Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14801 - 14900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14801. Kata Babić 04/08/1878 ž Antun Luca Mihić 84
14802. Lovro Kopić 04/08/1878 m Šimo Đurđa Eskerčić 409
14803. Klara Kopić 196911/08/1878 ž Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
14804. Ruža Gregorović 195723/08/1878 ž Antun Anka Kopić 529 Matini
14805. Matija Lešić 24/08/1878 ž Ðuro Đula Čobić 250 Vračevi
14806. Matija Kopić 25/08/1878 ž Luka Franca Mišković 195
14807. Ivan Kedačić 26/08/1878 m Mato Stana Vuković 393 Drcini
14808. Anka Lešić 196331/08/1878 ž Lovro Ivica Vuić 403
14809. Matijka Stivaničević 12/09/1878 ž Bartol Anka Babić 51 Jozići
14810. Marijan Knežević 14/09/1878 m Imra Donka Knežević 601
14811. Matija Stojanović 19/09/1878 ž Valeta Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
14812. Mato Vuković 19/09/1878 m Ivan Ruža Jovičić 133 Grgičini
14813. Reza Babić 196122/09/1878 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
14814. Marija Kopić 196225/09/1878 ž Stanko Kata Babić 421 Karlićevi
14815. Anka Kopić 27/09/1878 ž Mijo Mara Stojanović 82 Pranjini
14816. Luka Terzić 05/10/1878 m Pavo Amalija Vuković 97
14817. Ivan Šimunić 08/10/1878 m Nezakonito Marija Šimunić 0
14818. Ivan Stojanović 22/10/1878 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
14819. Šimo Kedačić 25/10/1878 m Ðuro Eva Biuklić 697
14820. Šimo Knežević 195226/10/1878 m Ðuro Anka Stojanović 91 Orozovi
14821. Kata Babić 27/10/1878 ž Martin Marija Lešić 56
14822. Lovro Čivić 194802/11/1878 m Šimo Matija Kopić 223 Blaževi
14823. Andrija Babić 16/11/1878 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
14824. Kata Horvat 25/11/1878 ž Ivan Liza Davidović 0
14825. Franca Čivić 195101/12/1878 ž Ivan Manda Vuković 449 davidovi
14826. Bara Kupanovac 02/12/1878 ž Mijo Kata Stivaničević 143
14827. Nikola Kedačić 06/12/1878 m Pavo Marija Knežević 3
14828. Marijan Đaković 09/12/1878 m Mijo Franca Stojanović 64 Lukića
14829. Eva Kopić 18/12/1878 ž Stjepan Marica Mihić 703 Baninovi
14830. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
14831. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
14832. Marija Vrušević 196729/12/1878 ž Nezakonito Eva Starčević 288 Ivandulini
14833. Antun Kopić 31/12/1878 m Lovro Petra Poljak 320
14834. Lucija Kedačić 04/01/1879 ž Božo Mara Vuković 763
14835. Bara Kedačić 05/01/1879 ž Marko Ivica Biuklić 325
14836. Marija Lučić 15/01/1879 ž Mato Lukra Knežević 108
14837. Manda Verić 18/01/1879 ž Alda Mara Ðuričić 172
14838. Fabijan Stojanović 19/01/1879 m Žaverije Bara Krnić 610
14839. Marija Verić 21/01/1879 ž Adam Marija Gregorović 370 Ivančevi
14840. Pavo Stojanović 24/01/1879 m Ivo Kata Vuković 144 Kristijanovi
14841. Pavo Stojšić 25/01/1879 m Antun Kata Vuković 177 Pulini
14842. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565 šumarovi
14843. Pavo Kopić 27/01/1879 m Marijan Jozija Kopić 209 Marijančevi
14844. Marija Gregorović 29/01/1879 ž Žaverije Marija Čivić 95
14845. Blaž Krnić 31/01/1879 m Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14846. Marija Vuković 02/02/1879 ž Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14847. Marijan Vuković 02/02/1879 m Grga Kata Krnić 18 Turuckovi
14848. Agata Babić 04/02/1879 ž Ivo Ivica Knežević 249 Strameštrovi
14849. Valentin Vuković 04/02/1879 m Mijo Anka Knežević 188
14850. Pola Vuković 08/02/1879 ž Jovo Đurđa Stojanović 128
14851. Josip Babić 26/02/1879 m Karlo Mara Katušić 729 Antolovi
14852. Marija Kopić 02/03/1879 ž Grga Anka Žderić 415
14853. Ivan Babić 08/03/1879 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14854. Josip Vuković 195214/03/1879 m Ivo Đurđa Gregorović 19 Marčićevi
14855. Jozija Vuković 16/03/1879 ž Marijan Anka Milošević 191 Petrovi
14856. Anka Vuković 17/03/1879 m Josip Kata Pavičić 255
14857. Jozija Babić 19/03/1879 ž Ivan Marija Kopić 443
14858. Ivan ćorković 19/03/1879 m Ilija Ana Kišnjer 0
14859. Josip Vuković 19/03/1879 m Petar Bara Petričević 15 Klecini
14860. Blaž Knežević 20/03/1879 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
14861. Đuro Babić 21/03/1879 m Martin Pola Gregorović 197 Andrićevi
14862. Marija Kopić 195522/03/1879 ž Bartol Kata Vlaović 192
14863. Ruža Babić 24/03/1879 ž Franjo Bara Babić 176 Brdarovi
14864. Marija Kalman 196225/03/1879 ž Ladislav Eva Enkhardt 0
14865. Mato Knežević 196626/03/1879 m Ilija Kata Kopić 165 Belovi
14866. Đuro Kopić 28/03/1879 m Mijo Klara Stojanović 534
14867. Alda Gregorović 10/04/1879 m Ilija Sofa Lešić 96 bibini
14868. Kata Mišković 15/04/1879 ž Ðuro Ruža Terzić 117
14869. Manda Gregorović 194716/04/1879 ž Ivan Bara Čivić 95
14870. Đurđa Kedačić 24/04/1879 ž Ivan Kata Vuković 8
14871. Ruža Vlaović 27/04/1879 ž Andrija Klara Knežević 198
14872. Đula Stojšić 28/04/1879 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
14873. Ivan Čivić 29/04/1879 m Lovro Kata Knežević 31
14874. Stana Petričević 04/05/1879 ž Mijo Mara Kopić 571
14875. Marta Stojanović 10/05/1879 ž Josip Kata Knežević 289
14876. Ivica Vuković 15/05/1879 ž Filip Eva Mišković 10 Klecini
14877. Marija Babić 22/05/1879 ž Andrija Stana Knežević 341 Gabričini
14878. Marko Vuković 24/05/1879 m Lovro Matija Gregorović 109 Davidovi
14879. Ferdo Martinović 29/05/1879 m Ivan Marija Babić 0
14880. Ferdo Vuković 30/05/1879 m Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
14881. Antun Majer 11/06/1879 m Mato Franca Vuković 115
14882. Ljubica Verić 22/06/1879 ž Nezakonito Marija Verić 0
14883. Mijo Knežević 01/07/1879 m Ðuro Bara Vuković 390 Šestini
14884. ćiril Krnić 02/07/1879 m Grga Sofa Knežević 364 Marušini
14885. Matija Babić 03/07/1879 ž Marko Mara Vuković 342 Gabričini
14886. Kata Kopić 08/07/1879 ž Antun Terza Lešić 192
14887. Matijka Stojanović 13/07/1879 ž Andrija Stana Terzić 153 Kundrini
14888. Ana Šagodić 16/07/1879 ž Jakob Marija Šiprak 0
14889. Marta Kopić 188428/07/1879 ž Ivan Matija Mišković 243
14890. Lovro Stojanović 31/07/1879 m Imra Ceca Petričević 27 Brnjakovi
14891. Marija Gregorović 13/08/1879 ž Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
14892. Bartol Vuković 23/08/1879 m Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14893. Bara Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14894. Marija Vuković 23/08/1879 ž Šimo Sofa Katušić 499 Kurjačini
14895. Mato Babić 196210/09/1879 m Ðuro Stana Knežević 398 Šumarovi
14896. Terezija Šuvaković 22/09/1879 ž Petar Kata Demšedy 0
14897. Mihajlo Vuković 23/09/1879 m Ðuro Eva Vuković 345
14898. Franjica Knežević 03/10/1879 ž Josip Franca Vuković 266
14899. Marko Matić 07/10/1879 m Andrija Marija Vuković 448
14900. Franjo Vuković 07/10/1879 m Blaž Jelena Vuković 132 Zebini