Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 2501 - 2600 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
2501. Kata Matić 16/04/1780 ž Ilija Terezija Ilišević 0
2502. Đuro Vuković 18/04/1780 m Ivan Marija Kopić 0
2503. Đuro Stivaničević 20/04/1780 m Tomo Elizabeta Kopić 0
2504. Manda Stojanović 20/04/1780 ž Šimun Manda Ilišević 0
2505. Adalbert Lešić 23/04/1780 m Božo Manda Kedačić 0
2506. Marko Gregorović 25/04/1780 m Mijo Marija Kopić 0
2507. Marija Babić 30/04/1780 ž Antun Ivica Petričević 0
2508. Manda Lešić 30/04/1780 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2509. Jakob Matić 30/04/1780 m Josip Lucija Lešić 0
2510. Filip Petričević 30/04/1780 m Tomo Kata Mišković 0
2511. Filipa Vuković 30/04/1780 ž Adam Ruža Čivić 0
2512. Delfa Knežević 01/05/1780 ž Adam Manda Babić 0
2513. Ivan Lešić 03/05/1780 m Mato Marija Kedačić 0
2514. Viktorija Gregorović 04/05/1780 ž Aleksa Kata Knežević 0
2515. Mijo Babić 07/05/1780 m Tomo Ruža Ilišević 0
2516. Jakob Kopić 07/05/1780 m Martin Ceca Banić 0
2517. Stanko Kopić 07/05/1780 m Tadija Kata Ðaković 0
2518. Marko Gregorović 11/05/1780 m Martin Marija Babić 0
2519. Terezija Babić 14/05/1780 ž Grga Helena Verić 0
2520. Antun Kopić 14/05/1780 m Marijan Franca Papratović 0
2521. Ilija Vuković 14/05/1780 m Antun Marta Babić 0
2522. Ivan Čivić 15/05/1780 m Blaž Ruža Verić 0
2523. Manda Kedačić 15/05/1780 ž Ivan Matijka Kotorac 0
2524. Janja Stojanović 15/05/1780 ž Božo Ruža Čivić 0
2525. Ivica Kopić 16/05/1780 ž Kuzma Petra Kadić 0
2526. Josip Lešić 18/05/1780 m Ivan Marija Stojanović 0
2527. Petar Delić 21/05/1780 m Antun Marija Matić 0
2528. Antun Vlaović 21/05/1780 m Rafael Ruža Katušić 0
2529. Ana Stojanović 24/05/1780 ž Nikola Terezija 0
2530. Antun Babić 28/05/1780 m Marko Aga Verić 0
2531. David Katušić 28/05/1780 m Marijan Marija Kovačević 0
2532. Aleksa Babić 01/06/1780 m Josip Ruža Bačić 0
2533. Olivija Knežević 01/06/1780 ž Božo Eva Verić 0
2534. Kata Kedačić 04/06/1780 ž Šimun Manda Rakitić 0
2535. Antun Matić 04/06/1780 m Blaž Lucija Babić 0
2536. Petra Knežević 08/06/1780 ž Petar Lucija Čivić 0
2537. Antun Stojanović 08/06/1780 m Ðuro Đurđa Čivić 0
2538. Antun Verić 08/06/1780 m Mato Marija Kopić 0
2539. Petra Verić 15/06/1780 ž Božo Ruža Čivić 0
2540. Petra Vuković 18/06/1780 ž Šimun Marija Gregorović 0
2541. Ivan Mišković 22/06/1780 m Aleksa Lucija Mihić 0
2542. Terezija Lešić 24/06/1780 ž Adam Manda Babić 0
2543. Petar Gregorović 25/06/1780 m Vinko Eva Matić 0
2544. Petar Katušić 25/06/1780 m Božo Terezija Stojanović 0
2545. Ana Krnić 25/06/1780 ž Blaž Marija Čivić 0
2546. Petar Krnić 29/06/1780 m Vinko Jozija Kokanović 0
2547. Đuro Vuković 28/03/1784 m Josip Aga Čivić 0
2548. Viktorija Petričević 29/03/1784 ž Tomo Kata Mišković 0
2549. Marko Krnić 31/03/1784 m Luka Marija Knežević 0
