Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14201 - 14300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14201. Franca Knežević 23/02/1873 ž Šimun Kata Knežević 101 Đurasini
14202. Marijan Stivaničević 27/02/1873 m Marko Lucija Lešić 72
14203. Grga Gregorović 02/03/1873 m Antun Lucija Verić 226
14204. Franca Mišković 02/03/1873 ž Nikola Martina Lešić 117
14205. Grga Knežević 07/03/1873 m Marko Ana Stivaničević 292
14206. Franca Vuković 08/03/1873 ž Adam Ivica Vuković 338
14207. Pavo Verić 09/03/1873 m Mijo Lucija Novalić 172
14208. Grga Vuković 09/03/1873 m Marko Marija Vuković 328 Bubanovi
14209. Ana Knežević 10/03/1873 ž Josip Franca Vuković 266
14210. HermanHugo Blažak 11/03/1873 m Nezakonito Marija Blažek 319
14211. Živko Đaković 11/03/1873 m Andrija Ana Knežević 359
14212. Josip Vuković 18/03/1873 m Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14213. Marija Vuković 18/03/1873 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14214. Antun Kedačić 20/03/1873 m Antun Marija Vuković 207
14215. Franjo Katavić 21/03/1873 m Toma Marija Kutuzović 184
14216. Marija Katavić 21/03/1873 ž Toma Marija Kutuzović 184
14217. Jakob Kopić 21/03/1873 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
14218. Mato Kopić 23/03/1873 m Bartol Kata Kopić 192
14219. Karlo Stojanović 23/03/1873 m Mijo Marija Matić 259 Pavini
14220. Đuro Vuković 26/03/1873 m Ivan Eva Stojanović 134
14221. Fema Kopić 30/03/1873 ž Mato Manda Stojanović 525
14222. Ivica Vuković 01/04/1873 ž Toma Terezija Vuković 112
14223. Pola Lešić 04/04/1873 ž Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14224. Lukra Đaković 13/04/1873 ž Lovro Bara Gregorović 329
14225. Antun Stojanović 28/05/1873 m FranjoŽaverije Bara Krnić 203 Andrijaševi
14226. Kata Kopić 29/05/1873 ž Ðuro Janja Verić 415
14227. Antun Čivić 10/06/1873 m Franjo Franca Čobić 34 Šakini
14228. Ivan Stivaničević 10/06/1873 m Adam Kata Lešić 72
14229. Antun Stojanović 10/06/1873 m Mijo Eva Vuković 0
14230. Marija Vuković 11/06/1873 ž Mijo Ana Dominković 188
14231. Adolf Novaković 14/06/1873 m Ilija Antonija Farkaš 0
14232. Antun Matić 15/06/1873 m Martin Lucija Knežević 38
14233. Ivan Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14234. Petar Kopić 20/06/1873 m Ivan Bara Babić 192
14235. Ilija Janković 01/07/1873 m Stanko Ana Knežević 0
14236. Ilija Katušić 02/07/1873 m Jakob Kata ? 509
14237. Ilija Verić 07/07/1873 m Mato Bara Raić 0
14238. Manda Kopić 09/07/1873 ž Antun Pola Kopić 401 Marijančevi
14239. Ilija Milošević 16/07/1873 m Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14240. Ana Čivić 19/07/1873 ž Pavo Kata Vanjek 416
14241. Manda Knežević 26/07/1873 ž Ivan Ana Babić 73
14242. Ilija Knežević 29/07/1873 m Mato Pola Babić 248
14243. Marija Stojanović 30/07/1873 ž Antun Marija Vuković 511
14244. Lovro Gregorović 31/07/1873 m Marko Lucija Kokanović 375
14245. Eva Stojanović 31/07/1873 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14246. Stana Lešić 04/08/1873 ž Božo Marija Babić 220 Ružića
14247. Marija Sneberger 04/08/1873 ž Jozef Eva Čivić 291
14248. Marija Petričević 05/08/1873 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14249. Marija Stanković 10/08/1873 ž Ðuro Kata Salay 0
14250. Marija Knežević 14/08/1873 ž Ilija Bara Kedačić 444
14251. Marija Vuković 16/08/1873 ž Antun Marija Kedačić 12 Čepretići
14252. Stjepan Knežević 21/08/1873 m Josip Kata Stojanović 478
14253. Emilija Šadek 21/08/1873 ž Stjepan Terezija Gregorović 381 Župarini
14254. Bara Terzić 24/08/1873 ž Franjo Ana Verić 97
14255. Manda Gregorović 29/08/1873 ž Antun Ivica Stojanović 90
14256. Bartol Kopić 07/09/1873 m Antun Ana Vlaović 410
14257. Mato Krnić 15/09/1873 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14258. Matija Babić 17/09/1873 ž Šimun Manda Katušić 53
14259. Mijo Knežević 18/09/1873 m Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
14260. Mato Verić 21/09/1873 m Ivan Franca Lešić 439 Nedini
14261. Mijo Babić 24/09/1873 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14262. Franca Štivić 03/10/1873 ž Marko Matija Petričević 280
14263. Stana Vuković 06/10/1873 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14264. Terezija Hornung 08/10/1873 ž Florijan Marija Majer 52
14265. Kata Verić 08/10/1873 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14266. Kata Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14267. Lukra Stojanović 10/10/1873 ž Mato Marija Ilšević 215 Đurini
14268. Manda Vuković 11/10/1873 ž Grga Đula Petričević 422 Tomića
14269. Kata Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14270. Marija Verić 16/10/1873 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14271. Lukra Verić 17/10/1873 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
14272. Lukra Milošević 18/10/1873 ž Ivan Đula Milošević 114
14273. Kata Kopić 04/11/1873 ž Bartol Stana Čivić 485
14274. Franjo Knežević 12/11/1873 m Šimun Lucija Pipunović 289
14275. Josip Kopić 12/11/1873 m Mato Kata Terzić 410
14276. Andrija Vuković 12/11/1873 m Marijan Ana Milošević 191 Petrovi
14277. Andrija Babić 22/11/1873 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14278. Bara Krnić 29/11/1873 ž Stjepan Kata Stojanović 163 Filini
14279. Marija Knežević 05/12/1873 ž Mato Matija Stojanović 317 Todorovi
14280. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
14281. Bara Matić 07/12/1873 ž Andrija Marija Vuković 478
14282. Marija Vlaović 08/12/1873 ž Andrija Klara Knežević 198
14283. Lucija Verić 12/12/1873 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14284. Lucija Vuković 12/12/1873 ž Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14285. Toma Gregorović 13/12/1873 m Nezakonito Ana Gregorović 270
14286. Josip Meisehven 13/12/1873 m Eduard Terezija ? 0
14287. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14288. Toma Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
14289. Toma Šokčević 17/12/1873 m Ivan Bara Kopić 57
14290. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
14291. Janja Čivić 29/12/1873 ž Antun Eva Knežević 31
14292. Marija Terzić 30/12/1873 ž Antun Franca Babić 333
14293. Antun Kedačić 03/01/1874 m Ivan Kata Vuković 8
14294. Matija Dragišić 04/01/1874 ž Ivan Klara Šneberger 0
14295. Josip Babić 09/01/1874 m Marko Marija Katušić 84
14296. Matija Verić 09/01/1874 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
14297. Marija Babić 12/01/1874 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
14298. Rozalija Knežević 12/01/1874 ž Živko Franca Babić 420
14299. Antun Babić 13/01/1874 m Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
14300. Demetrije Barišić 13/01/1874 m Josip Helena Muravić 314