Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1601 - 1700 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1601. Ruža Babić 27/09/1771 ž Ivan Anka Verić 0
1602. Ana Babić 06/10/1771 ž Tomo Kata Stipo 0
1603. Franjo Verić 06/10/1771 m Božo Ruža Čivić 0
1604. Ana Vlaović 06/10/1771 ž Mato Marija Ilišević 0
1605. Marija Babić 12/10/1771 ž Mato Ruža Gregorović 0
1606. Luka Terzić 13/10/1771 m Filip Ana Delić 0
1607. Terezija Knežević 18/10/1771 ž Ilija Ana ćosić 0
1608. Antun Stojanović 20/10/1771 m Antun Manda Guić 0
1609. Marija Verić 24/10/1771 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1610. Ivan Kopić 27/10/1771 m Josip Bara Vuković 0
1611. Karlo Čivić 03/11/1771 m Andrija Ana Stivaničević 0
1612. Marta Matić 10/11/1771 ž Ðuro Marija Gregorović 0
1613. Martin Stojanović 11/11/1771 m Živko Pavka Mišković 0
1614. Bara Petričević 17/11/1771 ž Lovro Ana Stojanović 0
1615. Toma Lešić 11/12/1771 m Lovro Ana Čivić 0
1616. Božo Mišković 15/12/1771 m Ivan Pola Kedačić 0
1617. Toma Vuković 15/12/1771 m Danijel Terezija Lučić 0
1618. Eva Babić 25/12/1771 ž Lovro Eva Kopić 0
1619. Ana Katušić 27/12/1771 ž Mato Aga Verić 0
1620. Ana Lešić 27/12/1771 ž Božo Ivica Varzić 0
1621. Mato Matić 29/12/1771 m Bono Aga Stojanović 0
1622. Vinko Terzić 05/01/1772 m Mato Manda Gregorović 0
1623. Vinko Knežević 12/01/1772 m Bartol Ana Babić 0
1624. Marija Vuković 15/01/1772 ž Petar Ruža Babić 0
1625. Klara Terzić 22/01/1772 ž Ilija Marija 0
1626. Pavao Delić 25/01/1772 m Augustin Ruža Terzić 0
1627. Blaž Kotorac 30/01/1772 m Pavao Ruža Gregorović 0
1628. Marijan Kotorac 30/01/1772 m Pavao Ruža Gregorović 0
1629. Pavao Babić 12/02/1772 m Josip Ceca Kopić 0
1630. Ana Kopić 12/02/1772 ž Mato Marija Babić 0
1631. Pavao Gregorović 13/02/1772 m Ivan Ana Šokčević 0
1632. Mato Vuković 13/02/1772 m Josip Franca Gregorović 0
1633. Terezija Knežević 16/02/1772 ž Josip Bara Babić 0
1634. Marija Vuković 16/02/1772 ž Pavao Ana Kopić 0
1635. Petar Lešić 17/02/1772 m Šimun Klara Palović 0
1636. Ana Kopić 24/02/1772 ž Kuzma Marija Babić 0
1637. Sofija Gregorović 01/03/1772 ž Stanko Ana Čivić 0
1638. Đula Kedačić 08/03/1772 ž Marko Pola Kadić 0
1639. Đuro Verić 08/03/1772 m Marijan Uršula Marković 0
1640. Jozija Stojanović 12/03/1772 ž Ðuro Justina Verić 0
1641. Delfa Gregorović 13/03/1772 ž Ivan Ceca 0
1642. Kata Stojanović 13/03/1772 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
1643. Manda Stojanović 18/03/1772 ž Ðuro Ana Katušić 0
1644. Josip Biuklić 19/03/1772 m Ignacije Helena Knežević 0
1645. Jozija Biuklić 19/03/1772 ž Ignacije Helena Knežević 0
1646. Jozija Gregorović 19/03/1772 ž Gabro Ruža Matić 0
1647. Terezija Knežević 19/03/1772 ž Marko Petra Matić 0
1648. Josip Stojanović 19/03/1772 m Antun Matijka Čivić 0
1649. Sofija Stojanović 19/03/1772 ž Ivan Kata Lučić 0
