Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1401 - 1500 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1401. Antun Babić 08/05/1769 m Mijo Eva Kedačić 0
1402. Stana Krnić 11/05/1769 ž Dominik Pola Stojanović 0
1403. Antun Lešić 18/05/1769 m Ivan Lucija Kedačić 0
1404. Terezija Biuklić 25/05/1769 ž Ignjacije Helena Knežević 0
1405. Terezija Biuklić 25/05/1769 ž Marko Pola Knežević 0
1406. Antun Knežević 25/05/1769 m Bernard Eva Vuković 0
1407. Marko Vuković 28/05/1769 m Petar Marija Jarić 0
1408. Ivica Vuković 04/06/1769 ž Josip Marija Kotorac 0
1409. Aga Knežević 07/06/1769 ž Gabrijel Uršula Babić 0
1410. Antun Stivaničević 07/06/1769 m Ilija Kata Stivaničević 0
1411. Barbara Vuković 07/06/1769 ž Marijan Marija Šokčević 0
1412. David Vuković 11/06/1769 ž Mijo Marija Čivić 0
1413. Ivica Stojanović 14/06/1769 ž Antun Jozija Guić 0
1414. Ivica Verić 18/06/1769 ž Marko Ana Živković 0
1415. Franjo Katušić 22/07/1769 m Franjo Manda Kopić 0
1416. Bartol Vuković 22/07/1769 m Mato Eva 0
1417. Martin Vuković 14/09/1769 m Barbara Vuković 0
1418. Aleksa Babić 24/09/1769 m Petar Aga Mihić 0
1419. Mijo Mirković 24/09/1769 m Ivan Manda Kedačić 0
1420. Rozalija Vuković 28/09/1769 ž Dominik Aga Stojanović 0
1421. Mijo Gregorović 29/09/1769 m Marijan Marta Babić 0
1422. Mijo Krnić 29/09/1769 m Živko Janja Vuković 0
1423. Barbara Čivić 01/10/1769 ž Petar 0
1424. Mijo Kedačić 01/10/1769 m Luka Lucija Vuković 0
1425. Uršula Čivić 02/10/1769 ž Blaž Anđa 0
1426. Kata Čivić 05/10/1769 ž Antun Kola Kedačić 0
1427. Stana Stojanović 19/10/1769 ž Vinko Marija Franetić 0
1428. Uršula Vuković 22/10/1769 ž Josip Ruža Užarević 0
1429. Martin Katušić 25/10/1769 m Pavo Manda Ðaković 0
1430. Terezija Čivić 28/10/1769 ž Bartol Ivica Kadić 0
1431. Petar Gregorović 01/11/1769 m Marijan Marija Milijašić 0
1432. Mirko Stojanović 01/11/1769 m Živko Pavka Mišković 0
1433. Kata Kedačić 11/11/1769 ž Tadija Marija Vuković 0
1434. Marta Kotorac 11/11/1769 ž Pavo Ruža Gregorović 0
1435. Martin Knežević 12/11/1769 m Antun Marija Babić 0
1436. Barbara Krnić 04/12/1769 ž Luka Marija Knežević 0
1437. Nikola Čivić 06/12/1769 m Ivan Kola Štivić 0
1438. Toma Štivić 08/12/1769 m Ilija Jozija Benaković 0
1439. Lucija Gregorović 13/12/1769 ž Josip Marija Vuković 0
1440. Eva Lešić 26/12/1769 ž Marijan Manda Kedačić 0
1441. Marijan Gregorović 31/12/1769 m Božo Ruža Dimšić 0
1442. Barbara Kedačić 03/01/1770 ž Šimun Manda Rakitić 0
1443. Sofija Knežević 07/01/1770 ž Josip Ruža Balić 0
1444. Margarita Štivić 07/01/1770 ž Ilija Jozefa Benaković 0
1445. Vinko Vuković 13/01/1770 m Petar Kola Lešić 0
1446. Manda Kopić 14/01/1770 ž Ivan Eva Knežević 0
1447. Rozalija Stojanović 14/01/1770 ž Marijan Aga Vuković 0
1448. Antun Vuković 17/01/1770 m Stjepan Stana Verić 0
