Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14501 - 14600 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14501. Franjo Lešić 04/10/1875 m Stjepan Franca Kedačić 104 Čikića
14502. Martin Gregorović 05/10/1875 m Ivan Bara Čivić 95
14503. Franjo Vuković 05/10/1875 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
14504. Stana Vuković 06/10/1875 ž Adam Ivica Vuković 358
14505. Fema Gregorović 11/10/1875 ž Mato Franca Katušić 432 Matića
14506. Vinko Kedačić 12/10/1875 m Pavo Manda Knežević 3
14507. Kata Slobođanac 18/10/1875 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14508. Kata Stivaničević 23/10/1875 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
14509. Karolina Verić 28/10/1875 m Ferdo Marija Kutuzović 189
14510. Manda Mišković 01/11/1875 ž Nikola Martina Stivaničević 117
14511. Ana Kopić 02/11/1875 ž Mirko Pola Stivaničević 346 Pranjini
14512. Martin Babić 06/11/1875 m Antun Ana Kopić 341 Gabričini
14513. Kata Dam 06/11/1875 ž Mato Matilda Šagodić 0
14514. Kata Stojanović 10/11/1875 ž Šimun Marija Mišković 214 Alepovi
14515. Eva Babić 14/11/1875 ž Josip Marta Lešić 53
14516. Šimun Kedačić 15/11/1875 m Martin Ana Stojanović 541
14517. Mijo Kopić 04/12/1875 m Mirko Marija Šokčević 375
14518. Ivan Kedačić 07/12/1875 m nezakonito Eva Kedačić 1
14519. Marijan Čivić 08/12/1875 m Andrija Marija Matić 31
14520. Toma Lešić 12/12/1875 m Adam Jozefa Milošević 362
14521. Toma Lešić 14/12/1875 m Lovro Ivica Krnić 403
14522. Josip Stivaničević 16/12/1875 ž Pavo Eva Odak 0
14523. Terezija 19/12/1875 ž Veiler Kata Veiler 0
14524. Eva Stojšić 20/12/1875 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
14525. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14526. Ivan Gregorović 01/01/1876 m Antun Lukra Peričević 232
14527. Marija Kopić 08/01/1876 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
14528. Filipa Bačić 11/01/1876 ž Jakob Eva Knežević 573 Šmitovi
14529. Pavo Čivić 12/01/1876 m Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14530. Ruža Babić 17/01/1876 ž Blaž Ana Knežević 603
14531. Fabijan Kopić 18/01/1876 m Antun Eva Stojanović 125 Adamovi
14532. Vinko Pfaf 18/01/1876 m Mato Lucija Babić 423
14533. Marija Grčić 20/01/1876 ž Teodor Marta Bašić 0
14534. Janja Matić 20/01/1876 ž Martin Lucija Knežević 38
14535. Vinko Čivić 23/01/1876 m Antun Eva Čivić 633
14536. Franjo Vlaović 24/01/1876 m Nikola Martina Stojanović 98
14537. Marija Fabijan 25/01/1876 ž Ivan Ruža ? 0
14538. Marija Knežević 01/02/1876 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14539. Blaž Matić 01/02/1876 m Petar Manda Knežević 35
14540. Marijan Štivić 02/02/1876 m Adam Franca Petričević 280
14541. Josip Knežević 04/02/1876 m nezakonito Ana Knežević 161
14542. Josip Bikić 09/02/1876 m Petar Helena Jajčanin 0
14543. Ana Kotorac 12/02/1876 ž Mato Bara Vuković 635
14544. Đuro Knežević 13/02/1876 m Mirko Dominika Knežević 161
14545. Martin Kedačić 14/02/1876 m Ilija Eva Glavašević 208
14546. Matija Kedačić 14/02/1876 ž Ilija Eva Glavašević 208
14547. Mato Vuković 21/02/1876 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14548. Matija Đaković 23/02/1876 ž Andrija Petra Ðaković 435
14549. Mijo Babić 25/02/1876 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
14550. Mato Mitrović 25/02/1876 m Petar Ruža Mareković 0
14551. Josip Kolman 28/02/1876 m Ladislav Eva Ekhofer 0
14552. Franca Stojanović 03/03/1876 ž Ðuro Eva Verić 205
14553. Ruža Vuković 03/03/1876 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14554. Grga Knežević 05/03/1876 m Josip Franca Vuković 266
14555. Josip Krnjaić 05/03/1876 m Ilija Ana Kirschner 0
14556. Franca Katušić 09/03/1876 ž Jakob Kata 509
14557. Filip Pauk 22/03/1876 m Mato Terezija Leskovac 183
14558. Marija Gregorović 26/03/1876 ž Ferdo Marija Vuković 95
14559. Marija Čivić 27/03/1876 ž Ivan Franca Krnić 492
14560. Đuro Kopić 31/03/1876 m Šimun Đurđa Eskerić 409
14561. Martina Verić 03/04/1876 ž Adalbert Marija Baletić 172
14562. Toma Kopić 06/04/1876 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
14563. Đuro Gregorović 13/04/1876 m Ilija Kata Katušić 436
14564. Marko Knežević 16/04/1876 m Luka Franca Knežević 566
14565. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
14566. Đurđa Čivić 24/04/1876 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
14567. Đuro Horvat 24/04/1876 m Ivan Liza Davidović 0
14568. Olga Šadek 27/04/1876 ž Stjepan Terezija Gregorović 380
14569. Ivica Kedačić 29/04/1876 ž Ðuro Eva Biuklić 16
14570. Lovro Kopić 01/05/1876 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14571. Ruža Babić 03/05/1876 ž Jakob Matija Petričević 85
14572. Marija Kopić 05/05/1876 ž Marijan Manda Ðaković 346 Pranjini
14573. Marija Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14574. Marta Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14575. Marija Verić 07/05/1876 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14576. Ana Babić 08/05/1876 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
14577. Janja Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14578. Matija Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14579. Antun 22/05/1876 m Matić Kata Matić 38
14580. Mijo Terzić 25/05/1876 m Vinko Marija Verić 97
14581. Ferdo Gregorović 27/05/1876 m Mato Đurđa ćosić 197 Andrićevi
14582. Eva Katušić 27/05/1876 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14583. Fema Babić 07/06/1876 ž Karlo Bara Katušić 336 Antolovi
14584. Antun Lešić 12/06/1876 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
14585. Manda Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14586. Marija Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14587. Antun Kopić 14/06/1876 m Ivan Matija Babić 243
14588. Petar Verić 15/06/1876 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
14589. Ivan Verić 18/06/1876 m Jakob Manda Kopić 659
14590. Alojz Stivaničević 19/06/1876 m Ivan Franca Verić 71 Lisičini
14591. Petra Šokčević 25/06/1876 ž Mato Kata Verić 300
14592. Amalija Viman 25/06/1876 ž Sebastian Katarina Hofšajer 0
14593. Pavo Babić 30/06/1876 m Marijan Stana Babić 442 Gabričini
14594. Marija 30/06/1876 ž Davidović Franca Davidović 0
14595. Lukra Verić 10/07/1876 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14596. Lukra Kopić 13/07/1876 ž Gabra Ana Stojanović 82 Pranjini
14597. Marija Knežević 20/07/1876 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
14598. Matija Babić 26/07/1876 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
14599. Kata Čivić 28/07/1876 ž Andrija Marija Babić 159
14600. Matija Babić 31/07/1876 ž Mato Marija Lešić 56