Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1701 - 1800 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1701. Sofija Babić 18/10/1772 ž Lovro Manda Stojanović 0
1702. Martin Gregorović 18/10/1772 m Ivan Aga Lučić 0
1703. Lucija Vuković 18/10/1772 ž Josip Ruža Usorević 0
1704. Uršula Mišković 21/10/1772 ž Aleksandar Lucija Milić 0
1705. Uršula Stojanović 21/10/1772 ž Petar Ana Matuzović 0
1706. Šimun Gregorović 25/10/1772 m Tadija Marija Vukić 0
1707. Martin Štivić 25/10/1772 m Ilija Jozija Benaković 0
1708. Eva Stojanović 25/10/1772 ž Stjepan Marta Karavidović 0
1709. Marta Babić 01/11/1772 ž Petar Aga Mihić 0
1710. Martin Gregorović 05/11/1772 m Josip Kata Vuković 0
1711. Marija Matić 08/11/1772 ž Antun Manda Taračić 0
1712. Marija Gregorović 11/11/1772 ž Lovro Marta Beriss?? 0
1713. Martin Gregorović 11/11/1772 m Franjo Kata Verić 0
1714. Kata Vuković 15/11/1772 ž Eposmi Lucija Gregorović 0
1715. Andrija Babić 22/11/1772 m Petar Ruža Knežević 0
1716. Andrija Babić 22/11/1772 m Ðuro Helena Verić 0
1717. Kata Čivić 22/11/1772 ž Marijan Marta Diklić 0
1718. Bara Vuković 30/11/1772 ž Antun Manda Čivić 0
1719. Bara Stivaničević 06/12/1772 ž Marko Jozija Uvala 0
1720. Toma Gregorović 20/12/1772 m Božo Marija Stivaničević 0
1721. Toma Kedačić 21/12/1772 m Martin Matijka Petričević 0
1722. Bara Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
1723. Stana Knežević 27/12/1772 ž Andrija Eva Čivić 0
1724. Manda Stivaničević 29/12/1772 ž Filip Ana Kedačić 0
1725. Aga Kutuzović 30/12/1772 ž Luka Marija Verić 0
1726. Marija Kutuzović 30/12/1772 ž Luka Marija Verić 0
1727. Marija Kopić 03/01/1773 ž Kuzma Petra Kadić 0
1728. Vinko Stojanović 03/01/1773 m Andrija Ruža Šokčević 0
1729. Ruža Knežević 06/01/1773 ž Vinko Manda Kokanović 0
1730. Veronika Gregorović 12/01/1773 ž Mato Kata Lešić 0
1731. Marija Knežević 12/01/1773 ž Martin Aga Komesarović 0
1732. Manda Vuković 20/01/1773 ž Antun Kata Kokanović 0
1733. Tadija Stojanović 24/01/1773 m Krsta Kata Vuković 0
1734. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
1735. Antun Babić 31/01/1773 m Josip Ruža Bačić 0
1736. Mato Kedačić 31/01/1773 m Danijel Aga Kokanović 0
1737. Marijan Stojanović 31/01/1773 m Stjepan Lucija Delić 0
1738. Blaž Vuković 31/01/1773 m Ilija Veronika Jarić 0
1739. Blaž Vuković 31/01/1773 m Josip Bara Kotorčević 0
1740. Marija Katušić 02/02/1773 ž Božo Terezija Stojanović 0
1741. Marija Vuković 02/02/1773 ž Luka Ivica Stojanović 0
1742. Marko Knežević 07/02/1773 m Adam Manda Babić 0
1743. Jozija Knežević 07/02/1773 ž Marko Pola Čivić 0
1744. Mato Vuković 08/02/1773 m Marijan Marija Šokčević 0
1745. Pola Gregorović 10/02/1773 ž Antun Kata Vuković 0
1746. Kata Lešić 11/02/1773 ž Marijan Manda Sivić 0
1747. Mato Gregorović 17/02/1773 m Ðuro Elizabeta Babić 0
1748. Mato Lešić 17/02/1773 m Antun Marija Krnić 0
1749. Mato Verić 17/02/1773 m Josip Brigita Knežević 0
1750. Jozija Knežević 18/02/1773 ž Filip Ana Ilišević 0
1751. Mato Stojanović 19/02/1773 m Filip Jozija Mivić 0
1752. Marijan Knežević 24/02/1773 m Erosmi Marija Verić 0
1753. Josip Vuković 24/02/1773 m Petar Marija Suratlić 0
1754. Bara Knežević 28/02/1773 ž Gabro Terezija Milić 0
1755. Marta Biuklić 07/03/1773 ž Ivan Manda Nikolić 0
1756. Josip Čivić 07/03/1773 m Blaž Ruža Verić 0
1757. Ruža Knežević 07/03/1773 ž Josip Lucija Stivaničević 0
1758. Gabra Štivić 07/03/1773 m Jakob Ruža Mišković 0
1759. Ana Kopić 10/03/1773 ž Ðuro Kata Vuković 0
1760. Josip Čivić 12/03/1773 m Ivan Kola Matasović 0
1761. Liza Ilišević 13/03/1773 ž Marko Ivica Kadić 0
1762. Kata Petričević 13/03/1773 ž Marijan Marija Vuković 0
1763. Ruža Kutuzović 15/03/1773 ž Ðuro Ruža Knežević 0
1764. Josip Kopić 19/03/1773 m Marijan Franca Papratović 0
1765. Ruža Vuković 21/03/1773 ž Josip Uršula Janković 0
1766. Ivan Katušić 24/03/1773 m Pavao Manda Ðaković 0
1767. Franca Terzić 25/03/1773 ž Ilija Marija 0
1768. Antun Babić 26/03/1773 m Lovro Ceca Jarić 0
1769. Đuro Vuković 27/03/1773 m Augustin Manda Čivić 0
1770. Kata Lešić 30/03/1773 ž Ðuro Uršula Vuković 0
1771. Marko Stivaničević 11/04/1773 m Damjan Marta Knežević 0
1772. Đuro Vuković 19/04/1773 m Aleksandar Ruža Čivić 0
1773. Đuro Biuklić 22/04/1773 m Marijan Ruža Stojanović 0
1774. Đuro Knežević 22/04/1773 m Božo Eva Verić 0
1775. Marija Knežević 29/04/1773 ž Marko Terezija Babić 0
1776. Jakob Verić 29/04/1773 m Mato Anka Knežević 0
1777. Filip Vuković 29/04/1773 m Bernard Ruža Lešić 0
1778. Đuro Gregorović 03/05/1773 m Marko Matijka Lešić 0
1779. Ivan Vuković 03/05/1773 m Ilija Kata Kedačić 0
1780. Ivan Stivaničević 06/05/1773 m Stjepan Marta Gašparović 0
1781. Viktorija Knežević 20/05/1773 ž Mato Manda Matić 0
1782. Ivan Gregorović 23/05/1773 m Martin Marija Babić 0
1783. Ivica Krnić 27/05/1773 ž Mato Ana Stojanović 0
1784. Ana Kovačević 13/06/1773 ž Nikola Kata Stojanović 0
1785. Ivan Gregorović 17/06/1773 m Lovro Uršula Katušić 0
1786. Ivan Vuković 20/06/1773 m Šimun Kata Martinović 0
1787. Ruža Štivić 22/06/1773 ž Jakob Marija Stojanović 0
1788. Ivica Stojanović 24/06/1773 ž Ðuro Đurđa Čivić 0
1789. Petra Gregorović 29/06/1773 ž Marijan Marta Babić 0
1790. Ana Gregorović 08/07/1773 ž Aleksandar Stana Šokčević 0
1791. Šimun Kopić 08/07/1773 m Martin Kata Rakitić 0
1792. Ilija Vlaović 08/07/1773 m Ivan Manda Lešić 0
1793. Lovro Knežević 27/07/1773 m Stanko Eva Đaković 0
1794. Roko Knežević 27/07/1773 m Stanko Eva Đaković 0
1795. Bara Biuklić 05/08/1773 ž Ignacije Helena Vuković 0
1796. Lovro Kedačić 05/08/1773 m Ivan Ana Mihić 0
1797. Ruža Čivić 07/08/1773 ž Stjepan Ana Dominković 0
1798. Ruža Vuković 07/08/1773 ž Ilija Jozija Petričević 0
1799. Lovro Babić 11/08/1773 m Marko Aga Verić 0
1800. Ivan Šokčević 19/08/1773 m Abram Eva Galović 0