1650. Manda Gregorović 22/03/1772 ž Mato Ruža Vlaović 0
1651. Ambrozije Knežević 30/03/1772 m Stanko Eva Ðaković 0
1652. Đuro Kopić 01/04/1772 m Martin Marija Knežević 0
1653. Marko Kedačić 02/04/1772 m Tadija Marija Vuković 0
1654. Kata Kopić 16/04/1772 ž Karlo Marta Verić 0
1655. Đuro Stivaničević 19/04/1772 m Mato Jozija Lešić 0
1656. Bara Vuković 19/04/1772 ž Adam Ruža Čivić 0
1657. Ana Krnić 20/04/1772 ž Vinko Jozija Belokapić 0
1658. Đuro Stivaničević 22/04/1772 m Jakob Manda Stojanović 0
1659. Eva Lešić 26/04/1772 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
1660. Manda Gregorović 30/04/1772 ž Martin Marija Barić 0
1661. Marija Lešić 30/04/1772 ž Božo Manda Radaćić 0
1662. Manda Krnić 03/05/1772 ž Mato Ana Stojanović 0
1663. Terezija Knežević 10/05/1772 ž Antun Marija Babić 0
1664. Manda Gregorović 15/05/1772 ž Aleksandar Stana Šokčević 0
1665. Antun Katušić 17/05/1772 m Filip Kata Lešić 0
1666. Đuro Lešić 25/05/1772 m Mijo Marta Stojanović 0
1667. Ivica Knežević 08/06/1772 ž Bernard Eva Vuković 0
1668. Bara Kedačić 14/06/1772 ž Ivan Ana Mišković 0
1669. Ivan Knežević 19/06/1772 m Marijan Manda 0
1670. Kata Lešić 19/06/1772 ž Adam Manda Babić 0
1671. Bara Gregorović 24/06/1772 ž Vinko Eva Matić 0
1672. Ivica Stojanović 24/06/1772 ž Nikola Terezija Benaković 0
1673. Petar Verić 29/06/1772 m Martin Ana Kedačić 0
1674. Ilija Knežević 04/07/1772 m Antun Ana Vlaović 0
1675. Marko Stivaničević 09/07/1772 m Mato Uršula Petričević 0
1676. Ilija Kedačić 12/07/1772 m Luka Lucija Vuković 0
1677. Sofija Matić 12/07/1772 ž Ilija Terezija Ilišević 0
1678. Ilija Čivić 16/07/1772 m Bartol Ivica Kadić 0
1679. Jakob Čivić 23/07/1772 m Marko Marija Stojanović 0
1680. Lovro Babić 09/08/1772 m Ilija Helena Ðaković 0
1681. Klara Gregorović 13/08/1772 ž Marko Manda Stivaničević 0
1682. Ivan Stojanović 30/08/1772 m Božo Ruža Čivić 0
1683. Manda Vlaović 30/08/1772 ž Rafael Ruža Katušić 0
1684. Luka Matić 01/09/1772 m Luka Eva Čivić 0
1685. Manda Štivić 03/09/1772 ž Adam Kata Ilišević 0
1686. Đuro Verić 06/09/1772 m Ðuro Ana Ovničević 0
1687. Ruža Vuković 08/09/1772 ž Mato Kata Tomašević 0
1688. Mijo Knežević 13/09/1772 m Gabro Uršula Babić 0
1689. Mijo Vuković 13/09/1772 m Blaž Manda Stojanović 0
1690. Đula Krnić 14/09/1772 ž Ðuro Ruža Vuković 0
1691. Mato Stojanović 18/09/1772 m Vinko Marija 0
1692. Mato Ilišević 21/09/1772 m Marko Manda Vuković 0
1693. Mijo Krnić 25/09/1772 m Blaž Marija Čivić 0
1694. Mijo Stojanović 25/09/1772 m Antun Manda Jarić 0
1695. Franjo Knežević 27/09/1772 m Marko Marta Gregorović 0
1696. Marta Šokčević 27/09/1772 ž Andrija Marta Bačić 0
1697. Mijo Kedačić 29/09/1772 m Lovro Marija 0
1698. Manda Krnić 04/10/1772 ž Dominik Aga Stojanović 0
1699. Antun Đaković 06/10/1772 m Luka Manda Zemunčević 0
1700. Terezija Gregorović 11/10/1772 ž Josip Manda Kovačević 0