Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1401 - 1500 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Antun Babić 1769. m Mijo Eva Kedačić 0
Stana Krnić 1769. ž Dominik Pola Stojanović 0
Antun Lešić 1769. m Ivan Lucija Kedačić 0
Terezija Biuklić 1769. ž Ignacije Helena Knežević 0
Terezija Biuklić 1769. ž Marko Pola Knežević 0
Antun Knežević 1769. m Bernard Eva Vuković 0
Marko Vuković 1769. m Petar Marija Jarić 0
Ivica Vuković 1769. ž Josip Marija Kotorac 0
Aga Knežević 1769. ž Gabro Uršula Babić 0
Antun Stivaničević 1769. m Ilija Kata Stivaničević 0
Bara Vuković 1769. ž Marijan Marija Šokčević 0
David Vuković 1769. ž Mijo Marija Čivić 0
Ivica Stojanović 1769. ž Antun Jozija Guić 0
Ivica Verić 1769. ž Marko Ana Živković 0
Franjo Katušić 1769. m Franjo Manda Kopić 0
Bartol Vuković 1769. m Mato Eva 0
Martin Vuković 1769. m Bara Vuković 0
Aleksa Babić 1769. m Petar Aga Mihić 0
Mijo Mirković 1769. m Ivan Manda Kedačić 0
Ruža Vuković 1769. ž Dominik Aga Stojanović 0
Mijo Gregorović 1769. m Marijan Marta Babić 0
Mijo Krnić 1769. m Živko Janja Vuković 0
Bara Čivić 1769. ž Petar 0
Mijo Kedačić 1769. m Luka Lucija Vuković 0
Uršula Čivić 1769. ž Blaž Anđa 0
Kata Čivić 1769. ž Antun Kola Kedačić 0
Stana Stojanović 1769. ž Vinko Marija Franetić 0
Uršula Vuković 1769. ž Josip Ruža Užarević 0
Martin Katušić 1769. m Pavao Manda Ðaković 0
Terezija Čivić 1769. ž Bartol Ivica Kadić 0
Petar Gregorović 1769. m Marijan Marija Milijašić 0
Imra Stojanović 1769. m Živko Pavka Mišković 0
Kata Kedačić 1769. ž Tadija Marija Vuković 0
Marta Kotorac 1769. ž Pavao Ruža Gregorović 0
Martin Knežević 1769. m Antun Marija Babić 0
Bara Krnić 1769. ž Luka Marija Knežević 0
Nikola Čivić 1769. m Ivan Kola Štivić 0
Toma Štivić 1769. m Ilija Jozija Benaković 0
Lucija Gregorović 1769. ž Josip Marija Vuković 0
Eva Lešić 1769. ž Marijan Manda Kedačić 0
Marijan Gregorović 1769. m Božo Ruža Dimšić 0
Bara Kedačić 1770. ž Šimun Manda Rakitić 0
Sofija Knežević 1770. ž Josip Ruža Balić 0
Marga Štivić 1770. ž Ilija Jozija Benaković 0
Vinko Vuković 1770. m Petar Kola Lešić 0
Manda Kopić 1770. ž Ivan Eva Knežević 0
Ruža Stojanović 1770. ž Marijan Aga Vuković 0
Antun Vuković 1770. m Stjepan Stana Verić 0
Marija Stojanović 1770. ž Bartol Anđa Stojšić 0
Aga Kopić 1770. ž Franjo Ruža Knežević 0
Kata Kopić 1770. ž Franjo Ruža Knežević 0
Vinko Kutuzović 1770. m Ðuro Ruža Knežević 0
Paula Steffić 1770. ž Ivan Ana Kedačić 0
Pavao Gregorović 1770. m Marko Manda Tomić 0
Pavao Stivaničević 1770. m Marko Jozija 0
Marija Gregorović 1770. ž Aleksa Stana Jakćević 0
Blaž Kedačić 1770. m Danijel Aga Kokanović 0
Đuro Knežević 1770. m Stanko Marija Krnić 0
Marijan Vuković 1770. m Blaž Aga Verić 0
Kata Kopić 1770. ž Mijo Manda Čivić 0
Janja Krnić 1770. ž Blaž Marija Čivić 0
Bara Babić 1770. ž Ðuro Lucija Stivaničević 0
Mato Kesević 1770. m Mato Manda Matić 0
Matija Babić 1770. m Ðuro Helena Verić 0
Mato Babić 1770. m Ðuro Helena Verić 0
Bara Čivić 1770. ž Adam Aga Vuković 0
Ruža Lešić 1770. ž Martin Manda Čivić 0
Sofija Stević 1770. ž Jakob Ruža Mišković 0
Benedikt Krnić 1770. m Mato Ana Stojanović 0
Antun Vuković 1770. m Antun Manda 0
Đuro Gregorović 1770. m Lovro Uršula Katušić 0
Đuro Kopić 1770. m Marijan Kata Vukić 0
Manda Kovačević 1770. ž Nikola Kata Stojanović 0
Ruža Matić 1770. ž Bartol Ana Taranić 0
Gabra Katušić 1770. m Filip Kata Lešić 0
Aga Verić 1770. ž Martin Ana Kedačić 0
Marija Knežević 1770. ž Marijan Manda 0
Đuro Verić 1770. m Tomo Uršula Mitrović 0
Marija Delić 1770. ž Augustin Ruža 0
Manda Gregorović 1770. ž Stanko Ana 0
Anastazija Ilišević 1770. ž Filip Manda 0
Đuro Krnić 1770. m Vinko Jozija Kokanović 0
Kata Knežević 1770. ž Ivan Kata Vincetić 0
Aga Vuković 1770. ž Bernard Ruža Lešić 0
Marko Vlaović 1770. m Ivan Manda Lešić 0
Marta Verić 1770. ž Mato Stana Knežević 0
Manda Lešić 1770. ž Mato Marta Šokčević 0
Jakob Vuković 1770. m Ðuro Marija Verić 0
Kata Knežević 1770. ž Andrija Helena Čivić 0
Sofija Čivić 1770. ž Josip Manda Kokanović 0
Đula Lešić 1770. ž Antun Kata Čalaković 0
Antun Krnić 1770. m Živko Marija Verić 0
Marija Stević 1770. ž Andrija Kola Mišković 0
Mijo Đaković 1770. m Luka Manda Zemunčević 0
Antun Đaković 1770. m Mato Manda Knežević 0
Ana Vlaović 1770. ž Rafael Ruža Katušić 0
Uršula Verić 1770. ž Marijan Uršula Marko 0
Kata Babić 1770. ž Petar Ruža Knežević 0
Manda Matić 1770. ž Vinko Manda Šimić 0
Sofija Stojanović 1770. ž Marko Manda Čivić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge