija Babić 01/09/1871 ž Andrija Petra Stojanović 94
14077. Marija Krnić 06/09/1871 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14078. Marijan Vlaović 08/09/1871 m Nikola Martina Stojanović 98
14079. Marija Lešić 09/09/1871 ž Ivan Manda Knežević 239
14080. Demetrije Kopić 12/09/1871 m Mijo Bara Kopić 219 Rokića
14081. Ana Babić 13/09/1871 ž Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
14082. Matija Babić 20/09/1871 ž Ivan Marija Kopić 443
14083. Mijo Gregorović 21/09/1871 m Antun Lucija Vuković 226
14084. Mijo Knežević 22/09/1871 m Ilija Ruža Stivaničević 229
14085. Marija Verić 26/09/1871 ž Ivan Franca Lešić 167 Ivančevi
14086. Kata Lešić 27/09/1871 ž Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14087. Franjo Lešić 01/10/1871 m Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
14088. Franca Vuković 05/10/1871 ž Toma Terezija Vuković 110
14089. Manda Kopić 09/10/1871 ž Jakob Ruža Babić 326 Rokići
14090. Terezija Štivić 15/10/1871 ž Adam Franca Petričević 280
14091. Luka Babić 16/10/1871 m Marko Marija Katušić 84
14092. Lukra Knežević 18/10/1871 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
14093. Martin Babić 19/10/1871 m Lovro Kata Babić 62 Markovi
14094. Đuro Knežević 21/10/1871 m Marijan Bara Gregorović 247 Stankovi
14095. Manda Gregorović 01/11/1871 ž Mirko Bara ? 96 bibin
14096. Eva Gregorović 02/11/1871 ž Pavo Đula Gregorović 39
14097. Martin Vuković 05/11/1871 m Valentin Kata Vuković 463 Grgoševi
14098. Rozalija Verić 08/11/1871 ž Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
14099. Filip Jajčanin 13/11/1871 m Ivan Lucija Ðenić 0
14100. Nikola Stjepanović 14/11/1871 m Nikola Fabijana Ivorčić 0