Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14501 - 14600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14501. Stana Vuković 06/10/1875 ž Adam Ivica Vuković 358
14502. Fema Gregorović 11/10/1875 ž Mato Franca Katušić 432 Matića
14503. Vinko Kedačić 12/10/1875 m Pavo Manda Knežević 3
14504. Kata Slobođanac 18/10/1875 ž Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14505. Kata Stivaničević 23/10/1875 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
14506. Karolina Verić 28/10/1875 m Ferdo Marija Kutuzović 189
14507. Manda Mišković 01/11/1875 ž Nikola Martina Stivaničević 117
14508. Ana Kopić 02/11/1875 ž Mirko Pola Stivaničević 346 Pranjini
14509. Martin Babić 06/11/1875 m Antun Ana Kopić 341 Gabričini
14510. Kata Dam 06/11/1875 ž Mato Matilda Šagodić 0
14511. Kata Stojanović 10/11/1875 ž Šimun Marija Mišković 214 Alepovi
14512. Eva Babić 14/11/1875 ž Josip Marta Lešić 53
14513. Šimun Kedačić 15/11/1875 m Martin Ana Stojanović 541
14514. Mijo Kopić 04/12/1875 m Mirko Marija Šokčević 375
14515. Ivan Kedačić 07/12/1875 m Nezakonito Eva Kedačić 1
14516. Marijan Čivić 08/12/1875 m Andrija Marija Matić 31
14517. Toma Lešić 12/12/1875 m Adam Jozefa Milošević 362
14518. Toma Lešić 14/12/1875 m Lovro Ivica Krnić 403
14519. Josip Stivaničević 16/12/1875 m Pavo Eva Odak 0
14520. Terezija 19/12/1875 ž Veiler Kata Veiler 0
14521. Eva Stojšić 20/12/1875 ž Antun Kata Vuković 102 Stošića
14522. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
14523. Ivan Gregorović 01/01/1876 m Antun Lukra Peričević 232
14524. Marija Kopić 08/01/1876 ž Ivan Bara Verić 212 Karlićevi
14525. Filipa Bačić 11/01/1876 ž Jakob Eva Knežević 573 Šmitovi
14526. Pavo Čivić 12/01/1876 m Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14527. Ruža Babić 17/01/1876 ž Blaž Ana Knežević 603
14528. Fabijan Kopić 18/01/1876 m Antun Eva Stojanović 125 Adamovi
14529. Vinko Pfaf 18/01/1876 m Mato Lucija Babić 423
14530. Marija Grčić 20/01/1876 ž Teodor Marta Bašić 0
14531. Janja Matić 20/01/1876 ž Martin Lucija Knežević 38
14532. Vinko Čivić 23/01/1876 m Antun Eva Čivić 633 korini
14533. Franjo Vlaović 24/01/1876 m Nikola Martina Stojanović 98
14534. Marija Fabijan 25/01/1876 ž Ivan Ruža ? 0
14535. Marija Knežević 01/02/1876 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14536. Blaž Matić 01/02/1876 m Petar Manda Knežević 35
14537. Marijan Štivić 02/02/1876 m Adam Franca Petričević 280
14538. Josip Knežević 04/02/1876 m Nezakonito Ana Knežević 161
14539. Josip Bikić 09/02/1876 m Petar Helena Jajčanin 0
14540. Ana Kotorac 12/02/1876 ž Mato Bara Vuković 635
14541. Đuro Knežević 13/02/1876 m Mirko Dominika Knežević 161
14542. Martin Kedačić 14/02/1876 m Ilija Eva Glavašević 208
14543. Matija Kedačić 14/02/1876 ž Ilija Eva Glavašević 208
14544. Mato Vuković 21/02/1876 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14545. Matija Đaković 23/02/1876 ž Andrija Petra Ðaković 435
14546. Mijo Babić 25/02/1876 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
14547. Mato Mitrović 25/02/1876 m Petar Ruža Mareković 0
14548. Josip Kolman 28/02/1876 m Ladislav Eva Ekhofer 0
14549. Franca Stojanović 03/03/1876 ž Ðuro Eva Verić 205
14550. Ruža Vuković 03/03/1876 ž Jakob Manda Babić 116 Ludovikovi
14551. Grga Knežević 05/03/1876 m Josip Franca Vuković 266
14552. Josip Krnjaić 05/03/1876 m Ilija Ana Kirschner 0
14553. Franca Katušić 09/03/1876 ž Jakob Kata 509
14554. Filip Pauk 22/03/1876 m Mato Terezija Leskovac 183
14555. Marija Gregorović 26/03/1876 ž Ferdo Marija Vuković 95
14556. Marija Čivić 27/03/1876 ž Ivan Franca Krnić 492
14557. Đuro Kopić 31/03/1876 m Šimun Đurđa Eskerić 409
14558. Martina Verić 03/04/1876 ž Adalbert Marija Baletić 172
14559. Toma Kopić 06/04/1876 m Vinko Bara Biuklić 346 Pranjini
14560. Đuro Gregorović 13/04/1876 m Ilija Kata Katušić 436
14561. Marko Knežević 16/04/1876 m Luka Franca Knežević 566
14562. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
14563. Đurđa Čivić 24/04/1876 ž Ðuro Franca Krnić 124 Puzini
14564. Đuro Horvat 24/04/1876 m Ivan Liza Davidović 0
14565. Olga Šadek 27/04/1876 ž Stjepan Terezija Gregorović 380
14566. Ivica Kedačić 29/04/1876 ž Ðuro Eva Biuklić 16
14567. Lovro Kopić 01/05/1876 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14568. Ruža Babić 03/05/1876 ž Jakob Matija Petričević 85
14569. Marija Kopić 05/05/1876 ž Marijan Manda Ðaković 346 Pranjini
14570. Marija Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14571. Marta Kupanovac 06/05/1876 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14572. Marija Verić 07/05/1876 ž Ivan Jozefa Verić 370 Ivančevi
14573. Ana Babić 08/05/1876 ž Marko Marija Vuković 342 Gabričini
14574. Janja Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14575. Matija Kopić 22/05/1876 ž Mijo Klara Stojanović 534
14576. Antun 22/05/1876 m Matić Kata Matić 38
14577. Mijo Terzić 25/05/1876 m Vinko Marija Verić 97
14578. Ferdo Gregorović 27/05/1876 m Mato Đurđa ćosić 197 Andrićevi
14579. Eva Katušić 27/05/1876 ž Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14580. Fema Babić 07/06/1876 ž Karlo Bara Katušić 336 Antolovi
14581. Antun Lešić 12/06/1876 m Mijo Ruža Lešić 20 Adnađev
14582. Manda Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14583. Marija Vuković 13/06/1876 ž Blaž Ana Vuković 112
14584. Antun Kopić 14/06/1876 m Ivan Matija Babić 243
14585. Petar Verić 15/06/1876 m Stjepan Franca Knežević 170 Šćepanovi
14586. Ivan Verić 18/06/1876 m Jakob Manda Kopić 659
14587. Alojzije Stivaničević 19/06/1876 m Ivan Franca Verić 71 Lisičini
14588. Petra Šokčević 25/06/1876 ž Mato Kata Verić 300
14589. Amalija Viman 25/06/1876 ž Sebastian Katarina Hofšajer 0
14590. Pavo Babić 30/06/1876 m Marijan Stana Babić 442 Gabričini
14591. Marija 30/06/1876 ž Davidović Franca Davidović 0
14592. Lukra Verić 10/07/1876 ž Franjo Stana Babić 178 Šumarovi
14593. Lukra Kopić 13/07/1876 ž Gabra Ana Stojanović 82 Pranjini
14594. Marija Knežević 20/07/1876 ž Ivan Eva Kopić 317 Todorovi
14595. Matija Babić 26/07/1876 ž Marijan Marija Janković 337 Brečkovi
14596. Kata Čivić 28/07/1876 ž Andrija Marija Babić 159
14597. Matija Babić 31/07/1876 ž Mato Marija Lešić 56
14598. Marija Kedačić 31/07/1876 ž Ivan Kata Vuković 8
14599. Ignjacije Knežević 01/08/1876 m Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
14600. Lovro Kedačić 02/08/1876 m Mijo Marija Vuković 438 Spaini