Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 2301 - 2400 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2301. Ivan Gregorović 17/05/1778 m Gabro Ruža Matić 0
2302. Antun Knežević 20/05/1778 m Marko Terezija Babić 0
2303. Antun Babić 21/05/1778 m Ivan Magdalena Illkić 0
2304. Anastazija Stojanović 22/05/1778 ž Martin Marta Katušić 0
2305. Kata Kopić 24/05/1778 ž Adam Marija Babić 0
2306. Marko Čivić 31/05/1778 m Ilija Kata Knežević 0
2307. Petra Verić 31/05/1778 ž Martin Kata Stojanović 0
2308. Manda Gregorović 04/06/1778 ž Antun Ruža Kovačević 0
2309. Pavao Vuković 11/06/1778 m Šimun Kata Martinović 0
2310. Živko Stivaničević 14/06/1778 m Stjepan Marta Gašparić 0
2311. Ana Stojanović 18/06/1778 ž Ðuro Justina Verić 0
2312. Petar Gregorović 24/06/1778 m Mato Kata Lešić 0
2313. Pavao Gregorović 02/07/1778 m Ilija Marija Knežević 0
2314. Ivan Katušić 02/07/1778 m Pavao Manda Ðaković 0
2315. Liza Gregorović 05/07/1778 ž Josip Kata Vuković 0
2316. Ilija Stojanović 05/07/1778 m Antun Matijka Čivić 0
2317. Ilija Matić 09/07/1778 m Josip Lucija Lešić 0
2318. Ana Delić 19/07/1778 ž Augustin Ruža Terzić 0
2319. Jakob Gregorović 19/07/1778 m Mijo Marica Katušić 0
2320. Jakob Gregorović 26/07/1778 m Aleksa Anka Šokčević 0
2321. Lovro Vlaović 29/07/1778 m Rafael Ruža Katušić 0
2322. Lovro Stojanović 31/07/1778 m Luka Ana Verić 0
2323. Pavao Stojanović 31/07/1778 m Luka Ana Verić 0
2324. Marija Knežević 11/08/1778 ž Franjo Ana Biberović 0
2325. Roko Knežević 16/08/1778 m Marko Marija Stivaničević 0
2326. Klara Verić 16/08/1778 ž Marko Ana Stojanović 0
2327. Bartol Vuković 16/08/1778 m Ilija Kata Kedačić 0
2328. Olivija Kopić 23/08/1778 ž Ivan Manda Lešić 0
2329. Augustin Mišković 27/08/1778 m Aleksa Lucija Mikić 0
2330. Đula Stojanović 03/09/1778 ž Marijan Kata Verić 0
2331. Ivan Stivaničević 10/09/1778 m Martin Jozija Knežević 0
2332. Pavao Verić 13/09/1778 m Josip Marija Stojanović 0
2333. Marta Knežević 16/09/1778 ž Kuzma Aga Zimović 0
2334. Đula Stojanović 17/09/1778 ž Stjepan Marta Karavidović 0
2335. Mato Stojanović 17/09/1778 m Augustin Eva Štivić 0
2336. Ruža Kedačić 20/09/1778 ž Luka Lucija Vuković 0
2337. Viktorija Babić 21/09/1778 ž Ivan Matijka Stivaničević 0
2338. Ana Gregorović 29/09/1778 ž Mijo Manda Babić 0
2339. Monika Kedačić 04/10/1778 ž Antun Kata Verić 0
2340. Marta Knežević 04/10/1778 ž Ðuro Matijka Benaković 0
2341. Marko Stojanović 10/10/1778 m Andrija Ruža Gregorović 0
2342. Martin Vuković 18/10/1778 m Aleksa Ruža Čivić 0
2343. Uršula Gregorović 21/10/1778 ž Ivan Aga Lešić 0
2344. Marija Terzić 25/10/1778 ž Ivan Ruža Kopić 0
2345. Šimun Petričević 28/10/1778 m Tomo Kata Mišković 0
2346. Šimun Vuković 28/10/1778 m Ilija Jozija Petričević 0
2347. David Knežević 01/11/1778 m Petar Aga Kedačić 0
2348. Nikola Kopić 01/11/1778 m Marko Kata Lukaćević 0
