Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 101 - 200 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
101. Ruža Štivić 08/07/1742 ž Mijo Marija 0
102. Nikola Kovačević 15/07/1742 m Pavao Kata 0
103. Marko Čivić 22/07/1742 m Ðuro Ana 0
104. Marta Stojanović 02/09/1742 ž Bartol Lucija 0
105. Klara Kedačić 11/09/1742 ž Josip Klara 0
106. Mijo Kedačić 14/09/1742 m Ivan Marija 0
107. Marija Đaković 04/10/1742 ž Ivan Marija 0
108. Kata Vuković 04/10/1742 ž Antun Marta 0
109. Luka Krnić 14/10/1742 m Petar Manda 0
110. Anastazija Stivaničević 04/11/1742 ž Petar Ana 0
111. Ruža Vuković 21/11/1742 ž Ðuro Manda 0
112. Marija Ilišević 01/01/1743 ž Ðuro Marta 0
113. Marijan Vuković 06/01/1743 m Grga Manda 0
114. Manda Vuković 13/01/1743 ž Ilija Anđa 0
115. Marko Kedačić 17/01/1743 m Mijo Ana 0
116. Manda Đaković 10/02/1743 ž Božo Ceca 0
117. Ilija Štivić 10/02/1743 m Ivan Ana 0
118. Ivica Petričević 08/03/1743 ž Marijan Marija 0
119. Gregor Kopić 09/03/1743 m Martin Manda 0
120. AnaMarija Kopić 11/03/1743 ž Ivan Marija 0
121. Marija Babić 14/03/1743 ž Stjepan Ruža 0
122. Aga Mandić 24/03/1743 ž Antun Ivica 0
123. AnaMarija Lešić 17/04/1743 ž Mijo Marija 0
124. Ana Kopić 02/06/1743 ž Ðuro Marija 0
125. Ruža Babić 03/06/1743 ž Petar Marija 0
126. Kata Kotorac 23/06/1743 ž Ilija Anđa 0
127. Stanislav Gregorović 11/07/1743 m Mato Petra 0
128. Mijo Kedačić 11/07/1743 m Antun Anka 0
129. Jakob Lešić 26/07/1743 m Andrija Klara 0
130. Ivica Babić 28/07/1743 ž Mijo Helena 0
131. Mato Babić 09/09/1743 m Šimun Ana 0
132. Ceca Gregorović 09/09/1743 ž Šimun Marija 0
133. Marta Gregorović 09/09/1743 ž Šimun Marija 0
134. Adam Stojšić 09/09/1743 m Marko Marija 0
135. Marijan Bošnjak 28/09/1743 m Stjepan Klara 0
136. Martin Kopić 29/09/1743 m Stjepan Klara 0
137. Helena Stivaničević 28/12/1743 ž Jakob Marta 0
138. Marija Ilišević 12/01/1744 ž Ivan Ana 0
139. Marijan Gregorović 23/01/1744 m Petar Ruža 0
140. Blaž Verić 04/02/1744 m Šimun Lucija 0
141. Đuro Kopić 16/02/1744 m Marijan Marija 0
142. Terezija Knežević 12/03/1744 ž Šimun Marija 0
143. Manda Stivaničević 26/03/1744 ž Josip Marija 0
144. Fema Verić 26/03/1744 ž Ðuro Ana 0
145. Antun Kopić 16/04/1744 m Ðuro Marija 0
146. Marko Ilišević 19/04/1744 m Antun Lucija 0
147. Đuro Kopić 19/04/1744 m Marko Marija 0
148. Kola Knežević 07/05/1744 ž Šimun Ana 0
149. Benedikt Knežević 14/05/1744 m Filip Kata 0
150. Kuzma Kopić 18/06/1744 m Ivan Klara 0
151. Petar Kopić 25/06/1744 m Martin Manda 0
152. Petar Verić 28/06/1744 m Stjepan Manda 0
153. Ilija Stojanović 03/07/1744 m Petar Ana 0
154. Tadija Gregorović 05/07/1744 m Anka 0
155. Ilija Matić 19/07/1744 m Marijan Lucija 0
156. Martin Čivić 13/08/1744 m Ðuro Klara 0
157. Bara Kotorac 30/08/1744 ž Ilija Anđa 0
158. Marko Knežević 03/09/1744 m Ivan Manda 0
159. Gregor Stojanović 06/09/1744 m Dominik Kata 0
160. Doroteja Krnić 14/09/1744 ž Antun Lucija 0
161. Mato Đaković 27/09/1744 m Božo Ceca 0
162. Dionizije Knežević 11/10/1744 m Marijan Helena 0
163. Danijel Vuković 11/10/1744 m Ilija Klara 0
164. Brigita Gregorović 18/10/1744 ž Nikola Marija 0
165. Paskal Kotorac 18/10/1744 n Petar Ivica 0
166. Uršula Stivaničević 18/10/1744 ž Ivan Kata 0
167. Liza Vuković 25/10/1744 ž Božo Kristina 0
168. Aleksandar Gregorović 19/11/1744 m Mato Marija 0
169. Bibiana Lešić 02/12/1744 ž Mijo Ruža 0
170. Lucija Vuković 19/12/1744 ž Marko Anđa 0
171. Eva Štivić 31/12/1744 ž Ivan Marija 0
172. Aga Štivić 10/01/1745 ž Mijo Marija 0
173. Aleksandar Stojanović 10/01/1745 m Ivan Marija 0
174. Eva Vuković 24/01/1745 ž Antun Manda 0
175. Marija Knežević 31/01/1745 ž Luka Ana 0
176. Ignjacije Verić 31/01/1745 m Mato Ivica 0
177. Aga Lešić 02/02/1745 ž Antun Kata 0
178. Blaž Vlaović 02/02/1745 m Antun Kata 0
179. Ivica Lešić 07/02/1745 ž Martin Marija 0
180. Ruža Knežević 14/02/1745 ž Antun Manda 0
181. Marija Knežević 14/02/1745 ž Ivan Ana 0
182. Ruža Petričević 25/02/1745 ž Blaž Lucija 0
183. Terezija Babić 28/02/1745 ž Marijan Lucija 0
184. Kola Ilišević 28/02/1745 ž Ðuro Marta 0
185. Doroteja Stojanović 28/02/1745 ž Stjepan Kata 0
186. Ruža Knežević 01/03/1745 ž Ðuro Ivica 0
187. Gregor Kedačić 07/03/1745 m Josip Klara 0
188. Terezija Verić 19/03/1745 ž Šimun Lucija 0
189. Gabra Stojanović 21/03/1745 m Božo Manda 0
190. Adam Vuković 28/03/1745 m Grga Kata 0
191. Benedikt Vuković 03/04/1745 m Ðuro Manda 0
192. Doroteja Lešić 05/04/1745 ž Mijo Marija 0
193. Ana Stojanović 16/04/1745 ž Marijan Kata 0
194. Brigita Vuković 20/04/1745 ž Pavao Anđa 0
195. Rafael Vlaović 29/04/1745 m Šimun Manda 0
196. Bibiana Stivaničević 09/05/1745 ž Antun Anđa 0
197. Eva Vuković 09/05/1745 ž Jakob Anđa 0
198. Veronika Stojanović 16/05/1745 ž Luka Marija 0
199. Ruža Stivaničević 29/05/1745 ž Mato Kata 0
200. Manda Vuković 30/05/1745 ž Jeronim Uršula 0