Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1801 - 1900 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Bara Verić 1773. ž Antun Matijka Kedačić 0
Bara Kopić 1773. ž Marijan Kata Vakić 0
Marija Krnić 1773. ž Živko Ana Vuković 0
Mijo Knežević 1773. m Marko Bara Stivaničević 0
Ruža Vuković 1773. ž Božo Ivica Mihić 0
Mato Čobić 1773. m Ðuro Kata Vuković 0
Sofija Knežević 1773. ž Josip Ruža Babić 0
Mijo Knežević 1773. m Marko Petra Matić 0
Ruža Lešić 1773. ž Adam Manda Babić 0
Mijo Vuković 1773. m Stjepan Anka Verić 0
Mijo Stivaničević 1773. m Nikola Manda Vuković 0
Manda Krnić 1773. ž Ðuro Ruža Vuković 0
Kata Vlaović 1773. ž Ivan Marija Matic 0
Šimun Vuković 1773. m Mato Matijka Kokanović 0
Šimun Vuković 1773. m Dominik Bara Stojanović 0
Martin Kopić 1773. m Ilija Marija Ovničević 0
Nikola Čivić 1773. m Ilija Jozija Benić 0
Andrija Katušić 1773. m Marijan Marija Kovačević 0
Toma Knežević 1773. m Franjo Ana Biberović 0
Martin Gregorović 1773. m Mato Klara Vlaović 0
Nikola Matić 1773. m Bono Aga Stojanović 0
Andrija Babić 1773. m Ivan Ana Matić 0
Toma Kopić 1773. m Martin Ceca Mihić 0
Adam Stojanović 1773. m Mijo Ana Vuković 0
Aga Knežević 1773. ž Josip Marija Babić 0
Marta Verić 1773. ž Ivan Ruža Stivaničević 0
Andrija Kopić 1773. m Adam Marija Babić 0
FranjoAdam Čivić 1773. m Jeronim Marta 0
Ivan Čivić 1773. m Jeronim Marta 0
Bara Stojanović 1773. ž Luka Ana Verić 0
Viktorija Vuković 1773. ž Mato Aga Krnić 0
Vinko Lešić 1774. m Šimun Klara Galović 0
Antun Vuković 1774. m Filip Kata 0
Marija Vuković 1774. ž Filip Kata 0
Antun Mišković 1774. m Vinko Helena Lučić 0
Pavao Knežević 1774. m Antun Uršula Stojanović 0
Marijan Kutuzović 1774. m Luka Marija Verić 0
Ruža Vuković 1774. ž Pavao Ana Kopić 0
Antun Babić 1774. m Marko Marija Knežević 0
Antun Stojanović 1774. m Živko Pavka Mišković 0
Tadija Čivić 1774. m Antun Kola Kedačić 0
Marko Stojanović 1774. m Ivan Aga Štivić 0
Stanko Gregorović 1774. m Božo Ruža Dimšić 0
Aga Stojanović 1774. ž Ðuro Justina Verić 0
Marija Gregorović 1774. ž Franjo Kata Verić 0
Marija Stojanović 1774. ž Ivan Marta Janković 0
Blaž Čivić 1774. m Bartol Ivica Kadić 0
Aga Štivić 1774. ž Andrija Kola Mišković 0
Ivan Gregorović 1774. m Vinko Eva Malić 0
Mato Mišković 1774. m Aleksandar Lucija Milić 0
Pola Stojanović 1774. ž Augustin Eva Štivić 0
Uršula Gregorović 1774. ž Gabro Ruža Matić 0
Marta Stivaničević 1774. ž Mato Uršula Petričević 0
Pola Kedačić 1774. ž Ivan Matijka Kotorac 0
Mato Stojanović 1774. m Nikola Terezija Benaković 0
Josip Vuković 1774. m Petar Ana Budrovac 0
Mijo Matić 1774. m Martin Bara Petričević 0
Đuro Babić 1774. m Tomo Kata 0
Kata Matić 1774. ž Ilija Terezija Ilišević 0
Ana Matić 1774. ž Josip Lucija Lešić 0
Đuro Knežević 1774. m Kuzma Aga Zemunčević 0
Josip Stojanović 1774. m Martin Marta Katušić 0
Viktorija Đaković 1774. ž Aleksandar Aga Mitrić 0
Ana Stojanović 1774. ž Dominik Anka Komesarović 0
Josip Štivić 1774. m Ivan Janja Kedačić 0
Đuro Stojanović 1774. m Mato Anka Vuković 0
Đuro Katušić 1774. m Mato Aga Verić 0
Liza Vlaović 1774. ž Mato Marija Ilišević 0
Ignjacije Ilišević 1774. m Luka Aga Kladarić 0
Ivan Čivić 1774. m Stanko Sofija Vujnović 0
Bara Kopić 1774. ž Karlo Marta Vinć 0
Manda Stojanović 1774. ž Antun Jozija ??Lute 0
Bara Stivaničević 1774. ž Marijan Ivica Babić 0
Manda Vuković 1774. ž Josip Doroteja Kopić 0
Bartol Ilijašević 1774. m Antun Ivica 0
Marta Naović 1774. ž Rafael Ruža Katušić 0
Manda Lešić 1774. ž Božo Manda Kedačić 0
Ana Vuković 1774. ž Marijan Kola Čivić 0
Pavao Knežević 1774. m Marko Terezija Babić 0
Ivan Stojanović 1774. m Stanko Anđa Krnić 0
Mijo Stojanović 1774. m Josip Lucija Stivaničević 0
Kata Stivaničević 1774. ž Stjepan Marta Gašparović 0
Mato Krnić 1774. m Blaž Marica Čivić 0
Sofija Delić 1774. ž Augustin Ruža Terzić 0
Mijo Stojšić 1774. m Andrija Uršula Čenić 0
Marija Babić 1774. ž Petar Ruža Knežević 0
Mijo Stivaničević 1774. m Mato Jozija Vić 0
Vinko Stojanović 1774. m Vinko Marija F?? 0
Luka Gregorović 1774. m Mato Ruža Vuković 0
Šimun Petričević 1774. m Marijan Marija Vuković 0
Luka Vuković 1774. m Aleksandar Ruža Čivić 0
Aleksa Verić 1774. m Martin Ana Kedačić 0
Uršula Vuković 1774. ž Marijan Manda 0
Šimun Ilišević 1774. m Ðuro Kata Kopić 0
Šimun Kedačić 1774. m Luka Lucija Vuković 0
Šimun Kopić 1774. m Kuzma Marija Babić 0
Karlo Lešić 1774. m Grga Aga Lučić 0
Karlo Vuković 1774. m Josip Franca Gregorović 0
Martin Kopić 1774. m Tadija Kata Ðaković 0
Kata Stojanović 1774. ž Ðuro Janja Katušić 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge