Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1501 - 1600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Uršula Katušić 1770. ž Lovro Klara Perašinović 0
Ivica Knežević 1770. ž Stanko Eva Ðaković 0
Antun Kopić 1770. m Ðuro Kata Vuković 0
Antun Stojanović 1770. m Antun Manda Guić 0
Antun Stivaničević 1770. m Ilija Kata Gregorović 0
Ivica Vuković 1770. ž Ilija Jozija Petričević 0
Ivica Stojanović 1770. ž Antun Jozija Guić 0
Ivan Vuković 1770. m Adam Ruža Čivić 0
Ivica Knežević 1770. ž Hermenegiluli Marija Verić 0
Ruža Kopić 1770. ž Martin Rakitić 0
Marija Stojanović 1770. ž Petar Ana Matuzović 0
Pavao Gregorović 1770. m Božo Marija Stivaničević 0
Petar Gregorović 1770. m Martin Marija Babić 0
Lovro Matić 1770. m Josip Lucija Pessić 0
Marijan Vuković 1770. m Marijan Marija Šokčević 0
Stana Šokčević 1770. ž Abram Eva Jelović 0
Ana Gregorović 1770. ž Vinko Eva Matić 0
Marta Kedačić 1770. ž Ana Ana Mišković 0
Aga Babić 1770. ž Lovro Manda Stojanović 0
Roko Kedačić 1770. m Ana Ana Knežević 0
Mato Stojanović 1770. m Andrija Ruža Šokčević 0
Đurđa Knežević 1770. ž Marko Marta Gregorović 0
Ivan Stojanović 1770. m Ðuro Justina Verić 0
Manda Kopić 1770. ž Mato Ana Knežević 0
Marija Vuković 1770. ž Josip Bara Kotorčević 0
Stana Vuković 1770. ž Josip Bara Kotorčević 0
Mato Gregorović 1770. m Gabro Ruža Matić 0
Šimun Katušić 1770. m Petar Marija Stojanović 0
Kata Vuković 1770. ž Mato Matijka Kokanović 0
Mato Biuklić 1770. m Marijan Ruža Stojanović 0
Ruža Čivić 1770. ž Marijan Marta Dikliić 0
Manda Stojanović 1770. ž Stanko Anđa Krnić 0
Mato Terzić 1770. m Ilija Marija Petrović 0
Luka Verić 1770. m Ana Ruža Stivaničević 0
Matija Mišković 1770. ž Aleksa Lucija Müch 0
Ilarije Knežević 1770. m Marko Pola Čivić 0
Brigita Gregorović 1770. ž Tadija Marica Vuković 0
Kata Vuković 1770. ž Luka Eva Stojanović 0
Vinko Stojanović 1770. m Augustin Eva Štivić 0
Marko Verić 1770. m Antun Ana Kopić 0
Luka Verić 1770. m Marko Ana Zubović 0
Šimun Vlaović 1770. m Blaž Kata Mihić 0
Martin Kopić 1770. m Kuzma Petra Kaclüć 0
Ruža Knežević 1770. ž Marko Petra Matić 0
Kata Stojanović 1770. ž Stjepan Lucija Delić 0
Martin Vuković 1770. m Andrija Ruža Stojanović 0
Kata Stojanović 1770. ž Ivan Aga Štivić 0
Martin Vuković 1770. m Marijan Manda Lučić 0
Kata Knežević 1770. ž Marko Terezija Babić 0
Liza Knežević 1770. ž Antun Mara Babić 0
Stjepan Verić 1770. m Martin Ruža Vuković 0
Andrija Stojanović 1770. m Ðuro Janja Katušić 0
Nikola Vuković 1770. m Ilija Kata Kedačić 0
Bara Vuković 1770. ž Šimun Kata 0
Stanko Stojanović 1770. m Dominik Anka Komesarović 0
Adam Vuković 1770. m Blaž Manda Stojanović 0
Ivan Verić 1770. m Ðuro Ruža Vuković 0
Marija Gregorović 1771. ž Josip Manda Kovačević 0
Mato Knežević 1771. m Kuzma Aga Zemunčević 0
Marija Vuković 1771. ž Aleksandar Ruža Čivić 0
Đuro Kotorac 1771. m Pavao Ruža Gregorović 0
Pola Babić 1771. ž Ðuro Helena Verić 0
Sofija Kedačić 1771. ž Danijel Aga Kokanović 0
Pavao Kopić 1771. m Martin Ceca Mihić 0
Paulina Mišković 1771. ž Vinko Helena Lučić 0
Sofija Gregorović 1771. ž Antun Kata Vuković 0
Josip Gregorović 1771. m Antun Ana Knežević 0
Josip Babić 1771. m Marko Aga Verić 0
Kata Ilišević 1771. ž Ðuro Kata Gregorović 0
Ana Biuklić 1771. ž Ana Manda Mikulić 0
Đuro Vlaović 1771. m Ivan Marija Matić 0
Đuro Verić 1771. m Kuzma Ivica Kokanović 0
Sofija Krnić 1771. ž Luka Marija Knežević 0
Filip Vuković 1771. m Petar Marija Jarić 0
Marta Babić 1771. ž Josip Ruža Bačić 0
Ruža Vuković 1771. ž Augustin Manda Čivić 0
Andrija Gregorović 1771. m Marko Marta Lešić 0
Stanko Babić 1771. m Petar Aga Varzić 0
Liza Gregorović 1771. ž Božo Ruža 0
Marko Kopić 1771. m Marijan Klara Ovničević 0
Adam Čivić 1771. m Stanko Sofija Vujnović 0
Ivan Vuković 1771. m Ludovik Anka Babić 0
Ivica Čivić 1771. ž Petar Helena Bilić 0
Pavao Kopić 1771. m Ðuro Marta Stojanović 0
Ivica Katušić 1771. ž Pavao Manda Đaković 0
Ivica Vuković 1771. ž Marijan Kola Čivić 0
Ilija Verić 1771. m Antun Matijka Kedačić 0
Ana Babić 1771. ž Mijo Eva Kedačić 0
Jakob Knežević 1771. m Antun Uršula Stojanović 0
Adam Lešić 1771. m Marijan Manda Čivić 0
Ivan Vuković 1771. m Marijan Ruža 0
Bartol Stojanović 1771. m Ivan Martina Janković 0
Bartol Stivaničević 1771. m Damjan Marta Knežević 0
Ruža Mišković 1771. ž Tadija Marta Seratlina 0
Jozija Stivaničević 1771. ž Stjepan Marta Oršolić 0
Marijan Knežević 1771. m Mato Eva Verić 0
Mato Čivić 1771. m Imra Marta Kopić 0
Mato Lešić 1771. m Ðuro Aga Lučić 0
Mato Stojanović 1771. m Martin Marta Katušić 0
Marija Vuković 1771. ž Bartol Kata 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge