Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 2001 - 2100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2001. Ilija Štivić 20/07/1775 m Jakob Marija Stojanović 0
2002. Ilija Vuković 20/07/1775 m Petar Marija Topalović 0
2003. Manda Vuković 29/07/1775 ž Petar Ana 0
2004. Manda Stojanović 31/07/1775 ž Luka Ana Verić 0
2005. Marko Stojanović 31/07/1775 m Antun Manda Jarić 0
2006. Luka Knežević 15/08/1775 m Marija Knežević 0
2007. Ivan Knežević 20/08/1775 m Andrija Eva Čivić 0
2008. Leopold Matić 20/08/1775 m Martin Bara Petričević 0
2009. Bartol Vuković 24/08/1775 m Mato Matijka Kokanović 0
2010. Gabra Knežević 25/08/1775 m Ðuro Matijka Benaković 0
2011. Mijo Kopić 27/08/1775 m Pavao Marija Babić 0
2012. Mijo Stojanović 05/09/1775 m Ivan Aga Štivić 0
2013. Marija Gregorović 24/09/1775 ž Antun Ruža Kovačević 0
2014. Sofija Kedačić 24/09/1775 ž Ivan Matijka 0
2015. Marga Stojanović 29/09/1775 ž Grga Đurđa Čivić 0
2016. Franjo Lešić 04/10/1775 m Šimun Klara Galović 0
2017. Bara Biuklić 04/12/1775 ž Ignacije Helena Vuković 0
2018. Nikola Babić 10/12/1775 m Tomo Kata Babić 0
2019. Toma Kutuzović 10/12/1775 m Ðuro Ruža Knežević 0
2020. Lucija Vuković 10/12/1775 ž Antun Marija Lešić 0
2021. Anastazija Terzić 17/12/1775 ž Mato Manda Gregorović 0
2022. Toma Kedačić 21/12/1775 m Ivan Ana Mijić 0
2023. Eva Stojanović 21/12/1775 ž Živko Pavka Mišković 0
2024. Eva Kopić 26/12/1775 ž Martin Ceca 0
2025. Marija Vuković 27/12/1775 ž Adam Ruža Čivić 0
2026. Terezija Gregorović 31/12/1775 ž Stanko Ana Čivić 0
2027. Marija Verić 01/01/1776 ž Aleksa Helena Knežević 0
2028. Judita Čivić 03/01/1776 ž Antun Kola Kedačić 0
2029. Đula Katušić 04/01/1776 ž Mijo Marija Vuković 0
2030. Đula Lešić 05/01/1776 ž Božo Manda Kedačić 0
2031. Baltazar Gregorović 07/01/1776 m Antun Ana Knežević 0
2032. Đula Vuković 07/01/1776 ž Bernard Ruža Lešić 0
2033. Antun Katušić 10/01/1776 m Vinko Ana Gregorović 0
2034. Antun Stojanović 11/01/1776 m Kuzma Manda Vuković 0
2035. Felix Stojanović 13/01/1776 m Dominik Anka Komesarović 0
2036. Marijan Stojanović 14/01/1776 m Nikola Marija Knežević 0
2037. Ilarije Knežević 15/01/1776 m Franjo Ana Biberović 0
2038. Antun Knežević 15/01/1776 m Gabro Terezija 0
2039. Fabijan Vuković 17/01/1776 m Aleksa Ruža Čivić 0
2040. Marija Verić 21/01/1776 ž Antun Matijka Kedačić 0
2041. Manda Verić 21/01/1776 ž Mato Marija Kopić 0
2042. Marija Stojanović 22/01/1776 ž Josip Lucija Stivaničević 0
2043. Vinko Petričević 23/01/1776 m Tomo Kata Mišković 0
2044. Kata Vlaović 26/01/1776 ž Ivan Manda Lešić 0
2045. Marijan Vuković 27/01/1776 m Filip Manda 0
2046. Marijan Gregorović 28/01/1776 m Gabro Ruža Matha 0
2047. Marijan Vuković 30/01/1776 m Mato Matijka Kokanović 0
2048. Terezija Gregorović 11/02/1776 ž Martin Marija Babić 0
2049. Pola Knežević 11/02/1776 ž Stanko Marija Kekić 0
