Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 2301 - 2400 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivan Gregorović 1778. m Gabro Ruža Matić 0
Antun Knežević 1778. m Marko Terezija Babić 0
Antun Babić 1778. m Ivan Magdalena Illkić 0
Anastazija Stojanović 1778. ž Martin Marta Katušić 0
Kata Kopić 1778. ž Adam Marija Babić 0
Marko Čivić 1778. m Ilija Kata Knežević 0
Petra Verić 1778. ž Martin Kata Stojanović 0
Manda Gregorović 1778. ž Antun Ruža Kovačević 0
Pavao Vuković 1778. m Šimun Kata Martinović 0
Živko Stivaničević 1778. m Stjepan Marta Gašparić 0
Ana Stojanović 1778. ž Ðuro Justina Verić 0
Petar Gregorović 1778. m Mato Kata Lešić 0
Pavao Gregorović 1778. m Ilija Marija Knežević 0
Ivan Katušić 1778. m Pavao Manda Ðaković 0
Liza Gregorović 1778. ž Josip Kata Vuković 0
Ilija Stojanović 1778. m Antun Matijka Čivić 0
Ilija Matić 1778. m Josip Lucija Lešić 0
Ana Delić 1778. ž Augustin Ruža Terzić 0
Jakob Gregorović 1778. m Mijo Marica Katušić 0
Jakob Gregorović 1778. m Aleksa Anka Šokčević 0
Lovro Vlaović 1778. m Rafael Ruža Katušić 0
Lovro Stojanović 1778. m Luka Ana Verić 0
Pavao Stojanović 1778. m Luka Ana Verić 0
Marija Knežević 1778. ž Franjo Ana Biberović 0
Roko Knežević 1778. m Marko Marija Stivaničević 0
Klara Verić 1778. ž Marko Ana Stojanović 0
Bartol Vuković 1778. m Ilija Kata Kedačić 0
Olivija Kopić 1778. ž Ivan Manda Lešić 0
Augustin Mišković 1778. m Aleksa Lucija Mikić 0
Đula Stojanović 1778. ž Marijan Kata Verić 0
Ivan Stivaničević 1778. m Martin Jozija Knežević 0
Pavao Verić 1778. m Josip Marija Stojanović 0
Marta Knežević 1778. ž Kuzma Aga Zimović 0
Đula Stojanović 1778. ž Stjepan Marta Karavidović 0
Mato Stojanović 1778. m Augustin Eva Štivić 0
Ruža Kedačić 1778. ž Luka Lucija Vuković 0
Viktorija Babić 1778. ž Ivan Matijka Stivaničević 0
Ana Gregorović 1778. ž Mijo Manda Babić 0
Monika Kedačić 1778. ž Antun Kata Verić 0
Marta Knežević 1778. ž Ðuro Matijka Benaković 0
Marko Stojanović 1778. m Andrija Ruža Gregorović 0
Martin Vuković 1778. m Aleksa Ruža Čivić 0
Uršula Gregorović 1778. ž Ivan Aga Lešić 0
Marija Terzić 1778. ž Ivan Ruža Kopić 0
Šimun Petričević 1778. m Tomo Kata Mišković 0
Šimun Vuković 1778. m Ilija Jozija Petričević 0
David Knežević 1778. m Petar Aga Kedačić 0
Nikola Kopić 1778. m Marko Kata Lukaćević 0
Šimun Šokčević 1778. m Martin Eva Ðaković 0
Imra Vuković 1778. m Ivan Brigita Štivić 0
Kata Babić 1778. ž Josip Ruža Bačić 0
Imra Kopić 1778. m Tomo Ana Vuković 0
Imra Stojanović 1778. m Jakob Ivica Kopić 0
Martin Vuković 1778. m Mato Matijka Kokanović 0
Nikola Petričević 1778. m Martin Terezija Stojanović 0
Martinka Vuković 1778. ž Mijo Ana 0
Marija Petričević 1778. ž Antun Ana Stojanović 0
Bara Terzić 1778. ž Filip Ana Delić 0
Bara Vuković 1778. ž Filip Kata 0
Klara Vuković 1778. ž Filip Kata 0
Liza Gregorović 1778. ž Ivan Kata Stivaničević 0
Olivija Čivić 1778. ž Ivan Kola Matasević 0
Kata Đaković 1778. ž Luka Manda Zemunčević 0
Andrija Kopić 1778. m Josip Bara Juković 0
Nikola Čivić 1778. m Šimun Ivica Krnić 0
Tekla Matić 1778. ž Bono Aga Stojanović 0
Lucija Stojanović 1778. ž Blaž Janja Vuković 0
Adam Stojanović 1778. m Stjepan Lucija Delić 0
Eva Stojanović 1778. ž Stjepan Lucija Delić 0
AnaKata Babić 1779. ž Marko Aga Verić 0
Ruža Babić 1779. ž Marko Aga Verić 0
Ana Katušić 1779. ž Mato Aga Verić 0
Antun Kotorac 1779. m Pavao Ruža Gregorović 0
Vinko Kotorac 1779. m Pavao Ruža Gregorović 0
Antun Krnić 1779. m Vinko Jozija Belokapić 0
Marija Lešić 1779. ž Filip Manda Matić 0
Veronika Stojanović 1779. ž Antun Manda Parić 0
Marija Babić 1779. ž Martin Martina Kopić 0
Marija Knežević 1779. ž Vinko Manda Svarcz 0
Marija Kedačić 1779. ž Ðuro Aga Čivić 0
Marija Kopić 1779. ž Ivan Kata Biberović 0
Mato Matić 1779. m Blaž Lucija Babić 0
Ivica Stojanović 1779. ž Ivan Aga Štivić 0
Mato Babić 1779. m Mijo Eva Kedačić 0
Mato Kopić 1779. m Vinko Manda Šokčević 0
Terezija Lešić 1779. ž Marijan Manda Čivić 0
Josip Vlaović 1779. m Mato Marija Ilišević 0
Mato Stojanović 1779. m Stanko Anđa Krnić 0
Matija Stojanović 1779. ž Mijo Ana Vuković 0
Đuro Kedačić 1779. m Šimun Manda Rakitić 0
Kata Matić 1779. ž Ðuro Marija Gregorović 0
Josip Kopić 1779. m Marijan Marija Knežević 0
Kazimir Kopić 1779. m Josip Ana Stivaničević 0
Jozija Kedačić 1779. ž Ivan Matijka Kotorac 0
Manda Krnić 1779. ž Ivan Marija Petričević 0
Franca Knežević 1779. ž Gabro Terezija 0
Đuro Vuković 1779. m Marko Kata Čivić 0
Sofija Vuković 1779. ž Adam Ruža Stivaničević 0
Joakim Vuković 1779. m Lovro Kata Lešić 0
Mato Babić 1779. m Petar Ruža Knežević 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge