Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 14901 - 15000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
14901. Demetrij Terzić 14/10/1879 m Franjo Anka ? 97
14902. Šimun Petričević 23/10/1879 m Grga Franca Vuković 296
14903. Šimun Babić 25/10/1879 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
14904. Martin Babić 05/11/1879 m Marko Bara Vuković 336 Antolovi
14905. Martin Čivić 08/11/1879 m Antun Kata Vuković 151 Mijaljevi
14906. Bara Vuković 09/11/1879 ž FranjoŽaverije Lukra Stojanović 347
14907. Andrija Knežević 195316/11/1879 m Šima Marija Benaković 604 Stankovi
14908. Andrija Vlaović 22/11/1879 m Nikola Martinka Stojanović 98
14909. Nikola Čivić 04/12/1879 m Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
14910. Marija Čivić 196005/12/1879 ž Antun Eva Knežević 653
14911. Marija Schmelzer 06/12/1879 ž Kristian Kata Trester 0
14912. Eva Lešić 15/12/1879 ž Josip Manda Delić 30
14913. Stana Knežević 19/12/1879 ž Ferdo Eva Vuković 420
14914. Adam Stivaničević 194924/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
14915. Franjka Stojanović 26/12/1879 ž Marijan Manda Lučić 677 pavini
14916. Pavao Gregorović 194831/12/1879 m Blaž Manda Gregorović 246
14917. Ivan Vujević 04/01/1880 m Nezakonito Kata Vujević 0
14918. Ivan Babić 08/01/1880 m Pavao Matija Dominković 74 Maričini
14919. Pavo Petričević 13/01/1880 m Antun Fema Lenić 187 Nedini
14920. Marija Krnić 19/01/1880 ž Antun Bara Stojanović 21 Marušini
14921. Josip Stivaničević 195219/01/1880 m Antun Matija Babić 598 Lisičini
14922. Kata Knežević 20/01/1880 ž Antun Ivka Vučić 0
14923. Pavao Kopić 24/01/1880 m Mato Stana Kopić 327
14924. Marija Leskovac 28/01/1880 ž Nikola Ana Piller 466
14925. Marijan Verić 29/01/1880 m Mato Marta Štivić 166 Čolini
14926. Marijan Katušić 194830/01/1880 m Šimun Marija Knežević 29 Rvatovi
14927. Blaž Čivić 03/02/1880 m Andro Marija Babić 702
14928. Ivan Čivić 11/02/1880 m FranjoŽaverije Lukra Gregorović 34 Šakini
14929. Matija Babić 19/02/1880 ž Marijan Stana Babić 690
14930. Mato Dahm 195020/02/1880 m Mato Matilda Šagodić 296
14931. Mato Plavčić 23/02/1880 m Petar Marija Žarković 0
14932. Marija Kedačić 05/03/1880 ž Ðuro Eva Biuklić 697
14933. Grgo Matić 06/03/1880 m Martin Lucija Knežević 38
14934. Đuro Babić 1956008/03/1880 m Martin Stana Vuković 398 Šumarovi
14935. Jozija Krnić 197008/03/1880 ž Stjepan Franca Vuković 147 Vinkovi
14936. Josip Babić 194917/03/1880 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
14937. Gabro Lešić 196522/03/1880 m Stipo Franca Kedačić 104 Čikića
14938. Grgur Kedačić 24/03/1880 m Nezakonito Kata Kedačić 19 Marčićevi
14939. Ivan Šokčević 30/03/1880 m Mato Kata Knežević 300
14940. Marija Katušić 05/04/1880 ž Antun Anka Knežević 241
14941. Đuro Šokčević 195409/04/1880 m Ivan Bara Kopić 57
14942. Đurđa Vuković 09/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133 Grgičini
14943. Kata Vuković 196809/04/1880 ž Ivo Ruža Jovičić 133 Grgičini
14944. Sofija Knežević 195711/04/1880 ž Šimo Kata Katušić 101 Đurasini
14945. Helena 16/04/1880 ž Nezakonito Kata Vrušević 278
14946. Đuro Kopić 17/04/1880 m Stjepan Marija Mihić 703 Baninovi
14947. Đuro Kopić 21/04/1880 m Lovro Petra Poljak 320
14948. Marija Radosavljević 01/05/1880 ž Andrija Anka ? 419
14949. Sofija Gregorović 04/05/1880 ž Ðuro Franca Kopić 543
