Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14601 - 14700 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14601. Martin Babić 03/08/1876 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14602. Marija Vincetić 05/08/1876 ž Marijan Marija Konkord 315
14603. Lovro Babić 06/08/1876 m Toma Eva ? 193 Baninovi
14604. Lovro Kovačević 07/08/1876 m Jakob Manda Katušić 88 Kovačevi
14605. Eva Babić 11/08/1876 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
14606. Manda Verić 12/08/1876 ž Mato Franca Verić 178 Šumarovi
14607. Stjepan Vuković 14/08/1876 m Vinko Janja Gregorović 32
14608. Šimun Katušić 27/08/1876 m Toma Kata Kopić 242
14609. Marija Stojanović 27/08/1876 ž Josip Kata Knežević 289
14610. Ivan Vuković 28/08/1876 ž Andrija Đula Čivić 570
14611. Kata Babić 30/08/1876 ž Božo Manda Vuković 58
14612. Marijan Vuković 04/09/1876 m Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
14613. Marija Čivić 06/09/1876 ž Stanko Marija Kovačić 261
14614. Manda Verić 06/09/1876 ž Grga Aga Stivaničević 565 šumarovi
14615. Mijo Štivić 07/09/1876 m Luka Marija Stojanović 123
14616. Filipa Petričević 08/09/1876 ž Ðuro Franca Vuković 396 Nedini
14617. Mato Čivić 12/09/1876 m Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi
14618. Mijo Vuković 12/09/1876 m FranjoŽaverije Lukra Stojanović 349
14619. Mato Gregorović 14/09/1876 m Mato Franca Katušić 432 Matića
14620. Mijo Gregorović 14/09/1876 m Mato Franca Katušić 432 Matića
14621. Mato Stivaničević 15/09/1876 m Ðuro Franca Knežević 51 Jozići
14622. Mato Mišković 18/09/1876 m Petar Ruža Vuković 118 Aleksini
14623. Franjo Babić 22/09/1876 m Pavo Matija Dominković 674 Dudarovi
14624. Matija Babić 22/09/1876 ž Andrija Stana Knežević 341 Gabričini
14625. Mijo Knežević 22/09/1876 m Andrija Ana Krnić 683 Živkovi
14626. Mijo Kopić 25/09/1876 m Josip Fema Salić 346 Pranjini
14627. Mijo Matić 27/09/1876 m Marijan Franca Štivić 35
14628. Marija Knežević 29/09/1876 ž Ðuro Bara Vukić 390 Šestini
14629. Kata Petričević 05/10/1876 ž Antun Fema Lenić 187 Nedini
14630. Franjo Terzić 05/10/1876 m Pavo Amalija Vuković 97
14631. Šimun Babić 11/10/1876 ž Marko Marija Katušić 617
14632. Franjo Knežević 11/10/1876 m Roko Ana Stivaničević 281 Matokovi
14633. Luka Vuković 13/10/1876 m Ðuro Eva Vuković 345
14634. Luka Radosavljević 18/10/1876 m Andrija Ana Stojanović 419
14635. Franjo Verić 18/10/1876 m Žaverije Manda Gregorović 656
14636. Kata Gregorović 22/10/1876 ž Ivan Bara Čivić 95
14637. Šimun Čivić 23/10/1876 m Pavo Kata Čivić 416
14638. Šimun Kopić 23/10/1876 m Roko Eva Vlaović 81
14639. Manda Lešić 24/10/1876 ž Ilija Bara Milošević 107
14640. Manda Komara 26/10/1876 ž Stjepan Kata Lešić 50
14641. Eva 26/10/1876 ž 0
14642. Martin Boždar 09/11/1876 m Šimun Marija Janković 0
14643. Martina Gregorović 11/11/1876 ž Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14644. Bara Milošević 13/11/1876 ž Andrija Marija Knežević 251 Bošnjakovi
14645. Andrija Gregorović 21/11/1876 m Antun Ana Kopić 529 Matini
14646. Eva Knežević 02/12/1876 ž Ivan Bara Lešić 289
14647. Pavo Gregorović 25/01/1877 m Blaž Manda Gregorović 246
14648. Marija Lešić 28/01/1877 m Lovro 403
14649. Blaž Gregorović 30/01/1877 m Martin Kata Knežević 684
14650. Marija Gregorović 30/01/1877 ž Martin Kata Knežević 684
