Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14401 - 14500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14401. Lucija Pfaf 13/12/1874 ž Mato Lucija Babić 423
14402. Toma Babić 14/12/1874 m Antun Lucija Bomelić 84
14403. Toma Verić 19/12/1874 m Ivan Franca Petričević 539
14404. Toma Vuković 19/12/1874 m Antun Kata Vuković 132 Zebini
14405. Matija Stivaničević 20/12/1874 ž Adam Kata Lešić 72
14406. Viktorija Horvat 26/12/1874 ž Ivan Liza Davidović 0
14407. Božo Babić 30/12/1874 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
14408. Matija Sneberger 03/01/1875 ž Jozef Eva Čivić 291
14409. Antun Stojanović 08/01/1875 m Mijo Manda Matić 259 Pavini
14410. Marija Lešić 12/01/1875 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14411. Antun Mišković 17/01/1875 m Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
14412. Antun Lešić 18/01/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14413. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
14414. Marija Lešić 30/01/1875 ž Mato Ruža Petričević 4 Pištini
14415. Marijan Terzić 02/02/1875 m Vinko Marija Verić 97
14416. Đula Knežević 08/02/1875 ž Josip Franca Vuković 266
14417. Mato Vuković 11/02/1875 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14418. Ruža Knežević 12/02/1875 ž Marko Marija Kopić 67
14419. Mato Kedačić 15/02/1875 m Roko Bara Knežević 236 Purakini
14420. Eleonora 20/02/1875 ž Lončarić Franca Lončarić 0
14421. Mato Kopić 21/02/1875 m Ðuro Matija Biuklić 59
14422. Mato Matić 21/02/1875 m Martin Lucija Knežević 38
14423. Valentin Đaković 22/02/1875 ž Ivan Ana Verić 359
14424. Antun Knežević 28/02/1875 m Mato Ruža Gregorović 247 Stankovi
14425. Ivan Kopić 28/02/1875 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
14426. Ana Kedačić 13/03/1875 ž Grga Marija Vuković 1
14427. Jozefa Krnić 16/03/1875 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14428. Matija Katušić 17/03/1875 ž Stanko Ana Čivić 452
14429. Blaž Knežević 21/03/1875 m Lovro Manda Štivić 387
14430. Matija Vuković 22/03/1875 ž Blaž Helena Vuković 132 Zebini
14431. Blaž Kopić 25/03/1875 m Josip Terezija Knežević 381 Župarini
14432. Kata Knežević 29/03/1875 ž Nezakonito Terezija Knežević 180 Matijaševi
14433. Đuro Kopić 29/03/1875 m Bartol Kata Vlaović 192
14434. Manda Knežević 03/04/1875 ž Andrija Đula Verić 65
14435. Đuro Vuković 05/04/1875 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14436. Ana Jakšić 08/04/1875 ž Antun Karolina Ðurašin 0
14437. Šimun Vuković 10/04/1875 m Ivan Marija Varzić 127 Lazini
14438. Marijan Knežević 11/04/1875 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14439. Đuro Stanković 11/04/1875 m Ðuro Kata Szalaj 0
14440. Đuro Knežević 14/04/1875 m Antun Ruža Verić 248
14441. Đurđa Petričević 21/04/1875 ž Ivan Marija Knežević 462
14442. Ivica Stivaničević 21/04/1875 ž Marko Lucija Lešić 72
14443. Đula Babić 22/04/1875 ž Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14444. Marijan Knežević 26/04/1875 m Josip Kata Stojanović 93
14445. Đuro Čivić 28/04/1875 m Ivan Marija Kračun 323
14446. Jakob Štivić 29/04/1875 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14447. Martina Stojanović 29/04/1875 ž Božo Bara Vuković 142 Domini
14448. Marija Stivaničević 02/05/1875 ž Bartol Ana Babić 51 Jozići