14950. Florijan Stojanović 04/05/1880 m Mato Lukra Stojanović 497 Andrijaševi
14951. Ivan Karavidović 195013/05/1880 m Šimo Ana Blažek 348
14952. Juliana Horvat 21/05/1880 ž Ivan Liza Davidović 0
14953. Liza Verić 30/05/1880 ž Šimun Đula Katušić 433 Ivančevi
14954. Marga Kopić 195008/06/1880 ž Toma Pola Babić 696 Baninovi
14955. Marija Babić 11/06/1880 ž Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
14956. Ivan Vuković 18/06/1880 m Grga Marica Mišković 629 Petrovi
14957. Ivan Vuković 18/06/1880 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
14958. Eva Ilišević 19/06/1880 ž Antun Liza Gregoović 135
14959. Ivica Katušić 20/06/1880 ž Ivan Manda Matić 89 Bajkanovi
14960. Ivan Vuković 24/06/1880 m Mijo Anka Knežević 188
14961. Terezija Knežević 194626/06/1880 ž Ðuro Jelena Lešić 277
14962. Petar Babić 28/06/1880 m Nezakonito Lukra Babić 594 Maričini
14963. Franjo Kedačić 01/07/1880 m Marko Ivica Biuklić 325
14964. Grga Kedačić 01/07/1880 m Nedo Bara Stivaničević 438 Spaini
14965. Ilija Mišković 196512/07/1880 m Nikola Martinka Stivaničević 711 miškovića
14966. Agata Delić 18/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
14967. Franca Delić 196218/07/1880 ž Antun Đula Matić 221
14968. Lovro Gregorović 25/07/1880 m Antun Ivica Stojanović 90
14969. Stjepan Jeršabek 07/08/1880 m Franjo Barbara Hujek 0
14970. Stjepan Marijanac 08/08/1880 m Andrija Jelena Krištić 0
14971. Lovro Stivaničević 08/08/1880 m Mato Petra Kopić 47 Anđini
14972. Roko Mišković 195212/08/1880 m Josip Marta Stojanović 118 Aleksini
14973. Stjepan Babić 13/08/1880 m Šimun Terza Stivaničević 68 Joseilina
14974. Marija Katušić 16/08/1880 ž Bartol Franca Verić 245
14975. Marija Vić 16/08/1880 ž Franjo Kata Tachtler 301
14976. Stjepan Kopić 18/08/1880 m Blaž Franca Knežević 61 Kovačevi
14977. Ivan Kopić 188418/08/1880 m Ðuro Janja Verić 415
14978. Marija Stojanović 19/08/1880 ž Luka Kata Knežević 589
14979. Bara Vuković 19/08/1880 ž Jakob Sofa ? 113 Davidovi
14980. Stjepan Vuković 19/08/1880 m Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi
14981. Marija Veselčić 25/08/1880 ž Mijo Janja ? 0
14982. Kata Verić 195731/08/1880 ž Nikola Marija Verić 599 Čolini
14983. Marija Babić 06/09/1880 ž Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
14984. Marija Babić 10/09/1880 ž Luka Anka Knežević 337 Brečkovi
14985. Marija Vuković 11/09/1880 ž Luka Klara Štivić 11 Bubanovi
14986. Mato Kedačić 14/09/1880 m Pavao Manda Knežević 3
14987. Matijka Gregorović 195421/09/1880 ž Ilija Kata Katušić 436
14988. Mijo Maurin 25/09/1880 m Josip Terezija Grković 303
14989. Sofija Štivić 195125/09/1880 ž Luka Matija Stojanović 123
14990. Mijo Stojanović 25/09/1880 m Marko Eva Štivić 142 Domini
14991. Terezija Bošnjak 194729/09/1880 ž Franjo Marija Grgurević 290
14992. Luka Gregorović 05/10/1880 m Imra Marija Babić 49
14993. Luka Vuković 13/10/1880 m Ivan Đurđa Gregorović 19 Marčićevi
14994. Lucija Knežević 15/10/1880 ž Ilija Marta Kopić 165 Belovi
14995. Šimun Džapo 16/10/1880 m Mijo Petra Radas 0
14996. Marija Knežević 26/10/1880 ž Lazar Matija Stojanović 180 Matijaševi
14997. Stana Knežević 195630/10/1880 ž Marko Ana Stivaničević 292
14998. Franca Stojšić 196030/10/1880 ž Luka Lukra Knežević 355
14999. Kata Bikić 31/10/1880 ž Ivan Marta Pajton 0
15000. Martinka Stojanović 31/10/1880 ž Mato Kata Balenović 591