Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15301 - 15400 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15301. Antun Bošnjak 11/01/1884 m Franjo Marija Gregorović 290
15302. Antun Vuković 15/01/1884 m Mato Matijka Vuković 507 Aluzanovi
15303. Antun Pfaff 17/01/1884 m Miroslav Lukra Verić 408
15304. Ana Kristmann 26/01/1884 ž nezakonito Kata Kristmann 0
15305. Marija Leninger 30/01/1884 ž Viktor Đula Blažak 0
15306. Mato Šokčević 08/02/1884 m Stjepan Kata Vuković 57
15307. Valentin Vuković 09/02/1884 m Andrija Đula Čivić 570
15308. Matijka Knežević 21/02/1884 ž Pavo Ana Veočić 91 Orozovi
15309. Matija Kutuzović 23/02/1884 m Ivan Kata Vincetić 14
15310. Grga Petričević 05/03/1884 m Mijo Marica Kopić 571
15311. Ivica Kedačić 08/03/1884 ž Ivan Kata Vuković 8
15312. Ivan Kopić 08/03/1884 m Josip Anka Knežević 386
15313. Marija Kopić 08/03/1884 ž Josip Anka Knežević 386
15314. Marija Babić 12/03/1884 ž Bartol Manda Stojanović 383 Frćkovi
15315. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
15316. Jozija Vuković 15/03/1884 ž Ilija Marta Babić 112
15317. Đuro Stojanović 22/03/1884 m FranjoŽaverije Bara Krnić 610
15318. Đuro Čivić 25/03/1884 m Antun Bara Babić 223 Blaževi
15319. Franjo Verić 27/03/1884 m Antun Lucija Kopić 173 Basuljevi
15320. Sofija Matić 01/04/1884 ž Martin Lucija Knežević 38
15321. Jakob Stojanović 06/04/1884 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
15322. Đula Stojanović 08/04/1884 ž FranjoŽaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
15323. Ruža Stojanović 12/04/1884 ž Josip Kata Knežević 289
15324. Đurđa Verić 14/04/1884 ž Adalbert Mara Ðuričić 171 Zurkini
15325. Đurđa Mišković 16/04/1884 ž Ðuro Ruža Terzić 117
15326. Ruža Vlaović 19/04/1884 ž Nikola Martina Stojanović 98
15327. Marko Dominković 26/04/1884 m Fabijan Ivka Jablanac 0
15328. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771
15329. Kata Hercegovac 28/04/1884 ž Nikola Marta Bagić 0
15330. Jakob Babić 29/04/1884 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
15331. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824
15332. Marija Stojanović 01/05/1884 ž Josip Manda Mitrović 457
15333. Stanko Katušić 06/05/1884 m Luka Đula Stojanović 29 Rvatovi
15334. Ivan Vuković 20/05/1884 m Mato Đula Knežević 128
15335. Ruža Kedačić 28/05/1884 ž Ðuro Eva Biuklić 697
15336. Paulina Unbehend 01/06/1884 ž Ivan Terezija Dahm 557
15337. Matija Kopić 05/06/1884 ž Toma Terezija Babić 209 Marijančevi
15338. Antun Gregorović 10/06/1884 m Franjo Marija Kopić 569
15339. Antun Verić 10/06/1884 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
15340. Antun Knežević 22/06/1884 m Alojzije Kata Babić 247 Stankovi
15341. Pavao Babić 27/06/1884 m Petar Ruža Terzić 575 Pejini
15342. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
15343. Marija Lešić 01/07/1884 ž Mato Bara Kopić 397 Kimalovi
15344. Marija Gregorović 04/07/1884 ž Mirko Marija Babić 49
15345. Ilija Stojanović 04/07/1884 m Ivan Aga Babić 205
15346. Ana Kopić 06/07/1884 ž Martin Eva Stojanović 125 Adamovi
15347. Ivan Kopić 12/07/1884 m Šimun Marija Kopić 549 Pranjetini
15348. Ilija Vuković 16/07/1884 m Silvestar Marija Bačić 567
15349. Marija Babić 20/07/1884 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
15350. Mandalena Oberst 23/07/1884 ž Josip Ivana Šagodić 0
