Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1901 - 2000 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1901. Andrija Gregorović 17/11/1774 m Martin Marija Babić 0
1902. Kata Babić 27/11/1774 ž Ivan Manda Miličić 0
1903. Stanko Verić 11/12/1774 m Antun Ana Krnić 0
1904. Lucija Vuković 11/12/1774 ž Adam Ruža Čivić 0
1905. Lucija Knežević 15/12/1774 ž Josip Ruža J??Čivić 0
1906. Toma Petričević 15/12/1774 m Pavao Ruža Gregorović 0
1907. Marija Ilišević 18/12/1774 ž Marko Manda Vuković 0
1908. Marija Kedačić 18/12/1774 ž Gabro Kata Lučić 0
1909. Stjepan Babić 25/12/1774 m Antun Ana Ilijašević 0
1910. Ruža Vuković 26/12/1774 ž Ludovik Anka Babić 0
1911. Delfa Knežević 28/12/1774 ž Ðuro Lucija Čivić 0
1912. Ivan Babić 01/01/1775 m Petar Aga Mihić 0
1913. Bara Knežević 06/01/1775 ž Marko Marta Greogrović 0
1914. Marijan Babić 08/01/1775 m Ivan Matijka Stivaničević 0
1915. Marija Knežević 08/01/1775 ž Antun Marija Babić 0
1916. Viktorija Kopić 16/01/1775 ž Mato Marija Babić 0
1917. Marija Vuković 17/01/1775 ž Ilija Veronika Jarić 0
1918. Marija Stojanović 22/01/1775 ž Mijo Ana Vuković 0
1919. Anastazija Knežević 26/01/1775 ž Josip Bara Babić 0
1920. Eva Kopić 26/01/1775 ž Ivan Jozija Galović 0
1921. Marija Stivaničević 29/01/1775 ž Damjan Marta Knežević 0
1922. Marija Vuković 29/01/1775 ž Antun Marta Babić 0
1923. Mato Stojanović 07/02/1775 m Paskal Ruža Čivić 0
1924. Valentin Verić 07/02/1775 m Aleksa Helena Knežević 0
1925. Ruža Verić 08/02/1775 ž Mato Anka Knežević 0
1926. Ana Terzić 09/02/1775 ž Filip Ana Delić 0
1927. Manda Vuković 12/02/1775 ž Antun Elizabeta 0
1928. Vinko Vuković 14/02/1775 m Ernest Lucija Gregorović 0
1929. Anastazija Vuković 14/02/1775 ž Šimun Kata Vukasović 0
1930. Đuro Stivaničević 19/02/1775 m Filip Ana Kedačić 0
1931. Franca Gregorović 21/02/1775 ž Josip Kata Vuković 0
1932. Dominik Knežević 21/02/1775 m Adam Manda Babić 0
1933. Sofija Babić 24/02/1775 ž Josip Ruža Bačić 0
1934. Mato Štivić 24/02/1775 m Adam Kata Ilišević 0
1935. Josip Čivić 02/03/1775 m Marko Marija Stojanović 0
1936. Jozija Lešić 04/03/1775 ž Filip Manda Matić 0
1937. Josip Knežević 05/03/1775 m Josip Lucija Stivaničević 0
1938. Jozija Stojanović 05/03/1775 ž Blaž Janja Vuković 0
1939. Jozija Knežević 10/03/1775 ž Stanko Eva Ðaković 0
1940. Ruža Vuković 11/03/1775 ž Josip Bara Kotorac 0
1941. Kata Gregorović 12/03/1775 ž Mijo Marica Katušić 0
1942. Josip Knežević 12/03/1775 m Franjo Ana Beherović 0
1943. Manda Vuković 12/03/1775 ž Josip Kata Knežević 0
1944. David Kopić 16/03/1775 m Ðuro Kata Vuković 0
1945. Stanko Verić 16/03/1775 m Ivan Ruža Stivaničević 0
1946. Josip Babić 17/03/1775 m Lovro Manda Stojanović 0
1947. Manda Štivić 20/03/1775 ž Ilija Jozija Benaković 0
1948. Manda Štivić 20/03/1775 ž Ilija Jozija Benaković 0
1949. Đuro Katušić 22/03/1775 m Pavao Manda Ðaković 0
