Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14201 - 14300 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14201. Matija Krnić 06/02/1873 ž Adalbert Bara Stojanović 258
14202. Mato Đaković 10/02/1873 m Ivan Ana Verić 359
14203. Ilija Lešić 22/02/1873 m Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14204. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
14205. Marijan Stivaničević 27/02/1873 m Marko Lucija Lešić 72
14206. Grga Gregorović 02/03/1873 m Antun Lucija Verić 226
14207. Franca Mišković 02/03/1873 ž Nikola Martina Lešić 117
14208. Grga Knežević 07/03/1873 m Marko Ana Stivaničević 292
14209. Franca Vuković 08/03/1873 ž Adam Ivica Vuković 338
14210. Pavo Verić 09/03/1873 m Mijo Lucija Novalić 172
14211. Grga Vuković 09/03/1873 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14212. Ana Knežević 10/03/1873 ž Josip Franca Vuković 266
14213. HermanHugo Blažak 11/03/1873 m nezakonito Marija Blažek 319
14214. Živko Đaković 11/03/1873 m Andrija Ana Knežević 359
14215. Josip Vuković 18/03/1873 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14216. Marija Vuković 18/03/1873 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14217. Antun Kedačić 20/03/1873 m Antun Marija Vuković 207
14218. Franjo Katavić 21/03/1873 m Toma Marija Kutuzović 184
14219. Marija Katavić 21/03/1873 ž Toma Marija Kutuzović 184
14220. Jakob Kopić 21/03/1873 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
14221. Mato Kopić 23/03/1873 m Bartol Kata Kopić 192
14222. Karlo Stojanović 23/03/1873 m Mijo Marija Matić 259 Pavini
14223. Đuro Vuković 26/03/1873 m Ivan Eva Stojanović 134
14224. Fema Kopić 30/03/1873 ž Mato Manda Stojanović 525
14225. Ivica Vuković 01/04/1873 ž Toma Terezija Vuković 112
14226. Pola Lešić 04/04/1873 ž Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14227. Lukra Đaković 13/04/1873 ž Lovro Bara Gregorović 329
14228. Antun Stojanović 28/05/1873 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
14229. Kata Kopić 29/05/1873 ž Ðuro Janja Verić 415
14230. Antun Čivić 10/06/1873 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
14231. Ivan Stivaničević 10/06/1873 m Adam Kata Lešić 72
14232. Antun Stojanović 10/06/1873 m Mijo Eva Vuković 0
14233. Marija Vuković 11/06/1873 ž Mijo Ana Dominković 188
14234. Adolf Novaković 14/06/1873 m Ilija Antonija Farkaš 0
14235. Antun Matić 15/06/1873 m Martin Lucija Knežević 38
14236. Ivan Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14237. Petar Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14238. Ilija Janković 01/07/1873 m Stanko Ana Knežević 0
14239. Ilija Katušić 02/07/1873 m Jakob Kata ? 509
14240. Ilija Verić 07/07/1873 m Mato Bara Raić 0
14241. Manda Kopić 09/07/1873 ž Antun Pola Kopić 401 Marijančevi
14242. Ilija Milošević 16/07/1873 m Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14243. Ana Čivić 19/07/1873 ž Pavo Kata Vanjek 416
14244. Manda Knežević 26/07/1873 ž Ivan Ana Babić 73
14245. Ilija Knežević 29/07/1873 m Mato Pola Babić 248
14246. Marija Stojanović 30/07/1873 ž Antun Marija Vuković 511
14247. Lovro Gregorović 31/07/1873 m Marko Lucija Kokanović 375
14248. Eva Stojanović 31/07/1873 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14249. Stana Lešić 04/08/1873 ž Božo Marija Babić 220 Ružića
14250. Marija Sneberger 04/08/1873 ž Jozef Eva Čivić 291
14251. Marija Petričević 05/08/1873 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14252. Marija Stanković 10/08/1873 ž Ðuro Kata Salay 0
14253. Marija Knežević 14/08/1873 ž Ilija Bara Kedačić 444
14254. Marija Vuković 16/08/1873 ž Antun Marija Kedačić 12 Čepretići
14255. Stjepan Knežević 21/08/1873 m Josip Kata Stojanović 478
14256. Emilija Šadek 21/08/1873 ž Stjepan Terezija Gregorović 381 Župarini
14257. Bara Terzić 24/08/1873 ž Franjo Ana Verić 97
14258. Manda Gregorović 29/08/1873 ž Antun Ivica Stojanović 90
14259. Bartol Kopić 07/09/1873 ž Antun Ana Vlaović 410
14260. Mato Krnić 15/09/1873 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14261. Matija Babić 17/09/1873 ž Šimun Manda Katušić 53
14262. Mijo Knežević 18/09/1873 ž Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
14263. Mato Verić 21/09/1873 m Ivan Franca Lešić 439 Nedini
14264. Mijo Babić 24/09/1873 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14265. Franca Štivić 03/10/1873 ž Marko Matija Petričević 280
14266. Stana Vuković 06/10/1873 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14267. Terezija Hornung 08/10/1873 ž Florijan Marija Majer 52
14268. Kata Verić 08/10/1873 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14269. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14270. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14271. Manda Vuković 11/10/1873 ž Grga Đula Petričević 422 Tomića
14272. Kata Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14273. Marija Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14274. Lukra Verić 17/10/1873 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
14275. Lukra Milošević 18/10/1873 ž Ivan Đula Milošević 114
14276. Kata Kopić 04/11/1873 ž Bartol Stana Čivić 485
14277. Franjo Knežević 12/11/1873 m Šimun Lucija Pipunović 289
14278. Josip Kopić 12/11/1873 m Mato Kata Terzić 410
14279. Andrija Vuković 12/11/1873 m Marijan Ana Milošević 191
14280. Andrija Babić 22/11/1873 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14281. Bara Krnić 29/11/1873 ž Stjepan Kata Stojanović 163 Filini
14282. Marija Knežević 05/12/1873 ž Mato Matija Stojanović 317 Todorovi
14283. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
14284. Bara Matić 07/12/1873 ž Andrija Marija Vuković 478
14285. Marija Vlaović 08/12/1873 ž Andrija Klara Knežević 198
14286. Lucija Verić 12/12/1873 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14287. Lucija Vuković 12/12/1873 ž Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14288. Toma Gregorović 13/12/1873 m nezakonito Ana Gregorović 270
14289. Josip Meisehven 13/12/1873 m Eduard Terezija ? 0
14290. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14291. Toma Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14292. Toma Šokčević 17/12/1873 m Ivan Bara Kopić 57
14293. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
14294. Janja Čivić 29/12/1873 ž Antun Eva Knežević 31
14295. Marija Terzić 30/12/1873 ž Antun Franca Babić 333
14296. Antun Kedačić 03/01/1874 m Ivan Kata Vuković 8
14297. Matija Dragišić 04/01/1874 ž Ivan Klara Šneberger 0
14298. Josip Babić 09/01/1874 m Marko Marija Katušić 84
14299. Matija Verić 09/01/1874 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
14300. Marija Babić 12/01/1874 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi