Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 14601 - 14700 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14601. Marija Kedačić 31/07/1876 ž Ivan Kata Vuković 8
14602. Ignjacije Knežević 01/08/1876 m Pavo Marija Gregorović 317 Todorovi
14603. Lovro Kedačić 02/08/1876 m Mijo Marija Vuković 438 Spaini
14604. Martin Babić 03/08/1876 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14605. Marija Vincetić 05/08/1876 ž Marijan Marija Konkord 315
14606. Lovro Babić 06/08/1876 m Toma Eva ? 193 Baninovi
14607. Lovro Kovačević 07/08/1876 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
14608. Eva Babić 11/08/1876 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
14609. Manda Verić 12/08/1876 ž Mato Franca Verić 178 Šumarovi
14610. Stjepan Vuković 14/08/1876 m Vinko Janja Gregorović 32
14611. Šimun Katušić 27/08/1876 m Toma Kata Kopić 242
14612. Marija Stojanović 27/08/1876 ž Josip Kata Knežević 289
14613. Ivan Vuković 28/08/1876 ž Andrija Đula Čivić 570
14614. Kata Babić 30/08/1876 ž Božo Manda Vuković 58
14615. Marijan Vuković 04/09/1876 m Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
14616. Marija Čivić 06/09/1876 ž Stanko Marija Kovačić 261
14617. Manda Verić 06/09/1876 ž Grga Aga Stivaničević 565
14618. Mijo Štivić 07/09/1876 m Luka Marija Stojanović 123
14619. Filipa Petričević 08/09/1876 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14620. Mato Čivić 12/09/1876 m Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi
14621. Mijo Vuković 12/09/1876 m FranjoŽaverije Lukra Stojanović 349
14622. Mato Gregorović 14/09/1876 m Mato Franca Katušić 432 Matića
14623. Mijo Gregorović 14/09/1876 m Mato Franca Katušić 432 Matića
14624. Mato Stivaničević 15/09/1876 m Ðuro Franca Knežević 51 Jozići
14625. Mato Mišković 18/09/1876 m Petar Ruža Vuković 118 Aleksini
14626. Franjo Babić 22/09/1876 m Pavo Matija Dominković 674 Dudarovi
14627. Matija Babić 22/09/1876 ž Andrija Stana Knežević 341 Gabričini
14628. Mijo Knežević 22/09/1876 m Andrija Ana Krnić 683 Živkovi
14629. Mijo Kopić 25/09/1876 m Josip Fema Salić 346 Pranjini
14630. Mijo Matić 27/09/1876 m Marijan Franca Štivić 35
14631. Marija Knežević 29/09/1876 ž Ðuro Bara Vukić 390 Šestini
14632. Kata Petričević 05/10/1876 ž Antun Fema Lenić 187 Nedini
14633. Franjo Terzić 05/10/1876 m Pavo Amalija Vuković 97
14634. Šimun Babić 11/10/1876 ž Marko Marija Katušić 617
14635. Franjo Knežević 11/10/1876 m Roko Ana Stivaničević 281 Matokovi
14636. Luka Vuković 13/10/1876 m Ðuro Eva Vuković 345
14637. Luka Radosavljević 18/10/1876 m Andrija Ana Stojanović 419
14638. Franjo Verić 18/10/1876 m Žaverije Manda Gregorović 656
14639. Kata Gregorović 22/10/1876 ž Ivan Bara Čivić 95
14640. Šimun Čivić 23/10/1876 m Pavo Kata Čivić 416
14641. Šimun Kopić 23/10/1876 m Roko Eva Vlaović 81
14642. Manda Lešić 24/10/1876 ž Ilija Bara Milošević 107
14643. Manda Komara 26/10/1876 ž Stjepan Kata Lešić 50
14644. Eva 26/10/1876 ž 0
14645. Martin Boždar 09/11/1876 m Šimun Marija Janković 0
14646. Martina Gregorović 11/11/1876 ž Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14647. Bara Milošević 13/11/1876 ž Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14648. Andrija Gregorović 21/11/1876 m Antun Ana Kopić 529 Matini
14649. Eva Knežević 02/12/1876 ž Ivan Bara Lešić 289
14650. Pavo Gregorović 25/01/1877 m Blaž Manda Gregorović 246
