Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 15001 - 15100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15001. Kata Petričević 01/11/1880 ž Ivan Marija Knežević 462
15002. Karlo Jablanac 04/11/1880 m Nezakonito Ivka Jablanac 0
15003. Martin Slobođanac 06/11/1880 m Stanko Ana Dahm 105 Ajncini
15004. Stjepan Babić 12/11/1880 m Marko Marija Katušić 617
15005. Bara Stivaničević 18/11/1880 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
15006. Andrija Vuković 18/11/1880 m Marijan Anka Milošević 191 Petrovi
15007. Andro Vuković 20/11/1880 m Grga Đula Petričević 422 Tomića
15008. Kata Kopić 26/11/1880 ž Ivan Matija Mišković 243
15009. Andrija Matić 01/12/1880 m Bartol Kata Stojanović 234
15010. Andrija Šadek 02/12/1880 m Stjepan Terezija Gregorović 380
15011. Marijan Babić 07/12/1880 m Mato Ana Knežević 693 Markovi
15012. Marija Babić 07/12/1880 ž Jakob Matija Petričević 85
15013. Lucija Vuković 08/12/1880 ž Antun Petra Vuković 430
15014. Toma Kopić 195915/12/1880 m Ilija Manda Biuklić 535 Baninovi
15015. Ilija Kopić 195501/01/1881 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
15016. Luka Štivić 05/01/1881 m Adam Franca Petričević 280
15017. Josip Lobenwein 11/01/1881 m Martin Kata Kutuzović 14
15018. Agata Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
15019. Đuro Terzić 15/02/1881 m Ðuro Anka Šokčević 97
15020. Matijka Stojšić 21/02/1881 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
15021. Viktor Bauerlein 197025/02/1881 m Jakob Katarina Piller 273 Bajlantovi
15022. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
15023. Franciska Babić 28/02/1881 ž Toma Eva Pandžić 593 Maričini
15024. Lukra Stojanović 28/02/1881 ž Josip Kata Knežević 289
15025. Franjo Vuković 09/03/1881 m Josip Anka Kopić 132 Zebini
15026. Josip Babić 13/03/1881 m Ivan Klara Babić 618
15027. Josip Kopić 13/03/1881 m Nezakonito Stana Kopić 381 Župarini
15028. Josip Lučić 15/03/1881 m Mato Lukra Knežević 108
15029. Josip Krnić 197016/03/1881 m Grga Sofija Knežević 364 Marušini
15030. Marija Knežević 195217/03/1881 ž Josip Franca Vuković 266
15031. Mato Katušić 27/03/1881 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15032. Marijan Kedačić 195427/03/1881 m Martin Anka Stojanović 541
15033. Ivan Verić 194827/03/1881 m Alda Marija Baletić 172
15034. Valentin Verić 196628/03/1881 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15035. Kata Šneberger 30/03/1881 ž Josip Eva Čivić 291
15036. Kata Štivić 196002/04/1881 ž David Marija Verić 122 Zečevi
15037. Đurđa Babić 04/04/1881 ž Ivan Marija Vuković 576
15038. Alda Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
15039. Kata Matić 05/04/1881 ž Marijan Franca Štivić 35
15040. Marko Vuković 20/04/1881 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
15041. Marija Verić 196222/04/1881 ž Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15042. Đuro Kedačić 23/04/1881 m Grga Mara Vuković 1
15043. Đuro Verić 195323/04/1881 m Ivan Ruža Knežević 689
15044. Filip Vuković 29/04/1881 m Ilija Lukra Ilišević 112
15045. Sofija Verić 02/05/1881 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
15046. Florijan Đaković 04/05/1881 m Ivan Anka Verić 359
15047. Ivan Katušić 06/05/1881 m Jakob Kata Verić 509
15048. Stanislav Verić 06/05/1881 m Adam Marica Gregorović 370 Ivančevi
15049. Pavo Čivić 195910/05/1881 m Ivan Manda Vuković 449 davidovi
15050. Manda Kutuzović 13/05/1881 ž Josip Barbara Verić 86