15351. Jakob Babić 25/07/1884 m Ivan Marija ćosić 85
15352. Viktor Kopić 27/07/1884 m Josip Bara Lešić 717
15353. Marija Knežević 07/08/1884 ž Blaž Klara Kopić 399
15354. Barbara Babić 09/08/1884 ž Grga Marija Verić 602 Joseilini
15355. Lovro Stojanović 09/08/1884 m Alojz Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15356. Rok Babić 12/08/1884 m Šimo Terza Stivaničević 68 Joseilina
15357. Marija Stivaničević 12/08/1884 ž Adam Marija Garčetić 72
15358. Stjepan Matić 17/08/1884 m Tomo Bara Gregorović 234
15359. Bartol Kopić 23/08/1884 m Lovro Lukra Čivić 219 Rokića
15360. Mato Vuković 07/09/1884 m Marko Lukra Lešić 328 Bubanovi
15361. Milan Vrtarić 08/09/1884 m Ivan Ana Mihaljević 297
15362. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
15363. Marijan Stojanović 12/09/1884 m Stjepan Stana Kedačić 513 Katačini
15364. Matijka Knežević 13/09/1884 ž Ilija Kata Kopić 165 Belovi
15365. Matijka Babić 16/09/1884 m Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
15366. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
15367. Terezija Čivić 26/09/1884 ž Ivan Mandalena Vuković 449
15368. Mijo Knežević 28/09/1884 m Blaž Marija Stojanović 165 Belovi
15369. Franjo Babić 03/10/1884 m Luka Ana Knežević 337 Brečkovi
15370. Lucija Kedačić 07/10/1884 ž Pavao Manda Knežević 3
15371. Šimun Vuković 28/10/1884 m Ivan Janja Vuković 504 Srčikini
15372. Terezija Vuković 01/11/1884 ž Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
15373. Kata Lešić 07/11/1884 ž Antun Marija Vuković 24 Ulini
15374. Leopold Ott 10/11/1884 m Ivan Franca Sloboðanac 551
15375. Andrija Čivić 21/11/1884 m Ilija Lukra Knežević 34 Šakini
15376. FranjoŽaverije Verić 25/11/1884 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15377. Andrija Kotorac 29/11/1884 m Petar Kata Stojšić 407 Kotorčevi
15378. Franjo Knežević 01/12/1884 m Jakob Janja Knežević 292
15379. Petar Vuković 03/12/1884 m Mijo Ana Knežević 188
15380. Eva Čivić 18/12/1884 ž Mijo Matijka Živković 151 Mijaljevi
15381. Eva Gregorović 21/12/1884 ž Mijo Marija Užarević 43 Matini
15382. Eva Katušić 22/12/1884 ž Ivan Manda Katušić 89 Bajkanovi
15383. Marija Petričević 04/01/1885 ž Nedjeljko Terezija Kedačić 439 Nedini
15384. Marija Vuković 05/01/1885 ž Franjo Manda Vuković 127 Lazini
15385. Antun Babić 07/01/1885 m Tomo Franjica Vuković 392 Brdarovi
15386. Marija Babić 09/01/1885 ž Martin Pola Gregorović 177 Pulini
15387. Marija Vuković 12/01/1885 ž Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
15388. Marija Matić 22/01/1885 ž Luka Franjka Stivaničević 38
15389. Pavo Kopić 23/01/1885 m Mato Stana Kopić 327
15390. Marijan Stivaničević 26/01/1885 m Mato Janja Kopić 532 Anđini
15391. Blaž Knežević 27/01/1885 m Lazar Matijka Stojanović 180 Matijaševi
15392. Marija Thily 27/01/1885 ž Antun Liza Gregorović 135
15393. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
15394. Agata Kopić 04/02/1885 ž Bartol Ruža Babić 310 Rokići
15395. Mato Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15396. Valentin Gregorović 16/02/1885 m Ðuro Marija Milošević 432 Matića
15397. Matijka Vuković 16/02/1885 ž Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
15398. Mato Kopić 20/02/1885 m Antun Lucija Štivić 218 Dudin
15399. Agata Babić 21/02/1885 ž Ivan Ivica Knežević 249 Strameštrovi
15400. Franca Vuković 02/03/1885 ž Valeta Matija Vuković 463 Grgoševi