Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 15501 - 15600 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15501. Grga Stojanović 17/02/1886 m Antun Lukra Vuković 154
15502. Matijka Stojanović 20/02/1886 ž Pavo Đula Lučić 142 Domini
15503. Mato Knežević 23/02/1886 m Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
15504. Mato Babić 195324/02/1886 m Josip Marija Babić 69 Šapilovi
15505. Mato Babić 24/02/1886 m Andrija Stana Vuković 341 Gabričini
15506. Mato Štivić 24/02/1886 m Vinko Anka Štivić 252
15507. Eva Gregorović 197204/03/1886 m Franjo Marija Kopić 569
15508. Marta Kopić 195608/03/1886 ž Ivan Matija Mišković 243
15509. Božo Stojšić 09/03/1886 m Luka Lukra Knežević 355
15510. Franjo Stojšić 09/03/1886 m Luka Lukra Knežević 355
15511. Bara Vuković 197319/03/1886 ž Silvester Marija Bačić 567
15512. Marko Vrtarić 21/03/1886 m Ivan Ana Mihaljević 297
15513. Đuro Babić 25/03/1886 m Tomo Eva Pandžić 593 Maričini
15514. Marija Gregorović 26/03/1886 ž Ilija Sofa Lešić 798
15515. Marija Šokčević 02/04/1886 ž Mato Kata Verić 300
15516. Petra Kopić 04/04/1886 ž Šimun Marija Kopić 549 Pranjetini
15517. Đula Stojanović 06/04/1886 ž Stjepan Stana Kedačić 513 Katačini
15518. Đula Knežević 12/04/1886 ž Petar Martinka Kedačić 622
15519. Đuro Ilišević 13/04/1886 m Nezakonito Kata Ilišević 139 Gluvakovi
15520. Đuro Knežević 17/04/1886 m Josip Franca Lešić 266
15521. Đula Dominković 18/04/1886 ž Fabijan Ivka Dominković 0
15522. Jakob Čulić 26/04/1886 m Ivan Franca Babić 0
15523. Jakob Vuković 27/04/1886 m Ivan Eva Stojanović 134
15524. Marija Matić 196528/04/1886 ž Valeta Lukra Kedačić 36
15525. Filip Vuković 194930/04/1886 m Jakob Sofa Kadić 113 Davidovi
15526. Ivan Babić 196309/05/1886 m Tomo Franca Vuković 392 Brdarovi
15527. Marija Stojanović 11/05/1886 ž Ivan Aga Babić 205
15528. Mato Gregorović 18/05/1886 m Ðuro Franca Gregorović 543
15529. Agata Kedačić 20/05/1886 ž Stjepan Marija Ðančević 438 Spaini
15530. Alojzije Vuković 24/05/1886 m Mato Matija Vuković 507 Aluzanovi
15531. Antun Stojanović 25/05/1886 m Andrija Marija Matić 562
15532. Mijo Babić 28/05/1886 m Ivo Marija Vuković 576
15533. Paulina Kalman 29/05/1886 ž Ladislav 0
15534. Klara Petričević 29/05/1886 ž Luka Marija Čivić 439 Nedini
15535. Antun Petričević 10/06/1886 m Nedjeljko Terezija Kedačić 439 Nedini
15536. Petra Petričević 10/06/1886 ž Nedjeljko Terezija Kedačić 439 Nedini
15537. Petra Petričević 195311/06/1886 ž Ivan Fema Babić 396 Nedini
15538. Ivan Krnić 197121/06/1886 m Grga Manda Vuković 146 Vinkovi
15539. Petar Lešić 28/06/1886 m Grga Bara Kokanović 5 Leškovi
15540. Amalija Švabić 01/07/1886 ž Petar Kata Peičević 0
15541. Ana Kutuzović 08/07/1886 ž Franjo Evica Lešić 0
15542. Anka Kedačić 11/07/1886 ž Stjepan Ivica Babić 16
15543. Luka Babić 197216/07/1886 m Šimo Marija Kopić 264
15544. Anka Petričević 01/08/1886 ž Ivan Marija Knežević 462
15545. Manda Stivaničević 194805/08/1886 ž Grga Marija Šokčević 41 Orkini
15546. Stjepan Šuvaković 06/08/1886 m Petar Kata ? 0
15547. Lovro Kopić 09/08/1886 m Tomo Terezija Babić 209 Marijančevi
15548. Marija Lešić 197510/08/1886 ž Lovro Bara Stojanović 515
15549. Stjepan Kopić 11/08/1886 m Mitar Marija Kopić 244
15550. Stjepan Verić 11/08/1886 m Lovro Bara Stojanović 370 Ivančevi