2050. Kata Stojanović 11/02/1776 ž Filip Ana Kedačić 0
2051. Josip Gregorović 18/02/1776 m Božo Ruža Dimšić 0
2052. Mato Lešić 18/02/1776 m Marijan Manda Čobić 0
2053. Ruža Gregorović 20/02/1776 ž Aleksa Anka Šokčević 0
2054. Mato Štivić 25/02/1776 m Ivan Ivica Kedačić 0
2055. Mato Čivić 26/02/1776 m Šimun Janja Krnić 0
2056. Josip Ilišević 01/03/1776 m Marko Ivica Kadić 0
2057. Đuro Babić 03/03/1776 m Ivan Matijka Stivaničević 0
2058. Ambrozije Knežević 03/03/1776 m Filip Ana Štivić 0
2059. Đuro Babić 10/03/1776 m Marko Marija Knežević 0
2060. Stanko Vuković 10/03/1776 m Ilija Jozija Petričević 0
2061. Zaharije Babić 12/03/1776 m Antun Ana Ilišević 0
2062. Jozija Gregorović 16/03/1776 ž Ivan Kata Stivaničević 0
2063. Josip Krnić 17/03/1776 m Živko Janja Vuković 0
2064. Marija Stojanović 23/03/1776 ž Mato Anka Vuković 0
2065. Ilija Knežević 24/03/1776 m Vinko Manda 0
2066. Manda Čivić 25/03/1776 ž Mijo Marija Lukačević 0
2067. Gašpar Stojanović 26/03/1776 m Vinko Marija Franković 0
2068. Ezekijel Stojanović 04/04/1776 m Ðuro Justina Verić 0
2069. Ester Vuković 05/04/1776 ž Emese Lucija Gregorović 0
2070. Corona Verić 06/04/1776 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2071. Ruža Babić 07/04/1776 m Mijo Eva Kedačić 0
2072. Rafael Biuklić 07/04/1776 m Marijan Ruža Stojanović 0
2073. Đuro Kovačević 09/04/1776 m Božo Anka Kedačić 0
2074. Ilarije Knežević 11/04/1776 m Adam Manda Babić 0
2075. Judita Verić 11/04/1776 ž Martin Ana Kedačić 0
2076. Đula Kedačić 18/04/1776 ž Šimun Manda Rakitić 0
2077. Mijo Stojanović 08/05/1776 m Martin Marta Katušić 0
2078. Sofija Verić 08/05/1776 ž Marijan Lucija Gregorević 0
2079. Kata Verić 09/05/1776 ž Marko Terezija Dominković 0
2080. Mato Vlaović 09/05/1776 m Mato Marija Ilišević 0
2081. Eva Gregorović 12/05/1776 ž Ivan Aga Ćosić 0
2082. Ivan Čobić 13/05/1776 m Ðuro Kata Vuković 0
2083. Marta Babić 16/05/1776 ž Marko Aga Verić 0
2084. Kata Kopić 19/05/1776 ž Martin Kata Rakitić 0
2085. Jakob Babić 21/05/1776 m Gabro Terezija Stojanović 0
2086. Karlo Štivić 22/05/1776 m Ilija Jozija Benaković 0
2087. Sofija Vuković 23/05/1776 ž Antun Kata Kokanović 0
2088. Antun Babić 26/05/1776 m Josip Bačić 0
2089. Ana Stojanović 26/05/1776 ž Mijo Ana Vuković 0
2090. Živko Mišković 30/05/1776 m Tadija Marta Kadić 0
2091. Kata Stivaničević 30/05/1776 ž Šimun Aga Miličić 0
2092. Antun Katušić 02/06/1776 m Mato Aga Verić 0
2093. Manda Čivić 06/06/1776 ž Bartol Ivica Kokanović 0
2094. Ivica Stojanović 21/06/1776 ž Šimun Manda 0
2095. Manda Vuković 23/06/1776 ž Božo Ivica Varzić 0
2096. Liza Vuković 07/07/1776 ž Josip Kata Krnić 0
2097. Ilija Knežević 14/07/1776 m Kuzma Aga Simović 0
2098. Jozija Stojanović 14/07/1776 ž Augustin Eva Štivić 0
2099. Ilija Gregorović 21/07/1776 m Ana Ana Šokčević 0
2100. Jakob Vlaović 25/07/1776 m Ivan Marija Matić 0