Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 2401 - 2500 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2401. Marko Knežević 27/03/1779 m Josip Bara Babić 0
2402. Sofija Lešić 27/03/1779 ž Luka Ruža Babić 0
2403. Đuro Verić 02/04/1779 m Marijan Lucija Gregorović 0
2404. Antun Ilijašević 15/04/1779 m Marko Manda Vuković 0
2405. Kata Kopić 15/04/1779 ž Kuzma Marija Babić 0
2406. Đuro Štivić 18/04/1779 m Ivan Ivica Kedaćić 0
2407. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
2408. Đuro Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
2409. Đula Babić 25/04/1779 ž Filip Delfa Mišković 0
2410. Đula Kutuzović 06/05/1779 ž Luka Marija Verić 0
2411. Tekla Knežević 08/05/1779 ž Filip Ana Terzić 0
2412. Manda Knežević 16/05/1779 ž Stanko Marija Kekić 0
2413. Sofija Kopić 16/05/1779 ž Ðuro Kata Vuković 0
2414. Ivan Kedačić 20/05/1779 m Tadija Marija Vuković 0
2415. Manda Verić 29/05/1779 ž Josip Brigita Knežević 0
2416. Antun Kopić 30/05/1779 m Ivan Ana Stivaničević 0
2417. Ivan Gregorović 03/06/1779 m Franjo Kata Verić 0
2418. Antun Terzić 06/06/1779 m Mato Manda Gregorević 0
2419. Ivan Štivić 13/06/1779 m Ilija Jozija Benaković 0
2420. Petra Stojanović 13/06/1779 ž Kuzma Manda Vuković 0
2421. Ana Stojanović 17/06/1779 ž Ðuro Ivica Katušić 0
2422. Ivan Gregorović 24/06/1779 m Antun Ana Knežević 0
2423. Ruža Kovačević 24/06/1779 ž Božo Anka Kedačić 0
2424. Pavao Stojanović 27/06/1779 m Martin Matijka Petričević 0
2425. Kata Kedačić 29/06/1779 ž Mato Marta Knežević 0
2426. Josip Mišković 11/07/1779 m Tadija Marta 0
2427. Marta Knežević 15/07/1779 ž Marko Pola Čivić 0
2428. Manda Knežević 15/07/1779 ž Antun Uršula Stojanović 0
2429. Ilija Knežević 17/07/1779 m Marko Marta Gregorović 0
2430. Gabra Vellić 23/07/1779 m Mijo Helena Šćianić 0
2431. Stanko Biuklić 01/08/1779 m Ignacije Helena Knežević 0
2432. Viktorija Matić 02/08/1779 ž Marko Eva Knežević 0
2433. Marija Čivić 15/08/1779 ž Antun Kola Kedačić 0
2434. Stjepan Konkord 20/08/1779 m Ana AnaMarija Tilly 0
2435. Ana Knežević 22/08/1779 ž Martin Aga Komesarović 0
2436. Ruža Đaković 29/08/1779 ž Aleksa Aga Milić 0
2437. Ruža Stojanović 03/09/1779 ž Mato Manda Benaković 0
2438. Mato Čivić 05/09/1779 m Antun Kola Stojanović 0
2439. Rafael Vlaović 05/09/1779 m Ivan Marija Matić 0
2440. Mijo Stivaničević 08/09/1779 m Filip Ana Kedačić 0
2441. Mato Kopić 12/09/1779 m Ivan Jozija Galović 0
2442. Imra Gregorović 19/09/1779 m Gabro Ruža Matić 0
2443. Mato Vuković 19/09/1779 m Božo Marta Čivić 0
2444. Mijo Đaković 26/09/1779 m Ðuro Ruža 0
2445. Kata Mišković 03/10/1779 ž Antun Terezija Vuković 0
2446. Mijo Stojanović 03/10/1779 m Antun Ruža Čivić 0
2447. Ana Gregorović 10/10/1779 ž Ivan Ceca Krnić 0
2448. Šimun Katušić 10/10/1779 m Antun Aga Šimić 0
2449. Marijan Knežević 10/10/1779 m Josip Lucija Stivaničević 0