1449. Marija Stojanović 19/01/1770 ž Bartol Anđa Stojšić 0
1450. Aga Kopić 20/01/1770 ž Franjo Ruža Knežević 0
1451. Kata Kopić 20/01/1770 ž Franjo Ruža Knežević 0
1452. Vinko Kutuzović 22/01/1770 m Ðuro Ruža Knežević 0
1453. Paula Steffić 22/01/1770 ž Ivan Ana Kedačić 0
1454. Pavao Gregorović 25/01/1770 m Marko Manda Tomić 0
1455. Pavao Stivaničević 25/01/1770 m Marko Jozefa 0
1456. Marija Gregorović 28/01/1770 ž Aleksa Stana Jakćević 0
1457. Blaž Kedačić 29/01/1770 m Danijel Aga Kokanović 0
1458. Đuro Knežević 30/01/1770 m Stanko Marija Krnić 0
1459. Marijan Vuković 01/02/1770 m Blaž Aga Verić 0
1460. Kata Kopić 11/02/1770 ž Mijo Manda Čivić 0
1461. Janja Krnić 11/02/1770 ž Blaž Marija Čivić 0
1462. Barbara Babić 18/02/1770 ž Ðuro Lucija Stivaničević 0
1463. Mato Kesević 18/02/1770 m Mato Manda Matić 0
1464. Matija Babić 23/02/1770 m Ðuro Helena Verić 0
1465. Mato Babić 23/02/1770 m Ðuro Helena Verić 0
1466. Barbara Čivić 24/02/1770 ž Adam Aga Vuković 0
1467. Ruža Lešić 25/02/1770 ž Martin Manda Čivić 0
1468. Sofija Stević 25/02/1770 ž Jakob Ruža Mišković 0
1469. Benedikt Krnić 10/03/1770 m Mato Ana Stojanović 0
1470. Antun Vuković 10/03/1770 m Antun Manda 0
1471. Đuro Gregorović 11/03/1770 m Lovro Uršula Katušić 0
1472. Đuro Kopić 12/03/1770 m Marijan Kata Vukić 0
1473. Manda Kovačević 12/03/1770 ž Nikola Kata Stojanović 0
1474. Ruža Matić 20/03/1770 ž Bartol Ana Taranić 0
1475. Gabriel Katušić 22/03/1770 m Filip Kata Lešić 0
1476. Aga Verić 22/03/1770 ž Martin Ana Kedačić 0
1477. Marija Knežević 29/03/1770 ž Marijan Manda 0
1478. Đuro Verić 04/04/1770 m Toma Uršula Mitrović 0
1479. Marija Delić 07/04/1770 ž Augustin Ruža 0
1480. Manda Gregorović 08/04/1770 ž Stanko Ana 0
1481. Anastazija Ilišević 08/04/1770 ž Filip Manda 0
1482. Đuro Krnić 10/04/1770 m Vinko Jozefa Kokanović 0
1483. Kata Knežević 15/04/1770 ž Ivan Kata Vincetić 0
1484. Aga Vuković 15/04/1770 ž Bernard Ruža Lešić 0
1485. Marko Vlaović 16/04/1770 m Ivan Manda Lešić 0
1486. Marta Verić 17/04/1770 ž Mato Stana Knežević 0
1487. Manda Lešić 26/04/1770 ž Mato Marta Šokčević 0
1488. Jakob Vuković 30/04/1770 m Ðuro Marija Verić 0
1489. Kata Knežević 01/05/1770 ž Andrija Helena Čivić 0
1490. Sofija Čivić 02/05/1770 ž Josip Manda Kokanović 0
1491. Đula Lešić 05/05/1770 ž Antun Kata Čalaković 0
1492. Antun Krnić 06/05/1770 m Živko Marija Verić 0
1493. Marija Stević 06/05/1770 ž Andrija Kola Mišković 0
1494. Mijo Đaković 07/05/1770 m Luka Manda Zemunčević 0
1495. Antun Đaković 12/05/1770 m Mato Manda Knežević 0
1496. Ana Vlaović 12/05/1770 ž Rafael Ruža Katušić 0
1497. Uršula Verić 21/05/1770 ž Marijan Uršula Marko 0
1498. Kata Babić 24/05/1770 ž Petar Ruža Knežević 0
1499. Manda Matić 24/05/1770 ž Vinko Manda Šimić 0
1500. Sofija Stojanović 24/05/1770 ž Marko Manda Čivić 0