15051. Sofija Kopić 15/05/1881 ž Mijo Mara Babić 82 Pranjini
15052. Kata Babić 17/05/1881 ž Toma Ruža Gregorović 264
15053. Ivka Vuković 196023/05/1881 m Ðuro Kata Krnić 571
15054. Mato Stojanović 29/05/1881 m Valeta Anka Bunjevac 496 Andrijaševi
15055. Alojzije Vuković 29/05/1881 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
15056. Marija Kotorac 06/06/1881 ž Josip Matija Stojanović 407 Kotorčevi
15057. Antun Stojanović 07/06/1881 m Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15058. Manda Pfaff 09/06/1881 ž Friedrich Lukra Verić 0
15059. Petar Plavčić 15/06/1881 m Petar Marija Žarković 0
15060. Ivan Babić 17/06/1881 m Marko Mara Vuković 342 Gabričini
15061. Eufemija Knežević 196017/06/1881 ž Grgur Martinka Stivaničević 441
15062. Alojzije Gregorović 22/06/1881 m Nezakonito Kata Gregorović 687
15063. Petar Vuković 195622/06/1881 m Andro Đula Čivić 570
15064. Nikolica Hercegovac 196330/06/1881 ž Nikola Marta Bagić 506
15065. Ilija Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15066. Jakob Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15067. Ilija Petričević 197016/07/1881 m Martin Filipina Gregorović 119 Nedini
15068. Manda Knežević 21/07/1881 ž Blaž Mara Vuković 165 Belovi
15069. Ana Babić 22/07/1881 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15070. Marija Pfaff 31/07/1881 ž Matija Lucija Babić 423
15071. Lovro Kopić 195501/08/1881 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15072. Marija Knežević 04/08/1881 ž Adam Eva Kopić 247 Stankovi
15073. Šimo Gregorović 06/08/1881 m Marko Luca Vuković 224
15074. Klara Knežević 08/08/1881 ž Ivo Bara Lešić 298 Šestini
15075. Marija Katušić 197010/08/1881 ž Imra Kata Stivaničević 241
15076. Stjepan Babić 20/08/1881 m Antun Luca Gundić 84
15077. Bartol Babić 24/08/1881 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15078. Matijka Katušić 197101/09/1881 ž Toma Kata Kopić 242
15079. Mato Vuković 09/09/1881 m Roko Ivica Krpan 332 Markičini
15080. Mato Stojanović 10/09/1881 m Antun Lukra Vuković 154
15081. Mato Vuković 12/09/1881 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
15082. Cecilija Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matija Živković 151 Mijaljevi
15083. Matija Knežević 195219/09/1881 m Toma Marija Babić 527
15084. Rozalija Ott 25/09/1881 ž Johan Franca Sloboðanac 0
15085. Marija Verić 196529/09/1881 ž Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
15086. Franjica Babić 194704/10/1881 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15087. Luka Babić 05/10/1881 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
15088. Luka Vuković 195708/10/1881 m Lovro Kata Knežević 568 Klecini
15089. Franjo Gregorović 11/10/1881 m Ivan Đula Stojanović 363 bibini
15090. Terezija Terzić 196212/10/1881 ž Pavo Amalija Vuković 97
15091. Mirko Čivić 195015/10/1881 m Šimo Matijka Kopić 223 Blaževi
15092. Anka Mišković 19/10/1881 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15093. Šimun Knežević 20/10/1881 m Marko Marija Kopić 67
15094. Pavao Asin 24/10/1881 m Pavao Helena Šimšić 0
15095. Kata Kedačić 25/10/1881 ž Pavo Manda Knežević 3
15096. Imra Stojanović 02/11/1881 m Pavao Đula Lučić 142 Domini
15097. Ferdo Fekete 07/11/1881 m Nezakonito Kata Fekete 0
15098. Martin Babić 08/11/1881 m Pavo Matija Babić 74 Maričini
15099. Martin Milošević 09/11/1881 m Ivan Marija Knežević 335
15100. Martin Gregorović 10/11/1881 m Marko Franca Lešić 414 Andrićevi