2450. Luka Stojanović 10/10/1779 m Nikola Marija Knežević 0
2451. Franjo Stojanović 10/10/1779 m Josip Lucija Stivaničević 0
2452. Ruža Lešić 17/10/1779 ž Ðuro Uršula 0
2453. Luka Stivaničević 17/10/1779 m Josip Manda Delić 0
2454. Šimun Krnić 21/10/1779 m Ðuro Ruža Vuković 0
2455. Fema Kedačić 24/10/1779 ž Gabro Kata Lučić 0
2456. Karlo Vuković 31/10/1779 m Marko Lucija Lešić 0
2457. Martinka Katušić 08/11/1779 ž Mijo Marija Vuković 0
2458. Kata Knežević 09/11/1779 ž Franjo Terezija Babić 0
2459. Kata Gregorović 14/11/1779 ž Aleksa Anka Šokčević 0
2460. Andrija Čobić 16/11/1779 m Ðuro Kata Vuković 0
2461. Nikola Vuković 17/11/1779 m Šimun Ivica Babić 0
2462. Kata Verić 19/11/1779 ž Marko Ana Stojanović 0
2463. Andrija Vuković 29/11/1779 m Vinko Uršula Vuksanović 0
2464. Kata Katušić 05/01/1780 ž Grga Ana Vuković 0
2465. Franjo Babić 23/01/1780 m Josip Ceca Kopić 0
2466. Vinko Babić 23/01/1780 m Josip Ceca Kopić 0
2467. Božo Matić 23/01/1780 m Antun Manda Kovačević 0
2468. Marija Vuković 23/01/1780 ž Ilija Veronika 0
2469. Marijan Vuković 23/01/1780 m Ilija Veronika 0
2470. Marija Stojanović 02/02/1780 ž Luka Ana Verić 0
2471. Martin Vuković 03/02/1780 m Augustin Manda Čivić 0
2472. Blaž Kopić 07/02/1780 m Gabro Kata Petričević 0
2473. Mato Štivić 13/02/1780 m Jakob Marija 0
2474. Marko Vuković 13/02/1780 m Mato Manda 0
2475. Ivica Conrić 17/02/1780 ž Jeronim Marta Kopić 0
2476. Matija Kopić 04/03/1780 ž Ivan Manda Lešić 0
2477. Matija Kopić 04/03/1780 ž Mato Marija Stivaničević 0
2478. Kazimir Petričević 04/03/1780 m Martin Terezija Stojanović 210
2479. Andrija Stojanović 04/03/1780 m Andrija Ruža Šokčević 0
2480. Mato Vuković 04/03/1780 m Antun Marija 0
2481. Bara Gregorović 06/03/1780 ž Andrija Bara Babić 0
2482. Đuro Kopić 10/03/1780 m Šimun Manda Stivaničević 0
2483. Jozija Verić 10/03/1780 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2484. Klara Stojanović 17/03/1780 ž Krsta Kata Vuković 0
2485. Josip Knežević 19/03/1780 m Petar Kata Verić 0
2486. Josip Stivaničević 19/03/1780 m Martin Ana Ilišević 0
2487. Đuro Đaković 26/03/1780 m Mato Manda Knežević 0
2488. Marko Knežević 26/03/1780 m Stanko Eva Ðaković 0
2489. Đuro Lešić 26/03/1780 m Martin Ana Ðaković 0
2490. Pavao Stojanović 26/03/1780 m Mato Aga Čivić 0
2491. Ivan Lešić 27/03/1780 m Marijan Manda Čivić 0
2492. Đuro Vuković 27/03/1780 m Josip Bara Kotorac 0
2493. Marija Gregorović 29/03/1780 ž Ivan Terezija Knežević 0
2494. Terezija Gregorović 30/03/1780 ž Mato Klara Vlaović 0
2495. Blaž Gregorović 04/04/1780 m Josip Manda Kovačević 0
2496. Stanko Stivaničević 06/04/1780 m Damjan Marta Knežević 0
2497. Fema Knežević 09/04/1780 ž Marko Marija Babić 0
2498. Delfa Kopić 09/04/1780 ž Martin Marija Knežević 0
2499. Marko Katušić 13/04/1780 m Pavao Manda Ðaković 0
2500. Sofija Čivić 16/04/1780 ž Ilija Kata 0