15551. Stjepan Kopić 20/08/1886 m Mijo Marija Stojanović 82 Pranjini
15552. Bartol Knežević 195621/08/1886 m Ivan Bara Lešić 801 Šestini
15553. Marija Stojanović 195721/08/1886 ž Ðuro Luca Stojanović 215 Đurini
15554. Marija Babić 31/08/1886 ž Ivan Klara Babić 618
15555. Mijo Babić 02/09/1886 m Alojzije Terza Rakitić 398 Šumarovi
15556. Nikola Stojanović 02/09/1886 m Franjo Eva Vuković 215 Đurini
15557. Mato Matić 04/09/1886 m Andrija Marija Vuković 478
15558. Marijan Matić 06/09/1886 m Luka Franca Stivaničević 833
15559. Marija Babić 197215/09/1886 ž Marija Stana Babić 690
15560. Franca Kopić 197302/10/1886 ž Gabra Anka Stojanović 669 Pranjini
15561. Luka Kopić 07/10/1886 m Jakob Marija Vlaović 421 Karlićevi
15562. Eva Fekete 13/10/1886 ž Nezakonito Kata Fekete 0
15563. Luka Štivić 195516/10/1886 m David Marija Verić 122 Zečevi
15564. Lucija Verić 18/10/1886 ž Adam Marija Gregorović 370 Ivančevi
15565. Kata Babić 195601/11/1886 ž Andrija Marija Knežević 398 Šumarovi
15566. Martin Milošević 01/11/1886 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
15567. Kata Babić 197002/11/1886 ž Ivo Marija ćosić 85
15568. Kata Žutić 05/11/1886 ž Ðuro Martinka Vuković 293
15569. Kata Dragišić 06/11/1886 ž Ivan Klara Šneberger 0
15570. Martin Čivić 197111/11/1886 m Ivan Terezija Kopić 124 Puzini
15571. Emilija Rudolf 13/11/1886 ž Valentin Marija ? 0
15572. Lucija Babić 15/11/1886 ž Josip Kata Vuković 392 Brdarovi
15573. Nikola Čivić 196327/11/1886 m Bartol Bara Mišković 449 davidovi
15574. Andrija Kedačić 27/11/1886 m Andro Kata Kotorac 324 Pinjakovi
15575. Andrija Vuković 29/11/1886 m Filip Eva Mišković 10 Klecini
15576. Ana Širmer 195812/12/1886 ž Hubert Marija Widerspern 0
15577. Adam Matić 19/12/1886 m Ilija Lukra Ðaković 479 Drozdovi
15578. Matija Babić 197028/12/1886 ž Jakob Manda Knežević 85
15579. Ana Stivaničević 07/01/1887 ž Luka Eva Stivaničević 41 Orkini
15580. Lukra Verić 194712/01/1887 ž Josip Aga Kopić 166 Čolini
15581. Antun Gregorović 197214/01/1887 m Mijo Marija Užarević 43 Matini
15582. Antun Čivić 16/01/1887 m Ivan Manda Vuković 449 davidovi
15583. Mato Bačić 22/01/1887 m Josip Bara Knežević 574 šmitovi
15584. Josip Leninger 22/01/1887 m Viktor Đula Blažak 0
15585. Pavo Vuković 194923/01/1887 m Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
15586. Marija Lešić 197626/01/1887 ž Antun Marija Živić 358
15587. Marija Gregorović 196427/01/1887 ž Ivo Matija Lešić 227
15588. Valentin Knežević 30/01/1887 m Blaž Marija Vuković 165 Belovi
15589. Ilija Stivaničević 31/01/1887 m Ðuro Marija Lučić 556
15590. Marija Verić 01/02/1887 ž Mijo Ruža Verić 370 Ivančevi
15591. Valentin Vuković 12/02/1887 m Ivan Stana Vuković 19 Marčićevi
15592. Mato Watz 13/02/1887 m Eduard Josipa Rozanović 426
15593. Matijka Stojanović 20/02/1887 ž Alojzije Ruža Kopić 129 Andrijaševi
15594. Josip Ilišević 191425/02/1887 m Ðuro Đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
15595. Grgur Babić 05/03/1887 m Ivan Janja Šokčević 68 Joseilina
15596. Eva Vuković 05/03/1887 ž Grgur Marija Mišković 629 Petrovi
15597. Grga Mišković 195606/03/1887 m Mijo Franca Vuković 459
15598. Marta Kopić 07/03/1887 ž Mato Manda Gašparović 212 Karlićevi
15599. Kata Stojanović 10/03/1887 ž Marijan Manda Lučić 677 pavini
15600. Josip Verić 195414/03/1887 m Ivan Ruža Kopić 689