2349. Šimun Šokčević 01/11/1778 m Martin Eva Ðaković 0
2350. Mirko Vuković 03/11/1778 m Ivan Brigita Štivić 0
2351. Kata Babić 05/11/1778 ž Josip Ruža Bačić 0
2352. Mirko Kopić 05/11/1778 m Tomo Ana Vuković 0
2353. Mirko Stojanović 05/11/1778 m Jakob Ivica Kopić 0
2354. Martin Vuković 09/11/1778 m Mato Matijka Kokanović 0
2355. Nikola Petričević 11/11/1778 m Martin Terezija Stojanović 0
2356. Martinka Vuković 11/11/1778 ž Mijo Ana 0
2357. Marija Petričević 15/11/1778 ž Antun Ana Stojanović 0
2358. Bara Terzić 15/11/1778 ž Filip Ana Delić 0
2359. Bara Vuković 18/11/1778 ž Filip Kata 0
2360. Klara Vuković 18/11/1778 ž Filip Kata 0
2361. Liza Gregorović 19/11/1778 ž Ivan Kata Stivaničević 0
2362. Olivija Čivić 22/11/1778 ž Ivan Kola Matasević 0
2363. Kata Đaković 26/11/1778 ž Luka Manda Zemunčević 0
2364. Andrija Kopić 01/12/1778 m Josip Bara Juković 0
2365. Nikola Čivić 03/12/1778 m Šimun Ivica Krnić 0
2366. Tekla Matić 07/12/1778 ž Bono Aga Stojanović 0
2367. Lucija Stojanović 08/12/1778 ž Blaž Janja Vuković 0
2368. Adam Stojanović 15/12/1778 m Stjepan Lucija Delić 0
2369. Eva Stojanović 15/12/1778 ž Stjepan Lucija Delić 0
2370. AnaKata Babić 10/01/1779 ž Marko Aga Verić 0
2371. Ruža Babić 10/01/1779 ž Marko Aga Verić 0
2372. Ana Katušić 10/01/1779 ž Mato Aga Verić 0
2373. Antun Kotorac 13/01/1779 m Pavao Ruža Gregorović 0
2374. Vinko Kotorac 13/01/1779 m Pavao Ruža Gregorović 0
2375. Antun Krnić 17/01/1779 m Vinko Jozija Belokapić 0
2376. Marija Lešić 17/01/1779 ž Filip Manda Matić 0
2377. Veronika Stojanović 17/01/1779 ž Antun Manda Parić 0
2378. Marija Babić 24/01/1779 ž Martin Martina Kopić 0
2379. Marija Knežević 25/01/1779 ž Vinko Manda Svarcz 0
2380. Marija Kedačić 31/01/1779 ž Ðuro Aga Čivić 0
2381. Marija Kopić 03/02/1779 ž Ivan Kata Biberović 0
2382. Mato Matić 09/02/1779 m Blaž Lucija Babić 0
2383. Ivica Stojanović 09/02/1779 ž Ivan Aga Štivić 0
2384. Mato Babić 18/02/1779 m Mijo Eva Kedačić 0
2385. Mato Kopić 21/02/1779 m Vinko Manda Šokčević 0
2386. Terezija Lešić 21/02/1779 ž Marijan Manda Čivić 0
2387. Josip Vlaović 21/02/1779 m Mato Marija Ilišević 0
2388. Mato Stojanović 24/02/1779 m Stanko Anđa Krnić 0
2389. Matija Stojanović 24/02/1779 ž Mijo Ana Vuković 0
2390. Đuro Kedačić 28/02/1779 m Šimun Manda Rakitić 0
2391. Kata Matić 28/02/1779 ž Ðuro Marija Gregorović 0
2392. Josip Kopić 02/03/1779 m Marijan Marija Knežević 0
2393. Kazimir Kopić 02/03/1779 m Josip Ana Stivaničević 0
2394. Jozija Kedačić 04/03/1779 ž Ivan Matijka Kotorac 0
2395. Manda Krnić 05/03/1779 ž Ivan Marija Petričević 0
2396. Franca Knežević 07/03/1779 ž Gabro Terezija 0
2397. Đuro Vuković 12/03/1779 m Marko Kata Čivić 0
2398. Sofija Vuković 13/03/1779 ž Adam Ruža Stivaničević 0
2399. Joakim Vuković 15/03/1779 m Lovro Kata Lešić 0
2400. Mato Babić 22/03/1779 m Petar Ruža Knežević 0