14449. Ivan Terzić 06/05/1875 m Pavo Eva Stivaničević 169
14450. Ruža Đaković 08/05/1875 ž Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14451. Matija Katušić 09/05/1875 ž Antun Ana Knežević 241
14452. Stjepan Hegedus 12/05/1875 m Jozef Bara Veres 0
14453. Ivica Knežević 13/05/1875 ž Marko Ana Stivaničević 292
14454. Antun Stojšić 25/05/1875 m Pavo Marija Vuković 506
14455. Antun Babić 27/05/1875 m Ivan Marija Vuković 576
14456. Antun Vuković 27/05/1875 m Mijo Ana Knežević 188
14457. Antun Kopić 29/05/1875 m Antun Franca Stojšić 391
14458. Ana Babić 30/05/1875 ž Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14459. Kata Matić 04/06/1875 ž Andrija Marija Vuković 478
14460. Klara Babić 08/06/1875 ž Tomo Eva ? 593 Maričini
14461. Manda Kopić 08/06/1875 ž Marko Kata Gregorović 343 Baninovi
14462. Augustin Babić 11/06/1875 m Josip Kata Kopić 374
14463. Manda Stojanović 17/06/1875 ž Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14464. Stanko Krnić 19/06/1875 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14465. Mijo Stojanović 22/06/1875 m Mato Marija Ilišević 591
14466. Marija Verić 22/06/1875 ž Antun Fema Kedačić 167 Ivančevi
14467. Petar Katušić 26/06/1875 m Marko Đula Babić 66
14468. Ivan Vuković 26/06/1875 m Valentin Matija Vuković 463 Grgoševi
14469. Pavo Kedačić 30/06/1875 m Dominik Bara Stivaničević 438 Spaini
14470. Marija Vuković 30/06/1875 ž Antun Petra Vuković 430
14471. Ilija Gregorović 02/07/1875 m Ivan Viktorija Kanjo 558 Bibini
14472. Ana Vuković 02/07/1875 ž Jakob Sofija Kadić 113 Davidovi
14473. Ilija Martinović 03/07/1875 m Ivan Marija Babić 0
14474. Ilija Šokčević 04/07/1875 m Ivan Bara Kopić 57
14475. Stana Knežević 05/07/1875 ž Josip Đula Babić 292
14476. Marija Vuković 07/07/1875 ž Antun Ruža Vuković 328 Bubanovi
14477. Kata Knežević 13/07/1875 ž Antun Marija Babić 607 Adamčićevi
14478. Matija Kopić 16/07/1875 ž Josip Ana Knežević 386
14479. Mato Babić 17/07/1875 m Stjepan Franca Čivić 269 Joseilini
14480. Marijan Vuković 22/07/1875 m Toma Terezija Vuković 110
14481. Ana Vlaović 26/07/1875 ž Antun Manda Kovačević 99
14482. Matija Vlaović 18/08/1875 ž Andrija Klara Knežević 198
14483. Bara Kedačić 20/08/1875 ž Mato Stana Vuković 393 Drcini
14484. Bartol Babić 22/08/1875 m Bartol Bara Vlaović 176 Brdarovi
14485. Bartol Bačić 23/08/1875 m Andrija Marija Petričević 574 šmitovi
14486. Ivan Vuković 27/08/1875 m Bartol Matija Stojanović 567
14487. Rozalija Kopić 01/09/1875 ž Pavo Kata Kopić 288 Ivandulini
14488. Stanko Stivaničević 05/09/1875 m Antun Matija Babić 598 Lisičini
14489. Marijan Stojanović 05/09/1875 m Žaverije Bara Krnić 610
14490. Josip Kutuzović 10/09/1875 m Josip Bara Verić 86
14491. Kata 16/09/1875 ž Kopić Manda Kopić 488
14492. Mato Knežević 17/09/1875 m Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
14493. Franca Babić 25/09/1875 ž Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
14494. Terezija Rudman 25/09/1875 ž Antun Eva ? 0
14495. Bara Vuković 26/09/1875 ž Šimun Franca Vuković 128
14496. Mijo Mišković 27/09/1875 m Ðuro Ruža Terzić 117
14497. Franca Gregorović 03/10/1875 ž Antun Ivica Stojanović 90
14498. Franjo Lešić 04/10/1875 m Stjepan Franca Kedačić 104 Čikića
14499. Martin Gregorović 05/10/1875 m Ivan Bara Čivić 95
14500. Franjo Vuković 05/10/1875 m Grga Đula Petričević 422 Tomića