14651. Marija Vuković 30/01/1877 ž Adam Kata Vuković 12 Čepretići
14652. Marija Babić 31/01/1877 ž Franjo Bara Babić 176 Brdarovi
14653. Marija Terzić 31/01/1877 ž Pavo Eva Stivaničević 169
14654. Martina Krnić 04/02/1877 ž Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
14655. Valentin Babić 05/02/1877 m Marko Franca Babić 337 Brečkovi
14656. Valentin Stojanović 07/02/1877 m Ivan Kata Vuković 144 Kristijanovi
14657. Franjo Slobođanac 15/02/1877 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
14658. Josip Verić 24/02/1877 m Ivan Franca Lešić 689
14659. Ivan Babić 25/02/1877 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14660. Matija Karavidović 25/02/1877 ž Šimun Đurđa Blažek 319
14661. Mato Babić 27/02/1877 m Petar Ruža Terzić 545
14662. Bara Vuković 28/02/1877 ž Toma Terezija Vuković 110
14663. Josip Vrtarić 01/03/1877 m Stjepan Amalija Paist 297
14664. Kata Knežević 03/03/1877 ž Marijan Bara Kopić 247 Stankovi
14665. Martina Kopić 03/03/1877 ž Pavo Kata Kopić 288 Ivandulini
14666. Marija Lešić 07/03/1877 ž Ivan Bara Zečević 25 Lovrićevi
14667. Lukra Stojanović 11/03/1877 ž Jakob Matija Knežević 679 Kundrini
14668. Franca Mišković 13/03/1877 ž Ignjacije Matija Matić 453 Aleksini
14669. Stana Dragančić 14/03/1877 ž Herman Marija Knežević 0
14670. Mato Stojanović 14/03/1877 m Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14671. Manda Kopić 15/03/1877 ž Antun Terezija Lešić 192
14672. Jozefa Dević 18/03/1877 ž Mato Bara Raić 0
14673. Josip Kopić 19/03/1877 m Lovro Ana Lešić 244
14674. Jozefa Vuković 19/03/1877 ž Josip Ana Kopić 132 Zebini
14675. Paulina Vuković 27/03/1877 ž Mijo Ana Knežević 188
14676. Franjo Delić 29/03/1877 m Antun Đula Matić 221
14677. Đuro Vuković 01/04/1877 m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
14678. Marija Šokčević 04/04/1877 ž Ivan Bara Kopić 57
14679. Ivica Stojanović 05/04/1877 ž Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14680. Martina Stojanović 05/04/1877 ž Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14681. Marija Kopić 06/04/1877 ž Šimun Đurđa Eskerić 409
14682. Ana Matić 06/04/1877 ž Martin Lucija Knežević 38
14683. Mato Vlaović 06/04/1877 m Andrija Klara Knežević 198
14684. Stanko Vuković 08/04/1877 m Ivan Eva Stojanović 134
14685. Kata Stivaničević 12/04/1877 ž Ilija Pola Kopić 517
14686. Manda Knežević 16/04/1877 ž Andrija Matija Stojanović 162 Matokovi
14687. Đuro Lešić 18/04/1877 m Fabijan Marija Verić 220 Ružića
14688. Đula Knežević 23/04/1877 ž Živko Franca Babić 120
14689. Jakob Kopić 29/04/1877 m Bartol Kata Gregorović 612 Ivandulini
14690. Ivan Katušić 03/05/1877 m Adam Ana Knežević 241
14691. Eva Rauchenberger 14/05/1877 ž Ferdinand Terezija ? 354
14692. Ivica Kopić 16/05/1877 ž Ivan Matija Štivić 243
14693. Marija Krnić 22/05/1877 ž Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14694. Ana Matić 29/05/1877 ž Mato Marija Vuković 348
14695. Jakob Vuković 03/06/1877 m Antun Petra Vuković 430
14696. Antun Kedačić 09/06/1877 m Grga Marija Vuković 1
14697. Ladislav Viman 15/06/1877 m Sebastian Katarina Hofšajer 0
14698. Ivan Babić 21/06/1877 m Antun Ivica Gundić 618
14699. Alojzije Huber 21/06/1877 m Josip Ana Šagodić 620
14700. Ivica Kopić 21/06/1877 ž Blaž Marija Stivaničević 528 Pranjini