14651. Marija Lešić 28/01/1877 m Lovro 403
14652. Blaž Gregorović 30/01/1877 m Martin Kata Knežević 684
14653. Marija Gregorović 30/01/1877 ž Martin Kata Knežević 684
14654. Marija Vuković 30/01/1877 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14655. Marija Babić 31/01/1877 ž Franjo Bara Babić 176 Brdarovi
14656. Marija Terzić 31/01/1877 ž Pavo Eva Stivaničević 169
14657. Martina Krnić 04/02/1877 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14658. Valentin Babić 05/02/1877 m Marko Franca Babić 337 Brečkovi
14659. Valentin Stojanović 07/02/1877 m Ivan Kata Vuković 144 Kristijanovi
14660. Franjo Slobođanac 15/02/1877 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14661. Josip Verić 24/02/1877 m Ivan Franca Lešić 689
14662. Ivan Babić 25/02/1877 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14663. Matija Karavidović 25/02/1877 ž Šimun Đurđa Blažek 319
14664. Mato Babić 27/02/1877 m Petar Ruža Terzić 545
14665. Bara Vuković 28/02/1877 ž Toma Terezija Vuković 110
14666. Josip Vrtarić 01/03/1877 m Stjepan Amalija Paist 297
14667. Kata Knežević 03/03/1877 ž Marijan Bara Kopić 247 Stankovi
14668. Martina Kopić 03/03/1877 ž Pavo Kata Kopić 288 Ivandulini
14669. Marija Lešić 07/03/1877 ž Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
14670. Lukra Stojanović 11/03/1877 ž Jakob Matija Knežević 679 Kundrini
14671. Franca Mišković 13/03/1877 ž Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
14672. Stana Dragančić 14/03/1877 ž Herman Marija Knežević 0
14673. Mato Stojanović 14/03/1877 m Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14674. Manda Kopić 15/03/1877 ž Antun Terezija Lešić 192
14675. Jozefa Dević 18/03/1877 ž Mato Bara Raić 0
14676. Josip Kopić 19/03/1877 m Lovro Ana Lešić 244
14677. Jozefa Vuković 19/03/1877 ž Josip Ana Kopić 132 Zebini
14678. Paulina Vuković 27/03/1877 ž Mijo Ana Knežević 188
14679. Franjo Delić 29/03/1877 m Antun Đula Matić 221
14680. Đuro Vuković 01/04/1877 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14681. Marija Šokčević 04/04/1877 ž Ivan Bara Kopić 57
14682. Ivica Stojanović 05/04/1877 ž Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14683. Martina Stojanović 05/04/1877 ž Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14684. Marija Kopić 06/04/1877 ž Šimun Đurđa Eskerić 409
14685. Ana Matić 06/04/1877 ž Martin Lucija Knežević 38
14686. Mato Vlaović 06/04/1877 m Andrija Klara Knežević 198
14687. Stanko Vuković 08/04/1877 m Ivan Eva Stojanović 134
14688. Kata Stivaničević 12/04/1877 ž Ilija Pola Kopić 517
14689. Manda Knežević 16/04/1877 ž Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
14690. Đuro Lešić 18/04/1877 m Fabijan Marija Verić 220 Ružića
14691. Đula Knežević 23/04/1877 ž Živko Franca Babić 120
14692. Jakob Kopić 29/04/1877 m Bartol Kata Gregorović 612 Ivandulini
14693. Ivan Katušić 03/05/1877 m Adam Ana Knežević 241
14694. Eva Rauchenberger 14/05/1877 ž Ferdinand Terezija ? 354
14695. Ivica Kopić 16/05/1877 ž Ivan Matija Štivić 243
14696. Marija Krnić 22/05/1877 ž Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14697. Ana Matić 29/05/1877 ž Mato Marija Vuković 348
14698. Jakob Vuković 03/06/1877 m Antun Petra Vuković 430
14699. Antun Kedačić 09/06/1877 m Grga Marija Vuković 1
14700. Ladislav Viman 15/06/1877 m Sebastian Katarina Hofšajer 0