1950. Marija Krnić 22/03/1775 ž Mato Ana Stojanović 0
1951. Marija Knežević 22/03/1775 ž Antun Uršula Stojanović 0
1952. Marta Vuković 22/03/1775 ž Danijel Terezija Lučić 0
1953. Marija Knežević 25/03/1775 ž Paskal Eva Verić 0
1954. Blaž Stojanović 25/03/1775 m Antun Matijka Čivić 0
1955. Marta Stojanović 29/03/1775 ž Filip Jozija Štivić 0
1956. Anastazija Gregorović 02/04/1775 ž Antun Kata Vuković 0
1957. Manda Gregorović 03/04/1775 ž Mato Kata Lešić 0
1958. Marko Kopić 07/04/1775 m Josip Bara Lešić 0
1959. Đuro Gregorović 08/04/1775 m Lovro Marta Berkić 0
1960. Marko Matić 11/04/1775 m Bono Aga Stojanović 0
1961. Đuro Stojanović 13/04/1775 m Andrija Ruža Šokčević 0
1962. Ruža Matić 15/04/1775 ž Antun Manda Talakčić 0
1963. Eva Knežević 16/04/1775 ž Martin Aga Komesarović 0
1964. Kata Vuković 16/04/1775 ž Paskal Manda Čivić 0
1965. Marko Biuklić 17/04/1775 m Ivan Manda Nikolić 0
1966. Marko Čivić 17/04/1775 m Stjepan Ana Dominković 0
1967. Ruža Kedačić 17/04/1775 ž Šimun Manda Rakitić 0
1968. Ruža Gregorović 20/04/1775 ž Ivan Ceca Krnić 0
1969. Marko Čivić 23/04/1775 m Marijan Marta Diklić 0
1970. Đuro Gregorović 23/04/1775 m Božo Marija Stivaničević 0
1971. Đula Štivić 23/04/1775 ž Jakob Ruža Mišković 0
1972. Marko Stojanović 23/04/1775 m Stjepan Marta Jarić 0
1973. Viktorija Verić 23/04/1775 ž Josip Brigita Knežević 0
1974. Đuro Gregorović 25/04/1775 m Josip Manda Kovačević 0
1975. Đula Mišković 25/04/1775 ž Antun Terezija Stojanović 0
1976. Jakob Kopić 01/05/1775 m Kuzma Petra Kadić 0
1977. Jakob Matić 01/05/1775 m Ðuro Marija Gregorović 0
1978. Justina Đaković 04/05/1775 ž Aleksa Aga Babić 0
1979. Manda Kedačić 07/05/1775 ž Lovro Manda Oršolić 0
1980. Manda Knežević 07/05/1775 ž Bartol Ana Babić 0
1981. Antun Knežević 07/05/1775 m Gabro Uršula Babić 0
1982. Anastazija Knežević 07/05/1775 ž Marko Bara Stivaničević 0
1983. Kata Lešić 07/05/1775 ž Antun Marija Krnić 0
1984. Đuro Vuković 07/05/1775 m Šimun Marija Gregorović 0
1985. Anastazija Knežević 11/05/1775 ž Bernard Eva Vuković 0
1986. Veronika Knežević 11/05/1775 ž Marijan Manda 0
1987. Antun Gregorović 15/05/1775 m Vinko Eva Matić 0
1988. Ivica Kopić 15/05/1775 ž Marko Kata Miličić 0
1989. Ruža Knežević 21/05/1775 ž Ernest Marija Verić 0
1990. Manda Vuković 21/05/1775 ž Pavao Ana Kopić 0
1991. Antun Čivić 28/05/1775 m Blaž Ruža Verić 0
1992. Ivica Stojanović 28/05/1775 ž Stjepan Lucija Delić 0
1993. Antun Vuković 01/06/1775 m Luka Ivica Stojanović 0
1994. Ivan Babić 11/06/1775 m Josip Ceca Kopić 0
1995. Antun Mišković 13/06/1775 m Andrija Terezija Jarić 0
1996. Ivan Babić 15/06/1775 m Ðuro Helena Verić 0
1997. Lazar Mišković 18/06/1775 m Ivan Manda Kedačić 0
1998. Petar Vuković 29/06/1775 m Ilija Kata Kedačić 0
1999. Sofija Vuković 07/07/1775 ž Augustin Manda Čivić 0
2000. Viktorija Vuković 07/07/1775 ž Mato Bara 0