Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 15001 - 15100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15001. Aga Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
15002. Đuro Terzić 15/02/1881 m Ðuro Anka Šokčević 97
15003. Matijka Stojšić 21/02/1881 ž Marijan Anka Babić 102 Stošića
15004. Viktor Bauerlein +197025/02/1881 m Jakob Katarina Piller 273 Bajlantovi
15005. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
15006. Franca Babić 28/02/1881 ž Tomo Eva Pandžić 593 Maričini
15007. Lukra Stojanović 28/02/1881 ž Josip Kata Knežević 289 filini
15008. Franjo Vuković 09/03/1881 m Josip Anka Kopić 132 Zebini
15009. Josip Babić 13/03/1881 m Ivan Klara Babić 618
15010. Josip Kopić 13/03/1881 m Nezakonito Stana Kopić 381 Župarini
15011. Josip Lučić 15/03/1881 m Mato Lukra Knežević 108
15012. Josip Krnić +197016/03/1881 m Grga Sofija Knežević 364 Marušini
15013. Marija Knežević +195217/03/1881 ž Josip Franca Vuković 266
15014. Mato Katušić 27/03/1881 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15015. Marijan Kedačić +195427/03/1881 m Martin Anka Stojanović 541
15016. Ivan Verić +194827/03/1881 m Adalbert Marija Baletić 172
15017. Valentin Verić +196628/03/1881 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15018. Kata Šneberger 30/03/1881 ž Josip Eva Čivić 291
15019. Kata Štivić +196002/04/1881 ž David Marija Verić 122 Zečevi
15020. Đurđa Babić 04/04/1881 ž Ivan Marija Vuković 576
15021. Adalbert Verić 04/04/1881 m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
15022. Kata Matić 05/04/1881 ž Marijan Franca Štivić 35 Matića
15023. Marko Vuković 20/04/1881 m Adam Kata Vuković 12 Čepretići
15024. Marija Verić +196222/04/1881 ž Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
15025. Đuro Kedačić 23/04/1881 m Grga Mara Vuković 1
15026. Đuro Verić +195323/04/1881 m Ivan Ruža Knežević 689
15027. Filip Vuković 29/04/1881 m Ilija Lukra Ilišević 112
15028. Sofija Verić 02/05/1881 ž Mato Marta Štivić 166 Čolini
15029. Florijan Đaković 04/05/1881 m Ivan Anka Verić 359
15030. Ivan Katušić 06/05/1881 m Jakob Kata Verić 509
15031. Stanislav Verić 06/05/1881 m Adam Marica Gregorović 370 Ivančevi
15032. Pavao Čivić +195910/05/1881 m Ivan Manda Vuković 449 čivića
15033. Manda Kutuzović 13/05/1881 ž Josip Bara Verić 86
15034. Sofija Kopić 15/05/1881 ž Mijo Mara Babić 82 Pranjini
15035. Kata Babić 17/05/1881 ž Tomo Ruža Gregorović 264
15036. Ivka Vuković +196023/05/1881 m Ðuro Kata Krnić 771 Turuckovi
15037. Mato Stojanović 29/05/1881 m Valentin Anka Bunjevac 496 Andrijaševi
15038. Alojzije Vuković 29/05/1881 m Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
15039. Marija Kotorac 06/06/1881 ž Josip Matijka Stojanović 407 Kotorčevi
15040. Antun Stojanović 07/06/1881 m Alojzije Ruža Kopić 129 andrijaševi
15041. Manda Pfaff 09/06/1881 ž Friedrich Lukra Verić 0
15042. Petar Plavčić 15/06/1881 m Petar Marija Žarković 0
15043. Ivan Babić 17/06/1881 m Marko Mara Vuković 342 Gabričini
15044. Fema Knežević +196017/06/1881 ž Grga Martinka Stivaničević 441
15045. Alojzije Gregorović 22/06/1881 m Nezakonito Kata Gregorović 687
15046. Petar Vuković +195622/06/1881 m Andrija Đula Čivić 570 davidovi
15047. Nikolica Ercegovac +196330/06/1881 ž Nikola Marta Bagić 506
15048. Ilija Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15049. Jakob Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15050. Ilija Petričević +197016/07/1881 m Martin Filipina Gregorović 119 Nedini
