Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 15801 - 15900 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
15801. Oliva Stojanović 31/05/1781 ž Mijo Ana Vuković 0
15802. Uršula Stivaničević 04/06/1781 ž Ivan Kata Babić 0
15803. Oliva Vuković 07/06/1781 ž Mato Barbara Vuković 0
15804. Magdalena Babić 07/06/1781 ž Ðuro Marta Šokčević 0
15805. Ivan Babić 10/06/1781 m Petar Ruža Knežević 0
15806. Magdalena Gregorović 14/06/1781 ž Ðuro Marija Čivić 0
15807. Terezija Verić 21/06/1781 ž Martin Lucija Gregorović 0
15808. Ivan Babić 21/06/1781 m Marko Marija Knežević 0
15809. Stana Kopić 21/06/1781 ž Martin Kata Laketić 0
15810. Kristina Babić 27/06/1781 ž Ivan Marija Kopić 0
15811. Petronila Babić 27/06/1781 ž Ivan Magdalena Vincetić 0
15812. Božo 28/06/1781 m Kata 0
15813. Janja Knežević 01/07/1781 ž Marko Pola Čivić 0
15814. Oliva Stojanović 01/07/1781 ž Martin Marta Katušić 0
15815. Barbara Kopić 05/07/1781 ž Pavao Marija Babić 0
15816. Ilija Knežević 05/07/1781 m Antun Matija Kedačić 0
15817. Kata Kedačić 29/07/1781 ž Tadija Marija Vuković 0
15818. Lovro Verić 02/08/1781 m Martin Kata Stojanović 0
15819. Kata Kedačić 12/08/1781 ž Marijan Ana Lučić 0
15820. Roko Lešić 15/08/1781 m Marijan Magdalena Čivić 0
15821. Bartol Krnić 19/08/1781 m Luka Marija Knežević 0
15822. Ana Gregorović 19/08/1781 ž Božo Marija Stivaničević 0
15823. Stjepan Knežević 19/08/1781 m Vinko Magdalena Svortz 0
15824. Ivica Kopić 02/09/1781 ž Ivan Kata Verković 0
15825. Mijo Pelich 05/09/1781 m Martin Ruža Terzić 0
15826. Fema Matić 09/09/1781 ž Bono Aga Stojanović 0
15827. Mato Gregorović 16/09/1781 m Mijo Magdalena Babić 0
15828. Mijo Stojanović 16/09/1781 ž Mato Magdalena Benaković 0
15829. Mato Ilišević 19/09/1781 m Marko Magdalena Vuković 0
15830. Mato Ilišević 19/09/1781 m Marko Magdalena Vuković 0
15831. Matija Stivaničević 23/09/1781 ž Martin Ana Ilišević 0
15832. Iviva Huber 26/09/1781 ž Antun Marija Bačić 0
15833. Kata Verić 29/09/1781 ž Mijo Barbara Knežević 0
15834. Marija Verić 29/09/1781 ž Josip Brigita Knežević 0
15835. Hieronimus Knežević 30/09/1781 m Ivan Marta Gerzüch 0
15836. Mijo Lešić 30/09/1781 m Filip Magdalena Matić 0
15837. Aleksa Gregorović 07/10/1781 m Ilija Marija Knežević 0
15838. Luka Babić 12/10/1781 m Mijo Eva Kedačić 0
15839. Luka Stivaničević 14/10/1781 m Antun Ana Stojanović 0
15840. Terezija Katušić 15/10/1781 ž Ðuro Ana Vuković 0
15841. Lucija Gregorović 21/10/1781 ž Antun Ruža Kovačević 0
15842. Sofia Štivić 23/10/1781 ž Ivan Janja Kedačić 0
15843. Šimun Verić 24/10/1781 m Mato Marija Kopić 0
15844. Martina Vuković 25/10/1781 ž Augustin Magdalena Čivić 0
15845. Magdalena Babić 28/10/1781 ž Roseolai Kata Knežević 0
15846. Karlo Vuković 28/10/1781 m Marko Lucija Lešić 0
15847. Kata Stojanović 28/10/1781 ž Kuma Magdalena Vuković 0
15848. Šimun Kopić 02/11/1781 m Marko Kata Biberović 0
15849. Kata Kopić 02/11/1781 ž Martin Anka Knežević 0