2550. Đula Stojanović 02/04/1784 ž Augustin Marija Vuković 0
2551. Janja Verić 02/04/1784 ž Ivan Ruža Stivaničević 0
2552. Lucija Babić 04/04/1784 ž Jakob Manda Vuković 0
2553. Marija Gregorović 04/04/1784 ž Aleksa Kata Knežević 0
2554. Kuzma Gregorović 09/04/1784 m Mijo Marica Katušić 0
2555. Josip Kopić 13/04/1784 m Ðuro Marta Stojanović 0
2556. Petra Babić 15/04/1784 ž Petar Ruža Knežević 0
2557. Đuro Đaković 18/04/1784 m Aleksa Aga Mihić 0
2558. Ferdo Kopić 18/04/1784 m Mato Ruža Babić 0
2559. Marko Kopić 18/04/1784 m Josip Ana Stivaničević 0
2560. Đuro Kopić 25/04/1784 m Ivan Kata Biberović 0
2561. Manda Kedačić 27/04/1784 ž Ivan Marija Perićić 0
2562. Ana Gregorović 03/05/1784 ž Mato Kata Lučić 0
2563. Jakob Vuković 03/05/1784 m Mato Bara 0
2564. Janja Lešić 16/05/1784 ž Marijan Manda Lučić 0
2565. Ivica Vuković 16/05/1784 ž Martin Kata Živković 0
2566. Jakob Knežević 23/05/1784 m Vinko Manda Hergotić 0
2567. Bara Kedačić 26/05/1784 ž Mato Marta Knežević 0
2568. Viktorija Lešić 30/05/1784 ž Marko Bara Babić 0
2569. Kuzma Gregorović 31/05/1784 m Marko Marta Katušić 0
2570. Antun Vuković 06/06/1784 m Ernest Lucija Petričević 0
2571. Viktorija Štivić 16/06/1784 ž Ivan Ivica Kedačić 0
2572. Petar Gregorović 20/06/1784 m Stanko Ana Čivić 0
2573. Pavao Knežević 24/06/1784 m Stanko Eva Ðaković 0
2574. Ivica Đaković 26/06/1784 ž Ðuro Ruža 0
2575. Filipa Knežević 30/06/1784 ž Marko Marija Babić 0
2576. Ilija Gregorović 11/07/1784 m Franjo Kata Verić 0
2577. Martin Burner 12/07/1784 m Mato Ana 0
2578. Ilija Katušić 18/07/1784 m Mijo Marija Stojanović 0
2579. Ilija Kopić 20/07/1784 m Marijan Marija Knežević 0
2580. Regina Čivić 01/08/1784 ž Lovro Helena Vuković 0
2581. Pola Petričević 06/08/1784 ž Marko Ivica Vuković 0
2582. Lovro Stivaničević 08/08/1784 m Tomo Elizabeta Kopić 0
2583. Marija Mišković 11/08/1784 ž Antun Terezija Stojanović 0
2584. Roko Lešić 15/08/1784 m Martin Ruža Kopić 0
2585. Roko Štivić 15/08/1784 m Augustin Veronika Vuković 0
2586. Đula Vuković 22/08/1784 ž Mato Ana Knežević 0
2587. Kata Verić 24/08/1784 ž Mijo Kata Štivić 0
2588. Bartol Knežević 26/08/1784 m Josip Lucija Vuković 0
2589. Delfa Vuković 27/08/1784 ž Martin Marta Stivaničević 0
2590. Janja Babić 29/08/1784 ž Lovro Ana Mihić 0
2591. Mato Krnić 29/08/1784 m Šimun Kata Kedačić 0
2592. Stanko Stojanović 29/08/1784 m Luka Ana Verić 0
2593. Mato Stojanović 29/08/1784 m Krsta Kata Vuković 0
2594. Mijo Kopić 05/09/1784 m Vinko Manda Šokčević 0
2595. Mato Stojanović 05/09/1784 m Josip Elizabeta Knežević 0
2596. Kuzma Stojanović 08/09/1784 m Mijo Aga Čivić 0
2597. Adam Vuković 08/09/1784 m Pavao Ana Kopić 0
2598. Kata Vuković 10/09/1784 ž Antun Ruža Marković 0
2599. Eva Babić 12/09/1784 ž Antun Ivica Petričević 0
2600. Mato Matić 12/09/1784 m Martin Bara Petričević 0