Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15001 - 15100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15001. Franca Stojšić 30/10/1880 ž Luka Lukra Knežević 355
15002. Kata Bikić 31/10/1880 ž Ivan Marta Pajton 0
15003. Martinka Stojanović 31/10/1880 ž Mato Kata Balenović 591
15004. Kata Petričević 01/11/1880 ž Ivan Marija Knežević 462
15005. Karlo Jablanac 04/11/1880 m nezakonito Ivka Jablanac 0
15006. Martin Slobođanac 06/11/1880 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
15007. Stjepan Babić 12/11/1880 m Marko Marija Katušić 617
15008. Bara Stivaničević 18/11/1880 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
15009. Andrija Vuković 18/11/1880 m Marijan Anka Milošević 191
15010. Andro Vuković 20/11/1880 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
15011. Kata Kopić 26/11/1880 ž Ivan Matija Mišković 243
15012. Andrija Matić 01/12/1880 m Bartol Kata Stojanović 234
15013. Andrija Šadek 02/12/1880 m Stjepan Terezija Gregorović 380
15014. Marijan Babić 07/12/1880 m Mato Ana Knežević 693 Markovi
15015. Marija Babić 07/12/1880 ž Jakob Matija Petričević 85
15016. Lucija Vuković 08/12/1880 ž Antun Petra Vuković 430
15017. Toma Kopić 15/12/1880 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
15018. Ilija Kopić 01/01/1881 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
15019. Luka Štivić 05/01/1881 m Adam Franca Petričević 280
15020. Josip Lobenwein 11/01/1881 m Martin Kata Kutuzović 14
15021. Agata Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
15022. Đuro Terzić 15/02/1881 m Ðuro Anka Šokčević 97
15023. Matijka Stojšić 21/02/1881 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
15024. Viktor Bauerlein 25/02/1881 m Jakob Katarine Piller 273 Bajlantovi
15025. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
15026. Franciska Babić 28/02/1881 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
15027. Lukra Stojanović 28/02/1881 ž Josip Kata Knežević 289
15028. Franjo Vuković 09/03/1881 m Josip Anka Kopić 132 Zebini
15029. Josip Babić 13/03/1881 m Ivan Klara Babić 618
15030. Josip Kopić 13/03/1881 m nezakonito Stana Kopić 381 Župarini
15031. Josip Lučić 15/03/1881 m Mato Lukra Knežević 108
15032. Josip Krnić 16/03/1881 m Grgur Sofija Knežević 364 Marušini
15033. Marija Knežević 17/03/1881 ž Josip Franca Vuković 266
15034. Mato Katušić 27/03/1881 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15035. Marijan Kedačić 27/03/1881 m Martin Anka Stojanović 541
15036. Ivan Verić 27/03/1881 m Alda Marija Baletić 172
15037. Valentin Verić 28/03/1881 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15038. Kata Šneberger 30/03/1881 ž Josip Eva Čivić 291
15039. Kata Štivić 02/04/1881 ž David Marija Verić 122 Zečevi
15040. Đurđa Babić 04/04/1881 ž Ivan Marija Vuković 576
15041. Alda Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
15042. Kata Matić 05/04/1881 ž Marijan Franca Štivić 35
15043. Marko Vuković 20/04/1881 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
15044. Marija Verić 22/04/1881 ž Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15045. Đuro Kedačić 23/04/1881 m Grga Mara Vuković 1
15046. Đuro Verić 23/04/1881 m Ivan Ruža Knežević 689
15047. Filip Vuković 29/04/1881 m Ilija Lukra Ilišević 112
15048. Sofija Verić 02/05/1881 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
15049. Florijan Đaković 04/05/1881 m Ivan Anka Verić 359
15050. Ivan Katušić 06/05/1881 m Jakob Kata Verić 509
15051. Stanislav Verić 06/05/1881 m Adam Marica Gregorović 370 Ivančevi
15052. Pavo Čivić 10/05/1881 m Ivan Manda Vuković 449
15053. Manda Kutuzović 13/05/1881 ž Josip Barbara Verić 86
15054. Sofija Kopić 15/05/1881 ž Mijo Mara Babić 82 Pranjini
15055. Kata Babić 17/05/1881 ž Toma Ruža Gregorović 264
15056. Ivka Vuković 23/05/1881 m Ðuro Kata Krnić 571
15057. Mato Stojanović 29/05/1881 m Valeta Anka Bunjevac 496 Andrijaševi
15058. Alojzije Vuković 29/05/1881 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
15059. Marija Kotorac 06/06/1881 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi
15060. Antun Stojanović 07/06/1881 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15061. Manda Pfaff 09/06/1881 ž Friedrich Lukra Verić 0
15062. Petar Plavčić 15/06/1881 m Petar Marija Žarković 0
15063. Ivan Babić 17/06/1881 m Marko Mara Vuković 342 Gabričini
15064. Eufemija Knežević 17/06/1881 ž Grgur Martinka Stivaničević 441
15065. Alojzije Gregorović 22/06/1881 m nezakonito Kata Gregorović 687
15066. Petar Vuković 22/06/1881 m Andro Đula Čivić 570
15067. Nikolica Hercegovac 30/06/1881 ž Nikola Marta Bagić 506
15068. Ilija Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15069. Jakob Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15070. Ilija Petričević 16/07/1881 m Martin Filka Gregorović 119 Nedini
15071. Manda Knežević 21/07/1881 ž Blaž Mara Vuković 165 Belovi
15072. Ana Babić 22/07/1881 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15073. Marija Pfaff 31/07/1881 ž Matija Lucija Babić 423
15074. Lovro Kopić 01/08/1881 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15075. Marija Knežević 04/08/1881 ž Adam Eva Kopić 247 Stankovi
15076. Šimo Gregorović 06/08/1881 m Marko Luca Vuković 224
15077. Klara Knežević 08/08/1881 ž Ivo Bara Lešić 298 Šestini
15078. Marija Katušić 10/08/1881 ž Imra Kata Stivaničević 241
15079. Stjepan Babić 20/08/1881 m Antun Luca Gundić 84
15080. Bartol Babić 24/08/1881 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15081. Matijka Katušić 01/09/1881 ž Toma Kata Kopić 242
15082. Mato Vuković 09/09/1881 m Roko Ivica Krpan 332 Markičini
15083. Mato Stojanović 10/09/1881 m Antun Lukra Vuković 154
15084. Mato Vuković 12/09/1881 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
15085. Cecilija Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
15086. Matija Knežević 19/09/1881 m Toma Marija Babić 527
15087. Rozalija Ott 25/09/1881 ž Johan Franca Sloboðanac 0
15088. Marija Verić 29/09/1881 ž Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
15089. Franjica Babić 04/10/1881 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15090. Luka Babić 05/10/1881 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
15091. Luka Vuković 08/10/1881 m Lovro Kata Knežević 568 Klecini
15092. Franjo Gregorović 11/10/1881 m Ivan Đula Stojanović 363 Bibini
15093. Terezija Terzić 12/10/1881 ž Pavo Amalija Vuković 97
15094. Mirko Čivić 15/10/1881 m Šimo Matijka Kopić 223 Blaževi
15095. Anka Mišković 19/10/1881 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15096. Šimun Knežević 20/10/1881 m Marko Marija Kopić 67
15097. Pavao Asin 24/10/1881 m Pavao Helena Šimšić 0
15098. Kata Kedačić 25/10/1881 ž Pavo Manda Knežević 3
15099. Imra Stojanović 02/11/1881 m Pavao Đula Lučić 142 Domini
15100. Ferdo Fekete 07/11/1881 m nezakonito Kata Fekete 0