15850. Barbara Vuković 08/11/1781 ž Marijan Uršula Gregorović 0
15851. Kata Babić 11/11/1781 ž Marko Jozefa Ðaković 0
15852. Martin Gregorović 11/11/1781 m Vinko Eva Matić 0
15853. Leopold Babić 15/11/1781 m Marko Jozefa Ðaković 0
15854. Leopoldina Knežević 15/11/1781 ž Petar Kata Verić 0
15855. Andrija Vuković 18/11/1781 m Aleksa Ruža Csnscheovich 0
15856. Cecilija Gregorović 18/11/1781 ž Aleksa Kata Knežević 0
15857. Clemrus Kutuzović 22/11/1781 m Luka Marija Verić 0
15858. Kata Stojanović 26/11/1781 ž Antun Magdalena Jarić 0
15859. Nikola Vuković 26/11/1781 m Masloie Ana Knežević 0
15860. Sofia Kopić 26/11/1781 ž Ivan Magdalena Lešić 0
15861. Andrija Knežević 26/11/1781 m Josip Ana Stivaničević 0
15862. Andrija Verić 26/11/1781 m Ivan Ruža Stivaničević 0
15863. Lucija Gregorović 30/11/1781 ž Andrija Barbara Babić 0
15864. Toma Kopić 13/12/1781 m Mato Marija Stivaničević 0
15865. Lucija Kedačić 13/12/1781 ž Luka Lucija Vuković 0
15866. Eva Lešić 16/12/1781 ž Lovro Ana Čivić 0
15867. Eva Vuković 23/12/1781 ž Šimun Ivica Babić 0
15868. Eva Vuković 24/12/1781 ž Josip Aga Čivić 0
15869. Baltazar Matić 01/01/1782 m Marko Eva Knežević 0
15870. Vinko Kedačić 06/01/1782 m Mato Marta Knežević 0
15871. Marija Vuković 06/01/1782 ž Petar Petronila Matić 0
15872. Kata Kopić 06/01/1782 ž Pavao Ana 0
15873. Jozefa Stojanović 13/01/1782 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
15874. Antun Čivić 13/01/1782 m Franjo Marija Čivić 0
15875. Kola Štivić 13/01/1782 ž Jakob Marija Stojanović 0
15876. Marija Krnić 13/01/1782 ž Ðuro Ruža Vuković 0
15877. Antun Petričević 15/01/1782 m Toma Kata Mišković 0
15878. Marija Vuković 16/01/1782 ž Luka Franca Verić 0
15879. Marta Stojanović 17/01/1782 ž Josip Liza Knežević 0
15880. Magdalena Đaković 22/01/1782 ž Adam Marija Knežević 0
15881. Pavao Stojanović 23/01/1782 m Luka Ana Verić 0
15882. Pola Čivić 29/01/1782 ž Antun Kola Kedačić 0
15883. Ignjacije Lešić 31/01/1782 m Josip Janja Stvaschet 0
15884. Blaž Stojanović 03/02/1782 m Stjepan Marta Karavidović 0
15885. Marija Vuković 03/02/1782 ž Božo Lucija Kopić 0
15886. Matija Terzić 17/02/1782 ž Mato Magdalena Gregorović 0
15887. Matija Knežević 17/02/1782 ž Mijo Magdalena Pavić 0
15888. Viktoria Kovačević 17/02/1782 ž Nikola Kata Stojanović 0
15889. Valentin Sturcsa 17/02/1782 m Mato Matija Vuković 0
15890. Marta Stojanović 19/02/1782 ž Šimun Terezija Lešić 0
15891. Kazimir Knežević 24/02/1782 m Antun Uršula Stivaničević 0
15892. Eustazija Knežević 01/03/1782 m Adam Magdalena Babić 0
15893. Viktoria Gregorović 03/03/1782 ž Marko Marta Katušić 0
15894. Đuro Vlaović 03/03/1782 m Martin Marija Mišković 0
15895. Kata Matić 05/03/1782 ž Antun Magdalena Babić 0
15896. Antun Kopić 05/03/1782 m Kuma Marija Babić 0
15897. Antun Knežević 05/03/1782 m Ðuro Lucija Čivić 0
15898. Franca Matić 05/03/1782 ž Ilija Terezija Ilišević 0
15899. Terezija Kopić 05/03/1782 ž Ivan Jozefa Jalović 0
15900. Antun Gregorović 05/03/1782 m Ivan Terezija Krnić 0