15051. Manda Knežević 21/07/1881 ž Blaž Mara Vuković 165 Belovi
15052. Ana Babić 22/07/1881 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15053. Marija Pfaff 31/07/1881 ž Matija Lucija Babić 423
15054. Lovro Kopić +195501/08/1881 m Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15055. Marija Knežević 04/08/1881 ž Adam Eva Kopić 247 Stankovi
15056. Šimun Gregorović 06/08/1881 m Marko Lucija Vuković 224
15057. Klara Knežević 08/08/1881 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
15058. Marija Katušić +197010/08/1881 ž Imra Kata Stivaničević 241 katušića
15059. Stjepan Babić 20/08/1881 m Antun Lucija Gundić 84
15060. Bartol Babić 24/08/1881 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15061. Matijka Katušić +197101/09/1881 ž Tomo Kata Kopić 242 katušića
15062. Mato Vuković 09/09/1881 m Roko Ivica Krpan 332 Markičini
15063. Mato Stojanović 10/09/1881 m Antun Lukra Vuković 154
15064. Mato Vuković 12/09/1881 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
15065. Ceca Čivić 14/09/1881 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
15066. Matija Knežević +195219/09/1881 m Tomo Marija Babić 527
15067. Ruža Ott 25/09/1881 ž Johan Franca Sloboðanac 0
15068. Marija Verić +196529/09/1881 ž Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
15069. Franca Babić +194704/10/1881 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15070. Luka Babić 05/10/1881 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
15071. Luka Vuković +195708/10/1881 m Lovro Kata Knežević 568 Klecini
15072. Franjo Gregorović 11/10/1881 m Ivan Đula Stojanović 363 bibini
15073. Terezija Terzić +196212/10/1881 ž Pavao Amalija Vuković 97
15074. Imra Čivić +195015/10/1881 m Šimun Matijka Kopić 223 Blaževi
15075. Anka Mišković 19/10/1881 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15076. Šimun Knežević 20/10/1881 m Marko Marija Kopić 67
15077. Pavao Asin 24/10/1881 m Pavao Helena Šimšić 0
15078. Kata Kedačić 25/10/1881 ž Pavao Manda Knežević 3
15079. Imra Stojanović 02/11/1881 m Pavao Đula Lučić 142 Domini
15080. Ferdo Fekete 07/11/1881 m Nezakonito Kata Fekete 0
15081. Martin Babić 08/11/1881 m Pavao Matijka Babić 74 Maričini
15082. Martin Milošević 09/11/1881 m Ivan Marija Knežević 335
15083. Martin Gregorović 10/11/1881 m Marko Franca Lešić 414 Andrićevi
15084. Viktor Žorže 16/11/1881 m Danijel Kata Brištovac 0
15085. Kata Babić 20/11/1881 ž Ivan Đula Milošević 743
15086. Andrija Kutuzović +196221/11/1881 m Ivan Kata Vincetić 14
15087. Stanko Babić 23/11/1881 m Živko Manda Čivić 69 Šapilovi
15088. Bara Verić 28/11/1881 ž Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
15089. Andrija Matić 30/11/1881 m Andrija Marija Vuković 478 roćkovi
15090. Andrija Verić +195630/11/1881 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
15091. Franca Kopić 01/12/1881 ž Nezakonito Marija Kopić 80
15092. Filip Stojanović +195103/12/1881 m Andrija Matijka Mišković 163 Filini
15093. Nikola Mišković 05/12/1881 m Blaž Đurđa Vuković 200 Tadini
15094. Nikola Babić 06/12/1881 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
15095. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
15096. Eva Mayer 17/12/1881 ž Mato Franca Vuković 115
15097. Toma Knežević 19/12/1881 m Šimun Marija Benaković 604 ćirini
15098. Eva Knežević 22/12/1881 ž Marijan Petra Terzić 455
15099. Marija Verić 01/01/1882 ž Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
15100. Eva Horvat 06/01/1882 ž Ivan Elizabeta Davidović 0